Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Geografia człowieka - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-80 z 80
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geograficzne spotkania w drodze - krok trzeci - Warszawa : materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów 10-11 października 2008 r. / red. nauk.: Andrzej Richling, Magdalena Fuhrmann ; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydawca:
Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, (Warszawa : Zakład Graficzny UW)
Rok wydania:
2010
Temat:
Geografia - konferencje.
Geografia człowieka - konferencje.
Geografia fizyczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Man's role in changing the face of the earth : international symposium / ed. by William L. Thomas with the collaboration of Carl O. Sauer, Marston Bates, Lewis Mumford ; Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research ; [the contributing authors William A. Albrecht et al.] ; published for the Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research and the National Science Foundation
Wydawca:
Chicago, Illinois : The University of Chicago Press
Wydanie:
2 impr
Rok wydania:
cop. 1958
Temat:
Geografia człowieka - konferencje.
Geografia kultury - konferencje.
Ekologia człowieka - konferencje.
Krajobraz - aspekt antropologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Man's role in changing the face of the earth / ed. by William L. Thomas ; with the collab. of Carl O. Sauer, Marston Bates, Lewis Mumford
Wydawca:
Chicago : The University of Chicago Press
Rok wydania:
cop. 1956
Temat:
Geografia człowieka - konferencje.
Geografia kultury - konferencje.
Ekologia człowieka - konferencje.
Krajobraz - aspekt antropologiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy badawcze geografii polskiej - geografia człowieka / red.: Dariusz Świątek, Maria Bednarek, Piotr Siłka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne
Wydawca:
Warszawa : PAN. IGiPZ : PTG
Rok wydania:
2008
Seria:
Dokumentacja Geograficzna, 0012-5032 ; nr 36
Temat:
Geografia człowieka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej : praca zbiorowa / pod red. naukową Mikołaja Madurowicza ; Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Wydawca:
Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, (Warszawa : WEMA Wydawnictwo-Poligrafia Sp. z o.o.)
Rok wydania:
2010
Temat:
Przestrzenie publiczne - konferencje.
Percepcja przestrzenna - konferencje.
Geografia miast - konferencje.
Geografia człowieka - konferencje.
Rewitalizacja miast - konferencje.
Urbanistyka - aspekt antropologiczny - konferencje.
Urbanistyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski
Wydawca:
Warszawa : PAN. IGiPZ
Rok wydania:
2006
Seria:
Dokumentacja Geograficzna, 0012-5032 ; nr 33
Temat:
Geografia człowieka - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie (średnie) - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie - konferencje.
Geografia społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w mieście : symbioza, adaptacja, konflikt / [red. Adam Gendźwiłł et al.] ; Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Studiów Miejskich
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2008
Temat:
Socjologia miasta - konferencje.
Geografia człowieka - konferencje.
Adaptacja społeczna - konferencje.
Percepcja geograficzna - konferencje.
Bezdomni - polityka publiczna - konferencje.
Seniorzy w środowisku miejskim - konferencje.
Urbanistyka - aspekt społeczny - konferencje.
Przestrzenie publiczne - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik części terenowej Zjazdu 60-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego pod hasłem "Kształtowanie środowiska geograficznego - problematyka, metody, nauczanie w szkole", Poznań, czerwiec 1978 : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Stankowskiego ; korektor Ludmiła Czech ; Polskie Towarzystwo Geograficzne
Wydawca:
Poznań : PTG
Rok wydania:
1978
Temat:
Polskie Towarzystwo Geograficzne - historia - konferencje.
Geografia fizyczna - Polska - konferencje.
Geografia człowieka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Migracje - historia - kultura / pod red. Jana E. Zamojskiego ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Neriton
Rok wydania:
2002
Seria:
Migracje i Społeczeństwo ; 7
Temat:
Emigracja i imigracja - aspekt antropologiczny - konferencje.
Etniczność - konferencje.
Imigranci - konferencje.
Geografia człowieka - konferencje.
Geografia społeczna - konferencje.
Migracje
Wielokulturowość
Cudzoziemcy
Kultura i sztuka
Socjologia i społeczeństwo
Historia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej : (materiały z konferencji) / red. nauk. Andrzej Jagielski ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geograficzny. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej
Wydawca:
Wrocław ; Szklarska Poręba : Zakład Geografii Regionalnej i Turystycznej. IG. UW
Rok wydania:
1995
Temat:
Geografia człowieka - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia miasta - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski / pod red. Zygmunta Górki i Adama Jelonka ; Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego [et al.]
Wydawca:
Kraków : Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
2002
Temat:
Geografia fizyczna - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Geografia człowieka - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Geografia - studia i nauczanie - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce : materiały konferencyjne / red. Marek Koter, Jan Tkocz ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Toruń : Wydaw. UMK
Rok wydania:
1994
Temat:
Geografia historyczna - konferencje.
Osadnictwo człowieka - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - historia - konferencje.
Polska - geografia historyczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska geografia osadnictwa : dotychczasowy dorobek : program badań : XX Konwersatorium Wiedzy o Mieście / Iwona Jażdżewska (red.) ; [Uniwersytet Łódzki. Instytut Geografii Miast i Turyzmu]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2007
Temat:
Osadnictwo człowieka - Polska - konferencje.
Geografia miast - badania - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interakcja człowiek - środowisko w badaniach geograficznych : obchody XXV-lecia działalności SKNG UŚ : Sosnowiec, 14-16 kwietnia 1999 r. / pod red. Mariusza Rzętały ; Studenckie Koło Naukowe Geografów Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : WNoZ : SKNG UŚ
Rok wydania:
1999
Temat:
Geografia - konferencje.
Środowisko - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologia geografii osadnictwa na przełomie wieków : X Konwersatorium Wiedzy o Mieście / [red. nauk. Jacek Kaczmarek] ; Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1998
Temat:
Geografia miast - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - konferencje.
Osadnictwo człowieka - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urban and suburban landscapes as the subject of geographical research : materials from I Polish-Russian Geographical Seminar 20-26 September 1995 / editor Witold M. Kusiński ; Warsaw University. Faculty of Geography and Regional Studies
Wydawca:
Warsaw : Warsaw Univ
Rok wydania:
1998
Temat:
Geografia miast - Polska - konferencje.
Geografia miast - konferencje.
Ekologia miasta - konferencje.
Urbanistyka - aspekt środowiskowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeobrażenia środowiska geograficznego w obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych : materiały z VII Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego, Sosnowiec - Kozubnik, 4-6- XI 1980 r. / [do dr. przygot.: Andrzej T. Jankowski, Tadeusz Szczypek, Maria Wierachowska-Jankowska] ; Instytut Geografii Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział w Katowicach
Wydawca:
Sosnowiec : Instytut Geografii Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
[ca 1981]
Seria:
Geografia
Temat:
Przyroda - skutki działalności człowieka - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - skutki działalności człowieka - konferencje.
Krajobraz - ochrona - konferencje.
Urbanistyka - aspekt środowiskowy - konferencje.
Śląsk (region) - geografia - konferencje.
Górnośląsko-Ostrawski Region Przemysłowy - geografia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krajobraz kulturowy : idee, problemy, wyzwania / pod red. Urszuli Mygi-Piątek ; Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi UŚ : Oddział Katowicki PTG
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ ; nr 12
Temat:
Krajobraz - aspekt antropologiczny - Polska.
Krajobraz - ocena - Polska.
Ekologia krajobrazu - konferencje.
Krajobraz - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna problematyka osadnictwa wiejskiego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Poznań, 7-8 grudnia 1973 : praca zbiorowa / pod red. Stanisławy Zajchowskiej
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1976
Seria:
Seria Geografia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 10
Temat:
Geografia wsi - Niemiecka Republika Demokratyczna - 1945-1970 - konferencje.
Geografia wsi - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Niemiecka Republika Demokratyczna - 1945-1970 - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z geografii społecznej / [red. nauk.: Stanisław Liszewski et al.]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1995
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 0208-6123 ; 19
Temat:
Geografia społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w przestrzeni geograficznej w warunkach transformacji społeczno-ekonomicznej : (na przykładzie obszarów wiejskich) : materiały XI polsko-czeskiego seminarium geograficznego, Łukęcin, 29 maja - 2 czerwca 1995 r. / red. nauk. Andrzej Kowalczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydawca:
Warszawa : UW
Rok wydania:
1995
Temat:
Agroturystyka - Europa Wschodnia - konferencje.
Geografia wsi - Europa Wschodnia - konferencje.
Europa Wschodnia - sytuacja na wsi - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany : XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście / [red. nauk. Iwona Jażdżewska] ; Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Przestrzeń (architektura) - konferencje.
Urbanistyka - Europa Środkowa - konferencje.
Przestrzenie publiczne - Europa Środkowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany : XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Iwony Jażdżewskiej ; [Katedra Geografii Miast i Turyzmu. Uniwersytet Łódzki, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Łódzkie Towarzystwo Naukowe]
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Miasta - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Urbanistyka - Europa Wschodnia - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak wykorzystać geopolityczne położenie Polski? = How best to utilize Poland's geopolitical position? / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN
Rok wydania:
2006
Temat:
Geopolityka - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia wobec zmian globalnych : VIII Forum Geografów Polskich, Szczecin, 10-11 czerwca 2013 r. / [red. Anna Cedro] ; Komitet Nauk Geograficznych PAN. Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk o Ziemi
Wydawca:
Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk
Rok wydania:
2013
Temat:
Geografia - badania - Polska - konferencje.
Przyroda - skutki działalności człowieka - konferencje.
Środowisko - ochrona - konferencje.
Ekologia człowieka - konferencje.
Zmiany klimatyczne - konferencje.
Percepcja geograficzna - konferencje.
Globalizm - wpływ - konferencje.
Globalizacja - wpływ - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
IX Konwersatorium wiedzy o mieście : współczesne przemiany struktur przestrzennych dużych miast / [red. nauk. Jacek Kaczmarek] ; Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : UŁ
Rok wydania:
1997
Temat:
Geografia miast - Polska - konferencje.
Stolice - Polska - konferencje.
Urbanistyka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VIII Konwersatorium wiedzy o mieście : centra i peryferie dużych miast, transformacja i przyszłość, pojęcia i metody badawcze / [red. Jacek Kaczmarek] ; Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1995
Temat:
Miasta - wzrost - konferencje.
Geografia miast - Polska - konferencje.
Stolice - Polska - konferencje.
Urbanistyka - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania, gospodarowanie i polityka społeczna na obszarach silnej antropopresji : materiały III konferencji KEK PTG / [red. i przygot. do dr. Wojciech Lewandowski] ; Klub Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydawca:
Warszawa : Klub Ekologii Krajobrazu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
1990
Temat:
Geografia fizyczna - badania - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - skutki działalności człowieka - konferencje.
Ocena oddziaływania (środowisko) - badania - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2002
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Miasta - Polska - wzrost - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Gospodarka miejska - 1945- - konferencje.
Urbanizacja - Polska - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915 : materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii WSP w Kielcach i Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie w dniach 17-18 maja 1996 roku / pod red. Wiesława Cabana
Wydawca:
Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach ; nr 18
Temat:
Niemcy (naród) - Polska - 1870-1914 - konferencje.
Niemcy (naród) - Polska - 19 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewitalizacja historycznych dzielnic mieszkalno-przemysłowych : idee, projekty, realizacje : materiały z seminarium naukowego 11-12 grudzień 1995 Bytom / pod red. Niny Juzwy, Kazimiery Wódz ; Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Urząd Miejski w Bytomiu
Wydawca:
Katowice : [Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego]
Rok wydania:
1996
Temat:
Rewitalizacja miast - Polska - konferencje.
Mieszkanie - rewitalizacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wczesne średniowiecze w Karpatach Polskich / [red. Jan Gancarski ; współpr. red. Anna Muzyczuk i Maja Pawłowska] ; Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Wydawca:
Krosno : Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski
Rok wydania:
2006
Temat:
Archeologia średniowieczna - Polska - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Stanowiska archeologiczne - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - Karpaty (góry) - średniowiecze - konferencje.
Wykopaliska archeologiczne - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Stanisława Cioka i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 69
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / pod red. Iwony Jażdżewskiej
Wydawca:
Łódź : Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2003
Temat:
Geografia miast - Polska - konferencje.
Miasta - wzrost - konferencje.
Stolice - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urbanizacja wsi w obrzeżach miejsko-wiejskich : konferencja naukowa Katowice, 19-20.10.1995 : praca zbiorowa / pod. red. Zbigniewa J. Kamińskiego ; Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Planowania Przestrzennego i Urbanistyki ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Katedra Geografii Ekonomicznej
Wydawca:
Katowice : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1995
Temat:
Wsie - Polska - 1945- - konferencje.
Urbanizacja - Polska - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Archeologia przestrzeni : metody i wyniki badań struktur osadniczych w dorzeczach górnej Łaby i Wisły / pod red. Janusza K. Kozłowskiego i Evžena Neustupnego ; Polska Akademia Umiejętności, Akademie Věd České Republiky
Wydawca:
Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Rok wydania:
2001
Temat:
Archeologia krajobrazu - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Europa Środkowa - konferencje.
Kolonizacja wewnętrzna prehistoryczna - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Kolonizacja wewnętrzna prehistoryczna - Czechy - Sudety (góry) - konferencje.
Neolit - Czechy - Sudety (góry) - konferencje.
Neolit - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław, 15-18 września 1999 roku : pamiętniki. T. 3, cz. 4 / [rada nauk. Krzysztof Ruchniewicz, Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne
Wydawca:
Toruń : Adam Marszałek
Rok wydania:
2001
Temat:
Geografia historyczna - konferencje.
Kobiety w środowisku miejskim - Polska - historia - konferencje.
Medycyna - Polska - historia - konferencje.
Polacy - za granicą - historia - konferencje.
Polska - historia regionalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. 1, Obrady plenarne / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka ; Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Rok wydania:
1998
Temat:
Środowisko - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - geografia - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. 2, Referaty, komunikaty, postery / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka ; Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Rok wydania:
1998
Temat:
Środowisko - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - geografia - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. 3, Przewodnik sesji terenowych / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka ; Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ
Rok wydania:
1998
Temat:
Środowisko - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - geografia - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia Polskiego Towarzystwa Geograficznego : 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. 4, Postery / pod red. Mariusza Rzętały i Tadeusza Szczypka ; Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Polskie Towarzystwo Geograficzne - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Setną Rocznicę Urodzin Profesora Bogumiła Krygowskiego "Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej", Forum Geografów Polskich : Poznań, 20-21 marca 2006 / [red.: Andrzej Kostrzewski] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Instytut Paleogeografii i Geoekologii [etc.]
Wydawca:
Poznań : [s.n.]
Rok wydania:
2006
Temat:
Krygowski, Bogumił (1905-1977) - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - skutki działalności człowieka - Polska Północno-Zachodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych = Planning and management in metropolitan areas / pod red. Tadeusza Markowskiego
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 221
Temat:
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990- - studium przypadku - konferencje.
Stolice - Polska - 1990- - konferencje.
Urbanistyka - Polska - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej = Spatial aspects of rural space in Poland including the areas of socioeconomic depression / pod red. Andrzeja Stasiaka i Ryszarda Horodeńskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2005
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 115
Temat:
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt społeczny - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach : XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście / [red. nauk. Jacek Kaczmarek] ; Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
1999
Temat:
Geografia miast - Polska.
Miasta - Polska - 1990-.
Struktura społeczna - Polska - 1990-.
Ludność miejska - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Socjologia miasta - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Życie miejskie - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sosnowiec : problemy ekologii, socjologii, historii i kultury : materiały konferencji zorganizowanej przez Zarząd Miasta Sosnowca i Uniwersytet Śląski w ramach obchodów 90-lecia nadania praw miejskich Sosnowcowi, 23-24 maja 1992 / pod red. Piotra Fasta
Wydawca:
Sosnowiec : Urząd Miejski
Rok wydania:
1992
Temat:
Sosnowiec (Polska) - 20 w. - konferencje.
Sosnowiec (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2004
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Gospodarka miejska - konferencje.
Miasta - Polska - wzrost - konferencje.
Urbanizacja - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sborník referátů z československo-polské geografické konference k problematice životního prostředí konané ve dnech 22.-25. října 1985 v Těrlicku
Wydawca:
Ostrava : Pedagogická fakulta
Rok wydania:
1986
Temat:
Środowisko przyrodnicze - skutki działalności człowieka - Śląsk, Górny (region) - 1970-2000 - konferencje.
Śląsk, Górny (region) - geografia - konferencje.
Śląsk, Górny (region) - sytuacja gospodarcza - 1970-2000 - konferencje.
Śląsk, Górny (region) - sytuacja społeczna - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The rise and growth of the colonial port cities in Asia / ed. Dilip K. Basu
Wydawca:
Lanham ; New York ; London : University Press of America
Rok wydania:
1985
Seria:
Monograph Series - University of California (Berkeley). Center for South and Southeast Asia Studies ; no. 25
Monograph Series - University of California (Berkeley). Center for South and Southeast Asia Studies
Temat:
Miasta - wzrost - konferencje.
Urbanizacja - konferencje.
Handel - Azja - konferencje.
Kolonie - Azja - historia.
Gospodarka miejska - konferencje.
Porty - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The urban mosaic of post-socialist Europe : space, institutions and policy / Sasha Tsenkova, Zorica Nedović-Budić (eds.)
Wydawca:
Heidelberg ; New York : Physica-Verlag
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Contributions to Economics, 1431-1933
Temat:
Miasta - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Polityka miejska - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Miasta - Europa Wschodnia - 1990-.
Miasta - Europa Środkowa - 1990-.
Polityka miejska - Europa Wschodnia - 1990-.
Polityka miejska - Europa Środkowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historyczne i współczesne problemy miasta i jego mieszkańców : materiały z II Seminarium Naukowego "Kędzierzyn-Koźle. Rodowód-Współczesność-Przyszłość" (12-13 pażdziernika 1995 r.) / pod red. nauk. Edwarda Nycza ; [aut. Urszula Balawender et al.]
Wydawca:
Opole : Instytut Śląski
Rok wydania:
1996
Temat:
Socjologia miasta - Polska - Kędzierzyn-Koźle - konferencje.
Urbanizacja - aspekt społeczny - Polska - Kędzierzyn-Koźle - konferencje.
Kędzierzyn-Koźle (Polska) - historia - konferencje.
Kędzierzyn-Koźle (Polska) - sytuacja społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z badań nad osadnictwem epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej = Aus den Forschungen über das Siedlungswesen der Bronze- und der frühen Eisenzeit in Mitteleuropa / pod red. Wojciecha Blajera ; Komisja Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza. Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2006
Temat:
Epoka brązu - Europa Środkowa - konferencje.
Epoka żelaza - Europa Środkowa - konferencje.
Kolonizacja wewnętrzna prehistoryczna - Europa Środkowa - konferencje.
Stanowiska archeologiczne - Europa Środkowa - konferencje.
Epoka żelaza
Europa Środkowo-Wschodnia
Archeologia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Początki sąsiedztwa : pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu : materiały z konferencji - Rzeszów 9-11 V 1995 / red. nauk. Michał Parczewski ; red. tomu Sylwester Czopek ; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Wydawca:
Rzeszów : Muzeum Okręgowe
Rok wydania:
1996
Temat:
Regiony przygraniczne - Polska - średniowiecze - konferencje.
Regiony przygraniczne - Ukraina - średniowiecze - konferencje.
Regiony przygraniczne - Słowacja - średniowiecze - konferencje.
Polska - cywilizacja - średniowiecze - konferencje.
Polska - ludność - średniowiecze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Początki i rozwój miast Górnego Śląska : studia interdyscyplinarne = Počátky a rozvoj měst v Horním Slezsku : mezidisciplinární studium / [red. tomu Dominik Abłamowicz, Mirosław Furmanek, Monika Michnik] ; Muzeum w Gliwicach, Oddział Katowicki Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
Wydawca:
Gliwice : Muzeum
Rok wydania:
2004
Seria:
Seria Monograficzna / Muzeum w Gliwicach, 0860-7818 ; nr 10
Biblioteka Katowicka ; 18
Temat:
Miasta średniowieczne - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Population changes in urban regions of the East-Central Europe in the conditions of their socio-economic transformations : abstracts of papers for the conference, September 28, 1997, Łódź / [ed. Andrzej Werwicki] ; University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization
Wydawca:
Łódź : Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
1997
Seria:
Studia i Materiały / University of Łódź. Institute of Economic Geography and Space Organization. Department of Space Economy and Spatial Planning ; 4/1997
Temat:
Ludność miejska - zdrowie i higiena - Ukraina Zachodnia - konferencje.
Ukraina Zachodnia - ludność - 1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T. 3, Człowiek i środowisko / red. Zbigniew Krzan ; Tatrzański Park Narodowy. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Krakowski
Wydawca:
Zakopane : nakł. Tatrzańskiego Parku Narodowego
Rok wydania:
2006
Temat:
Przyroda - skutki działalności człowieka - Polska - Tatry (góry) - konferencje.
Przyroda - ochrona - Polska - Tatry (góry) - konferencje.
Tatrzański Park Narodowy (Polska) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szata roślinna jako wielofunkcyjna dominanta ilościowo-jakościowych zasobów wodnych w górach : materiały z konferencji w Stacji Badawczej IMUZ w Jaworkach, 8-9 października 1998 r. / [komitet nauk. Franciszek Gospodarczyk et al.] ; Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Wydawca:
Falenty : Wydawnictwo IMUZ
Rok wydania:
1999
Seria:
Materiały Seminaryjne / Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach 42
Temat:
Szata roślinna - aspekt środowiskowy - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - skutki działalności człowieka - konferencje.
Góry - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod redakcją Andrzeja Buko i Zygmunta Świechowskiego ; Generalny Konserwator Zabytków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Patria Polonorum
Wydawca:
Warszawa : [wydawca nieznany], (Warszawa : Zakład Wydawniczy Letter Quality)
Rok wydania:
2000
Temat:
Zjazd gnieźnieński (1000) - konferencje.
Wykopaliska archeologiczne - Polska - konferencje.
Stanowiska archeologiczne - Polska - konferencje.
Osadnictwo człowieka - Polska - średniowiecze - konferencje.
Architektura romańska - Polska - konferencje.
Architektura - Polska - 10 w.
Osadnictwo człowieka - Polska - 10 w.
Zjazd gnieźnieński (1000)
Osadnictwo
Architektura
Stanowiska archeologiczne
Archeologia
Polska
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego : sympozjum, 2-3 kwietnia 1998 / opracowano: Kazimierz Klimek, Krystyna Kocel ; Polska Akdemia Nauk. Komitet Badań Czwartorzędu, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi
Wydawca:
Sosnowiec : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
1998
Temat:
Przyroda - skutki działalności człowieka - konferencje.
Człowiek prehistoryczny - Polska - konferencje.
Paleośrodowisko - Polska - czwartorzęd - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strefa pogranicza Polska - Czechy : procesy transformacji i rozwoju : materiały z konferencji międzynarodowej Opole - Ostrawa 19-21 kwietnia 1995 r. / pod red. Krystiana Heffnera i Wiesława Drobka ; [tł. z jęz. czes. Halina Jelec]
Wydawca:
Opole : Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski
Rok wydania:
1996
Temat:
Regiony przygraniczne - Polska.
Regiony przygraniczne - Czechy.
Współpraca transgraniczna - Polska.
Współpraca transgraniczna - Czechy.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Regiony przygraniczne - Czechy - 1990- - konferencje.
Polska - stosunki - Czechy.
Czechy - stosunki - Polska.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Czechy - 1990- - konferencje.
Czechy - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś polska - współczesne przemiany i rozwój : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zagroda w Parku Krajobrazowym", Kraków, 8 listopada 2002 / [red. Bożena Flaga, Stanisław Flaga]
Wydawca:
Kraków : Polski Klub Ekologiczny
Rok wydania:
2002
Temat:
Wsie - Polska - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - ochrona - Polska - konferencje.
Wsie
Ochrona środowiska
Polska
Rolnictwo i leśnictwo
Socjologia i społeczeństwo
Gatunek / Forma:
Materiały konferencyjne
Książka
    Wyświetlanie 1-80 z 80

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz