Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka publiczna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Doktora ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1987
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne.
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor państwowy w kapitalizmie : Wielka Brytania, Francja, Austria, Włochy / W. Sadzikowski, J. Sikorski, A. Wieczorkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1971
Temat:
Gospodarka publiczna - Wielka Brytania - 1945-1970.
Gospodarka publiczna - Włochy - 1945-1970.
Gospodarka publiczna - Austria - 1945-1970.
Gospodarka publiczna - Francja - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Optymalizacja gospodarki : wybrane problemy zastosowania metod ekonomiczno-matematycznych w gospodarce narodowej / N. P. Fiedorenko ; tłumaczyli: Ryszard Drąg, Piotr Holstein-Beck
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1981
Temat:
Gospodarka publiczna - modele matematyczne.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe zasady planowania w gospodarce narodowej / Michał Wolski ; Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarząd Główny Okręgów Katowickiego, Warszawskiego i Wrocławskiego
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich
Rok wydania:
[1969]
Seria:
Materiały Szkoleniowe Centralnego Zaocznego Studium dla Pracowników Obsługi Prawnej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej ; 8
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia własnościowe i strukturalne w gospodarce polskiej / [red. nauk. Jadwiga Rudek]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, 0239-3212 ; 12
Temat:
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną / pod red. Władysława Welfe ; [aut. Siergiej A. Ajwazjan et al. ; z jęz. ros. tł. Marian Drąg]
Wydawca:
Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1981
Temat:
Ekonomia - modele matematyczne - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - modele ekonometryczne.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik do przedmiotu "Zarządzanie gospodarką narodową" (Prawo administracyjne stosunków gospodarczych) / Stanisław Biernat [et al.]
Wydawca:
Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1980
Seria:
Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński. Instytut Administracji i Zarządzania ; nr 378
Temat:
Ekonomia marksistowska - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrót powszechny i gospodarczy : problemy cywilnoprawne / red. nauk. Iwona Ramus
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Obrót Powszechny i Gospodarczy - Problemy Prawne i Rynkowe ; 1
Temat:
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Prawo obrotu gospodarczego - Polska - 1990-.
Umowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władza gospodarcza dostawców / Danuta Kopycińska, Klemens Piotrowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
Rok wydania:
1989
Seria:
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; 16
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kierowania rozwijającą się gospodarką / Janusz Stacewicz
Wydawca:
Warszawa : SGPiS
Rok wydania:
1985
Seria:
Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 168
Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; 5
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawne formy koordynacji gospodarczej w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu kluczowego / Elżbieta Kornberger-Sokołowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1976
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Amerykańska księga cudu / Garet Garrett ; tł. z ang. wydane staraniem i pod red. Instytutu Naukowej Organizacji w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : nakł. Izby Przemysłowo-Handlowej, (Warszawa : Drukarnia L. Bogusławskiego i Ski)
Rok wydania:
1931
Temat:
Gospodarka publiczna - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i funkcjonowanie sektora publicznego w Polsce : opis stanu obecnego, wstępne wnioski / Zyta Gilowska, Andrzej Mierzwa, Wojciech Misiąg ; [Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową]
Wydawca:
Warszawa : IBnGR
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1997
Seria:
Transformacja Gospodarki, 0867-4167 ; nr 76
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne a wzrost gospodarki w długim okresie : analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu nabywania wiedzy przez praktykę / Andrzej Rzońca
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. 198
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wojna gospodarcza : (materiały z konferencji wykładowców ekonomiki obrony - wrzesień 1984) / Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
Wydawca:
Warszawa : Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego
Rok wydania:
1986
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe instrumenty zarządzania gospodarką narodową / [red. serii i red. nauk. t. Zbigniew Jaśkiewicz]
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański
Rok wydania:
1986
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji. Prace z Zakresu Administracji i Zarządzania / Uniwersytet Gdański ; 10
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja kompleksowego modelu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju / Wiesław Zapałowicz
Wydawca:
Warszawa : Instytut Planowania. Dział Dokumentacji i Wydawnictw
Rok wydania:
1980
Seria:
Komunikaty Naukowe / Instytut Planowania ; z. 3
Temat:
Gospodarka publiczna - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierowanie rozwojem nauki i techniki w nowym systemie zarządzania gospodarką narodową w Czechosłowacji / oprac. A. Mrázek, L. Říha ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Planowania i Koordynacji Badań Naukowych
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Ośrodek Planowania i Koordynacji Badań Naukowych
Rok wydania:
1966
Seria:
Studia i Materiały do Perspektywicznego Planu Rozwoju Nauki Polskiej. Materiały Zagraniczne z. 7
Temat:
Gospodarka publiczna - Czechosłowacja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjne bariery stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym : studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem prawa polskiego i niemieckiego / Rafał Szczepaniak, Katarzyna Kokocińska, Marcin Krzymuski ; pod redakcją Rafała Szczepaniaka
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4262 ; nr 243
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska.
Prawo konstytucyjne - Niemcy.
Prawo prywatne - Polska.
Prawo prywatne - Niemcy.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska.
Gospodarka publiczna - prawo - Niemcy.
Prawo konstytucyjne - badania porównawcze.
Prawo prywatne - badania porównawcze.
Gospodarka publiczna - prawo - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy funkcjonowania gospodarki kapitalistycznej i socjalistycznej / [red. nauk. Klemens Piotrowski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 0208-7170 ; nr 34
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przerosty etatyzmu : uwagi o gospodarce państwowej w Polsce / Tadeusz Bernadzikiewicz
Wydawca:
Warszawa : [nakładem autora] : skład glówny: Wydawnictwo Bibljoteki Polskiej, (Kraków : Drukarnia Narodowa)
Rok wydania:
1935
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia polityczna socjalizmu / [zespół red. Aleksander Łukaszuk, Danuta Misińska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 342
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy funkcjonowania gospodarki socjalistycznej / redaktor naukowy zeszytu Klemens Piotrowski
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Rok wydania:
1975
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, 0208-7170 ; nr 2
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja naukowa n.t. Wewnętrznie zgodny mechanizm funkcjonowania gospodarki socjalistycznej, Warszawa, listopad 1978. Cz. 2, Dyskusja / Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Funkcjonowania Godpodarki Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki. Instytut Funkcjonowania Godpodarki Narodowej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
druk 1979
Temat:
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biznes i gospodarka : słownik rosyjsko-polski / Ludwika Jochym-Kuszlikowa, Elżbieta Kossakowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2009
Temat:
Biznes - słowniki polskie.
Biznes - słowniki rosyjskie.
Gospodarka publiczna - słowniki polskie.
Gospodarka publiczna - słowniki rosyjskie.
Ekonomia - słowniki rosyjskie.
Ekonomia - słowniki polskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biznes i gospodarka : słownik polsko-rosyjski / Ludwika Jochym-Kuszlikowa, Elżbieta Kossakowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2009
Temat:
Biznes - słowniki polskie.
Biznes - słowniki rosyjskie.
Gospodarka publiczna - słowniki polskie.
Gospodarka publiczna - słowniki rosyjskie.
Ekonomia - słowniki polskie.
Ekonomia - słowniki rosyjskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik
Wydawca:
Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji
Rok wydania:
2016
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - finanse.
Sektor publiczny i parapubliczny - prawo - Polska.
Gospodarka publiczna.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - zarządzanie - Polska.
Gospodarka publiczna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie gospodarką narodową : materiały do ćwiczeń / oprac. Bożena Popowska, Roman Sowiński, Mirosław Wostal ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 lipca 1977 r.]
Rok wydania:
1979
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola rad narodowych w zarządzaniu gospodarką narodową : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Rybickiego, Ludwika Bara, Jerzego Służewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 30 czerwca 1966 r.]
Rok wydania:
1968
Temat:
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sterowanie przemysłowym zapleczem badawczym / Witold A. Werner ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej, Postepu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1981
Seria:
Monografie i Studia
Temat:
Gospodarka publiczna - zarządzanie.
Ośrodki badań - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klasyfikacja gospodarki narodowej / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Wydawnictw Statystycznych i Drukarni
Wydanie:
Wyd. 4, obowiązujące od 1 stycznia 1986 r
Rok wydania:
1985
Seria:
Zeszyty Metodyczne / Główny Urząd Statystyczny. Klasyfikacje, Nomenklatury i Wskaźniki
Temat:
Przemysł - Polska - klasyfikacja.
Gospodarka publiczna - Polska - klasyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego / Bernard Ziębicki
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 234
Temat:
Sektor publiczny i parapubliczny - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Administracja publiczna - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ze světa podnikání do světa plánované distribuce : proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945-1956 na příkladu severních Čech / Jan Slavíček
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Wydanie:
Vydání první
Rok wydania:
2017
Seria:
Fontes ; sv. 21
Temat:
Spółdzielczość - Czechosłowacja - 1945-1970.
Gospodarka publiczna - Czechosłowacja - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość sektora publicznego : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań 30 maja - 1 czerwca 2001 / [red. nauk. Ryszard Orliński] ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości : Wyższa Szkoła Oficerska
Rok wydania:
2001
Temat:
Finanse - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - konferencje.
Rachunkowość - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski / Przemysław Śleszyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyckiego
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 0373-6547 ; nr 213
Temat:
Fabryki - lokalizacja - Polska.
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Polska - 1945-1990.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - metodologia.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy etap doskonalenia systemu planowania i zarządzania socjalistyczną gospodarką narodową : na podstawie materiałów zjazdów partii komunistycznych i robotniczych / [red. Jadwiga Rybacka ; tł. Władysława Czech-Matuszewska, Maria Namysłowska]
Wydawca:
Warszawa : Książka i Wiedza
Rok wydania:
1979
Temat:
Planowanie gospodarcze - Kraje socjalistyczne.
Gospodarka publiczna - Kraje socjalistyczne - zarządzanie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz