Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo." wg kryterium: Autor


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dire la foi chrétienne à l'homme d'aujourd'hui : l'essai de Jean Daniélou (1905-1974) et son enjeu théologique pour notre temps / Krzysztof Witko ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii KUL
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2005
Seria:
Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL
Temat:
Daniélou, Jean (1905-1974) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Warstwowa struktura przyrody : zarys stratalizmu ontologicznego / Jakub Dziadkowiec
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
cop. 2015
Seria:
Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych ; 11
Temat:
Filozofia przyrody.
Ontologia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fides quaerens intellectum : wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego / Anna Kołos
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Seria:
Młoda Polonistyka ; 3
Temat:
Lubomirski, Stanisław Herakliusz (1642-1702) - krytyka i interpretacja.
Sarbiewski, Maciej Kazimierz (1595-1640) - krytyka i interpretacja.
Konkurs im. Czesława Zgorzelskiego.
Literatura polska - 17 w. - historia i krytyka.
Koncept (literatura).
Rozum - w literaturze.
Wiara - w literaturze.
Literatura barokowa - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Autorytatywne nauczanie kościelne według dokumentów dialogu katolicko-luterańskiego na forum światowym / Andrzej Jankoski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2013
Seria:
Jeden Pan, Jedna Wiara : studia i rozprawy Instytutu Ekumenicznego KUL ; 21
Temat:
Autorytet - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Autorytet - aspekt religijny - Kościoły protestanckie.
Kościoły protestanckie - stosunki - Kościół katolicki.
Kościół katolicki - stosunki - Kościoły protestanckie.
Teologia dogmatyczna - Kościół katolicki.
Teologia dogmatyczna - Kościoły protestanckie.
Nieomylność Kościoła katolickiego.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sonet w poezji polskiej po 1956 roku / Zuzanna Guty
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2017
Seria:
U Źródła / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Tekstologii i Edytorstwa ; 10
Temat:
Sonety - historia i krytyka - teoria.
Poezja polska - 1945-1990 - historia i krytyka - teoria.
Poezja polska - 1990- - historia i krytyka - teoria.
Język polski - wersyfikacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie ekfrazy dla poetyki narracji eseistycznej - formy ocalania wartości i doświadczania piękna w eseistyce Zbigniewa Herberta / Jan Księżyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2017
Seria:
Młoda Polonistyka ; 9
Temat:
Herbert, Zbigniew (1924-1998) - krytyka i interpretacja.
Herbert, Zbigniew (1924-1998) - krytyka i interpretacja - rozprawy akademickie.
Eseje polskie - 20 w. - historia i krytyka.
Eseje polskie - 20 w. - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Ekfrazy (literatura) - historia i krytyka - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic : społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40 / Robert Głuchowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Studia Biblica Lublinensia ; 5
Temat:
Biblia. NT. Dzieje Apostolskie - krytyka, interpretacja.
Biblia. NT. Dzieje Apostolskie. 8, 25-40 - krytyka, interpretacja.
Ewangelizacja - 30-600 (Kościół pierwotny).
Nawrócenie - nauczanie biblijne.
Etiopia - starożytność.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obligatory trade mark use and case-law : community and polish case-law studies / Marcin Trzebiatowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2010
Seria:
Publications of the Faculty of Law, Canon Law and Administration of the John Paul II Catholic University of Lublin ; Vol. 2
Temat:
Znaki handlowe (prawo europejskie).
Znaki handlowe - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego : aspekt pedagogiczny / Magdalena Parzyszek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 2
Temat:
Stefan Wyszyński (błogosławiony ; 1901-1981) - i rodzina.
Rodzina - aspekt psychologiczny.
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Rodzina - socjologia.
Wychowanie w rodzinie - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne ujęcia etyki biznesu w Polsce : próba oceny z perspektywy teologii moralnej / Adam Zadroga
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Seria:
Lubelskie Studia Teologicznomoralne / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Teologii Moralnej ; t. 1
Temat:
Etyka biznesu.
Etyka biznesu - Polska.
Teologia moralna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Deus desideratus : sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza / Wojciech Kruszewski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2005
Seria:
U Źródła / Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Tekstologii i Edytorstwa ; 2
Temat:
Różewicz, Tadeusz (1921-2014) - krytyka i interpretacja.
Różewicz, Tadeusz (1921-2014) - tematy, motywy.
Sacrum - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006 / Maria Dębowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2006
Seria:
Biblioteka Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; nr 7
Temat:
Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koncepcja dziejów w powieściach historycznych : Teodor Jeske-Choiński, Zofia Kossak, Hanna Malewska / Maciej Nowak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Seria:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Badań nad Literaturą Religijną ; 32
Temat:
Jeske-Choiński, Teodor (1854-1920) - tematy, motywy.
Kossak, Zofia (1889-1968) - tematy, motywy.
Malewska, Hanna (1911-1983) - tematy, motywy.
Historia - w literaturze.
Historia - filozofia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lo stolto ateo : studio dei Salmi 14 e 53 / Wojciech Węgrzyniak
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2014
Seria:
Studia Biblica Lublinensia ; 11
Temat:
Biblia. ST. Księga Psalmów. 14 - krytyka, interpretacja - rozprawy akademickie.
Biblia. ST. Księga Psalmów. 53 - krytyka, interpretacja - rozprawy akademickie.
Bóg - istnienie - nauczanie biblijne - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przeniknąć człowieka : chrześcijański horyzont dramatu i teatru XX wieku / Wojciech Kaczmarek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2016
Seria:
Opracowania i Teksty Dramatyczne / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Dramatu i Teatru KUL ; t. 11
Temat:
Chrześcijaństwo i literatura.
Teatr - aspekt religijny.
Religia i teatr.
Dramat chrześcijański - Polska - 20 w. - historia i krytyka.
Teatr - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tożsamość imigrantów z Białorusi i Ukrainy : wchodzenie w polskie społeczeństwo / Krzysztof Jurek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2016
Seria:
Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 11
Temat:
Białorusini - integracja - Polska - 1990-.
Białorusini - Polska - tożsamość etniczna - 1990-.
Integracja społeczna.
Tożsamość społeczna - badania - Polska - 1990-.
Ukraińcy - integracja - Polska - 1990-.
Ukraińcy - Polska - tożsamość etniczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia / Beata Jakimiuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2017
Temat:
Nauczyciele - praca - Polska - 1990-.
Nauczyciele - satysfakcja zawodowa - Polska.
Stosunki międzyludzkie - aspekt psychologiczny.
Stosunki międzyludzkie - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wartość - sacrum - Norwid : studia i szkice aksjologicznoliterackie. 2 / Stefan Sawicki
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2007
Seria:
Literatura w Kręgu Wartości
Temat:
Norwid, Cyprian Kamil (1821-1883) - tematy, motywy.
Miłosz, Czesław (1911-2004) - tematy, motywy.
Wartości (filozofia) - w literaturze.
Sacrum - w literaturze.
Teologia - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Święty grzesznik : formuła Marcina Lutra "simul iustus et peccator" w kontekście ekumenicznym / Tomasz Jaklewicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:
2006
Seria:
Credo ; 3
Temat:
Kościół katolicki - stosunki - Kościół ewangelicko-augsburski.
Kościół ewangelicko-augsburski - stosunki - Kościół katolicki.
Grzech - nauczanie biblijne.
Usprawiedliwienie (teologia) - Kościół ewangelicko-augsburski.
Usprawiedliwienie (teologia) - Kościół katolicki.
Usprawiedliwienie (teologia) - nauczanie biblijne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antropologia czternastowiecznych mistyków angielskich / Maciej Górnicki
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2018
Seria:
Rozprawy Instytutu Teologii Duchowości ; 1
Temat:
Rolle de Hampole, Richard (1290?-1349) - krytyka i interpretacja.
Hilton, Walter (około 1330-1396) - krytyka i interpretacja.
Julian of Norwich (1343-1416?) - krytyka i interpretacja.
Mistyka - Wielka Brytania - 14 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wszystko to pod figurą : studia o miejscu alegorii w poematach heroicznych XVII wieku / Agnieszka Czechowicz
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2015
Seria:
Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; 3
Temat:
Alegoria (literatura).
Poezja polska - 17 w. - historia i krytyka.
Epos bohaterski - 17 w. - historia i krytyka.
Literatura polska - 17 w. - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
View from the concrete shore : visions of Indian country in the works of Silko, Vizenor, and Alexie / Ewelina Bańka
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2018
Seria:
Studies in Literature and Culture / The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Studies ; vol. 19
Temat:
Silko, Leslie Marmon (1948- ) - krytyka i interpretacja.
Vizenor, Gerald Robert (1934- ) - krytyka i interpretacja.
Alexie, Sherman (1966- ) - krytyka i interpretacja.
Literatura amerykańska - autorzy indiańscy - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The space in between : diaspora and the neobaroque in the works of Junot Díaz / Karolina Majkowska
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2018
Seria:
Studies in Literature and Culture / The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Humanities. Institute of English Studies ; vol. 18
Temat:
Díaz, Junot (1968- ) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu : porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 / Dawid Mielnik
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
© copyright 2018
Seria:
Studia Biblica Lublinensia ; 17
Temat:
Biblia. ST. Księgi Królewskie - krytyka, interpretacja.
Zmartwychwstanie - w literaturze.
Literatura starożytna - tematy, motywy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Religia jako praktyka : Ludwiga Wittgensteina koncepcja religii w kontekście filozofii Lwa Tołstoja i Sørena Kierkegaarda / Maksymilian Roszyk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2020
Temat:
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - krytyka i interpretacja.
Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - religia.
Kierkegaard, Søren (1813-1855) - krytyka i interpretacja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w sieci dramatycznych napięć : interpretacje polskiego dramatu najnowszego / Joanna Michalczuk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2020
Seria:
Opracowania i Teksty Dramatyczne / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Dramatu i Teatru KUL ; t. 16
Temat:
Pałyga, Artur (1971- ) - krytyka i interpretacja.
Jakubowski, Jarosław (1974- ) - krytyka i interpretacja.
Grabowski, Artur (1967- ) - krytyka i interpretacja.
Dramat polski - 1990- - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nazwy własne w "Odporze na odpowiedź kwestyj" (1579) Erazma Glicznera : forma i funkcja / Magdalena Gozdek
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2022
Seria:
Młoda Polonistyka ; 18
Temat:
Gliczner, Erazm (1535-1603). Odpór na odpowiedź kwestii niektórych podanych o Kościele Powszechnym
Językoznawstwo.
Język polski.
Nazwy własne.
Nazwy - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Compassio Mariae w chrześcijańskim życiu duchowym : studium na przykładzie polskiej średniowiecznej literatury i sztuki religijnej / Adam Rybicki
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2009
Temat:
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - współodkupienie.
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - w literaturze.
Maryja (Matka Jezusa Chrystusa) - w sztuce.
Literatura polska - przed 1500 - historia i krytyka.
Literatura polska - przed 1500 - tematy, motywy.
Sztuka średniowieczna - Polska - tematy, motywy.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz