Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Hydrogeologia - Polska." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-62 z 62
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. naukowa Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Sadurskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2009
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. IX/1
Temat:
Hydrogeologia - Polska - konferencje.
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. naukowa Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Sadurskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2009
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. IX/2
Temat:
Hydrogeologia - Polska.
Hydrogeologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeologia Kujaw i Dolnego Powiśla : przewodnik sesji terenowych : XII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, 6-9 września 2005 / red. Arkadiusz Krawiec
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2005
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Kujawy (region) - konferencje.
Hydrogeologia - Polska - Powiśle (region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. naukową Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2011
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. XII/2
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (1989) ; 0867-6143, 445
Temat:
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. naukową Józefa Górskiego i Andrzeja Sadurskiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2011
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. XII/1
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (1989) ; 0867-6143 445
Temat:
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. naukową Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2013
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. 14/2
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (1989), 0867-6143 ; 456
Temat:
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2013
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. 14/1
Temat:
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Referaty konferencji naukowo-technicznej na temat: Hydrogeologia w XX-leciu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : kwiecień 1965 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny. Sekcja Geologii, Centralny Urząd Geologii, Zjednoczenie Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych
Wydawca:
Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny
Rok wydania:
1965
Temat:
Hydrogeologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy hydrogeologii : materiały III Ogólnopolskiego Sympozjum, Kraków - Karniowice, 28-30 maja 1985 r. / [kom. organizacyjny i red.: Antoni S. Kleczkowski et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Urzędu Miasta Krakowa
Wydawca:
Kraków : Wydaw. AGH
Rok wydania:
1985
Temat:
Hydrogeologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyniki hydrogeologiczne dwu głębokich wierceń w Ciechocinku = Gidrogeologičeskie dannye o dwuh glubokih burenijah v Cehocinke (severo-zapadnaja Pol'sza) = Hydrogeologic results of two deep drilings in Ciechocinek (north-west Poland) / Jan Samsonowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Rok wydania:
1954
Seria:
Biuletyn / Instytut Geologiczny ; 91
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Ciechocinek.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium hydrogeologii zachodniej części Karpat polskich = Hydrogeology study of the western part of the Polish Carpathians / Józef Chowaniec
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2009
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. 8
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Karpaty (góry).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki hydrochemiczne w obrębie utworów permo-triasowych południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej na tle badań roztworów porowych skał / Jerzy Jureczko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; 122
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Lubin (województwo dolnośląskie).
Hydrogeologia - Polska - Polkowice (gmina).
Woda - chemia - Polska - Lubin (województwo dolnośląskie).
Woda - chemia - Polska - Polkowice (gmina).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyznaczanie zmian zasobów wód podziemnych w rejonach zbiorników małej retencji : Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej / pod red. Janusza Michalaka, Zbigniewa Nowickiego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny
Rok wydania:
2009
Temat:
Wody podziemne - Polska.
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki hydrogeologiczne Lubelskiego Zagłębia Węglowego = Gidrogeologičeskie usloviâ Lûblinskogo ugol'nogo basejna / pod red. Andrzeja Różkowskiego i Zbigniewa Wilka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne
Rok wydania:
1989
Seria:
Prace Instytutu Geologicznego ; 125
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Lubelskie Zagłębie Węglowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski : Bierutowice, 17-19 września 1986 r. = Hydrogeological problems of south-west Poland / [komitet nauk. Janusz Gierwielaniec [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
Rok wydania:
1986
Seria:
Prace Naukowe Instytutu Geotechniki Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje, 0370-0836 ; 21
Temat:
Hydrogeologia - Polska Południowo-Zachodnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geneza i warunki migracji intensywnie zabarwionych wód w poziomie wielkopolskiej doliny kopalnej = The origin and conditions of brown water migration in the Wielkopolska Buried Valley Aquifer / Krzysztof Dragon [et al.]
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 4
Temat:
Wody podziemne - badania - Polska.
Wody podziemne - chemia.
Hydrogeologia - badania - Polska.
Hydrogeologia - Polska - Wielkopolska (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki hydrogeologiczne województwa tarnowskiego / Jan Lach, Andrzej Michalik, Franciszek Pulit
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP
Rok wydania:
1981
Seria:
Prace Monograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie = Études Monographiques de L'École Normale Supérieure à Cracovie ; t. 47
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Tarnowskie, Województwo (1975-1998).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy geologiczne Polski Centralnej : materiały Sesji Naukowej z okazji 25-lecia Koła SIiTG przy Wydziale Geologii UW, Warszawa, 5 maja 1989 / Uniwersytet Warszawski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Koło przy Wydziale Geologii
Wydawca:
[S.l. : s.n.], (Warszawa : Zakład Małej Poligrafii UW)
Rok wydania:
1989
Temat:
Geologia stosowana - Polska - konferencje.
Hydrogeologia - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny
Rok wydania:
2008
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 0867-6143 ; nr 431
Temat:
Przepływ wód podziemnych - modele matematyczne - konferencje.
Hydrogeologia - modele matematyczne - konferencje.
Przepływ wód podziemnych - Polska.
Hydrogeologia - Polska - Toruń.
Przepływ wód podziemnych - modele matematyczne.
Hydrogeologia - modele matematyczne.
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pionowa strefowość hydrochemiczna wód podziemnych na obszarze aglomeracji łódzkiej / Maciej Ziułkiewicz
Wydawca:
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania:
2003
Seria:
Acta Geographica Lodziensia, 0065-1249 ; nr 85
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Łódź (region).
Woda - chemia - Polska - Łódź (region).
Wody podziemne - Polska - Łódź (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia hydrologiczne, hydrogeologiczne i ochrony wód rzeki Odry : sesja naukowa, 13-15 czerwca 1977 / [red. Julian Wołoszyn] ; Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. Komisja Nauk o Ziemi
Wydawca:
Wrocław : PAN. Oddział
Rok wydania:
1978
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Odra (rzeka) - konferencje.
Woda - konserwowanie zasobów - Polska - Odra (rzeka) - konferencje.
Odra (Polska ; rzeka) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych : tom poświęcony Jubileuszowi Profesora Andrzeja Różkowskiego / red. Andrzej Tadeusz Jankowski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo UŚ
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; 1718
Temat:
Różkowski, Andrzej (1928-2018) - biografie.
Różkowski, Andrzej (1928-2018) - bibliografia.
Hydrogeologia - Polska.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model hydrogeodynamiczny systemu wodonośnego pradoliny Odry w rejonie Głogowa / Jacek Gurwin
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2000
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 0525-4132 ; 70
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Głogów (region).
Modele hydrologiczne.
Wody podziemne - Polska - Odry, Dorzecze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wody podziemne utworów węglanowych południowej cześci Jury Krakowsko-Częstochowskiej i problemy ich ochrony / Jacek Różkowski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2430
Temat:
Wody podziemne - ochrona - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Hydrogeologia - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Wody podziemne - chemia - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rów Poznania w gospodarce wodnej regionu / Michał Żurawski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Poznań : Wydaw. UAM
Rok wydania:
1982
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Wielkopolska (region).
Wody podziemne - Polska - Poznań (region).
Węgiel brunatny - złoża - aspekt środowiskowy - Polska - Poznań (region).
Wody powierzchniowe - Polska - Poznań (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. T. 2, 30 lat hydrogeologii w Uniwersytecie Śląskim / pod red. Andrzeja Kowalczyka i Andrzeja Różkowskiego
Wydawca:
Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ ; nr 37
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - historia.
Uniwersytet Śląski (Katowice). Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej - personel - bibliografia.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Hydrogeologia - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik LXX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego : problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego : sesja referatowa i konferencje terenowe / [red nauk. Ryszard K. Borówka] ; Polskie Towarzystwo Geologiczne
Wydawca:
Szczecin : PTG
Rok wydania:
1999
Temat:
Hydrogeologia - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - konferencje.
Geologia - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - konferencje.
Środowisko przyrodnicze - ochrona - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - konferencje.
Pomorze Zachodnie (Polska ; region) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne oraz określenie działań mających na celu ochronę rezerwatu Niebieskie Źródła / Danuta Małecka, Jerzy Małecki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, 0867-7816 ; z. 14
Temat:
Wody podziemne - jakość.
Wody podziemne - Polska - Bystrzycy, Dorzecze.
Hydrogeologia - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ) - badania w terenie.
Hydrogeologia - badania - Polska.
Woda - chemia - badania.
Rezerwat Przyrody "Niebieskie Źródła" (Polska).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hydrogeologia wybranych wysadów solnych regionu kujawskiego : - aspekty poznawcze i utylitarne = Hydrogeology of the chosen salt domes of the Kujawy region - cognitive and utilitarian aspects / Józef Górski, Marek Rasała
Wydawca:
Poznań : Bugucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Geologos / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. Monographiae ; 5
Temat:
Wysady solne - Polska - Kujawy (region).
Hydrogeologia - badania - Polska - Kujawy (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia badań i stan rozpoznania hydrogeologicznego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i obszarów przyległych / Andrzej Różkowski
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2596
Temat:
Hydrologia - Polska - Śląsk (region).
Hydrogeologia - badania - Polska - Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
12th Meeting of the Association of European Geological Societies : Carpathian Palaeogeography and Geodynamics: a Multidisciplinary Approach, Kraków, 10 - 15 September 2001 : Field Trip Guide = Przewodnik LXXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego : geologia, ochrona środowiska i zagospodarowanie pogórnicze Małopolski, Kraków, 12 - 15 września 2001 : [wycieczki A, B, D, E] / [ aut. Krzysztof Bąk [et al] ; Państwowy Instytut Geologiczny et al ]
Wydawca:
Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny
Rok wydania:
2001
Temat:
Geologia - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Hydrogeologia - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Miocen - Polska - Wieliczka - konferencje.
Skały węglanowe - Polska - Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna - konferencje.
Środowisko - ochrona - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Paleogeografia - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Regiony górnicze - aspekt środowiskowy - Polska - Małopolska (region) - konferencje.
Geologia - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
40 lat hydrogeologii na Uniwersytecie Wrocławskim = 40-years of hydrogeology research at Wrocław University
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2010
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego (1989), 0867-6143 ; nr 440
Temat:
Uniwersytet Warszawski. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej.
Hydrogeologia - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek i woda / pod red. Tadeusza Szczypka i Mariusza Rzętały
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział
Rok wydania:
2003
Temat:
Jankowski, Andrzej Tadeusz (1938-2014) - księgi pamiątkowe.
Hydrologia - Polska.
Cykl hydrologiczny - Polska.
Hydrogeologia - Polska.
Jeziora zaporowe - Polska.
Księgi pamiątkowe.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Księgi pamiątkowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Karpaty przemyskie : przewodnik LIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, [Przemyśl] 16-18 września 1988 : praca zbiorowa / pod red. Janusza Kotlarczyka (red. naczelny) i Kazimierza Pękali (wycieczka C) przy współpr. Stefana Gucika ; [aut. Stefan Witold Alexandrowicz et al. ; Instytut Geologiczny]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica
Rok wydania:
1988
Temat:
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (59 ; 1988 ; Przemyśl).
Geologia ekonomiczna - Polska - Przemyskie, Pogórze (region) - konferencje.
Osady (geologia) - Polska - Przemyskie, Pogórze (region) - konferencje.
Hydrogeologia - Polska - Przemyskie, Pogórze (region) - konferencje.
Stratygrafia - Polska - Przemyskie, Pogórze (region) - konferencje.
Geomorfologia - Polska - Przemyskie, Pogórze (region) - konferencje.
Flisz - Polska - Karpaty (góry) - konferencje.
Przemyskie, Pogórze (Polska ; region) - przewodniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Geofizyczne i hydrogeologiczne badania zanieczyszczeń środowiska wodno-gruntowego w otoczeniu składowisk odpadów górniczych : monografia = Geophysical and hydrogeological studies on pollution of soil-water environment in the surroundings of mine waste deposits / red. nauk. Henryk Marcak, Sylwia Tomecka-Suchoń, Robert Zdechlik ; aut.: Henryk Marcak [et al.]
Wydawca:
Kraków ; [Warszawa : Oficyna Drukarska, Jacek Chmielewski]
Rok wydania:
2011
Temat:
Składowiska odpadów - aspekt środowiskowy - Polska - Górnośląskie Zagłębie Węglowe.
Woda - zanieczyszczenie - badania.
Gleby - zanieczyszczenie - badania.
Składowiska odpadów - aspekt środowiskowy - Polska.
Odpady górnicze - aspekt środowiskowy - Polska.
Pomiary geofizyczne - Polska.
Zanieczyszczenie - Polska - pomiar.
Hydrogeologia - badania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. naukową Romualda Szymkiewicza
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2010
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. XI
Temat:
Przepływ wód podziemnych - modele matematyczne - konferencje.
Przepływ wód podziemnych - Polska.
Hydrogeologia - modele matematyczne - konferencje.
Hydrogeologia.
Woda - chemia - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce : informator PSH / redakcja naukowa: Józef Mikołajków i Andrzej Sadurski ; autorzy: Józef Chowaniec i 31 pozostałych ; Ministerstwo Środowiska, KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2017
Temat:
Wody podziemne - badania - Polska.
Wody podziemne - ochrona - Polska.
Hydrogeologia - metodologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Groundwater quality sustainability / scientific ed. Stanisław Witczak and Anna Żurek
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Rok wydania:
2010
Seria:
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia, 1644-0870 ; z. 10
Temat:
Wody podziemne - jakość - badania - Polska.
Wody podziemne - badania - Polska.
Hydrogeologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ warunków hydrogeologicznych na sieć osuszającą przymorskich polderów nizinnych / Andrzej Leźnicki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej
Rok wydania:
1972
Seria:
Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Prace Monograficzne ; nr 65
Temat:
Hydrogeologia - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Hydraulika - aspekt środowiskowy - rozprawy akademickie.
Poldery - Polska - Bałtyku, Wybrzeże - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
XIX Szkoła Terenowa Geologów Uniwersytetu Śląskiego, Wojcieszów 1-6 kwiecień 1999 : materiały konferencyjne / [red.: Wojciech Krawczyński, Tomasz Wrzołek] ; Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi. Katedra Paleontologii i Stratygrafii, Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Geologicznych
Wydawca:
Sosnowiec : Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ; Katowice : Komisja Nauk Geologicznych PAN
Rok wydania:
1999
Temat:
Stratygrafia - konferencje.
Geologia - konferencje.
Hydrogeologia - konferencje.
Mineralogia - konferencje.
Geologia - Polska Południowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zanieczyszczenie, zagrożenie i ochrona wód podziemnych w Polsce / Tadeusz Błaszyk, Józef Górski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
1993
Seria:
Geologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 13
Temat:
Woda - zanieczyszczenie.
Hydrogeologia - aspekt środowiskowy.
Zanieczyszczenie wód podziemnych - Polska.
Wody podziemne - ochrona - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie obiegu wody i zanieczyszczeń na przykładzie zlewni rzeki Małej Wisły = Modelling of water and pollution balance in the small Vistula River basin / Rafał Ulańczyk
Wydawca:
Sosnowiec
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Hydrogeologia - modele matematyczne.
Wody podziemne - modele matematyczne.
Goczałkowickie, Jezioro (Polska).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-62 z 62

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz