Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Historia - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu / Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1961-1970
Seria:
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Temat:
Historia gospodarcza - czasopisma.
Przemysł - Polska - historia - czasopisma.
Rzemiosła - Polska - historia - czasopisma.
Sztuka i przemysł - Polska - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Folia Historica Cracoviensia / Wydział Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej
Wydawca:
Kraków : Calvarianum
Rok wydania:
1989-
Temat:
Kościół katolicki - historia - czasopisma.
Kościół - historia - czasopisma.
Sztuka - historia - czasopisma.
Archeologia - czasopisma.
Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1970-2000.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne / Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych
Wydawca:
Warszawa : ATK
Rok wydania:
1994-
Temat:
Kościół katolicki - historia - czasopisma.
Chrześcijaństwo - czasopisma.
Kościół - historia - czasopisma.
Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Zakład Dziejów Europy XIX i XX wieku
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1992-
Temat:
Rosja - historia - czasopisma.
Europa Środkowa - historia - czasopisma.
Europa Wschodnia - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Wrocław - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ziemia Czerwieńska : [rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lwowie] / red. Kazimierz Hartleb i Kazimierz Tyszkowski
Wydawca:
Lwów: Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Lwowie, (Lwów: Pierwsza Związkowa Drukarnia)
Rok wydania:
1935-1938
Temat:
Polska - historia - czasopisma.
Kresy Wschodnie - czasopisma.
Kresy Wschodnie - historia - czasopisma.
Galicja (Polska ; region) - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Komisji Historii / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
Wydawca:
Bydgoszcz : BTN ; Łódź : Państ. Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1963-
Seria:
Prace Wydziału Nauk Humanistycznych. Seria C / Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 0068-4589
Temat:
Polska - historia - czasopisma.
Kujawy (Polska ; region) - historia - czasopisma.
Pomorze (region) - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-.
Czasopisma polskie - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Collectanea Historica : [poszukiwania naukowe uczestników seminarium dziejów oświaty i wychowania Wydziału Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie / Jan Szczepaniak (red.nacz.) et al]
Wydawca:
Kraków : [s. n.]
Rok wydania:
2002-
Temat:
Kościół i edukacja - Polska - historia - czasopisma.
Kościół katolicki - Polska - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ateneum Wileńskie : czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego : wydawnictwo III Wydziału Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie z zasiłku Wydziału Nauki M.W.R. i O.P. / red. Kazimierz Chodynicki
Wydawca:
Wilno : TPN. Wydział III, (Zakłady Graficzne DOK III)
Rok wydania:
1923-1939
Temat:
Litwa - historia - czasopisma.
Wilno (Litwa) - czasopisma.
Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Historyczno-Archiwalne / Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych w Rzeszowie
Wydawca:
Rzeszów : APR : Regionalne Towarzystwo Badań nad Historią Mniejszości Narodowych
Rok wydania:
1993-
Temat:
Polska - historia - czasopisma.
Rzeszów (Polska) - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - Polska - Rzeszów - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Zachodnie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
Wydawca:
Zielona Góra : Wydaw. WSP
Rok wydania:
1992-
Temat:
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego (Zielona Góra) - czasopisma.
Historia - czasopisma.
Dawne terytoria niemieckie na Wschodzie - historia - czasopisma.
Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kamieniec Podolski : studia z dziejów miasta i regionu / Instytut Historii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Nauk. AP
Rok wydania:
2000-
Temat:
Kamieniec Podolski (Ukraina) - historia - czasopisma.
Podole (Ukraina ; region) - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z Dziejów Gospodarstwa Wiejskiego / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1957-1970
Seria:
Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej
Temat:
Hodowla - Polska - historia - czasopisma.
Rolnictwo - Polska - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Historyczne
Wydawca:
Katowice : Wydaw. UŚ
Rok wydania:
1970-1975
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Studia Historica
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova
Rok wydania:
1968-
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica, 0567-8293
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria Nauk Społecznych. Historia
Wydawca:
Kraków : Państ. Wydaw. Nauk
Rok wydania:
1955-1958
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Historyczne / Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Historycznych
Wydawca:
Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe - Oddział w Krakowie
Rok wydania:
1967-2016
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bulletin des Sciences Historiques, Antiquités, Philologie / réd. Champollion-Figaec
Wydawca:
Paris : au bureau du Bulletin
Rok wydania:
1824-1831
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej
Rok wydania:
2001-2008
Seria:
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Szczecińskie Studia Historyczne / Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Nauk. US
Rok wydania:
1987-
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica... / pod red. Jerzego Gołębiowskiego, Krzysztofa Polka
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2009-2013
Seria:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Archiwum Komisyi Historycznej / Akademia Umiejętności w Krakowie. Komisja Historyczna
Wydawca:
Kraków : AU, (Kraków : Druk. Wł. L. Anczyca i Sp.)
Rok wydania:
1878-1951
Seria:
Wydawnictwa Komisyi Hist. Akad. Umiejętności w Krak
Scriptores Rerum Polonicarum
Temat:
Historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sowiniec : materiały historyczne i dokumenty / Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego TMHiZK
Wydawca:
Kraków : Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego
Rok wydania:
1984-
Temat:
Kopiec Józefa Piłsudskiego (Kraków, Polska) - historia - czasopisma.
Polska - historia - autonomia i ruchy niepodległościowe - czasopisma.
Polska - siły zbrojne - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach. Prace Historyczne
Wydawca:
Katowice : WSP
Rok wydania:
1964-1967
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Temat:
Polska - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cartographica Helvetica : Fachzeitschrift für Kartengeschichte / Arbeitsgruppe für Kartengeschichte, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Gesellschaft für Kartographie
Wydawca:
Murten : Verlag Cartographica Helvetica
Rok wydania:
1990-
Temat:
Kartografia - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Roczniki Historii Kościoła / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Rok wydania:
2009-2013
Temat:
Kościół - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Materiały do historii fotografii polskiej : analiza prasy fotograficznej polskiej do roku 1914 / Aleksander Żakowicz, Krzysztof Knurowski, Katarzyna Kleszcz-Piątkowska
Wydawca:
Częstochowa : Instytut Plastyki WSP
Rok wydania:
1998
Temat:
Fotografia - historia - czasopisma.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis / Ústav historických věd, Slezská Univerzita (Opawa)
Wydawca:
Opava : Ústav historických věd, Slezská Univerzita
Rok wydania:
2008-
Temat:
Czechy - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Acta Historica et Museologica Universitatis Silesianae Opaviensis. Řada C. / Slezská Univerzita. Filozoficko-Přirodovědecká Fakulta. Ústav Historie a Muzeologie
Wydawca:
Opava : Slezska Univerzita
Rok wydania:
1995-
Temat:
Czechy - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z Dziejów Kartografii / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zespół Historii Kartografii, Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Komisja Nauk Humanistycznych
Wydawca:
Wrocław : PAN
Rok wydania:
1979-
Temat:
Kartografia - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Seria Historyczna
Wydawca:
Warszawa : Dział Wydawniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Rok wydania:
1963-1972
Temat:
Rolnictwo - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Právno-Historické Trendy a Výhl'ady / Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskiej univerzity v Trnave
Wydawca:
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok wydania:
2016-
Temat:
Prawo - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ružomberský Historický Zborník : ydaný pri príležitosti životného jubilea prof. PaedDr. PhDr. Pavla Marka, Dr. / Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Katedra histórie
Wydawca:
Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta
Temat:
Słowacja - historia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis = Revue d'Histoire du Droit = The Legal History Review / founded by A. S. de Blécourt [et al.]
Wydawca:
Leiden : Martinus Nijhoff Publishers
Temat:
Prawo - historia - czasopisma.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz