Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-." according to the criterion: Subject


Full title :
Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Publisher :
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Publication Year :
2010
Publication series :
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Subject :
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Nowoczesne instrumenty polityki rozwoju lokalnego : zastosowanie i efekty w małych miastach / red. nauk. Krystian Heffner, Małgorzata Twardzik
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Publication Year :
2013
Publication series :
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 144
Subject :
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Małe miasta - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski / Dariusz Głuszczuk
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2015
Publication series :
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 262
Subject :
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Studia regionalne w Polsce : teoria, polityka, projektowanie / pod red. Floriana Kuźnika
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo AE
Publication Year :
2005
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Subject :
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Edukacja i innowacyjność w rozwoju regionów : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Publisher :
Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych
Publication Year :
2002
Publication series :
Prace Naukowe i Konferencyjne / Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach
Subject :
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Regionalizm - Polska - 1990-.
Śląsk (Polska ; region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Book
Full title :
Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Publication Year :
2013
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 285
Subject :
Zagospodarowanie przestrzenne - innowacje - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - innowacje - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - ujęcie teoretyczne i praktyczne = endogenous conditioning of the innovation of small and medium-sized enterprises sector in the region - theoretical and practical perspective / Anna Jasińska-Biliczak
Publisher :
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Publication :
Wydanie 1
Publication Year :
2017
Publication series :
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 181
Subject :
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Book
Full title :
Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich / pod red. nauk. Andrzeja Rosnera
Publisher :
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Publication Year :
2005
Publication series :
Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa
Subject :
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego = Regional development and entrepreneurship in spite of the economic crisis / red. nauk. Marek Dylewski
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Publication Year :
2013
Publication series :
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 46, nr 1 (2013)
Subject :
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit
Publisher :
Kielce : Wydaw. AŚ
Publication Year :
2004
Publication series :
Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
Subject :
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Kształcenie kadr - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - zarządzanie.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Marketing technologiczny i marketing terytorialny = (Technological and territorial marketing) / pod red. Tadeusza Markowskiego, Dariusza Trzmielaka, Jarosława Sosnowskiego
Publisher :
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Publication Year :
2007
Publication series :
Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3493 ; z. 235
Subject :
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - komercjalizacja - Polska - 1990-.
Marketing - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Marketing terytorialny - Polska - 1990-.
Book
Full title :
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Publisher :
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Publication Year :
2013
Publication series :
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; 22
Subject :
Rozwój gospodarczy - polityka rządowa - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Book

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process