Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Globalizacja - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków / Jarosław Brach
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2084-6193 ; nr 220
Temat:
Globalizacja - Polska - 1990-.
Transport drogowy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście internacjonalizacji gospodarki polskiej / Anna Majzel ; Akademia im. Jakuba z Paradyża
Wydawca:
Gorzów Wielkoplski : Akademia im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2020
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i marketing uniwersytetów / pod redakcją Łukasza Sułkowskiego i Roberta Seligi
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
© copyright 2019
Temat:
Uniwersytety i uczelnie - administracja - Polska - 1990-.
Edukacja i globalizacja - Polska - 1990-.
Marketing instytucji publicznych - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - studia i nauczanie (akademickie) - Polska.
Współpraca uniwersytetów i uczelni - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji / Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2012
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Kryzys - 21 w.
Geografia ekonomiczna - 21 w.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internationalization and Poland's competitive position / edited by Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warsaw : Warsaw School of Economics Press
Rok wydania:
2017
Seria:
Competitiveness Report : Poland, 2083-229X ; 2017
Temat:
Unia Europejska - i Polska.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna / redakcja naukowa Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2017
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2017
Temat:
Unia Europejska - i Polska.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej / pod red. Bogusława Ponikowskiego i Józefa Zarzecznego
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2429
Temat:
Polityka społeczna - podręczniki akademickie.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Polska - polityka społeczna - 1989- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku / Martin Dahl
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2015
Temat:
Ekonomia społeczna - Niemcy - 1990-.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Niemcy - polityka gospodarcza - historia.
Niemcy - polityka i rządy - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe przedsiębiorstwo rodzinne : znaczenie orientacji przedsiębiorczej sukcesora dla internacjonalizacji przedsiębiorstwa rodzinnego / Alicja Hadryś-Nowak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu Sp. z o.o
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Spółki rodzinne.
Spółki rodzinne - Polska - 1990-.
Globalizacja.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Sektor prywatny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Etos pedagogów i edukacji wobec problemów globalizacji : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Ostrowskiej i Andrzeja M. de Tchorzewskiego ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydawca:
Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rok wydania:
2002
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Edukacja - 1990- - antologie.
Nauczyciele - deontologia.
Nauczyciele - deontologia - Polska.
Nauczyciele - deontologia - Polska - konferencje.
Globalizacja - aspekt moralny - konferencje.
Edukacja - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak"
Rok wydania:
cop. 2002
Temat:
Pluralizm kulturowy - konferencje.
Edukacja międzykulturowa - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - konferencje.
Zmiana społeczna - konferencje.
Edukacja międzykulturowa - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja i globalizacja [Dokument elektroniczny] / pod red. Macieja Bukowskiego ; [aut. Maciej Bukowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Rok wydania:
2011
Seria:
Zatrudnienie w Polsce ; 2010
Temat:
Lisbon Strategy.
Zatrudnienie - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Mobilność siły roboczej - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - statystyki.
Inwestycje zagraniczne - Kraje uprzemysłowione.
Inwestycje zagraniczne i zatrudnienie.
Globalizacja - Polska - 1990-.
Globalizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Syndrom pawia i papugi : 20 lat transformacji ustrojowej Polski / red. nauk. Marek Sokołowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Przestrzenie Życia Społecznego
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 1989- - opinia publiczna.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Równi i równiejsi, zwycięzcy i przegrani : dynamika zróżnicowań społecznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jurczyńskiej-McCluskey, Marka S. Szczepańskiego, Zbigniewa Zagały ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Etniczność - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Stratyfikacja społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego. T. 3, Przebudowa i przyszłość : materiały II Kongresu Historyków Wsi i Ruchu Ludowego, Lublin, 8-10 września 2000 roku / red. nauk. Kazimierz Baścik, Jan Zalewa
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Rok wydania:
2002
Temat:
Chłopi - działalność polityczna - Polska - 20 w. - konferencje.
Partie polityczne - Polska - 20 w. - konferencje.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka wiejska - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja na wsi - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Environmental and socio-economic transformations in developing areas as the effect of globalization / eds. Mirosław Wójtowicz, Anna Winiarczyk-Raźniak
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 699
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - Meksyk.
Globalizacja - aspekt środowiskowy.
Meksyk - sytuacja gospodarcza - 1994-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obraz współczesnej metropolii a metropolie przyszłości - między przełomem a kontynuacją / pod red. nauk. Jacka Wojciecha Kwiatkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Miasta - Polska - 1990-.
Aglomeracje miejskie - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Metropolizacja.
Przestrzenie publiczne - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Socjologia miasta - Polska - 1990-.
Urbanizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polityka miejska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyskusja o nauczycielu / pod red. Ryszarda Parzęckiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2003
Temat:
Edukacja - cele - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Mass media w edukacji.
Nauczyciele - deontologia - Polska - 1990-.
Nauczyciele - kształcenie - Polska - 1990-.
Nauczyciele - praca - Polska - 1990-.
Reforma szkolnictwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Świat moim domem..." : między lokalizmem, regionalizmem a globalizmem : społeczność Bielska-Białej - studium przypadku / Aneta Bąk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2005
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Globalizacja - Polska - Bielsko-Biała - 1990- - studium przypadku.
Regionalizm - Polska - Bielsko-Biała - 1990- - studium przypadku.
Bielsko-Biała (Polska) - sytuacja społeczna - 1990- - studium przypadku.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowo-Wschodnia a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Wallasa ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Unia Europejska - Polska.
Globalizacja - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Europa Środkowa - polityka i rządy - 1989-.
Europa Środkowa - polityka gospodarcza - 1990-.
Europa Wschodnia - polityka i rządy - 1989-.
Europa Wschodnia - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja, Polityka, Etyka / Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomii i Zarządzania
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2012-2014
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990- - czasopisma.
Globalizacja - aspekt religijny - 1990- - czasopisma.
Kultura i globalizacja - czasopisma.
Edukacja i globalizacja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - Białystok - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji / red. Dominik Tyrawa ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli. Katedra Prawa Międzynarodowego]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Temat:
Prawo - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat nie na sprzedaż : rozmowy o globalizacji i kontestacji / Artur Domosławski
Wydawca:
Warszawa : Sic!
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Stanowiska/Interpretacje ; t. 19
Temat:
Globalizacja - aspekt polityczny.
Globalizacja - aspekt społeczny.
Globalizacja.
Ruchy społeczne - 1990-.
Ruchy antyglobalistyczne.
Globalizacja - aspekt moralny.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990-.
Intelektualiści - 1990- - rozmowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szkoła wobec społecznych i kulturowych wyzwań globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid
Wydawca:
Cieszyn : Uniwersytet Śląski. Filia
Rok wydania:
2003
Seria:
Szkoła w Dobie Globalizacji
Temat:
Globalizacja - aspekt antropologiczny.
Edukacja - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990-.
Reforma szkolnictwa - ocena - Polska - 1990-.
Edukacja - cele - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak ; red. z. Grzegorz Ślusarz]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. nr 28
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiany w regionie w warunkach globalizacji = Changes in the region in terms of globalisation / red. nauk. Antoni Olak, Elżbieta Szymańska, Alicja Trzyna
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja - wpływ.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne : wprowadzenie do modeli wielopoziomowych / Henryk Domański, Artur Pokropek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN
Rok wydania:
2011
Seria:
Studia z Socjologii Ilościowej. Dane, Pomiar, Wskaźniki, Analizy, 2081-3201 ; 3
Temat:
Socjologia ekonomii - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Stratyfikacja społeczna - Polska - 1990-.
Nierówność społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka fiskalna w warunkach globalizacji / redakcja naukowa Leszek Patrzałek ; autorzy rozdziałów Leszek Patrzałek, Jarosław Olejniczak, Małgorzata Gałecka, Katarzyna Smolny
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Globalizacja - 1990- - podręczniki akademickie.
Polityka podatkowa - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Jan Rymarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1066
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec wyzwań globalnych / Juliusz Kotyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1898-8393 ; nr 86
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Chwała supermanom : ideologia a popkultura / Przemysław Witkowski
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Rok wydania:
2017
Seria:
Le Monde Diplomatique/Artystyka
Temat:
Kultura masowa - 1990-.
Kultura masowa i globalizacja.
Seriale telewizyjne - historia i krytyka.
Seriale telewizyjne - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Eseje polskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez internacjonalizację - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Herberta Wirtha
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - wzrost - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej / pod red. Anety Oniszczuk-Jastrząbek ; Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Niemcy - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; nr 12
Temat:
Reorganizacja przemysłu - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce / Alicja Zakrzewska-Półtorak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 216
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji / Joanna Hawlena
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Transport lotniczy - aspekt ekonomiczny.
Transport lotniczy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja, globalizacja i integracja we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Sporka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Globalizacja.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej : materiały z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 17-18 maja 2001 / red. nauk. Jan Rymarczyk, Tomasz Szeląg
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niedoskonała globalizacja : czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? : księga jubileuszowa profesora Włodzimierza Siwińskiego / red. nauk. Andrzej Cieślik, Jan Jakub Michałek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Siwiński, Włodzimierz (1939-2023).
Siwiński, Włodzimierz (1939-2023) - bibliografia.
Globalizacja.
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Procesy integracji i globalizacji a konkurencyjność polskich firm : materiały konferencyjne / pod red. Andrzeja Limańskiego ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSZMiJO
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka / pod red. Bogusławy Skulskiej, Małgorzaty Domiter, Wawrzyńca Michalczyka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Rymarczyk, Jan (1944- ).
Globalizacja - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - 1990-.
Finanse międzynarodowe - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie firmy wobec globalizacji : luka kompetencyjna / red. nauk. Agnieszka Sitko-Lutek ; aut. Jerzy Baruk [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - ocena - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - studium przypadku.
Globalizacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja Warszawy - strategiczny problem XXI wieku / red. Antoni Kukliński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydaw. Rewasz ; Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka miejska - Polska - Warszawa - 1990-.
Społeczeństwo informacyjne - Polska - 1990-.
Polityka naukowa - Polska - 1990-.
Globalizacja - zarządzanie.
Warszawa (Polska) - polityka gospodarcza - 1990- - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / autorzy: Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Katarzyna Sieradzka, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Romuald I. Zalewski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2015
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje.
Globalizacja - zarządzanie.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie : wyzwania integracji i rozwoju / redakcja naukowa Edward Molendowski, Arkadiusz Mroczek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2015
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Rozwój gospodarczy - badania - Kraje rozwijające się.
Handel międzynarodowy - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej : współczesne wyzwania, procedury i narzędzia / Jacek Klich
Wydawca:
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2012 r
Rok wydania:
2013
Temat:
Opieka medyczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Służba zdrowia - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Szpitale - reorganizacja - Polska.
Globalizacja - aspekt zdrowotny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność i internacjonalizacja dolnośląskich małych i średnich przedsiębiorstw / Leszek Kwieciński, Krystyna Moszkowicz, Jacek Sroka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2007
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990-.
Śląsk, Dolny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo polskie w procesie zmian : księga pamiątkowa dedykowana panu profesorowi Mieczysławowi Trzeciakowi w 74. rocznicę urodzin / red. Urszula Bejma ; [aut. Tadeusz Bąk et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Trzeciak, Mieczysław (1934- ) - rozmowy.
Globalizacja - aspekt społeczny.
Młodzież - postawy - 1990-.
Rodzina - socjologia - Polska.
Subkultura - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja przyczyną ubożenia podatkowego państwa? / pod red. nauk. Wiesława Cabana ; Wyższa Szkola Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi. Wydział Ekonomii w Kaliszu
Wydawca:
Kalisz : Wyższa Szkola Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi
Rok wydania:
2008
Temat:
Globalizacja - prognozy.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Finanse - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990-.
Podatek - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse - Polska - 1990- - konferencje.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc rozwojowa dla krajów rozwijających się na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk. Ewa Latoszek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Pomoc gospodarcza - Kraje rozwijające się - 1990-.
Pomoc gospodarcza polska - Kraje rozwijające się - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu drogi rozwoju : myśli o przyszłości świata i Polski = Which way to development? : some thoughts on the future of the world and of Poland / Zdzisław Sadowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Wydawca:
Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
Rok wydania:
2006
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne bezpieczeństwo człowieka : dystans społeczny, uchodźcy, percepcja zagrożeń / Roman Stawicki
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Uchodźcy - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Uchodźcy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990-.
Imigranci nielegalni - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw / Mirosław Jarosiński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd 1, (dodr.)
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Rynki eksportowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - Polska - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (713) 649
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpiecznie czy niebezpiecznie? : wybrane aspekty globalnej i polskiej polityki bezpieczeństwa na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Jarosława J. Piątka i Renaty Podgórzańskiej
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (713) 649
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokracja w dobie globalizacji. T. 2, Aspekty teoretyczne / pod red. Małgorzaty Domagały i Jana Iwanka
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2602
Temat:
Globalizacja - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Demokracja - Polska - 1990- - konferencje.
Demokracja - 1990- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz