Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Globalizacja - 1990- - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-55 z 55
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bogusława Skulska ; Edukacja Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania " Edukacja"
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The challenges of the globalization process : India in the age of globalization / ed. by Jolanta Kubicka ; Academy of Business in Dąbrowa Górnicza
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Indie - sytuacja gospodarcza - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji / pod red. Marka Barańskiego i Mieczysława Stolarczyka
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2123
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uniwersalne standardy ochrony praw człowieka a funkcjonowanie systemów politycznych w dobie wyzwań globalnych. 1 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2016
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Prawa człowieka (prawo międzynarodowe) - 1990- - konferencje.
Ustroje polityczne - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja a globalizacja / red.nauk. Jan Rymarczyk , Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1173
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i my : tożsamość lokalna wobec trendów globalnych / red. Romuald Piekarski, Michał Graban
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : model polskiej gospodarki w kontekście przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjność polskich firm : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSZMiJO
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Zagóry-Jonszty ; [aut. Izabela Bludnik et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Liberalizm ekonomiczny - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1918-1939 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Öffentliches Wirtschaftsrecht im Zeitalter der Globalisierung : Grundsätze, Methoden, Perspektiven : Deutsch-Polnisches Symposion aus Anlass des 75. Geburtstages von Reiner Schmidt, Collegium Maius der Jagiellonen-Universität Krakau, 25. bis 27. November 2011 / hrsg. von Hartmut Bauer [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2012
Seria:
Krakauer-Augsburger Rechtsstudien ; [6]
Temat:
Schmidt, Reiner (1936- ).
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Prawo gospodarcze publiczne - miscellanea.
Prawo gospodarcze publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski ; Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Ocena ryzyka - konferencje.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i integracja - wyzwania dla gospodarki i rozwoju / pod red. Franciszka Piontka
Wydawca:
Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna. Katedra Teorii i Programowania Rozwoju ; Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Środowisko - ochrona - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja, integracja europejska a suwerenność państwa / redakcja naukowa Jerzy Wilkin ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Wydawca:
Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2017
Seria:
Zagrożenia Globalne Barierami Rozwoju
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Suwerenność - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza i bogactwo narodów : kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej : ekonomia i finanse / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Jakość życia - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Finanse - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - finanse - konferencje.
Ekonomia - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji / pod red. Grzegorza Rdzanka i Elżbiety Stadtmüller
Wydawca:
Wrocław : "Arboretum"
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990-.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej / pod red. Pawła Brezdenia i Stanisława Grykienia ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : Zante
Rok wydania:
2007
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 9
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Bieguny wzrostu - Polska - 1990- - konferencje.
Polaryzacja (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody ilościowe w globalnej gospodarce / pod red. Czesława Domańskiego i Aleksandry Baszczyńskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 227
Temat:
Kowaleski, Jerzy Tadeusz (1939- ) - bibliografia.
Kowaleski, Jerzy Tadeusz (1939- ).
Księgi pamiątkowe - Polska - Łódź.
Statystyka - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Demografia - studia i nauczanie (akademickie) - Polska - konferencje.
Internet w edukacji - konferencje.
Nauczanie akademickie - jakość - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokracja w dobie globalizacji. T. 2, Aspekty teoretyczne / pod red. Małgorzaty Domagały i Jana Iwanka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2602
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Demokracja - Polska - 1990- - konferencje.
Demokracja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalität und Katholizität : Weltkirchlichkeit unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts / herausgegeben von Christoph Böttigheimer
Wydawca:
Freiburg ; Basel ; Wien : Herder
Rok wydania:
© 2016
Seria:
Quaestiones Disputatae ; 276
Temat:
Kościół katolicki - 21 w. - konferencje.
Globalizacja - 21 w. - konferencje.
Globalizacja - aspekt religijny - 1990- - konferencje.
Misje - 21 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Caritas w globalnej wiosce / red. nauk. Marek Łuczak, Arkadiusz Wuwer
Wydawca:
Katowice ; Piekary Śląskie : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2006
Temat:
Kościół katolicki - działalność charytatywna - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Kościół i problemy społeczne - Kościół katolicki - 1990- - konferencje.
Kultura masowa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
(Nie)ład a (od)budowa cywilizacji / pod redakcją Zdzisława Zagórskiego i Stanisława Kamykowskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 65
Temat:
Ewolucja społeczna - konferencje.
Pluralizm kulturowy - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo obywatelskie - 1990- - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Cywilizacja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integration in the globalising world economy / ed. by Adam Budnikowski, Maciej Cygler, Elżbieta Czarny ; Warsaw School of Economics. Institute of International Economics, University of Joensuu. Department of Business and Economics, Government Institute for Economic Research (VATT)
Wydawca:
Warsaw : Warsaw School of Economics Publishers
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - konferencje.
Finanse międzynarodowe.
Handel międzynarodowy.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Polityka gospodarcza.
Globalizacja.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Challenges for companies and consumers on international market / edited by Sławomir Smyczek, Justyna Matysiewicz, Kim Fam
Wydawca:
Katowice : Publishing House of the University of Economics
Rok wydania:
2018
Seria:
Scientific Publication
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Rynki eksportowe - 1990- - konferencje.
Postawy konsumentów - 1990- - konferencje.
Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Konsumenci
Marketing
Model biznesowy
Przedsiębiorstwo
Kraje Unii Europejskiej
Zarządzanie i marketing
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak"
Rok wydania:
cop. 2002
Temat:
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Edukacja międzykulturowa - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Edukacja międzykulturowa - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Etniczność - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Stratyfikacja społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 3, Przebudowa i przyszłość : materiały II Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, Lublin, 8-10 września 2000 roku / red. nauk. Kazimierz Baścik, Jan Zalewa
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Rok wydania:
2002
Temat:
Chłopi - działalność polityczna - Polska - 20 w. - konferencje.
Partie polityczne - Polska - 20 w. - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka wiejska - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja na wsi - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warsaw : Ministry of Regional Development
Rok wydania:
2012
Seria:
Regional Development Forum REDEFO / Ministry of Regional Development ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka XXIII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ Procesów Globalizacji i Integracji Europejskiej na Transformację Struktur Przemysłowych" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec ; Polskie Towarzystwo Geograficzne w Warszawie. Komisja Geografii Przemysłu, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
2008
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Bułgaria - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka oparta na wiedzy : aspekty międzynarodowe / red. nauk. Dariusz Rosati
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie i Opracowania - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Innowacje - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczyciel wobec problemów globalnego nastolatka / red. nauk. Katarzyna Stępień, Barbara Kiereś ; [aut. Czupryn et al.]
Wydawca:
Lublin : Fundacja "Servire Veritati" Instytut Edukacji Narodowej : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Temat:
Edukacja i globalizacja - konferencje.
Młodzi internauci - konferencje.
Nastolatki - 1990- - konferencje.
Relacje nauczyciel-uczeń - 1990- - konferencje.
Młodzież - socjologia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przejawy globalizacji na rynku usług w transformującej się gospodarce / [red. nauk. Kazimierz Kłosiński] ; Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji
Rok wydania:
2003
Temat:
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - zarządzanie - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalisation, freedom and the media after communism : the past as future / ed. by Birgit Beumers, Stephen Hutchings and Natalia Rulyova
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2009
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Mass media cyfrowe - aspekt społeczny - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Mass media - aspekt społeczny - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa? / pod red. nauk. Wiesława Cabana ; Wyższa Szkola Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi. Wydział Ekonomii w Kaliszu
Wydawca:
Kalisz : Wyższa Szkola Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
Rok wydania:
2008
Temat:
Globalizacja - prognozy.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Finanse - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rok wydania:
2002
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Edukacja - 1990- - antologie.
Nauczyciele - deontologia.
Nauczyciele - deontologia - Polska.
Nauczyciele - deontologia - Polska - konferencje.
Globalizacja - aspekt moralny - konferencje.
Edukacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 22-23 maja 2000 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 976
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 976
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna społeczna gospodarka rynkowa : doświadczenia w Niemczech implikacje dla Polski : VI Forum Gospodarcze Polska-Niemcy Spotkania 2000 "Polityka i Gospodarka" = Gegenwärtige Soziale Marktwirtschaft Erfahrungen in Deutschland Implikationem für Polen : VI. Wirtschaftsforum Deutschland-Polen Begegnungen 2000 "Politik und Wirtschaft" / pod red. Witolda Machowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Temat:
Gospodarka rynkowa - Niemcy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność gospodarki Polski w warunkach integracji z Unią Europejską i globalizacji / red. nauk. Józef Staszewski ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : WSE
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - Polska - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Konkurencja międzynarodowa - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych / pod red. nauk. Jana Głuchowskiego, Jacka Patyka, Sławomira Sojaka
Wydawca:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2007
Temat:
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku = L'économie nationale et les entreprises au debut du XXIème siècle : la mondialisation: impacts sur les changements technologiques des firmes, répercussion sur les politiques des états / pod red. Leona Olszewskiego
Wydawca:
[Wrocław] : "Kolonia Limited"
Rok wydania:
2003
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Polska i Ukraina w integrującej się Europie i globalnym świecie XXI wieku" : materiały konferencyjne = Pol'ŝa ta Ukraïna v Êvropì, ŝo ìntegruêt'sâ, ì global'nomu svìtì XXI stolìttâ : (materìali naukovoï konferencïï, Varšava, 17 travnâ 2005 r.) / [red. Małgorzata Wieteska-Rostek] ; Fundacja Innowacja, Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, Uniwersytet "Ukraina" w Kijowie
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2005
Temat:
Globalizacja - aspekt polityczny - konferencje.
Europa - zjednoczenie - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Ukraina - polityka i rządy - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 1 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 930
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki. T. 2 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Wawrzyniec Michalczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 930
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Geografia ekonomiczna - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zapiski na marginesie przestrzeni kapitalizmu / redakcja naukowa Rafał Towalski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Kapitalizm - 1990- - konferencje.
Prekaryzacja pracy - konferencje.
Kapitalizm - aspekt moralny - konferencje.
Globalizacja - aspekt moralny - konferencje.
Islam - Arabski, Półwysep.
Kapitalizm - aspekt religijny - islam.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów / pod red. Aleksandry Jewtuchowicz ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2004
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-55 z 55

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz