Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gminy - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje cywilizacyjne w gminach : opis wyników badania ankietowego / Marek Pęczkowski, Piotr Wójcik
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska lokalna 2007 / red. nauk. Grzegorz Gorzelak ; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
cop. 2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina jako podmiot władzy publicznej i jako właściciel mienia / Lucyna Rajca
Wydawca:
Warszawa : CSSTiRL UW
Rok wydania:
2001
Seria:
Monografie / Uniwersytet Warszawski. Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego ; t. 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce / red. nauk. Elżbieta Sobczak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 905
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gminy w Polsce w ... R. / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
199u-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gminy przygraniczne / [przygot. Jerzy Lenard et al. ; współpr. Alina Bieńkowska, Anna Jaskulska] ; Urząd Statystyczny w Jeleniej Górze
Wydawca:
Jelenia Góra : US
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce = Potential for sustained development in selected Polish municipalities / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach / red. nauk. Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki
Wydawca:
Warszawa : Michał Swianiewicz
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia Regionalne i Lokalne / Uniwersytet Warszawski. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego ; 25 (58)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi finansowe dla gmin / Dorota Korenik
Wydawca:
Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce / red. nauk. Bogdan Nawrot, Jacek Pokładecki
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich w Polsce : dynamika i zróżnicowanie rozwoju / Joanna Kudełko, Monika Musiał-Malago'
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tworzenie, organizacja wewnętrzna i funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy : statuty, wzory uchwał, orzecznictwo / Monika Augustyniak, Paweł Chmielnicki
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
cop. 2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie przestrzenne w gminach / Przemysław Śleszyński [et. al.]
Wydawca:
Warszawa : cop. Wydawnictwo Akademickie Sedno : cop. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski ; aut. Joanna Dominowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Duże Komentarze Becka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; [autorstwo poszczególnych komentarzy: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbicka, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmiotowość publicznoprawna gminy / Małgorzata Kruszewska-Gagoś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 czerwca 2007 r
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmiotowość publicznoprawna gminy / Małgorzata Kruszewska-Gagoś ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Instytut Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Wyd. 2 popr. i uzup
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza gmin : (nowe zasady, formy i tryb przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw komunalnych) : poradnik dla praktyki / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo "ERA"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 1992 r. wraz z projektem ustawy o działalności gospodarczej gmin
Rok wydania:
1992
Seria:
Biblioteka Porad Prawno-Finansowych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zinstytucjonalizowane sieci współdziałania międzygminnego w Polsce / Bartłomiej Kołsut
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia i Prace z Geografii ; nr 54
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą / Paweł Śwital
Wydawca:
Radom : wydano nakładem: Instytutu Naukowo-Wydawniczego "Spatium"
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Status prawny rady gminy / red. nauk. Marek Chmaj ; [poszczególne rozdz. napisali Mariusz Bidziński et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca międzygminna w Polsce : związek z rozsądku / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Joanna Krukowska, Marta Lackowska, Aleksandra Picej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe aspekty korzystania z ochrony ubezpieczeniowej przez gminy w Polsce / Angelika Kuligowska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Wydanie:
Stan prawny aktualny na dzień 30.06.2020 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie gmin / Eugeniusz Tegler
Wydawca:
Zielona Góra : Agencja Rozwoju Regionalnego
Wydanie:
Stan prawny na 31 stycznia 1994 r
Rok wydania:
1994
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce / Monika Sidor, Katarzyna Kuć-Czajkowska, Justyna Wasil
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Bogdan Dolnicki, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Anna Wierzbica, Renata Cybulska, Monika Augustyniak, Tomasz Moll, Roman Marchaj
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
2. wydanie, stan prawny na 15 lutego 2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca transgraniczna gmin Polski i Niemiec [Dokument elektroniczny] : studium administracyjnoprawne / Renata Kusiak-Winter ; [Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii]
Wydawca:
Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
E-Monografie ; nr 11
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny : cele strategiczne, polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia / Tomasz Skica
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komunikacja i współpraca sektorów w gminie : praca zbiorowa / pod red. Anny Wiktorowskiej
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sołectwa w lokalnym systemie władzy / Arkadiusz Ptak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Sochackiej-Krysiak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 2 uzup. i zaktualizowane
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką i finansami gminy : praca zbiorowa / pod red. Hanny Sochackiej-Krysiak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Master plan narzędziem ekorozwoju gminy : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Piontka ; [zespół wykonawczy Franciszek Piontek et al.]
Wydawca:
Katowice : "Śląsk"
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze w polskich gminach : pozycja, funkcje i wyzwania / pod redakcją Adama Jarosza i Beaty Springer
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; t. 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze gminy / Monika Augustyniak
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2010
Seria:
Monografie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju i rywalizacja społeczno-ekonomiczna miast i gmin województw wschodniej Polski / Andrzej Pawlik
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy : uwarunkowania - potrzeby - koncepcje / Zuzanna Firkowska-Jakobsze
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Akademia Samorządowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statuty jednostek pomocniczych gminy : wzory z komentarzem / Paweł Chmielnicki
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Szmigiel-Rawskiej, Wojciecha Dziemianowicza, Jacka Szlachty ; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, (Warszawa : Zakład Graficzny UW)
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego / Janusz Kot
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca na wsi : szkice etnologiczne / redakcja naukowa Amanda Krzyworzeka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Wydawnicza Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego pomiędzy obszarem miejskim a wiejskim w gminie Mosina / Katarzyna Kulczyńska, Hanna Nowak
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina Wyry w ekonomiczno-socjologicznym zwierciadle / Urszula Swadźba, Stanisław Swadźba, Zbigniew Zagała
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto i gmina Skoczów : społeczeństwo i gospodarka w okresie przemian : praca zbiorowa / pod red. Henryka Rogackiego ; Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Poznań : Bogucki - Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władza polityczna w gminie / Alfred Lutrzykowski
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1979
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys ekonomiki gminy / Waldemar Gorzym-Wilkowski [et al.]
Wydawca:
Lublin : "Norbertinum"
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stosunki państwowo-prawne, samorządowo-społeczne i administracyjno-prawne w gminie / Zbigniew Szydłowski
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1977
Seria:
Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 17
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska wieś : wybrane dane o gminach / [oprac. tabl. Elżbieta Grobicka i in.]
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Łańcuch wartości gminy = (The Value Chain of a Commune) / pod redakcją Wojciecha Dziemianowicza i Jacka Szlachty
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2016
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 169
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki pomocnicze gminy (sołectwa, dzielnice, osiedla) : (z suplementem elektronicznym) / Magdalena Ługiewicz
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju samorządów gminnych / pod red. Andrzeja J. Kozłowskiego
Wydawca:
Piła : BINGO Reklama-Promocja : na zlec. Wyższej Szkoły Biznesu
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie rozwoju gmin wiejskich : podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich / Andrzej Piotr Wiatrak
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2011
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 2, uwzględnia zmiany w przepisach prawa na koniec stycznia 2006 r
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transformacja gmin obszaru metropolitalnego Poznania / Hanna Borucińska-Bieńkowska ; [Uniwersytet Zielonogórski]
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing terytorialny : gmina i jej promocja = Teritorial marketing : gmina and its promotion / Paweł Dziekański, Antoni Olak, Sylwia Pytka
Wydawca:
Koszyce : Multiprint ; Ostrowiec Świętokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Programowanie ochrony środowiska w gminie czyli Jak skutecznie zaplanować i wdrożyć gminny program ochrony środowiska / Arnold Bernaciak, Marcin Spychała
Wydawca:
Poznań : Sorus
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
ZSL na wsi i w gminie / Jan Łyczkowski
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Rok wydania:
dr. 1984
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Profile gmin w Polsce : zarządzanie rozwojem i zmianami / Jacek Pasieczny
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza gminy / Marek Chlebuś ; Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wydawca:
Warszawa : FRDL
Rok wydania:
1991
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego : praca zbiorowa / pod red. Doroty A. Hałaburdy
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce : komentarz / Andrzej Czohara, Tadeusz J. Zieliński
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 31 października 2011 r
Rok wydania:
2012
Seria:
Praktyczne Komentarze Lex
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samodzielni, samorządni, gospodarni : Bojszowy i Wyry : ocena pierwszej dekady / Zbigniew Zagała
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / [Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjne wsparcie rozwoju lokalnego / Waldemar Kunz ; Akademia Pomorska w Słupsku
Wydawca:
Słupsk : Akademia Pomorska
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie / Katarzyna Czernek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo "Proksenia"
Rok wydania:
2012
Seria:
Monografie o Tematyce Turystycznej ; 14
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka ochrony środowiska w strategii rozwoju gminy / Katarzyna Kobielska
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią natura 2000 w świetle badań empirycznych / red. nauk. Artur Bołtromiuk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
2011
Seria:
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim / Rafał Budzisz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek nieruchomości gminnych w czasie kryzysu i po kryzysie / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie oświaty w gminach wiejskich : wybrane zagadnienia / Iwona Kowalska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Wydanie:
Wyd. 2, popr. i uzup
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce / Julita Łukomska, Paweł Swianiewicz
Wydawca:
Warszawa : Municipium SA
Rok wydania:
© 2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zintegrowane podejście do dziedzictwa kulturowego w gospodarowaniu przestrzenią na przykładzie gminy Konstancin-Jeziorna : praca zbiorowa / pod redakcją Aliny Maciejewskiej, Anny Geppert, Adrianny Kupidury
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2017
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postawy mieszkańców gmin polskich wobec środowiska naturalnego : praca zbiorowa / pod red. Ewy Rokickiej, Pawła Starosty ; [Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego]
Wydawca:
Łódź : Absolwent
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia gminy / Grzegorz Sroślak, Krzysztof Kozieł, Jakub Krzyżanowski
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AMR
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w Euroregionie "Nysa" : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Karpacz, 12 grudnia 1998 r. / red. nauk. Leszek Balicki
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gmina pasywna = (Passive local government) / pod red. Wojciecha Dziemianowicza i Pawła Swianiewicza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 117
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wielkość gmin i powiatów a sprawność ich funkcjonowania : hipotezy wielkoludów i liliputów / Paweł Swianiewicz, Adam Gendźwiłł, Julita Łukomska, Anna Kurniewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet zadaniowy a strategia rozwoju gminy w kontekście zarządzania strategicznego / Joanna Stuglik
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i finanse gmin w Polsce : wybrane zagadnienia / pod red. Marka Stefańskiego, Henryka Stępnia ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gminne fundusze ochrony środowiska : przepisy z komentarzem / Elżbieta Kaleta-Jagiełło, Wojciech Radecki
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 listopada 1994 r
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej / Eugeniusz Wojciechowski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1997
Seria:
Przedsiębiorczość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarka odpadami w gminie : wzory regulaminów, uchwał, zarządzeń i decyzji z komentarzem / Bogusław Dziadkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza sozologiczna gmin Polski w I dekadzie XXI wieku = (The sozological assesment of Polish communes in the first decade of 21 century) / Mariusz Kistowski
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 148
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lokalne uczestnictwo obywatelskie : raporty z badań 1998-2002 / wstęp i red. Ryszard Skrzypiec
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej przy Stowarzyszeniu Asocjacje : Wydawnictwo Nowy Świat
Rok wydania:
2002
Seria:
Biblioteka Aktywności Lokalnej ; vol. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utrzymanie czystości i porządku w gminach : komentarz / Magdalena Budziarek, Aneta Szymczak
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 maja 2021 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 lipca 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Kazimierz Bandarzewski, Paweł Chmielnicki, Bogusław Dziadkiewicz ; pod red. Pawła Chmielnickiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis"
Wydanie:
Stan prawny na 23 maja 2007 r., [stan orzecznictwa i literatury na dzień 1 lutego 2007 r.]
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944-2019 / Małgorzata Bednarek
Wydawca:
Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynkowy kontekst zarządzania gminą / Bożena Gajdzik
Wydawca:
Katowice : Śląsk - Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaka jesteś gmino... : praca zbiorowa / pod red. Leonarda Sobierajskiego ; posł. Dyzma Gałaj
Wydawca:
Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
Rok wydania:
1980
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w świetle zmian Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Zbigniew Grzymała [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Utrzymanie czystości w gminie / Jolanta Latosińska
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Wydanie:
Stan prawny na dzień 6 czerwca 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Inżynieria Środowiska
Podręcznik Akademicki / Politechnika Świętokrzyska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie rozwoju gminy i restrukturyzacji usług komunalnych / Piotr Karpuś, Marian Stefański, Krzysztof Żuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o samorządzie gminnym : komentarz / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki ; autorzy: Monika Augustyniak, Renata Cybulska, Bogdan Dolnicki, Jadwiga Glumińska-Pawlic, Joanna Jagoda, Roman Marchaj, Czesław Martysz, Andrzej Matan, Tomasz Moll, Anna Wierzbica
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
3. wydanie, stan prawny na 1 lutego 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Komentarze Praktyczne
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Komentarz do ustawy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane aspekty prawne utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / red. nauk. Dariusz Szafrański
Wydawca:
Warszawa : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżety Gmin w Latach ... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
1993-1999
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy / Justyna Majewska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce / Klaudia Giordano ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Ochrony Środowiska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
2 wyd
Rok wydania:
2006
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz