Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Idee polityczne - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między populistycznym a liberalnym : style polityczne w Polsce po roku 1989 / Ewa Nalewajko ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN
Rok wydania:
2013
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antologia współczesnej polskiej myśli politycznej / wybór, wstęp, oprac. Arkadiusz Meller, Grzegorz Radomski, Witold Wojdyło
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2012
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O bezpieczeństwie i ideach politycznych : księga dedykowana prof. Tadeuszowi Marczakowi / redaktorzy Marcin Soboń, Grzegorz Tokarz
Wydawca:
Poznań ; [Chomęcice] : As Pik Wydawnictwo
Rok wydania:
2019
Temat:
Marczak, Tadeusz (1946- ) - księgi pamiątkowe.
Księgi pamiątkowe - Polska - Poznań - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - 1990-.
Idee polityczne - 1990-.
Stosunki międzynarodowe - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od niepodległości do niepodległości : Polska myśl polityczna i prawna 1918-2018 / pod redakcją Marka Maciejewskiego, Macieja Marszała i Mirosława Sadowskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2019
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3938
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1900-1945.
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Doktryna prawna - Polska - 1900-1945.
Doktryna prawna - Polska - 1945-1990.
Doktryna prawna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lewicowe partie polityczne w Polsce : programy, organizacja, strategie / Łukasz Tomczak
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (893) 819
Temat:
Lewica (nauki polityczne) - Polska - 1990-.
Partie polityczne - Polska - 1990-.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy socjalistycznej jedności narodu : uwarunkowania, koncepcje, realizacja / pod red. Edwarda Olszewskiego ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych
Wydawca:
Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1986
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Idee polityczne - Europa Wschodnia - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O ideach, że złowrogie bywają : recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989 / Marek Styczyński ; Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych
Wydawca:
Łódź : Ibidem
Rok wydania:
1999
Seria:
Idee w Rosji
Temat:
Idee polityczne - Rosja - opinia publiczna.
Filozofia - Rosja - wpływ.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatelskie rozmyślania : wybór tekstów / Zdzisław Najder
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Myśli Politycznej ; 66
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990- - publicystyka.
Polska - stosunki zagraniczne - 1989- - publicystyka.
Polska - cywilizacja - 1945- - publicystyka.
Gatunek / Forma:
Publicystyka polska - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Endecja na uchodźstwie : myśl polityczna Stronnictwa Narodowego w latach 1945-1990 / Stanisław Kilian
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2021
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2450-7865 ; 1075
Temat:
Narodowa Demokracja - 1945-1990.
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi walki o rewolucję socjalistyczną : ewolucja poglądów i polityka partii komunistycznych rozwiniętych krajów kapitalistycznych w latach 1945-1974 / Jerzy Pawłowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1978
Temat:
Partie komunistyczne - 1945-1990.
Idee polityczne - 1945-1990.
Komunizm - Kraje uprzemysłowione - 1945-1990.
Kraje uprzemysłowione - polityka i rządy - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sukces czy porażka roku '89? : wokół polskiej myśli politycznej i ustrojowej czasu transformacji : praca zbiorowa / pod. red. Małgorzaty Kaute ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Wydawca:
Oświęcim : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Publikacje Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu ; 13
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990- - konferencje.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - Polska - 1970-2000.
Polska - 1989- (III Rzeczpospolita) - konferencje.
Polska - 1989- (III Rzeczpospolita).
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej : problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004 / Bartosz Smolik
Wydawca:
Kraków : Księgarnia Akademicka
Rok wydania:
2017
Temat:
Naród - filozofia.
Narodowość.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Nacjonalizm - Polska - historia.
Nacjonalizm - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczypospolitej / Stanisław Wójcik ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 113
Temat:
Idee polityczne - Polska.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Naród.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Demokracja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku : recepcja, kontynuacja, interpretacja / red. nauk. Ewa Maj [et al.]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2013
Temat:
Nauki polityczne - Europa - historia.
Idee polityczne - Polska - 19 w.
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Idee polityczne - Polska - wpływ europejski.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Tylko ziemia się nie zmienia" : wyobrażenia geopolityczne w polskiej muzyce popularnej po 1989 roku / Jarosław Macała
Wydawca:
Poznań : FNCE
Rok wydania:
2020
Temat:
Muzyka popularna - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Geopolityka - Polska - 1990-.
Muzyka popularna - aspekt polityczny - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee polityki i komunikowania : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Mateuszowi Nieciowi z okazji 40-lecia pracy naukowej / redakcja Tomasz Litwin
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie
Rok wydania:
2023
Temat:
Nieć, Mateusz (1957- ) - księgi pamiątkowe.
Nieć, Mateusz (1957- ) - bibliografia.
Księgi pamiątkowe - Polska - Kraków - 1990-.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Komunikacja w polityce.
Komunikacja interpersonalna.
Religijność - 1990-.
Idee polityczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce / Tomasz Litwin, Krzysztof Łabędź, Radosław Zyzik
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum : Wydawnictwo WAM
Rok wydania:
2019
Seria:
Dyskurs Politologiczny
Temat:
Prawo konstytucyjne - Polska - 1990-.
Partie polityczne - Polska - programy - 1990-.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 1989- - w prasie.
Polska - polityka i rządy - 1989- - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokratyzacja w Afryce Subsaharyjskiej : perspektywa zachodnioafrykańskiej myśli politycznej / Krzysztof Trzciński ; Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2013
Temat:
Demokracja - Afryka Subsaharyjska.
Demokratyzacja - Afryka Subsaharyjska.
Idee polityczne - Afryka Zachodnia - 1990-.
Filozofia polityki - Afryka Zachodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku / pod red. Arkadiusza Lewandowskiego, Arkadiusza Mellera i Witolda Wojdyły ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2011
Temat:
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Państwo - 20 w.
Państwo - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 20 w.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeuroazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej / Marcin Składanowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2022
Temat:
Dugin, Aleksandr Gelʹevič (1962- ) - myśl polityczna i społeczna.
Idee polityczne - Rosja - 1990-.
Bezpieczeństwo narodowe - Rosja - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Rosja - 1990-.
Rosja - polityka i rządy - 1991-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczpospolita w koncepcjach polskich partii i środowisk politycznych XX i XXI wieku / pod redakcją Grzegorza Radomskiego, Michała Strzeleckiego i Katarzyny Sopolińskiej
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2018
Temat:
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Partie polityczne - Polska - programy - 20 w.
Partie polityczne - Polska - programy - 1990-.
Polska - polityka i rządy - 20 w.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych / pod red. Michała Śliwy i Magdaleny Mikołajczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 677
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Historiografia - aspekt polityczny - Polska - 1990-.
Historiografia - aspekt polityczny - Polska - 20 w.
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Historiografia - aspekt polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między bezpieczeństwem a tożsamością : rosyjskie, ukraińskie i białoruskie interpretacje idei i koncepcji w polskiej polityce wschodniej (1990-2010) / Mariusz Maszkiewicz
Wydawca:
Wrocław : Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1945-.
Idee polityczne - Polska - 1990-.
Idee polityczne - Rosja - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Rosja - 1990-.
Opinia publiczna - Ukraina - 1990-.
Opinia publiczna - Białoruś - 1990-.
Idee polityczne - Białoruś - opinia publiczna.
Idee polityczne - Ukraina - opinia publiczna.
Polska - stosunki - Europa Środkowa - 1990-.
Europa Wschodnia - stosunki - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii / Andrzej Walicki
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas : Polska Akademia Nauk
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Biblioteka Kuźnicy
Temat:
Liberalizm - Polska - 1990-.
Komunizm - Polska - 1945-.
Idee polityczne - Polska - 1945-.
Utopie.
Idee polityczne - Polska - 1990- - publicystyka.
Komunizm - Polska - 1970-2000 - publicystyka.
Liberalizm - Polska - 1990- - publicystyka.
Utopie - publicystyka.
Gatunek / Forma:
Publicystyka polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die polnische Emigration und Europa 1945-1990 : eine Bilanz des politischen Denkens und der Literatur Polens im Exil / hrsg. von Łukasz Gałecki und Basil Kerski ; redaktionelle Mitarb. Sabine Stekel und Krzysztof Zastawny
Wydawca:
Osnabrück : "Fibre"
Rok wydania:
2000
Temat:
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Literatura emigracyjna polska - 20 w. - historia i krytyka.
Polacy - za granicą - postawy - 1945-1990.
Polacy - za granicą - życie intelektualne - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Opozycja : pisma polityczne 1969-1989 / Kuroń ; [red.: Michał Sutowski, Maciej Kropiwnicki, Sebastian Liszka]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Rok wydania:
2010
Seria:
Pisma Jacka Kuronia ; t. 2
Temat:
Kuroń, Jacek (1934-2004) - myśl polityczna i społeczna.
Opozycja polityczna - Polska - 1945-1990.
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Polityka - Polska - 1945-1990.
Polska - polityka i rządy - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska chce żyć : kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja wspólnoty narodowo-państwowej / Ryszard Iwan
Wydawca:
Augsburg ; Toruń : Oficyna Wydawnicza Kucharski
Rok wydania:
2002
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - i naród.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - i Polska.
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - myśl polityczna i społeczna.
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rosja : rozważania imperiologiczne / redakcja naukowa Stanisław Bieleń, Andrzej Skrzypek ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Międzyinstytutowa Pracownia Badań nad Rosją i Państwami Poradzieckimi
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Idee polityczne - Rosja - 1990-.
Geopolityka - Rosja - 1990-.
Imperializm - Rosja - 1990-.
Rosja.
Rosja - polityka i rządy - 1991-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paradoksy paryskiej "Kultury" : styl i tradycje myślenia politycznego / Janusz Korek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie III zmienione i uzupełnione
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2655
Temat:
Kultura (czasopismo ; Francja ; 1947-2000).
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Polacy - za granicą - życie intelektualne - 1945-1990.
Polska - życie intelektualne - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paradoksy paryskiej "Kultury" : styl i tradycje myślenia politycznego / Janusz Korek ; [Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Temat:
Kultura (czasopismo ; Francja ; 1947-2000).
Idee polityczne - Polska - 1945-1990.
Polacy - za granicą - życie intelektualne - 1945-1990.
Czasopisma polskie - aspekt polityczny - Francja - Paryż.
Polska - życie intelektualne - 1945-1989.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Essais politiques / Václav Havel ; textes réunis par Roger Errera et Jan Vladislav ; préf. de Jan Vladislav ; prés. de Roger Errera
Wydawca:
Paris : Calmann-Lévy
Rok wydania:
1989
Seria:
Liberté de l'Esprit
Temat:
Havel, Václav (1936-2011).
Idee polityczne - Czechosłowacja - 1945-1990.
Opozycja polityczna - Czechosłowacja - 1945-1990.
Czechosłowacja - polityka i rządy - 1968-1989.
Gatunek / Forma:
Eseje czeskie - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa Środkowa w tekstach i działaniach : polskie i czeskie dyskusje / Weronika Parfianowicz-Vertun
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Communicare : historia i kultura
Temat:
Idee polityczne - Europa Środkowa - 20 w.
Idee polityczne - Polska - 1970-2000.
Idee polityczne - Czechosłowacja - 1945-1990.
Literatura podziemna - Polska - 1970-2000.
Literatura podziemna - Czechosłowacja - 1970-2000.
Europa Środkowa - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne : praca zbiorowa / pod red. Lecha Janickiego, Bogdana Koszela, Wacława Wilczyńskiego
Wydawca:
Poznań : Instytut Zachodni
Rok wydania:
1996
Seria:
Studium Niemcoznawcze, 0239-7846 ; nr 71
Temat:
Ekonomia - Niemcy - 1990-.
Idee polityczne - Niemcy - 1990-.
Prawo - Niemcy - 1990-.
Kwestia ponownego zjednoczenia Niemiec (1949-1990).
Niemcy - 1990 (Zjednoczenie).
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz