Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Inwestycje." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych : wnioski dla Polski / Zbigniew Zimny
Wydawca:
Warszawa : Akademia Finansów i Biznesu Vistula
Rok wydania:
2017
Seria:
Monografie / Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Temat:
Inwestycje zagraniczne - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje zagraniczne - polityka publiczna - Polska.
Inwestycje zagraniczne - polityka publiczna.
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decyzje inwestycyjne firm / Czesław Sułkowski
Wydawca:
Szczecin : Wydaw. Uczelniane PSz
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Międzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych ; nr 54
Temat:
Inwestycje kapitału.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Projekty inwestycyjne : finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności / redakcja naukowa Marta Postuła, Rafał Cieślik ; autorzy: Marta Postuła, Rafał Cieślik, Teresa Czerwińska, Maciej Pawłowski, Philippe De Brouwer
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2016
Temat:
Inwestycje - finanse - 1990-.
Inwestycje - ocena - modele matematyczne.
Inwestycje kapitału - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej : koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce / Teresa Pakulska, Małgorzata Poniatowska-Jaksch
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Głowna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2004
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 0867-7727 ; 519
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowa.
Inwestycje zagraniczne - Europa Wschodnia.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie i taktyki inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w warunkach zmian systemowych / Halina Towarnicka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Rok wydania:
1991
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, 0239-8532 ; nr 81
Temat:
Inwestycje kapitału.
Przedsiębiorstwa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne kierunki inwestowania : formy i efekty : praca zbiorowa / pod red. Haliny Henzel
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Inwestycje - efektywność kosztów.
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje - finanse.
Oszczędzanie i inwestowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania i rola banku finansującego inwestycje / Jerzy Bartkiewicz, Mirosław Heller ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1975
Seria:
Inwestycje / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Temat:
Inwestycje bankowe.
Inwestycje - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zadania i rola banku finansującego inwestycje / Jerzy Bartkiewicz, Mirosław Heller ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1977
Seria:
Inwestycje / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Temat:
Inwestycje bankowe.
Inwestycje - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja i realizacja procesu inwestycyjnego / Juliusz Kargol ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności. Dyrekcja Szkolenia Ekonomicznego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Rok wydania:
1974
Seria:
Inwestycje
Temat:
Inwestycje - Polska.
Inwestycje - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej : empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech / Krystyna Przybylska
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2001
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 144
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje zagraniczne - Czechy.
Inwestycje zagraniczne - modele ekonometryczne.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Inwestycje zagraniczne - Węgry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej : praca zbiorowa / pod red. Haliny Henzel
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowa - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza państw wysoko rozwiniętych i rozwijających się w zakresie wspierania krajowych spółek inwestujących poza granicami kraju / Witold Wiliński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2013
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Kraje rozwijające się.
Inwestycje zagraniczne - polityka publiczna.
Inwestycje zagraniczne - Kraje uprzemysłowione.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomika inwestycji / [red. nauk. Halina Henzel]
Wydawca:
Katowice : AE
Rok wydania:
1994
Seria:
Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; nr 134/94
Temat:
Inwestycje kapitału.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mapa ryzyka inwestycyjnego II : praca zbiorowa / pod red.Janusza M.Dąbrowskiego ; Polski Bank Rozwoju
Wydawca:
Warszawa Gdańsk : Inst. Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
1994
Seria:
Transformacja Gospodarki / Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 0867-4167 Nr 43
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich / Marian Geldner
Wydawca:
Warszawa : SGPiS
Rok wydania:
1986
Seria:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 193
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Foreign direct investment of Polish companies : its scale, structure, determinants, influence on the competitiveness / Włodzimierz Karaszewski [et al.] ; sci. ed. Włodzimierza Karaszewskiego
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2009
Temat:
Inwestycje polskie - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Europa Środkowa - 1990-.
Inwestycje kapitału - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The international flow of private capital : 1956-1958
Wydawca:
New York : United Nations. Department of Economic and Social Affairs
Rok wydania:
1959
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inteligentny inwestor : najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym / Benjamin Graham ; wprowadzenie i appendixy Warren Buffett ; wstęp i aktualizujące komentarze Jason Zweig ; przekład Dariusz Bakalarz, Radosław Madejski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka
Rok wydania:
copyright © 2023
Temat:
Inwestycje.
Inwestycje kapitału.
Papiery wartościowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006 : raport z badania ewaluacyjnego / [aut.: Radomir Dyjak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2010
Temat:
Inwestycje - Polska - zarządzanie - 1990-.
Inwestycje - ocena - Polska.
Inwestycje - efektywność kosztów.
Zarządzanie środowiskiem - aspekt ekonomiczny - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Leitung und Planung der Investitionen : Konferenzmaterial = Zarządzanie i planowanie inwestycjami : materiały na konferencję / Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin. Wissenschaftsbereich Grundfondswirtschaft, Universität Łódź. Institut für Ökonomik der Produktion
Wydawca:
Berlin : Hochschule für Ökonomie "Bruno Leuschner" Berlin. Wissenschaftsbereich Grundfondswirtschaft ; Łódź : Universität Łódź. Institut für Ökonomik der Produktion
Rok wydania:
1983
Temat:
Inwestycje - planowanie - konferencje.
Inwestycje - zarządzanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Promocja gminy, miasta i regionu w kontekście integracji europejskiej : techniki przygotowywania materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych : zasady obsługi inwestorów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mieczysława Bąka
Wydawca:
Warszawa : Twigger
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Samorządowa
Temat:
Inwestycje zagraniczne.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Samorząd lokalny - Polska.
Marketing terytorialny - Polska.
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Trader Vic : metody mistrza Wall Street / Victor Sperandeo [oraz] T. Sullivan Brown ; przeł. Jerzy Grzegorz Żabierek
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy "ABC"
Wydanie:
Dodr
Rok wydania:
2006
Seria:
Finanse i Inwestycje
Seria Giełdowa
Temat:
Gospodarka rynkowa.
Inwestycje kapitału.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczne inwestycje produkcyjne instrumentem międzynarodowego transferu technicznego / Franciszek Budziński
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe ; Kraków : nakł. UJ
Rok wydania:
1987
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 0137-236X ; z. 43
Temat:
Transfer technologii - aspekt ekonomiczny.
Inwestycje zagraniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Investment protection in the European Union : considering EU law in investment arbitrations arising from intra-EU and extra-EU bilateral investment agreements / Nico Basener
Wydawca:
Baden-Baden : Nomos ; Wien : facultas ; Zürich ; St. Gallen : Dike
Rok wydania:
2017
Seria:
Studien zum Internationalen Investitionsrecht ; Bd. 26
Temat:
Inwestycje - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Inwestycje - prawo.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Paradoksy inwestowania : metody zwiększające zyskowność i bezpieczeństwo portfela / Mark P. Kritzman ; [red. nauk. pol. wyd. Tomasz Potocki, Tomasz Świst ; tł. Karolina Potocka]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2011
Seria:
Psychologia Biznesu dla Menedżerów
Temat:
Inwestycje - finanse - poradniki.
Giełda - poradniki.
Inwestycje - poradniki.
Inwestycje - matematyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy programowania optymalnych podziałów inwestycyjnych : na przykładzie branż przemysłu województwa katowickiego : praca habilitacyjna / Tadeusz Pyka
Wydawca:
Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki
Rok wydania:
1970
Temat:
Inwestycje kapitału - Polska.
Inwestycje kapitału - metody statystyczne.
Inwestycje kapitału - modele matematyczne.
Przemysł - Polska - Katowickie, Województwo (1950-1974).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego / [red. nauk Halina Henzel]
Wydawca:
Katowice : Wydaw. AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. Studia Ekonomiczne ; 24
Temat:
Inwestycje - Polska - 1990-.
Inwestycje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Inwestycje rzeczowe i kapitałowe / autorzy opracowania: Jerzy Różański, Jakub Marszałek, Paweł Sekuła ; pod redakcją Jerzego Różańskiego
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin
Rok wydania:
2006
Temat:
Inwestycje kapitału - Polska - 1990-.
Środki trwałe - finanse.
Inwestycje kapitału.
Inwestycje.
Inwestycje zagraniczne.
Instrumenty finansowe.
Przedsiębiorstwa - przejęcie.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz