Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 109
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local economy in theory and practice : planning and evaluation aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 282
Temat:
Planowanie strategiczne - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local economy in theory and practice : local development governance aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 283
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl ; [organizatorzy: Katedra Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 979
Temat:
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / pod red. Krzysztofa Szołka
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Biblioteka Regionalistyki ; nr 2
Temat:
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna : założenia a rzeczywistość : materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej, Urząd Miejski i Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze, Przesieka, listopad-grudzień 1992 / [red. Marek Obrębalski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 644
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" / pod red. Zbigniewa Zioło i Monika [i.e. Moniki] Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edykacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - konferencje.
Usługi - innowacje - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego : XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Ekonomia - Technika - Zarządzanie / pod red. Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - Świętokrzyskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz Górka ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : PTE
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Małopolska (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji / pod red. Marka Barańskiego i Mieczysława Stolarczyka
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2123
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Andrzeja Graczyka
Wydawca:
Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko ; Wrocław : Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego
Rok wydania:
2007
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. SGGW
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]
Wydawca:
Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu
Rok wydania:
2001
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warsaw : Ministry of Regional Development
Rok wydania:
2012
Seria:
Regional Development Forum REDEFO / Ministry of Regional Development ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy adaptacyjne w regionach przemysłowych w perspektywie europejskiej : materiały z I seminarium polsko-czeskiego, Ustroń, 18-19.02.1999 / pod red. nauk. Andrzeja Klasika ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych ; Katedra Regionální Ekonomiky VŠB - Technická Univerzita Ostrava
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Czechy - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalny wymiar integracji europejskiej / pod red. Stanisława Cioka i Dariusza Ilnickiego ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozowoju Regionalnego
Rok wydania:
2004
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 8/1
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalny wymiar integracji europejskiej / pod redakcją Edyty Jakubowicz i Andrzeja Raczyka ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozowoju Regionalnego
Rok wydania:
2004
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 8/2
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / redaktorzy naukowi Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 391
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" / pod red. Zbigniewa Zioło i Monika [i.e. Moniki] Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - innowacje - konferencje.
Polityka przemysłowa - konferencje.
Usługi - innowacje - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - konferencje.
Przemysł - lokalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy gospodarki międzynarodowej, krajowej i regionalnej / redakcja naukowa Janusz Korol
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2015
Temat:
Zbieżność (ekonomia) - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Bałtyk (region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju regionalnego Unii Europejskiej / pod red. Tadeusza Dyra i Elżbiety J. Siek
Wydawca:
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
Rok wydania:
2012
Temat:
Unia Europejska - i polityka gospodarcza - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Regiony - Europa - konferencje.
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście integracji europejskiej : IV Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika ; Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk [etc.]
Wydawca:
Chorzów : Oficyna Wydawnicza Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości ; Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor"
Rok wydania:
2003
Temat:
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Polska.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Planowanie strategiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Restructuring of economies and regional development : selected papers prepared for the Symposium of the Commission on International Division of Labour and Regional Development, International Geographical Union, Szymbark, Poland, Sept. 1-5, 1987 / ed. by Andrzej Wróbel ; Institute of Geography and Spatial Organization. Polish Academy of Sciences
Wydawca:
Warsaw : IGiPZ PAN
Rok wydania:
1988
Seria:
Papers from Seminars and Conferences / Institute of Geography and Spatial Organization
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local and regional economy in theory and practice / subject editors Małgorzata Markowska, Beata Bal-Domańska, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 476
Temat:
Gospodarka regionalna - Europa - 1990- - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Franciszek Adamczuk et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990-.
Fundusze strukturalne - Europa - 1990-.
Euroregiony - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / redaktorzy tematyczni Ryszard Brol, Andrzej Sztando, Beata Bal-Domańska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 432
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej / pod red. Pawła Brezdenia i Stanisława Grykienia ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej. Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : Zante
Rok wydania:
2007
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 9
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Bieguny wzrostu - Polska - 1990- - konferencje.
Polaryzacja (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce : materiały z konferencji międzynarodowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szklarska Poręba, 16-17 listopada 1995 / [red. Marek Obrębalski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1996
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 23-24 czerwca 1996 / [red. nauk. Marek Obrębalski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego / pod red. Stefana Kozłowskiego ; Katedra Ochrony Środowiska Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Prawa Zarządzania Środowiskiem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / redaktorzy tematyczni Dariusz Głuszczuk, Elżbieta Sobczak, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 477
Temat:
Samorząd lokalny - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje / red.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2011
Seria:
Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum ; t. 2
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka turystyczna w regionie : przedsiębiorstwo, samorząd, współpraca / redaktorzy tematyczni Andrzej Rapacz, Piotr Gryszel
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 473
Temat:
Turystyka - Polska - zarządzanie - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka turystyczna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju gospodarki Polski / pod redakcją Elżbiety Sobczak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2020
Temat:
Nierówność społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. = (Perspectives of Poland's regional development in the programming period after 2013). Cz. 2 / pod red. Anny Harańczyk
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; z. 140
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - Polska - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju polityki regionalnej i lokalnej : zadania, uwarunkowania, dylematy rozwoju regionów / red. nauk. Marian Malicki
Wydawca:
Szczecin : Economicus
Rok wydania:
2008
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego / redakcja naukowa Czesław Nowak, Małgorzata Szczerbińska-Byrska
Wydawca:
Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rok wydania:
2011
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - konferencje.
Administracja publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - prawo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansowy a programowanie rozwoju jednostek przestrzennych / red. nauk. Stanisław Korenik, Anna Mempel-Śnieżyk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 296
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Gospodarka regionalna - Europa - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Europa - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Europa - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój miast i regionów w procesie integracji europejskiej / red. nauk. Zbigniew Głuszczak, Aleksandra Nowakowska
Wydawca:
Łódź : Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
Rok wydania:
2004
Temat:
Miasta - Polska - wzrost - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Urbanistyka - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju, Katedra Gospodarki Regionalnej
Wydawca:
Kraków : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Reorganizacja przemysłu - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska Południowo-Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacja - edukacja - rozwój regionalny = Innovation - education - regional development / pod red. Antoniego Kuklińskiego i Kingi Pawłowskiej ; [tł. Leszek Wójcik]
Wydawca:
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
1998
Seria:
Seria Sądecka ; t. 1
Temat:
Edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Elita (nauki społeczne) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / pod red. Andrzeja Klasika, Zbigniewa Zioło ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. WSIiZ
Rok wydania:
2002
Seria:
Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka
Temat:
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczności lokalne w perspektywie integracji ze strukturami europejskimi : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Walczak-Duraj ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wydawca:
Płock : Wydawnictwo Naukowe Novum
Rok wydania:
2001
Seria:
Politea ; vol. 4
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Opinia publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - zjednoczenie - opinia publiczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego / red. nauk. Marian Stefański
Wydawca:
Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - Lublin (region) - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - Lublin (region) - 21 w. - prognozy.
Polska Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; 1899-3192, nr = no.110
Temat:
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy / red. nauk. Mariusz Czupich, Aranka Ignasiak-Szulc, Maria Kola-Bezka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2014
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Europa Środkowa - 1990-.
Gospodarka regionalna - Europa Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy i szanse Euroregionu Beskidy : materiały z konferencji: Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość Euroregionu Beskidy / red. nauk. Irena Pietrzyk ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji
Rok wydania:
2005
Temat:
Euroregion Beskidy - konferencje.
Euroregiony - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Beskidy (góry) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1161
Temat:
Gospodarka miejska - konferencje.
Gospodarka regionalna - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i metody finansowania rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Jajugi ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Katedra Finansów i Rachunkowości
Wydawca:
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2002
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej = Problems of regional struktures transformation in the process of European integration and changes in menagement system : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 / pod red. Zbigniewa Zioły
Wydawca:
Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 1429-5237 ; nr 4
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa Wschodnia - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / pod red. Edyty Jakubowicz i Jana Łobody
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Geograficzne, 0591-2776 ; 65
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / pod red. Jana Targalskiego ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
1999
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - Kraków (region) - 1990- - konferencje.
Kraków (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej i północno-zachodniej / [komitet red. Mirosław Cywoniuk et al.]
Wydawca:
Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia Regionalne = Central & Eastern Europe Regional Studies / Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, 1507-8612 ; nr 1/1999
Temat:
Polska Północno-Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Polska Północno-Zachodnia - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska / red. nauk. Mirosława Klamut
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały Konferencyjne Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Temat:
Kształcenie kadr - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - Śląsk, Dolny (region) - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych : materiały z konferencji, Poznań, 10 maja 2005 / pod red. Tomasza Budnikowskiego
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni
Rok wydania:
2005
Seria:
Studium Niemcoznawcze, 0239-7846 ; nr 82
Temat:
Niemcy - 1990- - konferencje.
Niemcy - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Niemcy - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe problemy polityki rozwoju regionalnego i lokalnego / pod red. nauk. Zbigniewa Mikołajewicza ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wydawca:
Opole : [Wydawnictwo Instytut Śląski]
Rok wydania:
1997
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - Śląsk Opolski (region) - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ UE na rozwój regionalny Polski i Niemiec / oprac. red. i konsultacja Lidia Białoń [et al.] ; Politechnika Warszawska. Kolegium Nauk Społecznych i Administracji ; Technische Universität Darmstadt
Wydawca:
Warszawa : KNSiA PW
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Niemcy - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki budowy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce i w Rosji / pod red. Joanny Kotowicz-Jawor ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Ekonomicznych
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Key Text
Rok wydania:
2005
Temat:
Rozwój gospodarczy - prognozy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Rosja - polityka gospodarcza - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Horní Slezsko a severní Morava jako silný region střední Evropy : sborník referátů ze druhého česko-polského pracovního semináře, Komorní Lhotka, 17.2.-18.2.2000 / editor: Jan Malinovský, Osvald Milerski, Ivan Šotkovský ; Katedra regionálni ekonomiky VŠB - Technická univerzita Ostrava, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych Akademia Ekonomiczna Katowice
Wydawca:
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technícká univerzita v Ostravě. Ekonomická fakulta
Rok wydania:
2000
Temat:
Regiony przygraniczne - Europa Środkowa - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - konferencje.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Morawy Północne (Czechy) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Shaping local business communities : the international conference "Entrepreneurial Cities" proceedings / ed. by Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Polityka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - innowacje - konferencje.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - konferencje.
Samorząd lokalny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych : materiały konferencyjne / pod red. Floriana Kuźnika ; [zespół red. Alojzy Czech et al.]
Wydawca:
Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka miejska - konferencje.
Katowice (Polska ; aglomeracja) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Katowice (Polska ; aglomeracja) - sytuacja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uczelniane AE
Rok wydania:
2001
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Miasta - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny w perspektywie integracji europejskiej / red. nauk.: A. Zagórowskiej, K. Malika i M. Miszewskiego ; Politechnika Opolska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2001
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 20 w. - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The competitiveness of regions in the Polish and European perspective / ed. Ryszard Domański ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1999
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 9
Temat:
Konkurencja - Europa - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Europa - 1990- - konferencje.
Konkurencja - Polska - 1990- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów / pod red. Aleksandry Jewtuchowicz ; Uniwersytet Łódzki. Zakład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
2004
Temat:
Globalizacja - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo i Region / Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania
Wydawca:
Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Ekonomii. Katedra Ekonomiki i Zarządzania
Rok wydania:
2009-
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - czasopisma.
Gospodarka regionalna - badania - Polska - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska szkoła : edukacja a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Dorota Czakon, Janina Kosmala, Marek S. Szczepański ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Instytut Pedagogiki Społecznjej. Zakład Socjologii
Wydawca:
Częstochowa ; Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizm i edukacja - Polska - 1990- - konferencje.
Edukacja i zatrudnienie - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Socjologia edukacji - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodyka i podstawy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu / pod red. Marka Stefańskiego ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków
Wydawca:
Włocławek : WSH-E
Rok wydania:
2003
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Lipno (województwo kujawsko-pomorskie ; region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 5, Problemy rozwoju regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Jacka Brdulaka
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Dom Wydawniczy Bellona
Rok wydania:
2001
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Statystyka regionalna w służbie samorządu lokalnego i biznesu / redaktor naukowy: Jan Paradysz ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Internetowa Oficyna Wydawnicza Centrum Statystyki Regionalnej
Rok wydania:
2002
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - statystyki.
Statystyka - metodologia.
Analiza przestrzenna (statystyka) - metodologia.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świat - Europa - Dolny Śląsk : wyzwania milenijne : materiały z międzynarodowej konferencji, Wrocław, 28-30 listopada 2000 roku / pod red. Teresy Łoś-Nowak i Mariana S. Wolańskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2403
Temat:
Geopolityka - Europa - konferencje.
Geopolityka - Polska - 1990- - konferencje.
Stosunki międzynarodowe - 1989- - konferencje.
Regiony - Europa - konferencje.
Śląsk, Dolny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Borderlands or transborder regions : geographical, social and political problems / ed. by Marek Koter and Krystian Heffner ; Governmental Research Institute. Silesian Institute in Opole ; University of Łódź. Department of Political Geography and Regional Studies
Wydawca:
Opole : Silesian Institute ; Łódź : University of Łódź
Rok wydania:
1998
Seria:
Region and Regionalism no. 3
Temat:
Regiony przygraniczne - badania - konferencje.
Regiony przygraniczne - aspekt społeczny - Europa - 1990- - konferencje.
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990- - konferencje.
Regionalizm - Europa - 1990- - konferencje.
Euroregiony - 1990- - konferencje.
Etniczność - Europa - 1990- - konferencje.
Czechosłowacja - granice - Polska - 1945-1970 - konferencje.
Polska - granice - Czechosłowacja - 1945-1970 - konferencje.
Austria - granice - Włochy - konferencje.
Włochy - granice - Austria - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Region Bałtycki w nowej Europie = The Baltic Region in the new Europe / pod red. Tomasza Parteki, Jacka Szlachty, Wiktora Szydarowskiego
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 217
Temat:
Bałtyk (region) - 1990- - konferencje.
Bałtyk (region) - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony = (Regional and local economy and sustainable development) / pod red. Zbigniewa Strzeleckiego i Pauliny Legutko-Kobus
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 152
Temat:
Gospodarka regionalna - konferencje.
Ekorozwój - konferencje.
Polityka gospodarcza - aspekt środowiskowy - 1990- - konferencje.
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny - 1990- - konferencje.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - konferencje.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1970-2000 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne i regionalne aspekty przemian strukturalnych w polskiej gospodarce okresu transformacji / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów / pod red. Andrzeja Borodo ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą
Wydawca:
Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna : LEGA Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
Rok wydania:
2006
Temat:
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola samorządu terytorialnego w prawnym systemie ochrony środowiska / red. nauk.: Jolanta Bucińska, Dorota Strus, Roman Stec ; Wydział Zarządzania. Instytut Administracji, Samorządu i Prawa. Akademia Podlaska
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA
Rok wydania:
2008
Temat:
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1990- - konferencje.
Środowisko - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - aspekt środowiskowy - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Górny Śląsk 2005 : scenariusz restrukturyzacji / Wojciech Błasiak, Tomasz Nawrocki, Marek S. Szczepański ; redakcja naukowa: Marek S. Szczepański
Wydawca:
Katowice : Ośrodek Badań Społeczno-Kulturowych Towarzystwa Zachęty Kultury : "amp"
Rok wydania:
1994
Temat:
Prognozy gospodarcze - Polska - Śląsk, Górny (region).
Śląsk, Górny (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - prognozy.
Śląsk, Górny (Polska ; region) - prognozy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialog społeczny na poziomie regionalnym : raport z badań / Jacek Sroka, Ryszard Herbut, Piotr Sula ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Seria:
Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z Badań / Instytut Spraw Publicznych
Temat:
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Partnerzy społeczni - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny / red. nauk. Marek S. Szczepański ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Wydawca:
Tychy : Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Temat:
Rozpowszechnianie kultury - Polska - konferencje.
Gospodarka regionalna - konferencje.
Socjologia kultury - konferencje.
Tychy (Polska) - sytuacja społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie współczesnych gospodarek i przedsiębiorstw : aspekty globalne, regionalne, sektorowe / red. nauk. Małgorzata Kokocińska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Rok wydania:
2006
Seria:
Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 1895-9970 ; 2
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - zróżnicowanie regionalne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 7], Konwergencja gospodarcza Polski / red. nauk. Zofia Barbara Liberda
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Zbieżność (ekonomia) - konferencje.
Zróżnicowanie regionalne - Polska - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katowice i Ostrawa - dwa ośrodki przemysłowe : początki, rozwój, przyszłość 2019 / pod redakcją Antoniego Barciaka
Wydawca:
Katowice : Muzeum Historii Katowic
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2020
Seria:
Katowice - historia i współczesność ; t. 5 (19)
Temat:
Współpraca kulturalna.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Współpraca kulturalna - Polska - historia - konferencje.
Współpraca kulturalna - Czechy - hisoria - konferencje.
Przemysł - Polska - Katowice - historia - konferencje.
Przemysł - Czechy - Ostrawa - historia - konferencje.
Katowice (Polska).
Ostrawa (Czechy).
Ostrawa (Czechy) - historia - konferencje.
Katowice (Polska) - historia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej : studia i materiały / pod red. Robarta B. Woźniaka ; Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
Wydawca:
Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane BWSH
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz