Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Ja (psychologia)." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ego trouble : authors and their identities in the Early Middle Ages / hrsg. von Richard Corradini [et al.]
Wydawca:
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Rok wydania:
2010
Seria:
Denkschriften / Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-Historische Klasse ; Bd. 385
Forschungen zur Geschichte des Mittelalters ; Bd. 15
Temat:
Pisarze - psychologia - średniowiecze.
Tożsamość (psychologia) - historia.
Ja (psychologia) - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jaźń i jedność doświadczenia / Przemysław Paleczny
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 607
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ego to twój wróg / Ryan Holiday ; [tłumaczenie: Tomasz Walczak]
Wydawca:
Gliwice : Helion S.A. - Onepress
Rok wydania:
cop. 2018
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ego to twój wróg / Ryan Holiday ; tłumaczenie: Tomasz Walczak
Wydawca:
Gliwice : Helion S.A. - Onepress
Rok wydania:
copyright 2020
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Enactment, transformation and identity of self / Bruce W. Wilshire
Wydawca:
[Warsaw : Polish Scientific Publ.]
Rok wydania:
1978
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Le concept de soi / René L'Ecuyer
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1978
Seria:
Psychologie d'Aujourd'hui
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialectique du Moi et de l'inconscient / Carl Gustav Jung ; trad. de l'allem., pref. et annote par Roland Cahen
Wydawca:
Paris : Gallimard
Wydanie:
Ed. rev. et corr
Rok wydania:
1999
Seria:
Folio. Essais ; 46
Temat:
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie własnej odrębności / Joanna Mandrosz-Wróblewska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Psychologii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1988
Temat:
Samopoznanie - zadania i ćwiczenia.
Ja (psychologia) - aspekt społeczny.
Ankiety socjologiczne - metodologia.
Ja (psychologia).
Tożsamość (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy tożsamościowe : symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego / pod red. Krzysztofa T. Koneckiego i Anny Kacperczyk ; PTS-Polskie Towarzystwo Socjologiczne
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Tożsamość społeczna - badania.
Tożsamość (psychologia) - badania.
Samoświadomość - aspekt społeczny.
Ja (psychologia) - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura ja a działanie w sytuacjach zadaniowych : empiryczne studium nad funkcjami osobowości / Wiesław Łukaszewski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1978
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne ; 10
Temat:
Ja (psychologia).
Osobowość - badania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
4 tendencje : poznaj profile osobowości, aby żyć i działać skuteczniej / Gretchen Rubin ; przekład: Władysław Jeżewski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka
Rok wydania:
copyright 2018
Temat:
Ja (psychologia) - wydawnictwa popularne.
Osobowość - wydawnictwa popularne.
Samorealizacja - wydawnictwa popularne.
Typologia (psychologia) - wydawnictwa popularne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religious dimensions of the self in the second century CE / edited Jörg Rüpke, Greg Woolf
Wydawca:
Tübingen : Mohr Siebeck
Rok wydania:
© 2013
Seria:
Studien und Texte zu Antike und Christentum = Studies and Texts in Antiquity and Christianity, 1436-3003 ; 76
Temat:
Kościół - 2 w. - konferencje.
Tradycja (filozofia) - aspekt antropologiczny - konferencje.
Ja (psychologia) - aspekt religijny - chrześcijaństwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szaleństwo bez utraty rozumu : z badań nad zaburzeniami osobowości / red. Ewa Trzebińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica"
Rok wydania:
2009
Temat:
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zaburzenia osobowości : czy muszę coś o nich wiedzieć? / Monika Talarowska, Dariusz Moczulski, Dominik Strzelecki
Wydawca:
Warszawa : Medical Tribune Polska
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transcendencja Ego : próba opisu fenomenologicznego / Jean Paul Sartre ; przeł. Urszula Idziak ; przekł. przejrzał Tadeusz Gadacz i Wojciech Starzyński ; posłowiem opatrzył. Tadeusz Gadacz
Wydawca:
Warszawa : IFiS PAN
Rok wydania:
2006
Seria:
Wykłady i Odczyty, 1732-3746 ; t. 9
Temat:
Ja (filozofia).
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autopowieść : dyskurs autobiograficzny w prozie Kazimierza Brandysa / Anna Foltyniak-Pękala
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
Rok wydania:
copyright 2019
Seria:
Modernizm w Polsce. Studia nad Nowoczesną Polską Literaturą, Sztuką, Kulturą i Myślą Humanistyczną ; 62
Temat:
Brandys, Kazimierz (1916-2000) - krytyka i interpretacja.
Ja (psychologia) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Pojęcie własnego ja" a plany życiowe nieletnich przestępców / Aleksander Bielawiec
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1988
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (128) 54
Temat:
Ja (psychologia).
Młodociani przestępcy - badania - Polska.
Przestępczość młodocianych - aspekt psychologiczny.
Przestępczość młodocianych - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Neurotyczna osobowość naszych czasów / Karen Horney ; przeł. Helena Grzegołowska
Wydawca:
Poznań : Dom Wydawniczy Rebis
Wydanie:
Wyd. 4 popr
Rok wydania:
1997
Seria:
Psychologia
Temat:
Nerwice.
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Życie i papier" : autobiograficzny projekt Zofii Nałkowskiej : "Dzienniki" 1899-1954 / Magdalena Marszałek ; wstęp German Ritz
Wydawca:
Kraków : Universitas
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Polonica Leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego ; 4
Temat:
Nałkowska, Zofia (1884-1954) - tematy, motywy.
Nałkowska, Zofia (1884-1954). Dzienniki
Ja (psychologia) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiędzy tożsamością a obrazem / [red. M. Markiewicz, A. Stronciwilk, P. Ziegler]
Wydawca:
Katowice : grupakulturalna.pl : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
2016
Seria:
Historia i Teoria Kultury
Temat:
Ja (psychologia) - w literaturze.
Ja (psychologia) - w sztuce.
Sztuka - tematy, motywy.
Literatura - tematy, motywy.
Tożsamość (psychologia) - w literaturze.
Tożsamość (psychologia) - w sztuce.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Das Ich im Spiegel der Sprache : autobiographisches Schreiben in der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts / Wolfgang Paulsen
Wydawca:
Tübingen : Max Niemeyer Verlag
Rok wydania:
1991
Seria:
Untersuchungen zur Deutschen Literaturgeschichte, 0083-4564 ; Bd. 58
Temat:
Autobiografia niemiecka - 20 w.
Autobiografia - w literaturze.
Literatura niemiecka - 20 w. - historia i krytyka.
Ja (psychologia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Writer in the writing : author as hero in postwar American fiction / Krzysztof Andrzejczak
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
1996
Temat:
Ja (psychologia) - w literaturze - rozprawy akademickie.
Pisarze - w literaturze - rozprawy akademickie.
Powieść autobiograficzna amerykańska - 1945- - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Powieść amerykańska - 1945- - tematy, motywy - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między "pisać Nałkowską" a Nałkowskiej "czytaniem siebie" : narracyjna tożsamość podmiotu w "Dziennikach" / Anna Foltyniak
Wydawca:
Kraków : Universitas
Rok wydania:
cop. 2004
Seria:
Modernizm w Polsce. Mały Format ; 1
Temat:
Nałkowska, Zofia (1884-1954) - tematy, motywy.
Nałkowska, Zofia (1884-1954). Dzienniki
Ja (psychologia) - w literaturze.
Autobiografia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przygody romantycznego "Ja" : idee - strategie twórcze - rezonanse / red. nauk. Maria Berkan-Jabłońska, Barbara Stelmaszczyk
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2012
Seria:
Seria Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8179 ; nr 139
Temat:
Literatura polska - 19 w. - historia i krytyka.
Romantyzm (prąd literacki) - Polska.
Ja (psychologia) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przekonania na własny temat i aktywność celowa : badania nad przedsiębiorczością / Mariola Łaguna
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Rok wydania:
2010
Seria:
Psychologia w Monografiach Naukowych ; 12
Temat:
Ja (psychologia).
Przedsiębiorczość (ekonomia) - aspekt psychologiczny.
Cel (psychologia).
Sukces - aspekt psychologiczny.
Zawód - aspekt psychologiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość człowieka a teoria mikrogenetyczna : nowe podejście do interpretacji zaburzeń jaźni w chorobach psychicznych / Bożena Grochmal-Bach, Maria Pąchalska ; przedm. Jason W. Brown
Wydawca:
Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : Wydaw. WAM
Rok wydania:
2004
Seria:
Biblioteka Horyzontów Wychowania ; 2
Temat:
Tożsamość (psychologia).
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Dietrich [et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie:
Wyd. 1 w jęz. pol
Rok wydania:
[ca 2008]
Temat:
Zaburzenia osobowości.
Zaburzenia zachowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Psychologia zaburzeń : [człowiek we współczesnym świecie]. Vol. 2 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka ; przekł. Władysław Dietrich [et al.]
Wydawca:
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Wydanie:
Wyd. 1 w jęz. pol
Rok wydania:
[ca 2008]
Temat:
Zaburzenia osobowości.
Zaburzenia zachowania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Hermann Hesse w poszukiwaniu własnej tożsamości : bohaterowie literaccy jako transformacje ich autora / Katarzyna Nowakowska
Wydawca:
Wrocław : Atut
Rok wydania:
2004
Seria:
Dissertationes Inaugurales Selectae, 1899-9328 ; vol. 8
Temat:
Hesse, Hermann (1877-1962) - krytyka i interpretacja.
Hesse, Hermann (1877-1962) - postacie.
Hesse, Hermann (1877-1962) - psychologia.
Ja (psychologia) - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ja, autor : sytuacja podmiotu w polskiej literaturze współczesnej / pod red. Dariusza Śnieżki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper
Rok wydania:
1996
Temat:
Literatura - 20 w. - historia i krytyka.
Ja (psychologia) - w literaturze - konferencje.
Literatura polska - 1945- - historia i krytyka - konferencje.
Poetyka - 20 w. - konferencje.
Literatura polska - 20 w. - historia i krytyka - teoria - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perceiving one's own individuality : the estimation and attractiveness of self-distinctness from others / Maria Jarymowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1987
Seria:
Warsaw Psychological Monographs
Temat:
Ja (psychologia).
Osobowość.
Samopoznanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narcyzm - zaklęte "ja" / Heinz Peter Röhr ; przeł. Barbara Grunwald-Hajdasz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze"
Rok wydania:
2007
Seria:
Psychologia i wiara
Temat:
Narcyzm.
Zaburzenia osobowości.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowing one's place in contemporary Irish and Polish poetry : Zagajewski, Mahon, Heaney, Hartwig / Magdalena Kay
Wydawca:
London ; New York : The Continuum International Publishing Group
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Poezja irlandzka w języku angielskim - 20 w. - tematy, motywy.
Poezja angielska - 20 w. - tematy, motywy.
Poezja polska - 20 w. - tematy, motywy.
Ja (psychologia) - w literaturze.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz