Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Handel - Polska - czasopisma." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-60 z 60
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handel Wewnętrzny w Polsce w ... Roku : raport roczny / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur ; red. nauk. i koordynacja Urszula Kłosiewicz-Górecka
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2008-
Temat:
Handel - Polska - 1990- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Wydawniczy w Liczbac‬h / Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny
Rok wydania:
1956-2009
2016-
Temat:
Książki - produkcja i handel - Polska - statystyki.
Edytorstwo - Polska - statystyki - czasopisma.
Książki - produkcja i handel - Polska - statystyki - czasopisma.
Czasopisma - produkcja i handel - Polska - statystyki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wspólnoty Europejskie : biuletyn informacyjny / Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Centrum Badań Wspólnot Europejskich
Wydawca:
Warszawa : CBWE IKiCHZ
Rok wydania:
1991-2011
Temat:
Unia Europejska - Polska - czasopisma.
Wspólnoty Europejskie - czasopisma.
Kraje Unii Europejskiej - handel zagraniczny - Polska - czasopisma.
Polska - handel zagraniczny - Kraje Unii Europejskiej - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon Polskiej Produkcji Eksportowej = Spravočnik Polskoj Eksportnoj Produkcii = Directory of Polish Export Production = Lexikon der Polnischen Exportwirtschaft / Polska Izba Handlu Zagranicznego
Wydawca:
Warszawa : Polska Izba Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1980-[1990]
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - Polska - wydawnictwa informacyjne.
Polska - handel zagraniczny - czasopisma.
Polska - handel zagraniczny - wydawnictwa informacyjne.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Księgarski : organ Związku Księgarzy Polskich : dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim / red. i wyd. Andrzej Turkuł
Wydawca:
Warszawa : nakł. Związku Księgarzy Polskich
Rok wydania:
1910-1950
Temat:
Książki - produkcja i handel - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Księgarstwo - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa bibliotekarska - Polska - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Książka i Kultura : miesięcznik informacyjno-instrukcyjny Spółdzielni Wydawniczej "Czytelnik"
Wydawca:
Łódź : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik"
Rok wydania:
1945-1947
Temat:
Książki i czytanie - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Książki - produkcja i handel - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa specjalistyczna - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Stanie Handlu Zagranicznego w Roku ... : Polska / Ministerstwo Gospodarki. [Departament Analiz Ekonomicznych]
Wydawca:
Warszawa : [s. n.], (Radom : Wydaw. i Zakł. Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji)
Rok wydania:
1997-
Temat:
Polska - handel zagraniczny - 1990- - czasopisma.
Polska - handel zagraniczny - 1990- - statystyki.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiadomości Rynku Chemicznego : organ Centrali Handlowej Przemysłu Chemicznego
Wydawca:
Warszawa : Centrala Handlowa Przem. Chem
Rok wydania:
1945-1949
Temat:
Chemia przemysłowa - czasopisma.
Przemysły chemiczne - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Chemikalia - produkcja i handel - Polska - 1945-1970 - czasopisma.
Prasa techniczna - Polska - 1945-1970.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej
Wydawca:
Warszawa : P.P. Wydaw. Handlu Zagranicznego
Rok wydania:
1974-1981
Temat:
Handel zagraniczny - prawo - Polska - 1945- - czasopisma.
Eksploatacja zasobów morskich - Polska - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Wydawnictwa urzędowe - Polska - 1945-.
Dzienniki urzędowe - Polska - 1970-2000.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Towaroznawczego za Rok ... / Mieczysław Mysona kierownik Ośrodka Towaroznawczego
Wydawca:
[S.l. : s.n.], (Kraków : Drukarnia Polska)
Rok wydania:
[1938]-1939
Temat:
Żeńskie Gimnazjum Kupieckie (Kraków). Ośrodek Towaroznawczy - czasopisma.
Nauczanie handlu - Polska - Kraków - 1900-1945 - czasopisma.
Towary - Polska - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Sprawozdania - Polska - Kraków - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja i dokumentacja - Statystyka produkcji i dystrybucji książek, gazet, czasopism i publikacji elektronicznych PN-EN ISO 9707 / Polski Komitet Normalizacyjny
Wydawca:
Warszawa : PKN
Rok wydania:
1998
Temat:
Czasopisma - produkcja i handel - normy - Polska.
Książki - produkcja i handel - normy - Polska.
Wydawnictwa elektroniczne - produkcja i handel - normy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemysł i Handel Górnośląski : czasopismo poświęcone sprawom przemysłu, techniki i handlu = Handel und Industrie Oberschlesien / redaktor naczelny Edward A. J. Chwatczyński
Wydawca:
Katowice : Przemysł i Handel Górnośląski T-wo Wydawnicze
Temat:
Technika - czasopisma.
Przemysł - czasopisma.
Handel - czasopisma.
Przemysł - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Węgiel - produkcja i handel - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Nowych Technologii : dane osobowe i prywatność, cyberbezpieczeństwo, handel elektroniczny, innowacje, internet i media, prawo IT
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Rok wydania:
2021-
Temat:
Prawo nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych - czasopisma.
Internet - prawo - czasopisma.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - czasopisma.
Handel elektroniczny - prawo - czasopisma.
Cyberprzestrzeń - prawo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma prawnicze - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obieg czasopism : (na przykładzie Ministerstwa Reform Rolnych) = Circulation des périodiques : (suivant l'exemple du Ministère des Réformes Agricoles) / Marja Kownacka
Wydawca:
Warszawa : [s.n.], (Warszawa : Drukarnia Ministerstwa Spraw Wojskowych)
Rok wydania:
1930
Temat:
Polska. Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych - czasopisma.
Czasopisma - produkcja i handel - normy - Polska.
Biblioteki - udostępnianie - 1900-1945.
Czasopisma polskie - 1900-1945 - historia i krytyka.
Warszawa (Polska) - 1900-1945 - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powiązania Cen w Polskim Handlu Zagranicznym z Cenami Światowymi w Latach...: (towary surowcowe) / [red. Krzysztof Marczewski, Janusz Chojna] ; Główny Urząd Ststystyczny. Departament Cen
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Cen
Rok wydania:
1999-
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne, 0867-0838
Temat:
Ceny - badania porównawcze.
Ceny - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu : połączone wydawnictwa: "Rocznik Informacyjny o Spółkach Akcyjnych w Polsce" i "Polski Przemysł i Handel (Rynek Polski)" / staraniem Związku Izb Przemysłowo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Nakładem Polsk. Spółki Wydawnictw Informacyjnych
Rok wydania:
1932-1938
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1900-1945 - spisy.
Przemysł - Polska - 1900-1945 - spisy.
Handel - Polska - 1900-1945 - spisy.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie z Działalności Polskiego Przemysłu Węglowego za Rok .... / [Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego]
Wydawca:
Katowice : nakładem Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, (Mikołów : K. Miarka Sp. Wyd.)
Rok wydania:
1946-1949
Temat:
Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego - czasopisma.
Raporty spółek.
Węgiel - kopalnie i wydobycie - czasopisma.
Węgiel - produkcja i handel - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Sprawozdania - Polska - 1945-1970.
Raporty spółek - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik Literacki i Naukowy : biuletyn dwumiesięczny / Poradnia Biblioteczna pod red. Wandy Dąbrowskiej
Wydawca:
Warszawa : Poradnia Biblioteczna Warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy Polskich, (Bydgoszcz: Drukarnia Zakładów Graficznych "Biblioteka Polska)
Rok wydania:
1938-1949
Temat:
Książki - produkcja i handel - poradniki.
Książki i czytanie - Polska - 20 w. - bibliografia analityczna.
Analiza rzeczowa dokumentów - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim : 1864-1905 / Leszek Zasztowt ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1989
Seria:
Monografie z Dziejów Oświaty, 0077-0558 ; t. 31
Temat:
Nauka - popularyzacja - Polska - 19 w.
Książki - produkcja i handel - Polska - 19 w.
Czasopisma polskie - 19 w. - historia i krytyka.
Polska - życie intelektualne - 1795-1918.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literatura, prasa, biblioteka : studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej / pod red. Józefa Szockiego i Krzysztofa Woźniakowskiego
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe WSP
Rok wydania:
1997
Temat:
Jarowiecki, Jerzy (1930- ).
Biblioteki publiczne - Polska - 19 w.
Biblioteki publiczne - Polska - 20 w.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Edukacja - Polska - historia.
Biblioteki - Polska - 19 w.
Biblioteki - Polska - 20 w.
Książki - produkcja i handel - Polska - 20 w.
Literatura polska - studia i nauczanie - historia.
Prasa - Polska - 20 w.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 20 w.
Książka
    Wyświetlanie 1-60 z 60

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz