Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Instytucje publiczne - public relations - Polska." according to the criterion: Subject


Full title :
Public relations : doskonalenie procesu komunikowania : praca zbiorowa / pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2012
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Subject :
Public relations.
Instytucje publiczne - public relations - Polska.
Przedsiębiorstwa - public relations - Polska.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska.
Books
Full title :
Public relations jako funkcja zarządzania w organizacjach : praca zbiorowa / pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2011
Publication series :
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Subject :
Przedsiębiorstwa - public relations - Polska.
Instytucje publiczne - public relations - Polska.
Mass media - aspekt społeczny.
Public relations.
Books
Full title :
Public relations : aktualne zagadnienia sztuki komunikowania w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Renaty Maćkowskiej i Henryka Przybylskiego
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Publication Year :
2009
Publication series :
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Subject :
Public relations.
Komunikacja marketingowa.
Przedsiębiorstwa - public relations - Polska.
Instytucje publiczne - public relations - Polska.
Books
Full title :
Public relations : efektywne komunikowanie w teorii i praktyce : praca zbiorowa / pod red. Renaty Maćkowskiej
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Publication Year :
2010
Publication series :
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Subject :
Public relations.
Przedsiębiorstwa - public relations - Polska.
Instytucje publiczne - public relations - Polska.
Marketing społeczny.
Wizerunek przedsiębiorstwa.
Books
Full title :
Public relations : doskonalenie procesu komunikowania w przestrzeni publicznej / red. nauk. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Jerzy Gołuchowski, Anna Adamus-Matuszyńska
Publisher :
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2014
Publication series :
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 185
Subject :
Public relations.
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Instytucje publiczne - public relations - Polska.
Przedsiębiorstwa - public relations - Polska.
Wizerunek przedsiębiorstwa.
Books
Full title :
Public relations Polski w okresie kandydowania do Unii Europejskiej / Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication Year :
2007
Publication series :
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; nr 2947
Subject :
Unia Europejska członkostwo Polska opinia publiczna.
Public relations i polityka.
Public relations i polityka - Polska - 1990-.
Polska - 1990- - opinia publiczna zagraniczna.
Books
Full title :
Zarządzanie publiczne : uwarunkowania, kierunki, techniki / pod red. Arnolda Pabiana
Publisher :
Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Publication Year :
2010
Publication series :
Monografia - Politechnika Częstochowska.Wydział Zarządzania, 1428-1600
Subject :
Administracja publiczna - personel - kierowanie.
Marketing instytucji publicznych.
Instytucje publiczne - zarządzanie.
Instytucje publiczne - kontrola jakości.
Instytucje publiczne - Polska - badania porównawcze.
Books
Full title :
Ocena efektywności instytucji publicznych w sektorach edukacji i ochrony zdrowia / Marek Biernacki
Publisher :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Publication Year :
2013
Publication series :
Monografie i Opracowania, 2084-6193 ; nr 244
Subject :
Instytucje publiczne.
Instytucje publiczne - zarządzanie.
Zarządzanie jakością.
Zdrowie publiczne - Polska - 1990-.
Edukacja - Polska - 1990-.
Instytucje publiczne - kontrola jakości.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process