Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Otwarte dane i ponowne wykorzystywanie : przewodnik po zmianach / Piotr Sitniewski
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: grudzień 2021
Rok wydania:
2022
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Informacja - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót powszechny i gospodarczy : problemy podatkowoprawne / red. nauk. Iwona Ramus
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Obrót Powszechny i Gospodarczy - Problemy Prawne i Rynkowe ; 2
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Podatek od wartości dodanej - prawo - Polska - 1990-.
Prawo podatkowe - Polska - 1990-.
Podatek od wartości dodanej - Polska - 1990-.
Podatek dochodowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne / red. nauk. Iwona Ramus
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Obrót Powszechny i Gospodarczy - Problemy Prawne i Rynkowe ; 1
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Prawo obrotu gospodarczego - Polska - 1990-.
Umowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z problemów prawnych form działania administracji gospodarczej : materiały z posiedzenia naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Śląski Instytut Naukowy, Katowice, 12 kwietnia 1969 / pod red. Ewy Kozłowskiej i Karola Sobczaka
Wydawca:
Katowice : Śląski Instytut Naukowy
Rok wydania:
1971
Seria:
Zeszyty Naukowe / Śląski Instytut Naukowy ; nr 40
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Polityka gospodarcza - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - finanse.
Sektor publiczny i parapubliczny - prawo - Polska.
Gospodarka publiczna.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego : komentarz / Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Komentarze
Temat:
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego : komentarz / redakcja Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski ; autorzy: Mateusz Błachucki, Mikołaj Garstka, Anna Gos, Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski, Iwona Szelenbaum
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: 1 kwietnia 2022 r
Rok wydania:
© 2022
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Otwarte dane - prawo - Polska - 1990-.
Informacja - prawo - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 1, Instytucje ogólne / red. t. Marian Weralski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1982
Temat:
Towarzystwa ubezpieczeniowe - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1945-1990.
Prawo bankowe - Polska.
Instytucje publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 5, Instytucje systemu pieniężno-kredytowego i ubezpieczeń / red. Marian Weralski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1990
Temat:
Prawo bankowe - Polska.
Towarzystwa ubezpieczeniowe - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1945-1990.
Instytucje publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta / pod red. nauk. Janusza Słodczyka i Zbigniewa Jakubczyka
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Rok wydania:
2002
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Prawo miejskie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej : w 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Adama Błasia i Konrada Nowackiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 0524-4544 ; 295
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego / redakcja naukowa Czesław Nowak, Małgorzata Szczerbińska-Byrska
Wydawca:
Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rok wydania:
2011
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - prawo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo europejskie a funkcjonowanie organów administracji publicznej / pod red. Grzegorza Łaszczycy
Wydawca:
Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu
Rok wydania:
2003
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 4, Instytucje socjalistycznych jednostek gospodarczych / red. t. Marian Weralski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo
Rok wydania:
1987
Temat:
Prawo bankowe - Polska.
Towarzystwa ubezpieczeniowe - Polska.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1945-1990.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie administracji państwowej : księga poświęcona Jerzemu Służewskiemu / [red. nauk.: Jacek Lang]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1990
Seria:
Studia Iuridica / Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji, 0137-4346 ; t. 18
Temat:
Prawo administracyjne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej 1999 : dokonania i dylematy : raport programu reformy administracji publicznej / red. Mirosław Stec ; [aut.: Mirosław Chrapusta et al.]
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2001
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Administracja publiczna - Polska.
Samorząd lokalny - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - prawo - Polska.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów gminy dotyczące przekształceń przedsiębiorstw komunalnych / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Łódź ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 kwietnia 1997 r
Rok wydania:
1997
Temat:
Gospodarka miejska - prawo - interpretacja - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania i kompetencje organów administracji publicznej po reformie ustrojowej państwa / Edward Radziszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2000 r
Rok wydania:
2000
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ryzyka specyficzne dla wybranych branż / Ewa Sobińska, Justyna Beata Zakrzewska ; [recenzja: Jadwiga Szafraniec]
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Rok wydania:
2015
Temat:
Ryzyko finansowe - ocena - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - prawo - Polska - 1990-.
Rachunkowość - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne formy działalności administracji publicznej : wybór i opracowanie źródeł / red. nauk. Roman Stec ; [aut.] Anna Dajnowska [et al.]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Wydanie:
[Stan prawa na dzień 30 kwietnia 2008 r.]
Rok wydania:
2008
Temat:
Administracja lokalna - prawo - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Administracja publiczna - Polska - historia - podręczniki akademickie.
Prawo administracyjne - Polska - 1990- - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej / pod red. Grzegorza Szczodrowskiego ; [poszcz. rozdz. napisali: Henryk Ćwikliński et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Liberalizm ekonomiczny - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Prawo podatkowe (prawo europejskie).
Rynek pracy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjny obowiązek obrony ojczyzny : uwarunkowania orgnizacyjno-prawne : publikacja pokonferencyjna / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Wydawca:
Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Katedra Prawnych Aspektów Bezpieczeństwa Narodowego
Rok wydania:
2009
Temat:
Obrona - prawo - Polska - konferencje.
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - konferencje.
Bezpieczeństwo narodowe - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Obrona - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europeizacja administracji publicznej : zbiór studiów / pod red. Ireny Lipowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Administracja publiczna - Stany Zjednoczone.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Prawo administracyjne (prawo europejskie).
Prawo europejskie - unifikacja międzynarodowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji / pod red. Cezarego Kosikowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2005
Seria:
Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Własność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kariera strachu : bezpieczeństwo publiczne w Polsce / Paweł Moczydłowski
Wydawca:
Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Rok wydania:
2004
Temat:
Więzienia - Polska - 1990-.
Przestępczość - zwalczanie - Polska - 1990-.
Probacja (prawo) - Polska.
Więzienia - prawo - Polska - 1990-.
Więzienia - aspekt społeczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2000
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Gospodarka miejska - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autoryzacja wypowiedzi / Joanna Taczkowska
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Business
Wydanie:
Stan prawny na 30 listopada 2007 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie ; 1897-4392
Temat:
Dziennikarze - deontologia - Polska.
Prasa - prawo - Polska - 1990-.
Prawo autorskie - artykuły prasowe - Polska.
Prawa osobiste - Polska - 1990-.
Dziennikarze - odpowiedzialność zawodowa.
Prawa osobiste - ochrona - Polska.
Prawo autorskie - artykuły prasowe - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Województwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydawca:
Wrocław : Kolonia Limited
Rok wydania:
2009
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza gmin : (nowe zasady, formy i tryb przekształceń organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw komunalnych) : poradnik dla praktyki / Cezary Kosikowski
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo "ERA"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 1992 r. wraz z projektem ustawy o działalności gospodarczej gmin
Rok wydania:
1992
Seria:
Biblioteka Porad Prawno-Finansowych
Temat:
Gminy - Polska - 1990-.
Gminy - aspekt ekonomiczny - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Gospodarka miejska - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Służby publiczne - prawo - Polska - 1990- - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje organów władzy wykonawczej w dziedzinie obronności państwa i sił zbrojnych / Marek Gąska ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny. Katedra Bezpieczeństwa i Prawa Międzynarodowego
Wydawca:
Warszawa : Akademia Obrony Narodowej
Rok wydania:
2002
Temat:
Siły zbrojne - prawo - Polska - 1990-.
Władza wykonawcza - Polska - 1990-.
Obrona - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej Marona
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 258
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Mienie komunalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Mienie komunalne - prawo - Polska - 1990-.
Nieruchomości - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decentralizacja administracji publicznej w Polsce / Sławomir Fundowicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Katedra Prawa Administracyjnego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 października 2005 r
Rok wydania:
2005
Temat:
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawy: o ochronie zwierząt, o doświadczeniach na zwierzętach : z komentarzem / Wojciech Radecki
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Temat:
Zwierzęta - ochrona - prawo - interpretacja - Polska.
Zwierzęta - ochrona - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Doświadczenia na zwierzętach - prawo - interpretacja - Polska.
Doświadczenia na zwierzętach - prawo - Polska - legislacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jolanty Laskowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2017
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne : praca zbiorowa / pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Zdrowie publiczne - ochrona - Polska - 1990-.
Zdrowie publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Polityka zdrowotna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona zdrowia w regionie : aspekty organizacyjne i prawne : praca zbiorowa / pod red. Aldony Frączkiewicz-Wronki
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Zdrowie publiczne - ochrona - Polska - 1990-.
Zdrowie publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Polityka zdrowotna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP / red. nauk. Waldemar Kitler ; [zespół aut. Tadeusz Berliński et al.] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny
Wydawca:
Warszawa : AON. Wydział Wydawniczy
Rok wydania:
2001
Temat:
Obrona cywilna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Właściwości organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnych władz publicznych / Paweł Sarnecki ; [wprow. Jan Widacki] ; Instytut Spraw Publicznych. Zespół ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Reformy Policji
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
1999
Seria:
Ekspertyzy / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Policja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki : analiza prawnogospodarcza / Tadeusz Włudyka
Wydawca:
Kraków : Wydaw. UJ
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A, Monografie
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Republika Federalna Niemiec.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Republika Federalna Niemiec.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie.
Nauczanie wojskowe - Polska - 1990-.
Obrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulacje prawne ochrony zdrowia / pod red. Adama Górskiego i Pawła Dzienisa
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
Rok wydania:
2006
Temat:
Prawo medyczne - Polska - 1990-.
Opieka medyczna - prawo - Polska - 1990-.
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Odpowiedzialność szpitali - Polska.
Ubezpieczenie na wypadek choroby - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego [gminy, powiatu, województwa] : problematyka prawna / Gerard Bieniek
Wydawca:
Warszawa ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 stycznia 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - 1990-.
Własność nieruchoma - Polska.
Administracja publiczna - Polska.
Administracja publiczna - reforma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona zwierząt, łowiectwo, ochrona przyrody, organizmy genetyczne zmodyfikowane : przepisy i orzecznictwo / zebrał i oprac. Bolesław Kurzępa
Wydawca:
Toruń : "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2003
Temat:
Zwierzęta - ochrona - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Polowanie - prawo - Polska - legislacja.
Przyroda - ochrona - prawo - Polska - legislacja.
Inżynieria genetyczna - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Rok wydania:
2007
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990-.
Porządek publiczny - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Policjanci - praca - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku / pod red. Arkadiusza Żukiewicza
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2436
Temat:
Policja - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Szkoły - środki bezpieczeństwa - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - Polska - Zielona Góra - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mniejszości narodowe w Polsce w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku / pod red. Lucjana Adamczuka i Sławomira Łodzińskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Temat:
Mniejszości - Polska - konferencje.
Mniejszości - Polska - 1990- - konferencje.
Etniczność - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej : trybunały, sądy, wolność gospodarcza / pod redakcją Tadeusza Kocowskiego i Jana Goli
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 0137-1134 ; t. 103
Temat:
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Biznesmeni.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polskie polityki sektorowe z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej / red. naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Marta Witkowska
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Europea : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2003
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz