Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa). Wydawca" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-91 z 91
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa odpowiedzialność karna jednostek za zbrodnie przeciwko ludzkości / Krzysztof Masło
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
copyright © 2020
Seria:
Prawo Karne - IWS
Temat:
Prawo międzynarodowe - 1990-.
Postępowanie karne - 1990-.
Sądy karne.
Odpowiedzialność (prawo).
Zbrodnie przeciwko ludzkości - prawo - 20 w.
Zbrodnie wojenne - 1990-.
Okrucieństwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność sądownictwa powszechnego : oceny i analizy / c red. Paweł Ostaszewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Publiczne - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa)
Temat:
Statystyki sądowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uregulowania prawne dotyczące działalności portali społecznościowych / Miłosz Łaski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Media społecznościowe - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oddziaływanie prawa międzynarodowego na sądownictwo konstytucyjne w Polsce - perspektywa konstytucyjna / Aleksandra Syryt
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 grudnia 2018 r
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Polska. Trybunał Konstytucyjny.
Prawo międzynarodowe.
Prawo europejskie.
Kontrola sądowa ustaw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola i nadzór administracyjny w sądownictwie powszechnym / Jakub Mrożek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Nadzór administracyjny - Polska.
Kontrola sądowa administracji - Polska.
Wymiar sprawiedliwości - Polska.
Sądy - kontrola państwa - Polska.
Władza sądownicza - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy / Michał Pawłucki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Prawo - filozofia.
Prawo pracy - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawnomiędzynarodowa ochrona praw kulturalnych mniejszości narodowych : wybrane zagadnienia / Katarzyna Zombory
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Mniejszości - prawa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustrój państwowy Republiki Górskiego Karabachu w Konstytucji z dnia 10 grudnia 2006 roku / Andrzej Pogłódek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Publiczne - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa)
Temat:
Prawo konstytucyjne - Azerbejdżan - Górski Karabach - 1990-.
Górski Karabach (Azerbejdżan) - polityka i rządy - 1990-.
Górski Karabach (Azerbejdżan) - konstytucja (2006).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Edukacja obywatelska a prawo do nauki : zbieżności i napięcia / autor Łukasz Mirocha
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Filozofia społeczna - 1990-.
Społeczeństwo obywatelskie - 1990-.
Prawo do edukacji.
Wychowanie obywatelskie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy ustrojowo-funkcjonalne sądownictwa administracyjnego w wybranych państwach europejskich / red. Bartosz Majchrzak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne / IWS
Temat:
Postępowanie sporno-administracyjne - Polska.
Postępowanie sporno-administracyjne - Francja.
Postępowanie sporno-administracyjne - Niemcy.
Postępowanie sporno-administracyjne - Austria.
Postępowanie sporno-administracyjne - Włochy.
Postępowanie sporno-administracyjne - Słowacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między chromosomem a paragrafem : transseksualizm w ujęciu prawnym, społecznym i medycznym / red. Błażej Kmieciak
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Publiczne - IWS
Temat:
Transseksualizm - aspekt medyczny.
Transseksualizm - aspekt społeczny.
Transseksualiści - status prawny.
Transseksualiści - status prawny (prawo kanoniczne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ ofiar przestępstw na prace Parlamentu Europejskiego w świetle doświadczeń procesu stanowienia prawa w Stanach Zjednoczonych / redaktor naukowy Wojciech Kwiatkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Parlament Europejski.
Stany Zjednoczone. Congress.
Lobbing - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Lobbing - Stany Zjednoczone - 1990-.
Ofiary przestępstw - prawa - Kraje Unii Europejskiej.
Ofiary przestępstw - prawa - Stany Zjednoczone.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy ochrony prawnej osobowych źródeł dowodowych / redaktor naukowy tomu Roland Szymczykiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Temat:
Dowód (prawo karne).
Osoby (prawo).
Postępowanie karne - Kraje Unii Europejskiej.
Postępowanie karne - Polska - 1990-.
Świadkowie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : interpretacja i kierunki zmian / redaktor naukowy tomu Paweł Sobczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-.
Przestępczość - zapobieganie - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc - Polska - 1990-.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc.
Chrześcijanie - prześladowania - 1990-.
Wolność religijna.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo.
Dyskryminacja - zapobieganie - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : konkretyzacja i realizacja / redaktor naukowy tomu Paweł Sobczyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Publiczne
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Temat:
Prawa dziecka - Polska - 1990-.
Lichwa - prawo - Polska.
Odpowiedzialność za wypadki drogowe - Polska - 1990-.
Przesłuchanie świadków - Polska - 1990-.
Przemoc w rodzinie - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników / Jolanta Jabłońska-Bonca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Prawnicy - kształcenie - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - prawo - interpretacja - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - Polska - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryminologiczne aspekty bezdomności / Emilia Magdalena Truskolaska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
© copyright 2019
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Bezdomni - Polska - sytuacja społeczna - 1990-.
Bezdomni - Szwajcaria - sytuacja społeczna - 1990-.
Bezdomni - status prawny - Polska - 1990-.
Bezdomni - status prawny - Szwajcaria - 1990-.
Kryminologia - Polska - 1990-.
Kryminologia - Szwajcaria - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawcy, uczestnicy i ofiary : mikrostudium niemieckiego aparatu terroru podczas okupacji 1939-1944 / Marek Jan Chodakiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Niemcy. Sicherheitspolizei.
Niemcy. Geheime Staatspolizei.
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką). Polnische Polizei.
Wojna światowa (1939-1945) - okrucieństwa - Polska - Janów Lubelski (region).
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945 ; terytorium pod okupacją niemiecką) - polityka i rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interpretacje i reinterpretacje podziału władzy / red. Bogumił Szmulik, Jarosław Szymanek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Podział władzy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małżeństwo, dzieci, rodzina : współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej / red. Grzegorz Blicharz, Maciej Delijewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Dzieci - status prawny - badania porównawcze.
Małżeństwo - prawo - badania porównawcze.
Leczenie przymusowe - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie statusu mediatora w Polsce i wybranych krajach europejskich / Anna Cybulko, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Mediacja - Kraje Unii Europejskiej.
Mediacja - Polska.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier : tożsamość konstytucyjna a integracja europejska / Lászlo Trócsányi ; przełożył Paweł Króliczek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2017
Temat:
Unia Europejska - i Węgry.
Prawo konstytucyjne - Węgry.
Węgry - historia konstytucyjna.
Węgry - konstytucja (2011).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sądownictwo pokoju : rozwiązania zagraniczne z perspektywy krajowej / red. Piotr Mostowik, Andrzej Pogłódek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne / IWS
Temat:
Sędzia pokoju.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środki przymusu bezpośredniego : zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa / redaktor Tomasz Kośmider
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
Rok wydania:
2020
Temat:
Policja.
Straż miejska.
Wymiar sprawiedliwości.
Prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Detencja i jej alternatywy : analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych / Witold Klaus, Monika Szulecka, Dominik Wzorek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2024
Seria:
Prawo Publiczne - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa)
Temat:
Cudzoziemcy (prawo) - Polska - 21 w.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw / Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska, Joanna Klimczak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Kary więzienia - Polska.
Więźniowie - resocjalizacja - Polska.
Więźniowie - psychologia.
Psychologia kryminologiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej : ujawnione problemy i perspektywy rozwoju / Joanna Klimczak, Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne / IWS
Temat:
Dochodzenia kryminalne - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Prokuratura - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System międzynarodowego i europejskiego prawa karnego a zwalczanie przestępczości i ochrona praw człowieka / redakcja naukowa Anna Kantor-Kilian, Łukasz Mroczyński-Szmaj
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Temat:
Przestępczość - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Ofiary przestępstw - prawa - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Mediacja (prawo karne).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo karne medyczne : stan i perspektywy / Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Wydanie:
Stan prawny na 30 września 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Prawo medyczne - przepisy karne - Polska.
Personel medyczny - odpowiedzialność karna.
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - przepisy karne - Polska.
Leczenie - prawo - przepisy karne - Polska.
Chorzy - prawa - Polska.
Tajemnica lekarska - prawo - Polska.
Zgoda na leczenie - Polska.
Doświadczenia medyczne na ludziach - prawo - Polska.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego : przeciwdziałanie zagrożeniom : rola służb / red. Tomasz Kośmider, Marcin Strzelec
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki
Rok wydania:
2019
Temat:
Polska. Służba Więzienna.
Poczucie bezpieczeństwa.
Przestępstwa - zapobieganie.
Przestępstwa komputerowe.
Terroryzm - zwalczanie.
Porządek publiczny - ochrona - Polska.
Policja - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ius redigere in artem : księga XXX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości / pod redakcją Marcina Romanowskiego, Pawła Sobczyka, Marcina Wielca
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Temat:
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa) - księgi pamiątkowe.
Księgi pamiątkowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Prawo.
Prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w pierwszym roku pandemii COVID-19 / Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Przestępczość - 21 w.
Przestępczość - Polska.
COVID-19.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt społeczny - Polska.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - wpływ.
Wymiar sprawiedliwości - Polska - 1990-.
Więzienia - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego : kształtowanie bezpiecznych przestrzeni : działania profilaktyczne / red. Tomasz Kośmider, Leszek Kołtun
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości : Wyższa Szkoła Kryminologii o Penitencjarystyki
Rok wydania:
2019
Temat:
Bezpieczeństwo jednostki - aspekt społeczny.
Bezpieczeństwo narodowe.
Bezpieczeństwo państwa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy prawo musi pozostać bezradne? : prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu / Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Alkoholizm u kobiet ciężarnych.
Napoje alkoholowe - prawo - Polska.
Płodowy zespół alkoholowy - zapobieganie.
Pomoc społeczna - prawo - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Projekty ustaw - Polska - 1990-.
Rodzina - prawo - Polska - 1990-.
Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych.
Alkoholizm - zapobieganie - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie upadłościowe w praktyce sądów powszechnych / Anna Hrycaj, Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Jakub Rak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Dłużnicy
Likwidacja przedsiębiorstwa
Prawo upadłościowe
Upadłość
Wierzyciele
Upadłość - Polska - 1990-.
Polska
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Opracowanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyka orzecznicza wojskowych sądów rejonowych w Katowicach i w Krakowie w sprawach politycznych w okresie stalinowskim / Krzysztof Bokwa, Paweł Magiera, Radosław Pałosz, Jakub Pokoj (red.)
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo karne
Temat:
Kraków (Polska). Wojskowy Sąd Rejonowy.
Katowice (Polska). Wojskowy Sąd Rejonowy.
Wojskowy wymiar sprawiedliwości - Polska.
Procesy polityczne - Polska - Kraków - 1945-1970.
Wojskowy wymiar sprawiedliwości - Polska - 1945-1970.
Procesy polityczne - Polska - Katowice - 1945-1970.
Wojskowy wymiar sprawiedliwości - Polska - orzecznictwo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eurocrimes and Polish criminal law : consistency of Polish substantive and procedural criminal law with the Gender Equality Strategy 2020-2025 / Barbara Janusz-Pohl, Michał Wawrzyńczak, Przemysław Pietrzak ; Barbara Janusz-Pohl, Michał Wawrzyńczak eds
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (2011).
Równość płci - prawo - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Prawo karne - badania porównawcze.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdy kara nie wystarcza... : o praktyce stosowania wybranych rozwiązań prawnych wobec sprawców z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa / Agnieszka Gutkowska, Justyna Włodarczyk-Madejska, Joanna Klimczak, Paulina Sidor
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Środki zabezpieczające (prawo karne) - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Stan zagrożenia (prawo karne) - Polska - 1990-.
Przestępcy chorzy psychicznie - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo w Działaniu / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; red. nauk. Elżbieta Holewińska-Łapińska
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2006-
Temat:
Prawo - interpretacja - Polska - 1990- - czasopisma.
Prawo - Polska - orzecznictwo - 1990- - czasopisma.
Prawo - praktyka - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nękani, oszukiwani, hakowani : nowe i tradycyjne wymiary wiktymizacji / Justyna Włodarczyk-Madejska, Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Andrzej Siemaszko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne / IWS
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - Polska - 1990-.
Ofiary przestępstw - badania - Polska.
Kryminalistyka - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność za błędy medyczne w Polsce i w Niemczech - wybrane aspekty / Ewa M. Guzik-Makaruk, Emilia Truskolaska, Ewelina Wojewoda
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Lekarze - odpowiedzialność zawodowa - Niemcy.
Personel medyczny - odpowiedzialność zawodowa - Polska.
Personel medyczny - odpowiedzialność zawodowa - Niemcy.
Błędy diagnostyczne.
Prawo medyczne - Polska.
Prawo medyczne - Niemcy.
Błędy lekarskie - prawo - Polska.
Błędy lekarskie - prawo - Niemcy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego / pod redakcją naukową Ewy M. Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Temat:
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - księgi pamiątkowe.
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - biografie.
Pływaczewski, Emil W. (1951- ) - bibliografia.
Kryminologia.
Prawo karne.
Polityka kryminalna.
Księgi pamiątkowe - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r. : naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących / red. Łukasz Pohl ; autorzy Paulina Banaszak, Konrad Burdziak, Michał Jankowski, Łukasz Pohl
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2018
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Morderstwo - Polska - 1990-.
Zabójstwo - Polska - 1990-.
Prawo karne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm uznania lub odmowy uznania orzeczenia sądu państwa obcego w sprawach cywilnych przez sąd polski / red. Tomasz Demendecki ; autorzy: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Mateusz Derdak, Wojciech Graliński, Maciej Muzyka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019
Seria:
Raporty
Temat:
Polska. Sąd Najwyższy - orzecznictwo.
Wyroki sądowe zagraniczne - Polska.
Postępowanie cywilne - Polska.
Prawo międzynarodowe i prawo krajowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Objective legal basis : selected writings by Czesław Martyniak, Antoni Szymański and Ignacy Czuma / selection, introduction and footnotes by Bogdan Szlachta ; translated and edited by Monika Rokicka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Jurysprudencja / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Temat:
Prawo - filozofia.
Obiektywizm (filozofia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej / koncepcja i koordynacja projektu Dagmara Olczak-Dąbrowska ; Andrzej Antkiewicz, Kamil Gołaszewski, Kamil Kazimierczak, Agnieszka Okońska, Dagmara Olczak-Dąbrowska, Paweł Ostaszewski, Emil Szczepanik, Zbigniew Woźniak ; Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2016
Temat:
Egzekucja (prawo) - Europa.
Egzekucja (prawo) - Polska.
Komornicy sądowi - status prawny - Europa.
Komornicy sądowi - status prawny - Polska.
Odpowiedzialność (prawo) - Polska.
Odszkodowania - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Identyfikacja podmiotów prawnych w obrocie cyfrowym / Wojciech Cyrul, Katarzyna Jasińska, Agnieszka Kubiak-Cyrul, Janusz Opiła, Tomasz Pełech-Pilichowski, Piotr Potiopa, Paweł Vigolo Lauretti
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Osoby (prawo).
Informatyka prawnicza.
Formalności (prawo).
Identyfikacja automatyczna - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym : ujęcie komparatystyczne / redaktor naukowy tomu Michał Poniatowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2020
Seria:
Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczości
Prawo Publiczne
Temat:
Przestępczość - zapobieganie - badania porównawcze.
Ofiary przestępstw - opieka i pomoc - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konfiskata in rem : nowoczesna metoda zwalczania przestępczości zorganizowanej = Confiscation in rem : a modern method to combat organized crime / Instytut Wymiaru Sprawiedliwości ; tłumaczenie = translated by zespół tłumaczy IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2021
Seria:
Prawo Karne
Temat:
Zajęcie i konfiskata (prawo karne).
Konfiskaty.
Książka
    Wyświetlanie 1-91 z 91

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz