Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Innowacje - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych]
Wydawca:
Lublin : Wydaw. KUL
Rok wydania:
2004
Seria:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 5
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - innowacje - Polska - 1990-.
Podatek - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność w rozwoju lokalnym i regionalnym / red. nauk. Danuta Strahl, Dariusz Głuszczuk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 285
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - innowacje - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - innowacje - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty rozwoju Polski : polityka innowacyjna / redakcja naukowa Joanna Kotowicz-Jawor, Stefan Krajewski, Ewa Okoń-Horodyńska ; IX Kongres Ekonomistów Polskich ; [recenzenci Stanisław Sudoł, Stanisław Walukiewicz]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2015
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dyfuzja nowoczesnej techniki i intencje przedsiębiorstw / Izabella Kudrycka ; Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Zakład Badań Statystyczno-Ekonomicznych
Rok wydania:
1994
Seria:
Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 0208-9734 ; z. 217
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce : potencjał zmian / redakcja naukowa Anna Francik, Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Jaroslav Ďaďo ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje na polskim rynku finansowym / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2004
Seria:
Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 3
Temat:
Rynek kapitałowy - innowacje - Polska - 1990-.
Rynek pieniężny - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność w gospodarce Polski : modele, bariery, instrumenty wsparcia / Andrzej H. Jasiński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w regionach Polski / Dariusz Głuszczuk
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 262
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm / Krzysztof B. Matusiak, Edward Stawasz, Aleksandra Jewtuchowicz
Wydawca:
Łódź : Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 1
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w Latach... = Innovation Activities of Enterprises in... / Główny Urząd Statystyczny
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny
Rok wydania:
2008-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne. Produkcja, Budownictwo, Inwestycje, Środki Trwałe
Informacje i Opracowania Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny
Informacje i Opracowania Statystyczne / Urząd Statystyczny w Szczecinie
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - czasopisma.
Innowacje - Polska - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja, innowacyjność, handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2015
Temat:
Rozwój gospodarczy - badania - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw w Sektorze Usług w Latach ... = Innovation Activities in the Service Sector in Poland in ... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji i Usług
Wydawca:
Warszawa : GUS
Rok wydania:
2001-
Seria:
Informacje i Opracowania Statystyczne - Główny Urząd Statystyczny
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - czasopisma.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Usługi - innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Institutional determinants of innovations in regional governance in Poland / Aldona Wiktorska-Święcka, Małgorzata Michalewska-Pawlak, Monika Klimowicz
Wydawca:
Warsaw : Oficyna Wydawnicza Aspra ; Wrocław : Uniwersytet Wrocławski
Rok wydania:
2017
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektorowe systemy innowacji w Polsce na przykładzie przemysłów niskiej i średnio-niskiej oraz średnio-wysokiej i wysokiej techniki - diagnoza i ocena funkcjonowania / Piotr Dzikowski
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2021
Temat:
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesna scena innowacji : wyzwania dla przedsiębiorców i menedżerów / Andrzej H. Jasiński
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Elżbieta Mączyńska] ; Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów
Wydawca:
Warszawa : RSS-G
Rok wydania:
2005
Seria:
Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1233-5711 ; nr 26
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie zmianami w polskich spółkach giełdowych i innych organizacjach u progu XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Marketingu w Warszawie w dniach 17-18.04.2002 roku / pod red. nauk. Marty Juchnowicz ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. WSZiM
Rok wydania:
2002
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw / Sylwia Wiśniewska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6439 ; nr 24
Temat:
Marketing - innowacje - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - rozprawy akademickie.
Przedsiębiorstwa - innowacje - badania - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania sprawności innowacyjnej przedsiębiorstw / red. nauk. Henryk Mruk, Renata Nestorowicz ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Marketing - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń Unii Europejskiej / Katarzyna Kozioł
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (735) 661
Temat:
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki : raport końcowy / [koordynacja Julian Zawistowski ; aut.: Piotr Bartkiewicz, Horacy Dębowski]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2010
Seria:
Ewaluacja
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - ocena - Polska - 1990-.
Innowacje - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tradycja i nowoczesność w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / pod red. Urszuli Ordon, Anny Pękali ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2008
Temat:
Nauczanie przedszkolne - Polska - 1990-.
Nauczanie przedszkolne - innowacje - Polska - 1990-.
Nauczanie początkowe - Polska - 1990-.
Nauczanie początkowe - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja i dyfuzja innowacyjności w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw / Marcin Cywiński ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2020
Temat:
Dyfuzja innowacji - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalne uwarunkowania kształtowania innowacyjności w polskim przemyśle : studium badawcze / Arkadiusz Świadek
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (740) 666
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
User-driven innovation in R&D departments in Poland / Katarzyna Szopik-Depczyńska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1205) 1131
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym : wybrane aspekty / red. naukowa J. Wiśniewska, A. Świadek ; [autorzy: Justyna Kozłowska, Anna Tychanicz, Piotr Dzikowski, Arkadiusz Świadek, Alicja Majewska, Anna Mercik, Katarzyna Kozioł-Nadolna, Mirosław Kowalczyk, Anna Bielawa, Anna Suchocka]
Wydawca:
Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność Innowacyjna Przedsiębiorstw Przemysłowych w Latach... = Innovation Activities of Polish Industrial Enterprises in the Years... / Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji i Usług
Wydawca:
Warszawa : Główny Urząd Statystyczny. Departament Produkcji i Usług
Rok wydania:
1998-2006
Seria:
Studia i Analizy Statystyczne / Główny Urząd Statystyczny, 0867-0838
Informacje i Opracowania Statystyczne. Produkcja, Budownictwo, Inwestycje, Środki Trwałe
Temat:
Innowacje - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola innowacyjności w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; 23
Temat:
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt społeczny - Polska.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny? / [aut. Sławomir Lachowski, Jan Szambelańczyk, Jan Woźniak ; red. nauk. Ewa Balcerowicz]
Wydawca:
Warszawa : CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Fundacja Naukowa
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty BRE Bank-CASE, 1233-121X ; 79
Temat:
Banki - innowacje - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sieci instytucji otoczenia biznesu / Adam Płoszaj ; EUROREG - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
cop. 2013
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Inkubatory przedsiębiorczości - Polska - 1990-.
Polityka technologiczna - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu : funkcje, powiązania, przemiany : praca zbiorowa / pod red. naukową Krystyny Fabiańskiej i Jerzego Rokity
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Temat:
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w sektorze nowych technologii w Polsce / Robert Przedpełski ; [Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk]
Wydawca:
Warszawa : "Key Text"
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie / Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk 1230-0039 13
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce / Krzysztof Firlej, Dariusz Żmija ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Temat:
Przemysł rolno-spożywczy - innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Dyfuzja innowacji - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Biurowość sądowa po nowelizacji przepisów od dnia 1 stycznia 2016 roku : komentarz praktyczny. Cz. 3 / Danuta Maciejewska
Wydawca:
Kraków : Suprema Lex Dział Wydawniczy - Suprema Lex Centrum Szkolenia Kadr i Samorządów A. Dudek i A. Rynkiewicz
Wydanie:
[Stan prawny na 15 grudnia 2016 r.]
Rok wydania:
cop. 2016
Seria:
Sekretariaty Sądowe
Temat:
Sekretariaty - Polska - poradniki.
Sądy - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie nauczycieli / pod red. Józefa Kuźmy i Haliny Kosętki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1997
Seria:
Problemy Studiów Nauczycielskich, 0239-6769 ; z. 9
Temat:
Nauczanie - innowacje - Polska - 1990-.
Nauczyciele - kształcenie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność europejskiej przestrzeni regionalnej a dynamika rozwoju gospodarczego / pod red. Danuty Strahl ; [aut. Beata Bal-Domańska et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i mechanizmy tworzenia innowacji jako czynniki rozwoju gospodarczego / Adam Oleksiuk
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990-.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjny wymiar współczesnej polityki rozwoju lokalnego / Mariusz Wiktor Sienkiewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2019
Temat:
Samorząd lokalny - innowacje - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Innowacje - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / redakcja naukowa: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2019
Seria:
Edukacja w Dialogu i Perspektywie
Temat:
Nauczanie - innowacje - Polska - 1990-.
Nauczanie - jakość - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modelowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw / Bożena Kaczmarska ; [recenzenci: Józef Kuczmaszewski, Tomasz Arciszewski]
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2015
Seria:
Monografie, Studia, Rozprawy / Politechnika Świętokrzyska, 1897-2691 ; M64
Nauki Techniczne / Politechnika Świętokrzyska. Budowa i Eksploatacja Maszyn
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stan i możliwości rozwijania nowatorstwa pedagogicznego nauczycieli : na przykładzie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół medycznych / Ewa Smak
Wydawca:
Opole : WSP
Rok wydania:
1994
Seria:
Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu, 0239-6718 ; nr 215
Temat:
Nauczanie - innowacje - Polska - 1990-.
Szkoły medyczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw / Władysław Janasz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (480) 406
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - Pomorze Zachodnie (region) - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje.
Banki - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie - ujęcie teoretyczne i praktyczne = endogenous conditioning of the innovation of small and medium-sized enterprises sector in the region - theoretical and practical perspective / Anna Jasińska-Biliczak
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2017
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 181
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz