Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia gospodarki regionalnej i lokalnej / [red. nauk. Tadeusz Madej]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Prace Katedry Polityki Społeczno-Gospodarczej i Europejskich Studiów Regionalnych, 1641-1668 ; nr 1
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumentalne, instytucjonalne i organizacyjne problemy funkcjonowania gospodarki rynkowej / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2006
Seria:
Debiuty Ekonomiczne, 1730-2145 ; 4
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej / red. nauk. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Sapała-Gazda ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Debiuty Ekonomiczne, 1730-2145 ; 7
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od planu do rynku : (doświadczenia polskie 1990-1991) / Elżbieta Czarny, Bogusław Czarny
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Friedricha Eberta
Rok wydania:
1992
Seria:
Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 23
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problem wyboru narzędzi realizacji roli państwa w procesach inwestycyjnych w Polsce w okresie przemian / Danuta Miłaszewicz
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (749) 675
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Inwestycje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczny wymiar gospodarki rynkowej / redaktorzy Jadwiga Glumińska-Pawlic, Bogusław Przywora ; autorzy Adam Bartosiewicz [i 22 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instrumenty rynkowe w gospodarce : problemy transformacji / red. nauk. Jan Szczygielski
Wydawca:
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie, 0239-3212 ; 21
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek a rozwój społeczny : II Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna, Nałęczów, 26-28 listopada 1988 / red. Sławomir Partycki ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna społeczna gospodarka rynkowa : doświadczenia w Niemczech implikacje dla Polski : VI Forum Gospodarcze Polska-Niemcy Spotkania 2000 "Polityka i Gospodarka" = Gegenwärtige Soziale Marktwirtschaft Erfahrungen in Deutschland Implikationem für Polen : VI. Wirtschaftsforum Deutschland-Polen Begegnungen 2000 "Politik und Wirtschaft" / pod red. Witolda Machowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2001
Temat:
Gospodarka rynkowa - Niemcy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Globalizacja - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Local government reform in Poland : an insider's story / by Jerzy Regulski ; Local Government and Public Service Reform Initiative
Wydawca:
Budapest : Open Society Institute
Rok wydania:
2003
Seria:
Local Government and Public Service Reform Initiative Studies
LGI Fellowship Series
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku. T. 1, Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej. Cz. 2 / [red. nauk. Danuta Kopycińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 17
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo na rynku. T. 1, Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej. Cz. 1 / [red. nauk. Danuta Kopycińska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 17
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja, rozwój, zarządzanie / redakcja naukowa: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Controlling - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki : eksport - bilans płatniczy - polityka kursowa / red. Jan Winiecki
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Ekonomistów Polskich
Rok wydania:
1998
Seria:
Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich ; z. 1
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec wyzwań globalnych / Juliusz Kotyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1898-8393 ; nr 86
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i demokracja w Polsce : dojrzałość i trwałość instytucji / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej Kondratowicz ; [aut. Jerzy Kleer et al.] ; Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu : Olympus Szkoła Wyższa
Rok wydania:
2007
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologiczne i ekonomiczne zagadnienia gospodarki rynkowej : szanse i zagrożenia / red. nauk. Henryk Januszek
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1641-2168 ; 25
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka zatrudnienia - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Jakość życia - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kierunki zmian strukturalnych gospodarki żywnościowej w Polsce / red. nauk. Bogumiła Wojciechowska-Ratajczak
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1996
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 240
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka żywnościowa - Polska - 1990-.
Przystosowanie strukturalne (polityka gospodarcza) - Polska - 1990-.
Rolnictwo - reorganizacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej / Eugeniusz Wojciechowski ; Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1997
Seria:
Przedsiębiorczość
Temat:
Gminy - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu, zarys perspektyw / [Bugaj Ryszard et al. ; red. i korekta Krystyna Kulpińska-Cała]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Innowacja : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna
Rok wydania:
2004
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski ustrój społeczno-gospodarczy : jaki kapitalizm? / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel et al.]
Wydawca:
Warszawa : RSSG
Rok wydania:
2003
Seria:
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1233-5711 ; nr 22
Temat:
Demokracja - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Kapitalizm - Polska - konferencje.
Kapitalizm - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bariery i szanse rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce : prace dedykowane profesorowi Wacławowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Ryszard Orłowski ; [aut. Maria Bulanda et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Temat:
Grzybowski, Wacław (1929-2004) - bibliografia.
Grzybowski, Wacław (1929-2004).
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne zjawiska w gospodarce : praca zbiorowa / pod red. Tomasza Koźlińskiego ; Uniwersytet Mikołaka Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce / pod red. Bożeny Klimczak
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2001
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Grupy nacisku - Polska - 1990-.
Samorządy zawodowe - Polska - 1990-.
Wolne zawody - prawo - Polska.
Wolne zawody - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka wolnego rynku : doświadczenia przeszłości, wskazówki na przyszłość / pod redakcją Sławomira Kamosińskiego, Jolanty Laskowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Rok wydania:
2017
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu / pod red. Leny Kolarskiej-Bobińskiej ; Instytut Spraw Publicznych
Wydawca:
Warszawa : ISP
Rok wydania:
2004
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - opinia publiczna.
Etyka biznesu - Polska - 1990-.
Sektor prywatny - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ przewag komparatywnych Polski wobec Unii Europejskiej na procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej / kierownictwo naukowe i koordynacja Marian Guzek ; [zespół aut.: Józef Biskup [et al.] ; Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1999
Temat:
Rolnictwo - Polska - 1990-.
Rolnictwo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Handel rolny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
1992
Seria:
Dyskusje Poznańskich Ekonomistów
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Kryzysy gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego / oprac. wykonane na zlecenie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie przez Wacława Wilczyńskiego i zespół pracowników naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; red. nauk. Włodzimierz Dymarski ; [aut. : Władysław Balicki et al.] ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wyd.1, dodr
Rok wydania:
1993
Seria:
Dyskusje Poznańskich Ekonomistów
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Kryzysy gospodarcze - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wieś, rolnictwo, wolny rynek : rozszerzony tekst wykładu prof. Leszka Balcerowicza wygłoszonego 18 marca 1993 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie / Leszek Balcerowicz
Wydawca:
Warszawa : Fundacja im. Macieja Rataja
Rok wydania:
[ca 1993]
Temat:
Balcerowicz, Leszek (1947- ) - rozmowy.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - innowacje - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka rolna - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Na krawędzi : świat bogatych - świat biednych, Polacy - samorządna Rzeczpospolita / Jacek Kuroń
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Typografika"
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1997
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - publicystyka.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - publicystyka.
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - publicystyka.
Polska - polityka społeczna - 1989- - publicystyka.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - publicystyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce / Henryk Januszek ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2003
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Motywacja personelu - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej : ujęcie makro- i mikroekonomiczne / red. nauk. Andrzej Czyżewski ; [aut. Waldemar Czternasty et al.]
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2007
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych / Marek Smoleń, Ewelina Górniak
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Rok wydania:
2007
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Protekcjonizm.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Polska - 1990-.
Polityka rolna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej : praca zbiorowa / pod red. Bolesława Winiarskiego
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1992
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Współpraca transgraniczna - Polska - 1990-.
Polityka gospodarcza - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój rynku kapitałowego w procesie transformacji polskiej gospodarki do systemu rynkowego : okres 1989-1991 / Edmund Pietrzak
Wydawca:
Gdańsk : Gdańska Grupa Promocyjna
Rok wydania:
1992
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 0867-4167 ; nr 20
Temat:
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa).
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Gospodarka publiczna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2002
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model społecznej gospodarki rynkowej a transformacja ustrojowa polskiej gospodarki : analiza prawnogospodarcza / Tadeusz Włudyka
Wydawca:
Kraków : Wydaw. UJ
Rok wydania:
2002
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria A, Monografie
Temat:
Prawo gospodarcze publiczne - Polska - 1990-.
Prawo gospodarcze publiczne - Republika Federalna Niemiec.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Republika Federalna Niemiec.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku / red. nauk.: Stanisław Korenik, Anna Dybała
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 102 = no. 102
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Polityka gospodarcza.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawca:
Lublin : Wydaw. UMCS
Rok wydania:
2002
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola mechanizmu rynkowego w procesie transformacji gospodarczej : wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod red. Macieja Miszewskiego
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Gospodarka mieszana.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej: socjoekonomiczne studium transformacji. T. 1-2 / Adrian Cybula
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
1993
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Prywatyzacja - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery / Stanisław Wójcik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2010
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Kościół i społeczeństwo - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie samorządu gospodarczego w Polsce w zakresie realizacji zadań rynku pracy / Michał Wójcik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2015
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Stowarzyszenia zawodowe - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od szoku do terapii : ekonomia i polityka transformacji / Grzegorz W. Kołodko ; [tł. z ang. Jasper Tilbury]
Wydawca:
Warszawa : "Poltext"
Rok wydania:
1999
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Europa Wschodnia - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Europa Środkowa - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Europa Wschodnia - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Europa Środkowa - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W poszukiwaniu strategii zmian / pod red. Jerzego Kubina i Zygmunta Żekońskiego ; Centrum Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki
Wydawca:
Warszawa : Upowszechnianie Nauki - Oświata "UN-O"
Rok wydania:
dr. 1993
Temat:
Zmiana społeczna.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Polityka ochrony środowiska - Polska - 1970-2000.
Zmiana społeczna - Polska - 1970-2000.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : postulat czy rzeczywistość? / redakcja Stanisław Fel ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2006
Temat:
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna jako determinanta kształtowania się stopy bezrobocia w Polsce w latach 1992-2004 / Jarosław Wąsowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2009
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Polityka pieniężna - Polska - 1990-.
Banki centralne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - skutki inflacji.
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rękopisy
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjologia gospodarcza w okresie przemian / red. nauk. Franciszek Krzykała
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Seria 1, 0208-4902 ; z. 249
Temat:
Socjologia ekonomii - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - socjologia - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna gospodarka rynkowa : idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce / pod red. Elżbiety Mączyńskiej i Piotra Pysza
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2003
Seria:
Ekonomia i Świat Współczesny
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Niemcy.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji / pod red. Cezarego Kosikowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania:
2005
Seria:
Podstawowe Problemy Stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Własność - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, listopad 1992 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; redakcja: Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Akademii Teologii Katolickiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 2
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Prywatyzacja - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, maj 1993 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; red. Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 3
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek pracy - Niemcy - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy promocji przedsiębiorstw na polskim rynku : struktury i funkcjonowanie / Marek Drzazga
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Komunikacja marketingowa.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Komunikacja marketingowa
Promocja handlowa
Marketing
Przedsiębiorstwo handlowe
Polska
Zarządzanie i marketing
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Biblioteka Myśli Ekonomicznej
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Niemcy.
Liberalizm ekonomiczny.
Jakość totalna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej : polsko-niemieckie sympozjum na temat Społecznej gospodarki rynkowej : Warszawa, listopad 1991 / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej, Fundację ATK, Fundację Konrada Adenauera ; redaktor: Bogusław Spurgjasz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Akademii Teologii Katolickiej
Rok wydania:
1993
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 1
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka rynkowa - Niemcy - 1990- - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990- - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - polityka społeczna - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczne determinanty funkcjonowania rynku / red. nauk. Felicjan Bylok
Wydawca:
Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2005
Temat:
Gospodarka rynkowa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Socjologia ekonomii - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwo
Wykształcenie
Gospodarka
Rynek pracy
Społeczności lokalne
Polska
Częstochowa (woj. śląskie ; okolice)
Socjologia i społeczeństwo
Gospodarka, ekonomia, finanse
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz