Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-49 z 49
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy pomiaru kapitału intelektualnego w procesie zarządzania wartością współczesnych przedsiębiorstw / Paweł Kosiń
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Ekonomia - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki w polityce regionalnej / Ireneusz Jaźwiński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1049) 975
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Regionalizacja ekonomiczna.
Regionalizacja ekonomiczna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków / [red. nauk.: Ryszard Wierzba, Marzenna Czerwińska, Karol Śledzik]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/3
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Banki - personel.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości dodanej przedsiębiorstw rolnych / Magdalena Kozera-Kowalska
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
© copyright 2017
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa produkcji rolnej - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rolnictwo - produktywność - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge-based economy as factor of competitiveness and economic growth / ed. by Małgorzata Runiewicz-Wardyn ; Koźmiński Entrepreneurship and Management
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Konkurencja.
Społeczeństwo informacyjne - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa / [red. nauk. Edward Urbańczyk]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 24
Temat:
Systemy informacyjne zarządzania - Polska.
Systemy informacyjne zarządzania - badania.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał intelektualny podmiotów gospodarczych a konkurencyjność regionów / Małgorzata Juchniewicz, Urszula Tomczyk ; [recenzent: Renata Przygodzka]
Wydawca:
Olsztyn : Instytut Badań i Analiz Grupa OSB
Rok wydania:
2015
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Konkurencyjność (ekonomia).
Regionalizacja ekonomiczna.
Regionalizm - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich = (Knowledge-based economy in the European regions) / Wanda Maria Gaczek
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Rok wydania:
cop. 2009
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; t. 118
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Produktywność - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Rozwój gospodarczy - zróżnicowanie regionalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane determinanty rozwoju regionu w warunkach procesów integracyjnych = Selected determinants of the regional development in the conditions of the integration processes / Michał A. Leśniewski, Paweł Dziekański
Wydawca:
Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój"
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Ekorozwój - Polska - 1990-.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Marketing terytorialny - Polska - 1990-.
Administracja lokalna - public relations - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lewarowa siła personelu MSP : (rezultaty międzynarodowych badań) / red. nauk. Michal Tkáč, Miron Babiak, Kazimierz W. Krupa ; [aut. Aneta Bobenič Hintošová et al.]
Wydawca:
Rzeszów [etc.] : Publishing House of Rzeszow University
Rok wydania:
2012
Temat:
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie wiedzą.
Zasoby ludzkie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konwergencja, kapitał ludzki, innowacje : Polska w perspektywie porównawczej / redakcja naukowa Łukasz Jabłoński ; [recenzent: Jan Chadam]
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Zbieżność (ekonomia) - Kraje OECD.
Zbieżność (ekonomia) - Polska.
Zasoby ludzkie - Kraje OECD - 1990-.
Kapitał ludzki (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Dyfuzja innowacji - Kraje OECD.
Dyfuzja innowacji - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative city : knowledge - enterprise - marketing / pod red. Zbigniewa Makieły i Andrzeja Szromnika
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 141
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Miasta - wzrost - studium przypadku.
Miasta - Polska - wzrost - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - innowacje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym banku z wykorzystaniem modeli przyczynowych / Marlena Smuda-Kocoń
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2019
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Banki - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku / Monika Klimontowicz
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Banki - Polska - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2009
Temat:
Przepływy kapitałów.
Przepływy kapitałów - Polska - 1990-.
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości : podejście terytorialne / Zbigniew Przygodzki
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Seria:
Ekonomia
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia).
Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał ludzki (ekonomia).
Regionalizacja ekonomiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Andrzeja Hermana i Krystyny Poznańskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości / Wiesława Caputa, Danuta Szwajca (red.)
Wydawca:
Warszawa ; CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2008
Temat:
Rynek kapitałowy - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Globalizacja - 1990-.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Zarządzanie finansowe.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu / red. nauk. Adela Barabasz, Ewa Głuszek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 273
Temat:
Sukces w biznesie - aspekt psychologiczny.
Kompetencje informacyjne.
Kadry kierownicze - zarządzanie.
Klasa kreatywna.
Przywództwo - aspekt psychologiczny.
Zachowania w organizacji.
Organizacja ucząca się.
Osobowość i inteligencja.
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Podejmowanie decyzji - jakość - Polska - 1990-.
Osobowość - aspekt społeczny.
Satysfakcja zawodowa.
Psychologia kognitywna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałem intelektualnym w erze gospodarki cyfrowej / Małgorzata Adamska ; Wydział Ekonomii i Zarządzania. Politechnika Opolska
Wydawca:
Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
Rok wydania:
2019
Seria:
Studia i Monografie / Politechnika Opolska, 1429-6063 ; z. 520
Temat:
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Techniki informatyczne - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał intelektualny i innowacyjny w zarządzaniu organizacją : monografia = The intelectual and innovative potential in management of organization : monography / redakcja naukowa Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Janusz Klisiński, Wiesław Waszkielewicz
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Organizacja - zarządzanie.
Zarządzanie - innowacje.
Kapitał intelektualny - zarządzanie.
Zarządzanie wiedzą - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The flight of the creative class : [the new global competition for talent] / Richard Florida
Wydawca:
New York : Harper Business
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Kapitał intelektualny - Stany Zjednoczone.
Kreatywność - aspekt ekonomiczny - Stany Zjednoczone.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone - emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny.
Stany Zjednoczone - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy : zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk.: Marian Hopej, Mieczysław Moszkowicz, Jan Skalik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; 94
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - 1990-.
Uniwersytety i uczelnie - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Zarządzanie - innowacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał intelektualny i jego ochrona / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska oraz Rafał Wisła
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji
Rok wydania:
2009
Temat:
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Nauczanie akademickie - innowacje - Polska - 1990-.
Zarządzanie wiedzą.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uniwersytet a rynek / Stanisław Kozyr-Kowalski
Wydawca:
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM
Rok wydania:
2005
Seria:
Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 44
Temat:
Edukacja - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny.
Uniwersytety i uczelnie.
Uniwersytety i uczelnie - 21 w.
Nauczanie akademickie - aspekt społeczny.
Nauczanie akademickie - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji / pod red. Barbary Kożusznik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2354
Temat:
Zasoby ludzkie.
Kapitał intelektualny.
Personel - kierowanie.
Kultura przedsiębiorstwa.
Kwalifikacje zawodowe.
Globalizacja.
Książka
    Wyświetlanie 1-49 z 49

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz