Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka publiczna - Polska - konferencje." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-74 z 74
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojna gospodarcza : (materiały z konferencji wykładowców ekonomiki obrony - wrzesień 1984) / Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1986
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość sektora publicznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 30 maja - 1 czerwca 2001 / [red. nauk. Ryszard Orliński] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości : Wyższa Szkoła Oficerska
Rok wydania:
2001
Temat:
Finanse - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ terenowych organów władzy i administracji państwowej na podmioty gospodarki narodowej w świetle reformy gospodarczej / [red. Ryszard Malinowski [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
1982
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Administracja lokalna - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 74, t. 2
Czas na Pieniądz
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Sprawozdania finansowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Instrumenty finansowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 2/2018 (92)
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Sprawozdania finansowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Instrumenty finansowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych = Influence of national economy processes transformation of functioning of economic units and spatial patterns / pod red. Zbigniewa Zioło ; [Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]
Wydawca:
Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Kraków : Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola sektora publicznego w procesach wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Przesieka, 13-14 marca 1997 / red. nauk. Jan Borowiec, Mariusz Raszczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne - relacje i wyzwania / redakcja naukowa Marzena Piotrowska-Trybull ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2015
Temat:
Relacje władza cywilna-władza wojskowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka wojenna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu, zarys perspektyw / [Bugaj Ryszard et al. ; red. i korekta Krystyna Kulpińska-Cała]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z problemów prawnych form działania administracji gospodarczej : materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 12 kwietnia 1969 / pod red. Ewy Kozłowskiej i Karola Sobczaka
Wydawca:
Katowice : Śląski Instytut Naukowy
Rok wydania:
1971
Seria:
Zeszyty Naukowe / Śląski Instytut Naukowy ; nr 40
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reformy administracji publicznej : materiały z ogólnopolskiego zjazdu katedr i zakładów prawa administracyjnego / [rada red. Jan Szreniawski (red. naczelny) et al.]
Wydawca:
Przemyśl - Krasiczyn : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu ; nr 1
Temat:
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego / redakcja naukowa Czesław Nowak, Małgorzata Szczerbińska-Byrska
Wydawca:
Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rok wydania:
2011
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - prawo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej / pod red. Tadeusza Mołdawy, Konstantego Adama Wojtaszczyka, Marcina Małeckiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych
Wydawca:
Warszawa : "Politeja" : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce : ogólnopolska konferencja naukowa, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r. / pod red. Jerzego Parchomiuka, Bogusława Ulijasza, Emila Kruka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer Business
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja lokalna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa : międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r. / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : TNOiK
Rok wydania:
2002
Temat:
Administracja publiczna - studia i nauczanie - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Ukraina - konferencje.
Prawo administracyjne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 6 grudnia 2006 roku / red. nauk.: Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji ; Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Obrona - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2000
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Gospodarka miejska - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy praworządności w działaniu administracji państwowej : materiały konferencji naukowej Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 21-22 maja 1979 roku / pod red. Ludwika Bara ; [zespół aut.: Ludwik Bar et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Prawnych
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1980
Temat:
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Prymat prawa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta / pod red. nauk. Janusza Słodczyka i Zbigniewa Jakubczyka
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Rok wydania:
2002
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Prawo miejskie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
EU-enlargement to the East : "Public administration in Eastern Europe and European standards" / [red. nauk. Konstanty Adam Wojtaszczyk i Marta Jarosińska] ; University of Warsaw. Institute of Political Sciences
Wydawca:
Warszawa : Fundacja "Politeja"
Rok wydania:
2000
Temat:
Administracja lokalna - Europa Środkowa.
Administracja lokalna - Europa Wschodnia.
Administracja publiczna - Europa - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Ukraina - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - reforma - Węgry - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja pod wpływem prawa europejskiego : XIV Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Katowice, 14-17 września 2005 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego i Joanny Jagody
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta"
Rok wydania:
2006
Temat:
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Prawo administracyjne - Polska - konferencje.
Prawo administracyjne (prawo europejskie) - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - administracja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa obywatelskie i administracja państwowa : Polska - Austria / [wstęp i red. Janusz Łętowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwa Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1983
Temat:
Prawa obywatelskie i polityczne - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Prawa obywatelskie i polityczne - Austria - konferencje.
Administracja publiczna - Austria - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą
Wydawca:
Lublin : ZEJiZW UMCS
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Ekonomia - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 2 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą
Wydawca:
Lublin : ZEJiZW UMCS
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Ekonomia - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny : uwarunkowania orgnizacyjno-prawne : publikacja pokonferencyjna / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydawca:
Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Prawnych Aspektów Bezpieczeństwa Narodowego
Rok wydania:
2009
Temat:
Obrona - prawo - Polska - konferencje.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - konferencje.
Bezpieczeństwo narodowe - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Obrona - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O systemie gospodarczym : IV Seminarium Wakarowskie dedykowane profesor Urszuli Grzelońskiej / red. nauk. Maciej K. Dudek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Grzelońska, Urszula (1939- ).
Ekonomia - Polska - konferencje.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. T. 1 / pod red. Janusza Kosteckiego i Aliny Brodzkiej
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa, 0860-6455 ; 7
Temat:
Cenzura - Polska - historia - konferencje.
Literatura podziemna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Piśmiennictwo, systemy kontroli, obiegi alternatywne. T. 2 / pod red. Janusza Kosteckiego i Aliny Brodzkiej
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa
Rok wydania:
1992
Seria:
Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa, 0860-6455 ; 8
Temat:
Literatura podziemna - Polska - konferencje.
Cenzura - Polska - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Walczak-Duraj ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum
Rok wydania:
2001
Seria:
Politea ; vol. 4
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Opinia publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - zjednoczenie - opinia publiczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Województwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawca:
Wrocław : Kolonia Limited
Rok wydania:
2009
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania : studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń, 15-16 listopada, 2005
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2005
Temat:
Ochendowski, Eugeniusz (1925-2015).
Prawo administracyjne - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy bezpieczeństwa lokalnego : materiały I Konferencji Krajowej, Toruń 10 XII 1993 / [red. nauk. Marian Filar]
Wydawca:
Toruń : Wydaw. Uniw. Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
1995
Temat:
Policja - środki bezpieczeństwa - Polska - konferencje.
Straż miejska - Polska - konferencje.
Agencje ochrony - Polska.
Policja - Polska - konferencje.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autor, tekst, cenzura : prace na Kongres Slawistów w Krakowie w roku 1998 / pod red. nauk. Janusza Pelca i Marka Prejsa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1998
Temat:
Cenzura - Polska - historia - konferencje.
Literatura polska - historia i krytyka - konferencje.
Polityka i literatura - Polska - konferencje.
Literatura polska - cenzura - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej / pod red. Grzegorza Łaszczycy
Wydawca:
Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Rok wydania:
2003
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / pod red. Lucjana Adamczuka i Sławomira Łodzińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Temat:
Mniejszości - Polska - konferencje.
Mniejszości - Polska - 1990- - konferencje.
Etniczność - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej / red. Maria Marczewska-Rytko
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Unia Europejska - Polska - opinia publiczna - konferencje.
Europa - zjednoczenie - konferencje.
Polska - stosunki - Europa - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia prawne stosunków pracy w administracji państwowej : (sesja naukowa - UAM w Poznaniu, 11-22 XII 1977 r.) : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Piotrowskiego
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1981
Seria:
Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 99
Temat:
Służba publiczna - stosunki pracy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa w polskich dyskursach / pod red. Anny Horolets : [aut.: Małgorzata Cackowska et al.]
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Temat:
Opinia publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Analiza dyskursu - konferencje.
Europa - zjednoczenie - opinia publiczna - konferencje.
Europa - opinia publiczna polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja naukowa: "Konstytucyjne zasady wolności działalności gospodarczej oraz wynikające z niej zasady swobody umów" zorganizowana 25 maja 2005 r. przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Konfederację Pracodawców Polskich / [oprac. red. Ryszard Zelwiański]
Wydawca:
Warszawa : na zlec. Biura Rzecznika Praw Obywatelskich ; Łódź : "Master"
Rok wydania:
2006
Temat:
Swoboda umów - Polska - konferencje.
Gospodarka rynkowa - prawo - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej administracji do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji, 30 stycznia 2003 r., Warszawa / [oprac. tekstów Mariusz Daca]
Wydawca:
Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka Europejska ; 26
Temat:
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Prawo wydawania rozporządzeń - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrotechnika VI' 2004 : powodzie, przyczyny, skutki, zapobieganie : sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń 25-27 maja 2004 r. : materiały / [red. nauk. Bolesław Osuch]
Wydawca:
Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - konferencje.
Powodzie - Polska - konferencje.
Hydrotechnika - Polska - konferencje.
Powodzie - opanowywanie - Polska - konferencje.
Szkody powodziowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń bezpieczna : urbanistyczne i architektoniczne uwarunkowania kształtowania przestrzeni miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców : konferencja naukowa, Kraków, 28-29 października 2005 : materiały konferencyjne = The safe space : urban and architectural conditions of the city space shaping, for the increase of safety of inhabitants : proceedings, Cracow, 28-29 October 2005 / [red. Andrzej Wyżykowski, Stanisława Wehle-Strzelecka] ; Katedra Odnowy i Rozwoju Zespołów Urbanistycznych, Instytut Projektowania Urbanistycznego. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Wydawca:
Kraków : [s.n., (Kraków : Dział Poligrafii Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej)
Rok wydania:
2006]
Temat:
Bezpieczeństwo w miastach - konferencje.
Bezpieczeństwo w miastach - Polska - konferencje.
Przestrzeń (architektura) - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Za wolność waszych i naszych mediów / pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Nowe Media - Nowe w Mediach ; 2
Temat:
Wolność informacji - Polska - konferencje.
Wolność prasy - konferencje.
Mass media - aspekt społeczny - konferencje.
Wolność informacji - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej : materiały z konferencji naukowej, Mierki 26-27 października 2000 r. / pod red. Wincentego Bednarka i Stanisława Pikulskiego ; Instytut Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organy bezpieczeństwa i wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego / pod red. Waldemara Grabowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Rok wydania:
2005
Seria:
Konferencje IPN ; t. 26
Temat:
Polska. Armia Krajowa - konferencje.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1900-1945 - konferencje.
Wymiar sprawiedliwości - Polska - 1900-1945 - konferencje.
Polska - 1939-1945 (Okupacja niemiecka i sowiecka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Česká a polská samizdatová literatura = Czeska i polska literatura drugiego obiegu : sborník z mezinárodní vědecké konference konané v Opavě 13.-14. listopadu 2002 / redigovali Libor Martinek a Martin Tichý ; Slezská univerzita. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústav bohemistiky a knihovnictví
Wydawca:
Opava : Slezská univerzita
Rok wydania:
2004
Temat:
Literatura porównawcza - czeska i polska - konferencje.
Literatura porównawcza - polska i czeska - konferencje.
Literatura podziemna - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Cenzura - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Cenzura - Czechosłowacja - 1945- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolność słowa w mediach : XLV Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Spała 2003 r. / pod red. Dariusza Góreckiego ; Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Łódź : ŁTN
Rok wydania:
2003
Temat:
Polska. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - konferencje.
Polska. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Mass media - prawo - Polska - konferencje.
Mass media i dzieci - Polska - konferencje.
Prawo międzynarodowe i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Wolność słowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granice wolności słowa : materiały konferencji naukowej, Kielce 4-5 maja 1995 r. / pod red. Grzegorza Miernika
Wydawca:
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; Warszawa : Wydawnictwo Presspublica
Rok wydania:
1999
Temat:
Cenzura - Polska - historia - konferencje.
Mass media i polityka - Polska.
Prasa - Polska - 19 w.
Prasa - Polska - 20 w.
Cenzura - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa państwowe w gospodarce rynkowej Polski i Rosji / pod red. Stanisława Rączkowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Rok wydania:
1993
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa publiczne - Rosja - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorządy i biblioteki : materiały z konferencji Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce, Miałkówek k. Płocka 24-26 kwietnia 1997 r. / [red. t. Mieczysław Szyszko ; aut. Jan Burakowski et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SBP
Rok wydania:
1997
Seria:
Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 18
Temat:
Biblioteki publiczne - Polska - konferencje.
Biblioteki - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość wobec wyzwań procesów globalizacyjnych / pod red. nauk. Jana Głuchowskiego, Jacka Patyka, Sławomira Sojaka
Wydawca:
Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2007
Temat:
Finanse - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Rachunkowość - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne konsekwencje transformacji ustrojowej / red. nauk. Mirosława Grabowska, Krzysztof Pankowski, Edmund Wnuk-Lipiński ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1994
Temat:
Prywatyzacja - Polska - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - opinia publiczna - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 5], Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej gospodarki / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2009
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - konferencje.
Sukces - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współpracy na rzecz zdrowia : problemy współpracy w realizacji programów promocji i pozyskiwania zdrowia : konferencja krajowa, Warszawa, 23-24 września 1994 roku : materiały / [red. materiałów konf. Jerzy B. Karski]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia
Rok wydania:
1994
Temat:
Promocja zdrowia - Polska - konferencje.
Polityka zdrowotna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biblioteki w reformie administracyjnej państwa : materiały z ogólnopolskiej Konferencji dyrektorów WBP nt. "Zmiany w prawie bibliotecznym" Radom 15-17 VI 1998 / red. Mieczysław Szyszko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SBP
Rok wydania:
1998
Seria:
Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 22
Temat:
Biblioteki - prawo - Polska - konferencje.
Biblioteki publiczne - Polska - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków : Ogólnopolska Konferencja Katedr Prawa Finansowego, Kraków, 21-23 października 1999 r. / pod red. Apoloniusza Kosteckiego ; Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy "Zakamycze"
Rok wydania:
2000
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Polska - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-74 z 74

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz