Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-23 z 23
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie wiedzą w warunkach globalnej współpracy przedsiębiorstw : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bogdanienki, Marcina Kuzela, Iwony Sobczak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2007
Temat:
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Transfer technologii - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 24
Temat:
Systemy informacyjne zarządzania - Polska.
Systemy informacyjne zarządzania - badania.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2009
Temat:
Przepływy kapitałów.
Przepływy kapitałów - Polska - 1990-.
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pracownik kluczowy w procesie dzielenia się wiedzą : motywy, warunki, metody / Mieczysław Morawski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Temat:
Zarządzanie wiedzą.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Kapitał ludzki (ekonomia) - zarządzanie.
Kapitał ludzki (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : studium na przykładzie wybranych przedsiębiorstw polskich i gruzińskich / Agnieszka Rzepka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Gruzja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2008
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Kapitał.
Kapitał - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk.: Marian Hopej, Mieczysław Moszkowicz, Jan Skalik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; 94
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza i bogactwo narodów : kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej : zarządzanie / red. nauk. Ryszard Bartkowiak, Piotr Wachowiak
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji / pod redakcją Agnieszki Sokołowskiej-Durkalec i Sabiny Zaremby-Warnke
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2020
Temat:
Kapitał ludzki (ekonomia) - zarządzanie.
Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Zarządzanie informacją.
Gospodarstwa domowe - badania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym banku z wykorzystaniem modeli przyczynowych / Marlena Smuda-Kocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Banki - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał intelektualny i jego ochrona / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Rafał Wisła
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji
Rok wydania:
2009
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Nauczanie akademickie - innowacje - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój małych przedsiębiorstw : wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się / Svetlana Gudkova
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Temat:
Kapitał intelektualny.
Małe i średnie przedsiębiorstwa.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - wzrost - 1990-.
Zarządzanie wiedzą - Polska - 1990-.
Biznesmeni - praca - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Zasoby ludzkie - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Wydawca:
Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2008
Temat:
Rynek kapitałowy - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Globalizacja - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie finansowe.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej ; Katedra Mikroekonomii. Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : RINT GROUP Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2006
Temat:
Unia Europejska.
Zasoby ludzkie - Polska - 1990-.
Zasoby ludzkie - Kraje Unii Europejskiej.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i rachunkowość : problemy, regulacje i instrumenty zarządzania : praca zbiorowa / pod red. Ireny Pyki ; Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny.
Euro.
Podatek od wartości dodanej - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - finanse.
Personel - ocena.
Motywacja personelu.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu / red. nauk. Adela Barabasz, Ewa Głuszek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 273
Temat:
Sukces w biznesie - aspekt psychologiczny.
Kompetencje informacyjne.
Kadry kierownicze - zarządzanie.
Klasa kreatywna.
Przywództwo - aspekt psychologiczny.
Zachowania w organizacji.
Organizacja ucząca się.
Osobowość i inteligencja.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Podejmowanie decyzji - jakość - Polska - 1990-.
Osobowość - aspekt społeczny.
Satysfakcja zawodowa.
Psychologia kognitywna.
Książka
    Wyświetlanie 1-23 z 23

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz