Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka regionalna - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy / pod red. Ewy Pancer-Cybulskiej, Ewy Szostak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1899-3192 ; nr 227
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. T. 1 / [red. nauk. Beata Filipiak]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 11
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 / [redaktorzy naukowi Danuta Miłaszewicz, Rafał Nagaj, Piotr Szkudlarek]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 41
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studies in local and regional development / ed. by Bolesław Domański
Wydawca:
Cracow : Institute of Geography of the Jagiellonian University
Rok wydania:
2000
Seria:
Prace Geograficzne / Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 106
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i lokalny a proces globalizacji / pod red. Barbary Miszewskiej i Marka Furmankiewicza ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Geograficzny. Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego
Wydawca:
Wrocław : "MarMar"
Rok wydania:
2002
Seria:
Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych ; 6
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Ryszard Brol
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 109
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : przedsiębiorczość, instytucje wsparcia i gospodarka finansowa / [red. nauk. Beata Filipiak]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 21
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regional economy in theory and practice / ed. by Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 286
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The role of territorial capital in development polices / [ed. by Piotr Siłka]
Wydawca:
Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2014
Seria:
Europa XXI / Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich, 1429-7132 ; 2014, vol. 26
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local economy in theory and practice : planning and evaluation aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 282
Temat:
Planowanie strategiczne - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local economy in theory and practice : local development governance aspects / ed. by Ryszard Brol, Andrzej Sztando
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 283
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce / red. nauk. Danuta Strahl ; [organizatorzy: Katedra Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 979
Temat:
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Global opportunities and local businesses / ed. by Krzysztof Wach
Wydawca:
Kraków : Centre for Strategic and International Entrepreneurship. Faculty of Economics and International Relations. Cracow University of Economics
Rok wydania:
2013
Seria:
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2353-883X ; vol. 1, no. 1
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i lokalny / [red. nauk. Marian Malicki]
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, 1641-1668 ; nr 5
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Ekorozwój - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów / pod red. Krzysztofa Szołka
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2002
Seria:
Biblioteka Regionalistyki ; nr 2
Temat:
Aglomeracje miejskie - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 1 / [red. nauk. Barbara Kryk, Halina Nakonieczna-Kisiel]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 37
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie procesem restrukturyzacji gospodarczej regionu / redakcja naukowa Andrzej Kokiel
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2018
Seria:
Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = Studies in Management and Finace by the Poznan School of Banking, 2084-0152 ; nr 15/2018
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Zarządzanie - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka lokalna : założenia a rzeczywistość : materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez Katedrę Gospodarki Regionalnej jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej, Urząd Miejski i Centrum Samorządu Lokalnego w Jeleniej Górze, Przesieka, listopad-grudzień 1992 / [red. Marek Obrębalski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 644
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka miejska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 / [red. nauk. Barbara Kryk, Lidia Kłos]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 37
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej = (For a new shape of regional studies in geography and spatial management) / pod red. Tadeusza Stryjakiewicza i Teresy Czyż
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2008
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 237
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy rozwoju regionalnego / pod red. Tadeusza Marszała i Mirosławy Opałło
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN
Rok wydania:
1998
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z 180
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : rozwój, innowacyjność, infrastruktura / [red. nauk. Marek Dylewski]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 22
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. T. 2 / [red. nauk. Beata Filipiak]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 31
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego : finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość. T. 1 / [red. nauk. Beata Filipiak]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 31
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" / pod red. Zbigniewa Zioło i Monika [i.e. Moniki] Borowiec ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edykacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Geografii Przemysłu
Wydawca:
Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Polityka przemysłowa - konferencje.
Usługi - innowacje - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym = Contemporary problems of small towns' development : local and regional aspects / pod red. Krystiana Heffnera i Tadeusza Marszała
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2005
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 220
Temat:
Miasta - wzrost - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Małe miasta - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regional development strategy : materials of the international symposium 18-19 april, 1996 / Scientiffic editor: Brygida Grzeganek-Więcek ; Upper Silesian Agency for Development & Promotion ; translated by Translation Office "Juna"
Wydawca:
Katowice : GARiP S.A
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - Katowice (Polska ; region) - 1990-.
Gospodarka regionalna - Francja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie gospodarki samorządowej w okresie przemian ustrojowych : materiały konferencyjne z okazji jubileuszu 75-lecia Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. nauk. Kazimierz Górka ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : PTE
Rok wydania:
1996
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Małopolska (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania rozwojowe regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego : XI Sympozjum Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Ekonomia - Technika - Zarządzanie / pod red. Marianny Kotowskiej-Jelonek
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
Rok wydania:
2014
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - Świętokrzyskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola samorządu we wspieraniu lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości / Magdalena Campion
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 623
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształtowanie się nowej przestrzeni w gospodarce globalnej / red. nauk. Stanisław Korenik, Marek Łyszczak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 195
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze lokalne i regionalne w warunkach globalizacji / pod red. Marka Barańskiego i Mieczysława Stolarczyka
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2123
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa = Sustainable development of agricuture and rural areas / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works / Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economics. Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 38
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowe aspekty rozwoju lokalnego : praca zbiorowa / pod red. Teresy Famulskiej i Krystyny Znanieckiej ; [aut. rozdz. Krzysztof Gałuszka et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe / [Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego]
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Andrzeja Graczyka
Wydawca:
Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska Eko-Press Andrzej Poskrobko ; Wrocław : Katedra Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej im. O. Langego
Rok wydania:
2007
Temat:
Ekorozwój - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modern challenges of regional research : European, national, regional and local perspective / editors: Paweł Churski, Katarzyna Kopczewska ; Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warsaw : Polish Academy of Sciences. Committee for Spatial Economy and Regional Planning
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 41-42
Temat:
Chojnicki, Zbyszko (1928-2015).
Gospodarka regionalna - 1990-.
Gospodarka regionalna - badania - Polska - 1990-.
Gospodarka miejska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego = Regional development and entrepreneurship in spite of the economic crisis / red. nauk. Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 46, nr 1 (2013)
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i na Ukrainie : VI Forum Samorządowe. I Międzynarodowe Forum Samorządowe / [red. nauk. Stanisław Flejterski, Adam Szewczuk, Magdalena Kogut-Jaworska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Ekonomiczne Problemy Usług, 1896-382X ; nr 61
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Niemcy - 1990-.
Samorząd lokalny - Ukraina - 1990-.
Gospodarka regionalna - Niemcy - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Ukraina - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym / pod red. Tadeusza Markowskiego
Wydawca:
Warszawa : KPZK PAN
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 211
Temat:
Przestrzeń.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Gospodarka regionalna - zarządzanie.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Jan Rymarczyk
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1066
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The importance of SMEs as innovators of sustainable inclusive employment : New evidence from regional and local labour markets / Christa Larsen, Jenny Kipper, Alfons Schmid, Marco Ricceri (eds.)
Wydawca:
Augsburg ; München : Rainer Hampp Verlag
Rok wydania:
2020
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - 1990-.
Zatrudnienie - 1990-.
Rynek pracy - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / pod red. Jana Targalskiego ; [aut.: Izabela Czaja et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola projektów europejskich w rozwoju lokalnym i regionalnym / pod red. Mieczysława Adamowicza ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. SGGW
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny : zadania, gospodarka, rozwój / pod red. Anny Harańczyk ; [przekł. streszcz. na jęz. ang.: Wojciech Pokrzyk]
Wydawca:
Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu
Rok wydania:
2001
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reconfiguration of the global scene and the megaspaces of the XXI century / eds.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warsaw : Ministry of Regional Development
Rok wydania:
2012
Seria:
Regional Development Forum REDEFO / Ministry of Regional Development ; vol. 7
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wsparcie rozwoju regionalnego w Polsce przez Unię Europejską : wybrane projekty : praca zbiorowa / opisy projektów przygot.: Urszula Adamska [et al.] ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
Wydawca:
Warszawa : PARR
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Pomoc gospodarcza na rzecz regionu - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Regiony przygraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych : poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny / Krzysztof Wiedermann
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 775
Temat:
Przemysł - lokalizacja - 1990-.
Przemysł - aspekt społeczny - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Miasta - wzrost - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary economy in times of the global crisis : economic, social and legal aspects / ed. by Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; [auth. Sergio Alagna et al.] ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics
Wydawca:
Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics
Rok wydania:
2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Socjologia ekonomii - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cross-border cooperation and local development in Poland and Romania / ed. by Maciej Tarkowski and Alexandru Ilieş
Wydawca:
Oradea : Editura Universităţii din Oradea
Rok wydania:
2012
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Rumunia - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Rumunia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Danuty Stawasz ; [poszczególne rozdz. oprac. Danuta Stawasz et al.]
Wydawca:
Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2004
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - Łódź - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regional scientists' tribute to professor Ryszard Domański / ed.: Tadeusz Markowski ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning
Wydawca:
Warszawa : Committee for Space Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2005
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 15
Temat:
Domański, Ryszard (1928-2021).
Księgi pamiątkowe - Polska.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Urbanistyka - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzeń & Regiony / [Wydział Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2012-
Temat:
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990- - czasopisma.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990- - czasopisma.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ) - czasopisma.
Gospodarka regionalna - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne problemy regionów / red. nauk. Anna Organiściak-Krzykowska, Bożena Balcerzak-Paradowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Urban regional resilience : how do cities and regions deal with change? / Bernhard Müller (ed.)
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag
Rok wydania:
2011
Seria:
German Annual of Spatial Research and Policy, 1862-5738
Temat:
Ekorozwój - Europa - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Kreatywność (biznes) - Europa - 1990-.
Rewitalizacja miast - Europa - 1990-.
Urbanistyka - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne - nowe interpretacje / red.: Patrycja Artymowska, Antoni Kukliński, Piotr Żuber
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2011
Seria:
Forum Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej Regio Forum ; t. 2
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i rozwój przedsiębiorczości w regionach / pod red. nauk. Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 38/2011
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy rozwoju gospodarki regionalnej : analizy ekonometryczno-statystyczne / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2083-8611 ; 94
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Ekonometria - metodologia.
Modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy adaptacyjne w regionach przemysłowych w perspektywie europejskiej : materiały z I seminarium polsko-czeskiego, Ustroń, 18-19.02.1999 / pod red. nauk. Andrzeja Klasika ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych ; Katedra Regionální Ekonomiky VŠB - Technická Univerzita Ostrava
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1999
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1990- - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Czechy - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - Śląsk (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. = (Regional development in Poland in the light of the XXI century challenges) / pod red. Tadeusza Kudłacza ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 131
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu gospodarki regionalnej / [red. nauk. z. Kazimierz Górka]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447; nr 821
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz