Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe instrumenty zarządzania gospodarką narodową / [red. serii i red. nauk. t. Zbigniew Jaśkiewicz]
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Prace z Zakresu Administracji i Zarządzania / Uniwersytet Gdański ; 10
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Piotr Tworek, Józef Myrczek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Samorząd lokalny - finanse.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Samorząd lokalny - finanse - Polska.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką narodową : materiały do ćwiczeń / oprac. Bożena Popowska, Roman Sowiński, Mirosław Wostal ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 lipca 1977 r.]
Rok wydania:
1979
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola rad narodowych w zarządzaniu gospodarką narodową : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Rybickiego, Ludwika Bara, Jerzego Służewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 30 czerwca 1966 r.]
Rok wydania:
1968
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - finanse.
Sektor publiczny i parapubliczny - prawo - Polska.
Gospodarka publiczna.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe zasady planowania w gospodarce narodowej / Michał Wolski ; Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Główny Okręgów Katowickiego, Warszawskiego i Wrocławskiego
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich
Rok wydania:
[1969]
Seria:
Materiały Szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium dla Pracowników Obsługi Prawnej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej ; 8
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską / zespół aut. Jerzy Hausner [et al. ; pod red. J. Hausnera i Mirosławy Marody]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1999
Seria:
EU-monitoring 3
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym : wybrane zagadnienia i wyniki badań : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kraśnickiej ; [aut. Teresa Kraśnicka et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego / Bernard Ziębicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 234
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w sektorze publicznym : rozwój zrównoważony, metody wyceny / pod red. Piotra Jeżowskiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne. Katedra Ekologii
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Rok wydania:
2002
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie.
Środowisko - ochrona - Polska - 1990-.
Zdrowie - ochrona - Polska.
Zarządzanie środowiskiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terenowa koordynacja gospodarcza / Józej Jędrysiak ; Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji. Instytut Administracji i Zarządzania Gospodarką Narodową w Katowicach
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1976
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - prawo - Polska.
Rady narodowe - Polska - 1945-1970.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Doskonalenie procesu planowania, zarządzania i kierowania gospodarką narodową : materiały z plenarnego posiedzenia Komisji Partyjno-Rządowej dla Unowocześnienia Systemu Funkcjonowania Gospodarki i Państwa, 12 kwietnia 1972 r. / [red. Teresa Bujnowska]
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1972
Temat:
Planowanie gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w sektorze publicznym wobec procesów rozwoju społeczno-gospodarczego / Krzysztof Jarosiński, Benedykt Opałka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Planowanie strategiczne - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Polska
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Doktora ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne.
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych = (Development policy and public services management in local and regional government) / Florian Kuźnik
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 143
Temat:
Polityka publiczna - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Dobra publiczne - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - zarządzanie.
Polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik do przedmiotu "Zarządzanie gospodarką narodową" (Prawo administracyjne stosunków gospodarczych) / Stanisław Biernat [et al.]
Wydawca:
Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1980
Seria:
Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Administracji i Zarządzania ; nr 378
Temat:
Ekonomia marksistowska - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy w administracji publicznej : wybrane zagadnienia / pod red. Pawła Chmielnickiego, Ewy Książek, Krzysztofa Winiarskiego ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im Jana Długosza
Rok wydania:
2008
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Zarządzanie finansowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna : wyzwania w dobie integracji europejskiej / red. nauk. Jacek Czaputowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2008
Temat:
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej - zarządzanie.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Służba publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski / Przemysław Śleszyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 213
Temat:
Fabryki - lokalizacja - Polska.
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie nieruchomościami gmin jako obszar teoretycznych rozważań i badań empirycznych w ramach zarządzania publicznego / Bartłomiej Marona
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 258
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Mienie komunalne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Mienie komunalne - prawo - Polska - 1990-.
Nieruchomości - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawne państwo : współczesne koncepcje i instrumenty zarządzania publicznego a administracja publiczna / Anetta Jaxa Dębicka
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wolters Kluwer Polska
Wydanie:
Stan prawny na 30 czerwca 2008 r
Rok wydania:
2008
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Służba publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza instytucjonalna urzędu gminy : przewodnik dla samorządów / [pod red. Marcina Zawickiego i Stanisława Mazura]
Wydawca:
Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Temat:
Gminy - Polska - zarządzanie - poradniki.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozakancelaryjne uwarunkowania procesu aktotwórczego w urzędach administracji 1807-1980 / Zdzisław Chmielewski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1992
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (158) 84
Temat:
Administracja publiczna - Polska - 19 w.
Administracja publiczna - Polska - 20 w.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 19 w.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 20 w.
Dokumenty administracyjne - Polska - 19 w.
Dokumenty administracyjne - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / [redaktor naukowy Dariusz Zarzecki]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 74, t. 2
Czas na Pieniądz
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Sprawozdania finansowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Instrumenty finansowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw / redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2018
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 2/2018 (92)
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - ocena - konferencje.
Sprawozdania finansowe - konferencje.
Zarządzanie finansowe - konferencje.
Instrumenty finansowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą
Wydawca:
Lublin : ZEJiZW UMCS
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Ekonomia - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 2 / pod red. Elżbiety Skrzypek ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą
Wydawca:
Lublin : ZEJiZW UMCS
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - konferencje.
Ekonomia - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - innowacje - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta / pod red. nauk. Janusza Słodczyka i Zbigniewa Jakubczyka
Wydawca:
Opole : Uniwersytet Opolski
Rok wydania:
2002
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Prawo miejskie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego / Beata Banachowicz [et al.] ; red. nauk. Barbara Kożuch, Tadeusz Markowski
Wydawca:
Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie
Rok wydania:
2005
Temat:
Administracja publiczna.
Administracja publiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie jakością - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa : materiały z seminarium naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Zakład Administracji i Mobilizacji Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Strategiczno-Obronnego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, 6 grudnia 2006 roku / red. nauk.: Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji ; Warszawa : [s.n.]
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Bezpieczeństwo państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Obrona - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej / Marcin Smaga
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2004
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat:
Katastrofy - prawo - Polska.
Katastrofy - zwalczanie - Polska.
Zarządzanie w sytuacjach nagłych - Polska.
Administracja publiczna - podejmowanie decyzji - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie dokumentacją w sektorze publicznym : wzory i porady dotyczące obiegu dokumentów / pod red. E. Kujan, M. Sender ; [aut. Anna Jędruszczak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2009
Rok wydania:
2009
Seria:
Beck Info Biznes
Temat:
Dokumenty i korespondencja administracji publicznej - poradniki.
Zarządzanie dokumentami - Polska - poradniki.
Klasyfikacja informacji niejawnych - prawo - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
e-Administracja : prawne zagadnienia informatyzacji administracji / red. Dariusz Szostek ; Dariusz Adamski [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2009
Seria:
Informacja Publiczna, Biblioteka
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Informacja administracyjna elektroniczna - Polska.
Ochrona danych (informatyka) - Polska.
Własność intelektualna - Polska.
Pieniądz elektroniczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydaw. UO
Rok wydania:
2000
Seria:
Miasta w Okresie Przemian
Temat:
Gospodarka miejska - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - Polska - zarządzanie - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kryzysowe w Polsce / red. nauk. Marek Jabłonowski, Leszek Smolak ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Wydawca:
Pułtusk : Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora
Rok wydania:
2007
Seria:
Człowiek, Społeczeństwo, Polityka : Projekt Wydziału Nauk Politycznych ; t. 7
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - Polska - 1990-.
Zarządzanie kryzysowe.
Zarządzanie ryzykiem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katalog narzędzi rozwoju instytucjonalnego : przewodnik dla samorządów lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Bobera, Anatola Władyki, Marcina Zawickiego
Wydawca:
Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - poradniki.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój instytucjonalny : poradnik dla samorządów terytorialnych / Jarosław Bober [et al. ; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji et al.]
Wydawca:
Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - poradniki.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ministerstwa w reformie gospodarczej : postawy wobec zmian / Ewa Masłyk-Musiał, Julian Pańków ; Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk Zarządzania
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1990
Temat:
Administracja publiczna - reforma - 1970-2000.
Administracja publiczna - Polska - 1970-2000.
Ministerstwa - Polska - 1970-2000.
Zmiana społeczna - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości : omówienie i zbiór przepisów / Katarzyna Kurzępa-Dedo
Wydawca:
Skierniewice : "Sigma". Zakład Doradztwa Organizacyjno-Finansowego
Rok wydania:
2001
Temat:
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - legislacja.
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - poradniki.
Właściciele i najemcy - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 38/2011
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Indirect management in a centrally planned economy : systems constructions in foreign trade / Witold Trzeciakowski
Wydawca:
Warszawa : PWN - Polish Scientific Publishers ; Amsterdam [etc.] : North-Holland Publishing Company
Rok wydania:
1978
Seria:
Contributions to Economic Analysis ; 115
Temat:
Handel międzynarodowy - zarządzanie.
Rachunek ekonomiczny.
Gospodarka publiczna.
Handel międzynarodowy.
Polska - handel zagraniczny - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
State-owned enterprises in their second year of economic transformation : research finding / Janusz M. Dąbrowski, Michał Federowicz, Anthony Levitas
Wydawca:
Gdańsk ; Warsaw : B.P.S. Consultants
Rok wydania:
1992
Seria:
Economic Transformation / The Gdańsk Institute for Market E conomics ; no 27
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej / Józefa Famielec, Małgorzata Kożuch, Krzysztof Wąsowicz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Służby publiczne.
Transport publiczny - zarządzanie.
Usuwanie odpadów.
Służby publiczne - zarządzanie.
Usuwanie odpadów - Polska - 1990-.
Służby publiczne - Polska - zarządzanie.
Transport publiczny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne standardy zarządzania administracją publiczną w polityce społeczno-ekonomicznej państwa / Roman Przybyszewski
Wydawca:
Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Administracja publiczna - zarządzanie.
Administracja publiczna - reforma.
Administracja publiczna - reforma - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - kontrola jakości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elektroniczna administracja : nowe możliwości przeciwdziałania zjawisku korupcji / pod red. Jacka Kucharczyka, Jarosława Zbieranka
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Rok wydania:
2006
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Administracja publiczna - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Informacja administracyjna - Polska.
Korupcja - zapobieganie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów : uwarunkowania i kierunki / pod redakcją Tadeusza Kudłacza i Piotra Lityńskiego
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 161
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Urbanizacja - Polska - 1990-.
Przestrzenie publiczne - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - zarządzanie.
Miasta - wzrost - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem : teoria, praktyka, dydaktyka / Andrzej Dawidczyk, Jarosław Gryz, Stanisław Koziej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - zarządzanie.
Nauczanie wojskowe - Polska - 1990-.
Obrona - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego [gminy, powiatu, województwa] : problematyka prawna / Gerard Bieniek
Wydawca:
Warszawa ; Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 stycznia 1999 r
Rok wydania:
1999
Temat:
Nieruchomości - zarządzanie - prawo - Polska - 1990-.
Własność nieruchoma - Polska.
Administracja publiczna - Polska.
Administracja publiczna - reforma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Privatization of state enterprises - forms and ways of realization : the first experiences / Stefan Dulski, Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga
Wydawca:
Warsaw : Institute of Development and Strategic Studies
Rok wydania:
1992
Seria:
Working Papers / Institute of Development and Strategic Studies, 1233-6963 ; 1
Temat:
Przedsiębiorstwa publiczne - reorganizacja - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - interpretacja - Polska.
Prywatyzacja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. / Cezary Kosikowski, Marek Śniegucki
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 czerwca 1997 r
Rok wydania:
1997
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska.
Prywatyzacja - prawo - Polska.
Przedsiębiorstwa publiczne - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność działania administracji publicznej w Polsce w warunkach decentralizacji / Wojciech Wytrążek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2006
Temat:
Administracja publiczna.
Decentralizacja administracji - prawo - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Polska - administracja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / Mieczysław Szypliński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 2, uwzględnia zmiany w przepisach prawa na koniec stycznia 2006 r
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Gminy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej / pod red. Kamila Sikory, Michała Domagały, Ewy Jasiuk ; [aut. Jan Łukasiewicz et al. ; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu]
Wydawca:
Radom : Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Administracja publiczna - studia i nauczanie.
Prakseologia.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna w systemie przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom dla ludzi i środowiska : praca zbiorowa / pod red. nauk. Krzysztofa Liedela, Jarosława Prońko, Bernarda Wiśniewskiego ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie
Wydawca:
Bielsko-Biała ; Warszawa : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2007
Temat:
Katastrofy - zapobieganie.
Terroryzm - zwalczanie.
Katastrofy - prawo - Polska.
Katastrofy - zapobieganie - Polska.
Zarządzanie kryzysowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość a doskonalenie planowania i zarządzania gospodarką narodową / [red. nauk. Zygmunt Bosiakowski]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1981
Seria:
Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; 88
Temat:
Planowanie (zarządzanie).
Gospodarka publiczna - Polska.
Zarządzanie - podejmowanie decyzji.
Zarządzanie jakością - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej : teoria i praktyka / Witold Kasperkiewicz ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Samodzielny Zakład Ekonomii
Wydawca:
Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie
Rok wydania:
2008
Temat:
Lisbon Strategy.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej / pod red. Grzegorza Szczodrowskiego ; [poszcz. rozdz. napisali: Henryk Ćwikliński et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Liberalizm ekonomiczny - Polska - 1990-.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Prawo podatkowe (prawo europejskie).
Rynek pracy - Polska.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz