Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Grupa Wydawnicza INFOR." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Unii Europejskiej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo INFOR Sp. z o. o
Rok wydania:
2000-2004
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
2005-2008
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
BOS Bis : biuletyn informacji szkoleniowych
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
2007-2010
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks odpowiedzialności przedsiębiorcy
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
[ca 2003]
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks pracy 2003 : z komentarzem
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość 2003 : [prawo działalności gospodarczej, Kodeks Spółek Handlowych, Krajowy Rejestr Sądowy, pomoc publiczna dla przedsiębiorców]
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo na Życzenie Czytelników
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2001-2003
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo na Życzenie : dodatek do Prawa Przedsiębiorcy
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2003-2004
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport Tematyczny. Ubezpieczenia Społeczne : przegląd prasy fachowej
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Rok wydania:
2001-2002
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne strategie marketingowe : analiza konkurencji i konsumentów, misja i cele, elementy otoczenia, wybór rynku, rodzaje strategii marketingowych, strategia eksportowa, kryteria finansowe, planowanie sprzedaży, internetowa strategia marketingowa / Andrzej Pomykalski
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Marketing w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Monitor Księgowego : z przykładami : podatki, rachunkowość, ubezpieczenia
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydaw. INFOR
Rok wydania:
2003-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komentarz do kodeksu karnego skarbowego / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor. Wydaw. Prawno-Podatkowe
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 maja 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Komentarz
Biblioteka "Prawa Przedsiębiorcy"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatek dochodowy od osób prawnych : komentarz / Andrzej Chróścicki
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 kwietnia 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Prawa Przedsiębiorcy. Komentarz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatek dochodowy od osób prawnych 2002 : komentarz / Andrzej Chróścicki
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 stycznia 2002 r
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia publiczne po nowelizacji / Zbigniew Czarnik
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2004
Seria:
Poradnik. Prawo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpisy amortyzacyjne 2000 / Katarzyna Jędrzejewska
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 marca 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusz socjalny 2000 : obowiązek tworzenia funduszu, działalność socjalna pracodawcy, odpisy na fundusz, wydatki, świadczenia urlopowe, pomoc uznaniowa, regulamin / Jadwiga Stefaniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Poradnik Prawny, 1230-2864 ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusz socjalny 2000 : obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracowników / Jadwiga Stefaniak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja publiczna i prawna ochrona tajemnic w działalności organów samorządu terytorialnego / Ryszard Taradejna
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor
Rok wydania:
2007
Seria:
Instrukcja ; 3/2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Składki pobierane przez ZUS : poradnik / Jan Szaniawski
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2000
Seria:
"Prawo Przedsiębiorcy" Poleca
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczowe środki trwałe : poradnik / Artur Szymiczek
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie finansowe 2002 : zmiany w podstawowych elementach sprawozdania, znowelizowane zasady wyceny aktywów i pasywów, obowiązki w zakesie badania i ogłaszania / Ireneusz Wieczorek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wszystko o zasiłkach / Renata Górecka
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty reprezentacji i reklamy : reklama a promocja, wydatki na reklamę a koszty uzyskania przychodu, reklama a VAT, ewidencjonowanie i dokumentowanie / Przemysław Wojtasik
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor
Wydanie:
Stan na czerwiec 2003 r
Rok wydania:
2003
Seria:
Poradnik
Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gwarancje i poręczenia skarbowe / Ryszard Klocek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 stycznia 2000 r
Rok wydania:
cop. 2000
Seria:
Poradnik Prawny. Finanse
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kasy rejestrujące 2000 : obowiązek stosowania, zwolnienia, terminy wprowadzania kas, odliczenie z tytułu zakupu, amortyzacja, eksploatacja, stosowanie kas rezerwowych / Marek Kutarba
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 marca 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samochód w firmie : osobowy, ciężarowy / Katarzyna Jędrzejewska
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 5 maja 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki trwałe i i nne rzeczowe aktywa trwałe według prawa bilansowego i podatkowego / Jadwiga Godlewska
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 lutego 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzorcowy plan kont dla spółek prawa handlowego : dokumentacja zakładowej polityki rachunkowości : dokumentacja systemu przetwarzania danych, plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe / Edward Karwowski
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Seria:
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego z komentarzem : dokumentacja zasad rachunkowości : plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowe / Edward Karwowski
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza "Infor"
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Prawa Przedsiębiorcy. Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rachunkowość po nowelizacji w praktyce : dokumentacja zasad rachunkowości, ewidencja zdarzeń gospodarczych, wycena składników bilansu i ustalenie wyniku finansowego, sporządzenie sprawozdania finansowego / Marianna Sobolewska
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 lutego 2003 r
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamknięcie roku w sferze budżetowej : plany kont z opisem, terminy sporządzania bilansów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, przykłady sporządzania bilansów, tryb sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowcy / Krystyna Gąsiorek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość budżetowa / Krystyna Gąsiorek
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 listopada 2003 r
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa jednostek budżetowych / Krystyna Gąsiorek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 11
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentaryzacja w praktyce : cele i przedmiot, rodzaje i metody, przygotowanie i przebieg, rozliczenie, wzory i instrukcje / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Wyd. 3 uzup. i popr
Rok wydania:
2003
Seria:
Poradnik
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty i wynik finansowy w zakładowym planie kont / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Książki Gazety Prawnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowody księgowe : obieg i kontrola : operacje gospodarcze i ich dokumentowanie, inwentaryzacja, emisja, obieg i kontrola dokumentów, przykładowe regulaminy, instrukcje i zarządzenia : [kompendium] / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dowody księgowe : obieg i kontrola : operacje gosopdarcze i ich dokumentowanie, inwentaryzacja, emisja, obieg i kontrola dokumentów, przykładowe regulaminy, instrukcje i zarządzenia / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2000
Seria:
"Prawo Przedsiębiorcy" Biblioteka
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spółka cywilna formą działalności gospodarczej / Agnieszka Kumor
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 20 kwietnia 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Prawa Przedsiębiorcy. Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
RODO dla kadrowych i HR : wzory dokumentów z objaśnieniami : aktywne druki na pendrive / Małgorzata Mędrala
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
2018
Seria:
Prawo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne strategie marketingowe / Andrzej Pomykalski
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
SWW, KWiU w podatku VAT : rozszerzona interpretacja : materiały niezbędne dla podatników / [red. Barbara Dmowska]
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak odzyskiwać długi : rewindykacja / Dariusz Skuza [et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2003
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks pracy / wprow. Bartłomiej Raczkowski
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2002 r
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownik rachunkowości angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Słowniki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wolność przepływu kapitału we Wspólnocie Europejskiej / Michał Rumiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Infor
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo działalności gospodarczej / wprowadzenie Dariusz Ziółkowski
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r
Rok wydania:
cop. 2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks podatnika : zbiór najnowszych przepisów : ordynacja podatkowa, numer identyfikacji podatkowej (NIP), podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbowa / [red. Marzena Jurczewska]
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 20 lutego 2000 r
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VAT 2000 eksport - import : podatnicy, rozliczanie, stawki, powstanie obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, odliczenia, deklaracja VAT-7, dokumentacja i ewidencja / Dorota Łędzewicz
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 marca 2000 r
Rok wydania:
cop. 2000
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasiłki : ZUS-komentarz, INFOR-porady, akty prawne / [red. merytoryczna Edyta Pisarczyk]
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR : Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Popularyzowanie Wiedzy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Controlling w pytaniach i odpowiedziach : praktyczne narzędzia dla controllera : praca zbiorowa / [red. Stanisław Woźniak]
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty wykonawcze do ustawy o rachunkowości dla firm : rozporządzenia, komentarz / [red. merytoryczny Roman Przybyłek]
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 marca 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Nowelizacje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty wykonawcze z zakresu rachunkowości dla jednostek sfery budżetowej : rozporządzenia, komentarz / [red. merytoryczny Roman Przybyłek]
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Nowelizacje
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwolnienia z przyczyn pracodawcy / Grażyna Spytek-Bandurska
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2003
Seria:
Poradnik Poradnik ; 2
Biblioteka Profesjonalistów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Amortyzacja w praktyce / Anna Welsyng-Zielony
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Biblioteka Profesjonalistów ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia w księgowości / Aneta Mazur-Jelonek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Poradniki Poradniki ; 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VAT 2002 : trudne sytuacje : [ewidencja, faktury, deklaracje, odliczenie podatku naliczonego] / Dorota Kosacka-Łędzewicz
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydaw. INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 26 marca 2002 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
VAT 2000 - trudne sytuacje : darowizna, naprawy gwarancyjne, towary używane, licencje, odliczenia podatku naliczonego, sprzedaż opodatkowana i zwolniona, straty i odszkodowania / Dorota Łędzewicz
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na 15 kwietnia 2000 r
Rok wydania:
2000
Seria:
Poradnik Prawny ; 10
Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Excel dla księgowych z przykładami praktycznych zastosowań : poradnik / Tadeusz Waślicki
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2000
Seria:
"Prawo Przedsiębiorcy" Poleca
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy w działalności gospodarczej : wzory, objaśnienia, orzecznictwo / Wiktor Jaślan
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2000 r
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zamówienia publiczne po nowelizacji / Zbigniew Czarnik
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 listopada 2001 r
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów : otwarcie, prowadzenie, zamknięcie, zasady ewidencjonowania w 2001 r. na przykładach / Artur Szymiczek
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Poradnik Prawny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ubezpieczenia społeczne : ZUS - komentarz, INFOR - porady, akty prawne / [red. merytoryczna Joanna Kalinowska]
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Popularyzowanie Wiedzy z zakresu Ubezpieczeń Społecznych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty w rachunkowości finansowej : pojęcia i klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie i zasady kalkulacji, rozliczenia międzyokresowe i działalność pomocnicza, wycena stanów i zużycia czynników produkcji, koszty pośrednie; pytania i odpowiedzi, wzory, przykłady / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Seria:
Rachunkowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koszty w rachunkowości finansowej : pojęcia i klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie i zasady kalkulacji, rozliczenia międzyokresowe i działalność pomocnicza, wycena stanów i zużycia czynników produkcji, koszty pośrednie, pytania i odpowiedzi, wzory, przykłady / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza Infor
Rok wydania:
cop. 2000
Seria:
Rachunkowość
Biblioteka "Prawa Przedsiębiorcy"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarząd i rada nadzorcza : świadczenia uzyskiwane przez członków : stosunki prawne, podatki, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, cudzoziemcy / Artur Lewicki
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwentaryzacja w praktyce : cele i przedmiot, rodzaje i metody, przygotowanie i przebieg, rozliczenie, wzory i instrukcje / Tadeusz Naumiuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 października 2001 r
Rok wydania:
2002
Seria:
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Spółek / Wydawnictwo "Infor" - Ryszard Pieńkowski
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
1997-2012
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powszechność opodatkowania VAT : czynności podlegające opodatkowaniu, zwolnienia podmiotowe obligatoryjne, fakultatywne, zwolnienia przedmiotowe ustawowe, na podstawie przepisów wykonawczych / Dariusz Hys
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 sierpnia 1997 r
Rok wydania:
1997
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozyskiwanie pracowników : rekrutacja, adaptacja, rozwój / Jarosław Marciniak
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
1999
Seria:
Zarządzanie w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budowa pod nadzorem : definicje ustawowe, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, przepisy karne, decyzja administracyjna, postępowanie odwoławcze / Bogusław Cichowicz
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 grudnia 1995 r
Rok wydania:
1995
Seria:
Poradnik Prawny, 1230-2864 ; 25/26
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks pracy / [red. Ewa Pawińska]
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Wydanie:
Wyd. 3, stan prawny na dzień 1 września 2001 r
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kosztami : budżetowanie i kontrola / Tomasz Wnuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo mieszkaniowe : najem lokali-własność lokali : objaśnienia, orzecznictwo, ustawy / Stanisław Trociuk
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 września 1998 r
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo autorskie w praktyce : nowe pola eksploatacji, opłaty, twórcze bazy danych, obrót cywilnoprawny, opodatkowanie, ochrona prawa autorskiego / Katarzyna Golat, Rafał Golat
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozliczenia podatkowe pomiędzy partnerami w Unii Europejskiej / Paweł Rutowicz, Jacek Węsierski
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2006
Seria:
Poradniki Poradniki ; 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks pracy / [red. prowadzący Ewa Pawińska]
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Wyd. 4, stan prawny na dzień 1 października 2001 r
Rok wydania:
cop. 2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks spółek handlowych / [red. prowadzący Ewa Pawińska]
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 listopada 2001 r
Rok wydania:
cop. 2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nieruchomości - zarządzanie i wycena : zbiór ustaw i przepisów wykonawczych : gospodarka nieruchomościami, grunty rolne i leśne, geodezja i kartografia, podatki i opłaty od nieruchomości, inne przepisy dotyczące nieruchomości / [red. prowadzący Lech Kaliciuk]
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 6 sierpnia 2001 r
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vat 2001 : trudne sytuacje : ewidencja, faktury, deklaracje, odliczenie podatku naliczonego / Dorota Kosacka-Łędzewicz
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 lutego 2001 r
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Poradnik Prawny
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wszystko o kredytach : przewodnik : jak uzyskać ? : jak spłacić ? / Zbigniew Dobosiewicz
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 1995 r
Rok wydania:
1995
Seria:
Biblioteka "Prawa Przedsiębiorcy"
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych : uzyskanie kredytu - wniosek, umowa, przeznaczenie - na cele gospodarcze, budowlano-mieszkaniowe, edukacyjne, konsumpcyjne, spłata - plan spłaty, konsekwencje niespłacenia, rodzaje kredytów - kasy mieszkaniowe, oszczędnościowo-budowlane, karta płatnicza / Zbigniew Dobosiewicz
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 10 lipca 1997 r
Rok wydania:
1997
Seria:
Poradnik Prawny. Bankowość
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks handlowy wraz z komentarzem : najnowsze zmiany : pomocny skorowidz / [red. Aniela Stępińska]
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 24 kwietnia 1996 r
Rok wydania:
1996
Seria:
Kodeksy i Zbiory Aktów Prawnych, 1425-4468 ; Nr 1/96
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks cywilny : najnowsze zmiany, przystępne objaśnienia, pomocny skorowidz / [red. Aniela Stępińska]
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 2 listopada 1995 r
Rok wydania:
1995
Seria:
Kodeksy i Zbiory Aktów Prawnych, 1425-4468 ; nr 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z komentarzem / Konrad Borowicz, Maciej Kurzajewski
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vademecum prawa : prawo konstytucyjne, prawo finansów publicznych, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo działalności gospodarczej, prawo pracy, prawo administracyjne, prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo europejskie / Radosław Krajewski, Sylwester Szymański
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1 marca 2000 r.]
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
RODO dla księgowych i biur rachunkowych : wzory dokumentów z objaśnieniami : aktywne druki na pendrive : praca zbiorowa / zespół redakcyjny: Radosław Stępień - redaktor prowadzący
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
2018
Seria:
Prawo
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Umowy o dzieło, agencyjne, zlecenia : objaśnienia i wzory / Jan Olszewski, Aneta Paszek
Wydawca:
Warszawa : "Infor"
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzymska myśl prawnicza : aforyzmy, przysłowia / [oprac.] Jerzy Pieńkos
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
2001
Gatunek / Forma:
Aforyzmy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej / wprowadzenie Piotr Winczorek
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza "Infor"
Rok wydania:
cop. 2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawowe zwolnienia podatkowe : podstawa prawna, objaśnienia, orzecznictwo / Grażyna Nasierowska
Wydawca:
Warszawa : Infor
Wydanie:
Stan prawny na dzień 15 stycznia 1997 r
Rok wydania:
1997
Seria:
Poradnik Prawny. Podatki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akademia samorządowego wizerunku : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Tworzydło ; [aut. Dariusz Tworzydło et al.]
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza "Infor"
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Poradniki Poradniki ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Negocjacje z partnerami z krajów Unii Europejskiej / Aneta Jakubiak-Mirończuk, Krzysztof Mirończuk
Wydawca:
Warszawa : Infor
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Poradniki Poradniki ; 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo autorskie w praktyce : poradnik / Katarzyna Golat, Rafał Golat
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza "INFOR" - Wydawnictwo Prawno-Podatkowe
Rok wydania:
2000
Seria:
"Prawo Przedsiębiorcy" Poleca
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych : obowiązki przedsiębiorcy, zasady udzielania koncesji i zezwoleń, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego / Krystyna Stoga, Radosław Potrzeszcz
Wydawca:
Warszawa : Grupa Wydawnicza INFOR
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 marca 2001 r
Rok wydania:
2001
Seria:
Poradnik Prawny, 1230-2864
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz