Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Klastry." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Differences of local production systems' performance in the European Union and beyond - comparative analyses / [redaktor naczelny Mariusz Plich]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 2 (320)
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Klastry - Rosja - 1990-.
Klastry - Bułgaria - 1990-.
Klastry - Ukraina - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój klastrów i metody ewaluacji / Marzenna Anna Weresa, Arkadiusz Michał Kowalski, Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2017
Temat:
Klaster Dolina Lotnicza.
Klastry - badania.
Klastry.
Klastry - Stany Zjednoczone - Waszyngton (stan) - studium przypadku.
Klastry - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ) - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry w strategii rozwoju konkurencyjności na Mazowszu / red. nauk. Alojzy Z. Nowak
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Klastry - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Klastry - Belgia - 1990-.
Klastry - Francja - 1990-.
Mazowieckie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry i polityka klastrowa w Polsce : konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i regionów / pod red. Tomasza Brodzickiego i Joanny Kuczewskiej
Wydawca:
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Klastry.
Klastry - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Koopetycja w klastrach kreatywnych : przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej / Barbara Jankowska ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Temat:
Klastry.
Klastry - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kapitałami w klastrach : kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych / Anna M. Lis, Adrian Lis
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2014
Temat:
Klastry - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Znaczenie organizacji klastrowej dla środowiska potrójnej helisy / Cezary Główka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2018
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Klastry.
Klastry - Polska - Leszno (województwo wielkopolskie ; region) - 1990-.
Drukarstwo - Polska - Leszno (województwo wielkopolskie ; region) - 1990-.
Agencje reklamowe - Polska - Leszno (województwo wielkopolskie ; region) - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów - analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności / aut. Anna Baranowska [et al.] ; Instytut Badań Strukturalnych
Wydawca:
Warszawa : IBS Instytut Badań Strukturalnych
Rok wydania:
2009
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody ewaluacji polityk wspierania klastrów ze środków strukturalnych = Methods of evaluation of cluster development policies cofinanced by UE structural funds / red. nauk.: Maciej Stawicki, Wojciech Pander ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo AT
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Nauk Ekonomicznych. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu ; 47
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry przemysłowe a przewagi konkurencyjne / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2010
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Klastry - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Clusters, networks and markets in the Asia-Pacific region / ed. by Anna H. Jankowiak, Szymon Mazurek, Bogusława Skulska
Wydawca:
Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 295
Temat:
Klastry - Pacyfik (region) - 1990-.
Klastry - Azja - 1990-.
Azja - polityka gospodarcza - 1990-.
Azja - integracja gospodarcza - 1990-.
Azja - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Pacyfik (region) - integracja gospodarcza - 1990-.
Pacyfik (region) - polityka gospodarcza - 1990-.
Pacyfik (region) - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fundusze Unii Europejskiej jako instrument wsparcia konkurencyjności regionów oraz małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Michał Sebastian Bańka, Franciszek Gołembski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Katedra Europeistyki
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2010
Temat:
Fundusze strukturalne - Polska.
Klastry - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The effectiveness of network connections in operations of a cluster / Jolanta Staszewska
Temat:
Klastry.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / pod red. Anny Adamik i Stefana Lachiewicza
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie Politechniki Łódzkiej
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost - konferencje.
Przedsiębiorstwa - współpraca międzynarodowa - konferencje.
Klastry - konferencje.
Społeczna odpowiedzialność biznesu - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca międzysektorowa : istota, przykłady, korzyści / Renata Przygodzka, Anna Chmielak (red.) ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Wydawca:
Białystok : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2016
Temat:
Współpraca - aspekt ekonomiczny.
Klastry - Europa - 1990-.
Partnerstwo publiczno-prywatne - Europa - 1990-.
Współpraca - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca przedsiębiorstw a innowacje i transfer technologii - wybrane aspekty / red. naukowa A. Świadek, J. Wiśniewska ; [autorzy: Marek Tomaszewski, Aleksandra Kieres, Anna Misztal, Jadwiga Gorączkowska, Katarzyna Kazojć, Roman Tylżanowski, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Ewelina Kucharz]
Wydawca:
Szczecin : Naukowe Wydawnictwo IVG
Rok wydania:
2015
Temat:
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Transfer technologii - Polska - 1990-.
Klastry - Polska - 1990-.
Sieci przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : aspekty mikro- i mezoekonomiczne / red. nauk. Dominika Bochańczyk-Kupka, Stanisław Swadźba
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 156
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Klastry - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Partnerstwo publiczno-prywatne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie atrakcjami turystycznymi regionu geograficznego : aspekty organizacyjne, marketingowe i psychologiczne / Piotr Halemba, Kazimierz Mrozowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska.
Klastry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania oraz Krzysztof Piech ; Instytut Wiedzy i Innowacji]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji
Rok wydania:
2008
Temat:
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji - Polska - 1990- - konferencje.
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Klastry - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych form powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym z uwzględnieniem klastrów rolno-spożywczych : (na przykładzie województwa podkarpackiego) / Roman Chorób
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania ; nr 20
Temat:
Klastry - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ).
Rolnictwo - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ).
Przemysł rolno-spożywczy - Polska - Podkarpackie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Temat:
Klastry.
Sieci przedsiębiorstw - 1990-.
Zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania rozwoju gron przedsiębiorczości w agrobiznesie na Mazowszu = Conditions of entrepreneurship clusters development in agribusiness in Mazovia / red. nauk. Mieczysław Adamowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo SGGW
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agralnej i Marketingu = Science Works / Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic. Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 42
Temat:
Klastry - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Przedsiębiorstwa produkcji rolnej - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Rolnictwo - aspekt ekonomiczny - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wdrażanie polityki rozwoju regionu : wybrane programy i projekty / red. nauk.: Krzysztof Malik
Wydawca:
Opole ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit"
Rok wydania:
2010
Seria:
Rozwój Regionalny
Temat:
Klastry - Polska - studium przypadku.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - reorganizacja - Polska - 1990-.
Rozwój terenów wiejskich - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze : wyzwania, relacje, metody : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Stanisława Marciniaka, Wojciecha Wiszniewskiego i Eryka Głodzińskiego ; autorzy Chyba Zbigniew, Głodziński Eryk, Krwawicz Małgorzata, Kubicka Jolanta, Maleńczyk Izabela, Marciniak Stanisław, Strzelczak Stanisław, Wiszniewski Wojciech
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2015
Temat:
Innowacje - zarządzanie.
Cykle gospodarcze.
Ekorozwój - aspekt ekonomiczny.
Klastry - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2 / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Szostak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2005
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1071
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Klastry - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace słuchaczy Studiów Doktoranckich Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych / [red. nauk. z. Adam Nalepka]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 819
Temat:
Społeczna odpowiedzialność biznesu - 1990-.
Kadry kierownicze - zarządzanie.
Klastry.
Ekonomia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola klastrów w rozwoju województwa śląskiego w doświadczeniach polskich i zagranicznych / Sylwia Łodarska
Wydawca:
Tychy
Rok wydania:
2022
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Klastry.
Klastry - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gospodarka regionalna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klastry gospodarcze jako czynnik rozwoju regionu / pod red. Bogusława Plawgo ; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Instytut Przedsiębiorczości
Wydawca:
Łomża : Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2008
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Klastry - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Logistyka a rozwój regionu / Jan Kaźmierski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego
Temat:
Logistyka (organizacja) - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ) - rozprawy akademickie.
Klastry - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ) - rozprawy akademickie.
Łódzkie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza - rozprawy akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europe : reflections on social capital, innovation and regional development: the Ostuni consensus / ed. Mikel Landabaso, Antoni Kukliński, Carlos Román
Wydawca:
Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Pruszków : Oficyna Wydawnicza Rewasz
Rok wydania:
2007
Seria:
REUPUS Recifer Eurofutures Publication Series ; vol. 3
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Europa - 1990-.
Kapitał kulturowy - Europa - badania porównawcze.
Klastry.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne modele biznesu - diagnoza i perspektywy / [red. nauk. Paweł Antonowicz] ; Wydział Zarządzania. Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego ; Gdańsk : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne dylematy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw - teoria i praktyka ; [T. 3]
Temat:
Pomoc gospodarcza europejska - Polska - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990- - konferencje.
Klastry - Polska - 1990- - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - prognozy - konferencje.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej : konkurencja, kooperacja, rozwój / oprac. i red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Alianse strategiczne (biznes).
Klastry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola innowacji w budowaniu konkurencyjności regionów i przedsiebiorstw / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 29 (2008)
Gospodarka a Środowisko, 1732-0690 ; 10
Temat:
Klastry - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Turystyka - zarządzanie.
Hotele - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizing regional development in East Asia : production networks, clusters, and entrepreneurship / edited by Henry Wai-chung Yeung ; Regional Studies Association
Wydawca:
Abingdon ; New York, NY : Routledge
Wydanie:
First issued in paperback
Rok wydania:
2012
Seria:
Regions and Cities ; 41
Temat:
Klastry - Azja Wschodnia - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Azja Wschodnia - 1990-.
Azja Wschodnia - sytuacja gospodarcza.
Azja Wschodnia - polityka gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Industrial clusters, upgrading and innovation in East Asia / edited by Akifumi Kuchiki, Masatsugu Tsuji ; Institute of Developing Economies (IDE), Jetro
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton : Edward Elgar
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Innowacje - Azja Południowo-Wschodnia.
Klastry - Azja Wschodnia - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Azja.
Przemysły wysokiej techniki - Chiny - Pekin.
Specjalne strefy ekonomiczne - Azja - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Azja Wschodnia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca, konkurencyjność, rozwój / [kolegium redakcyjne Eliza Frejtag-Mika (redaktor naczelny), Agata Pierścieniak (zast. red. nacz.), Mariola Grzebyk (zast. red. nacz.), Lidia Kaliszczak, Katarzyna Szara, Jolanta Zawora]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2015
Seria:
Przedsiębiorstwo i Region, 2080-458X ; 7/2015
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Klastry.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Klaster i outsourcing narzędziami rozwoju przedsiębiorstwa / Jolanta Staszewska, Joachim Foltys
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
© copyright 2021
Temat:
Klastry.
Outsourcing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tisíc let, klášter, svět : cizinci na této zemi Sv. Vojtěch, Sv. Jan Nepomucký : pocta k mileniu břevnovského kláštera / výběr textů Květoslava Neradová a Františka Sokolová
Wydawca:
Praha : Empora
Wydanie:
Vydaní 1
Rok wydania:
1993
Temat:
Jan Nepomucen (święty ; około 1350-1393).
Wojciech (święty ; około 956-997).
Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty (Praga).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : proceedings of the 3rd International Conference organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan Targalski ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Wydawca:
Cracow : AE
Rok wydania:
2004
Temat:
Klastry - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - badania porównawcze - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - konferencje.
Rozwój gospodarczy - prognozy - konferencje.
Rynek pracy - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kauza prodeje obrazů tzv. Mistra Rajhradského oltáře a dalších uměleckých děl z obrazárny benediktinského kláštera v Rajhradě (1937-1940) : kapitola z dějin rajhradského kláštera v době sedmého opata Aloise Josefa Kotyzy / Eva Richtrová ; překlad resumé do angličtiny: Soňa Šinclová
Wydawca:
Brno : Moravská zemská knihovna v Brně
Wydanie:
1. vydání
Rok wydania:
2015
Temat:
Klášter benediktinů (Rajhrad) - historia.
Ordo Sancti Benedicti - Czechy - Rajhrad - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. AE
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1031
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska - konferencje.
Klastry - konferencje.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji / [red. nauk. z. Adam Stabryła]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2005
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 684
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - Małopolskie, Województwo (1999- ).
Bezrobocie - Polska - 1990-.
Klastry.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja pozioma na rynku owoców i warzyw na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego = Horizontal integration of the fruit and vegetables market in kujawsko-pomorskie voivodeship / Maryla Bieniek-Majka, Anna Matuszczak
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
Rok wydania:
2017
Temat:
Warzywa - produkcja i handel - Polska - 1990-.
Owoce - produkcja i handel - Polska - 1990-.
Warzywa - produkcja i handel - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Owoce - produkcja i handel - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Klastry - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Kujawsko-Pomorskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność regionów a parki technologiczne i klastry przemysłowe / Adam Oleksiuk
Wydawca:
Bydgoszcz ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta
Rok wydania:
2009
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Parki technologiczne - Polska - 1990-.
Parki technologiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Klastry.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz