Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kościół katolicki - doktryna społeczna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der Weg der Kirche ist der Mensch / Zbigniew Waleszczuk
Wydawca:
Legnica : Biblioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej
Rok wydania:
2014
Seria:
Biblioteka Diecezji Legnickiej, 1428-6734 ; 55
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - miscellanea.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie społeczne Kościoła : dokumenty / [red.: Jerzy Skwara ; wstęp Joachim Kondziela]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
Rok wydania:
1984
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty episkopatów.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty soborowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II : wybór tekstów źródłowych / Kazimierz Biliński, Marek Żmuda ; pod red. Janusza Justyńskiego
Wydawca:
Toruń : TNOiK "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
1997
Seria:
Skrypty i Teksty Pomocnicze
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1870-1914 - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w. - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka społeczna Kościoła katolickiego od Leona XIII do Jana Pawła II : wybór tekstów źródłowych / Kazimierz Biliński, Marek Żmuda ; pod red. nauk. Janusza Justyńskiego
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora"
Rok wydania:
1994
Seria:
Skrypty i Teksty Pomocnicze / Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1870-1914 - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w. - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katolicka nauka społeczna / Tadeusz Borutka, Jan Mazur, Andrzej Zwoliński
Wydawca:
Częstochowa-Jasna Góra : Paulinianum. Wydaw. Zakonu Paulinów ; Kraków-Michałowice : Czuwajmy
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2004
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - podręczniki akademickie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - historia - podręczniki akademickie.
Teologia moralna - Kościół katolicki - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowa ewangelizacja a nauczanie społeczne Kościoła : [materiały z sympozjum] : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Chlipały i Janusza Michalewskiego
Wydawca:
Świdnica : Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej "Adalbertus" ; Wrocław : Papieski Wydział Teologiczny
Rok wydania:
2014
Seria:
Konferencje i Sesje Naukowe / Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej ; 13
Temat:
Ewangelizacja - Kościół katolicki.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - studia i nauczanie - Polska.
Ewangelizacja - 1990- - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1965- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczny i doczesny wymiar chrześcijańskiego powołania : elementarne wtajemniczenie w nauczanie społeczne kościoła / Tadeusz Makowski
Wydawca:
Poznań : Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej : "Bonami"
Rok wydania:
2008
Seria:
Biblioteka DIAK Poznań ; nr 11
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1965-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W służbie człowiekowi : wykłady z katolickiej nauki społecznej 2002-2005 / red. Adam Skreczko, Dariusz Wojtecki
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2005
Seria:
Rozprawy Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku ; 2
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie Chrześcijańskie w Polsce : [miesięcznik Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli Społecznej "Augustinum" wydawany w językach: polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, francuskim, hiszpańskim] / [redaktor naczelny Antoni Kapliński]
Wydawca:
[Warszawa] : Ośrodek Chrześcijańskiej Myśli Społecznej "Augustinum"
Rok wydania:
1985-1989
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbuch der katholischen Soziallehre / im Auftrag der Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft und der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle hrsg. von Anton Rauscher ; in Verbindung mit Jörg Althammer, Wolfgang Bergsdorf, Otto Depenheuer
Wydawca:
Berlin : Duncker & Humblot
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie społeczne : przemówienia i inne dokumenty, 1972-73. T. 1 / Paweł VI ; [wyboru dokonała i tł. Barbara Różycka ; red. Tadeusz Szyma]
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych
Rok wydania:
1975
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1970-2000 - dokumenty papieskie.
Kościół i problemy społeczne - Kościół katolicki - 1970-2000.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Encyklika Centesimus annus Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w Episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
Wydawca:
Włocławek : Wydaw. Duszpasterstwa Rolników
Rok wydania:
1991
Seria:
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników ; 4
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks społeczny : zarys katolickiej syntezy społecznej / przeł. i przedm. poprzedził Ludwik Górski ; Międzynarodowy Związek Badań Społecznych w Malines
Wydawca:
Lublin : Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej, (Lublin : Druk. St. Dżał)
Rok wydania:
1928
Seria:
Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej ; t. 2
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. 1 / redakcja ks. Marian Radwan SCJ, o. Leon Dyczewski OFM Conv., Adam Stanowski ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym
Wydawca:
Rzym : Fundacja Jana Pawła II : Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ; Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1987
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. 2 / redakcja ks. Marian Radwan SCJ, o. Leon Dyczewski OFM Conv., Adam Stanowski ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym
Wydawca:
Rzym : Fundacja Jana Pawła II : Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ; Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1987
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane teksty z encyklik papieskich do zagadnień społeczno-gospodarczych / wybrała i zest. M. B. Wernerówna
Wydawca:
Kraków : nakł. Zgromadzenia ss. Urszulanek
Rok wydania:
1939
Temat:
Ekonomia - aspekt religijny - Kościół katolicki - cytaty.
Ekonomia - aspekt religijny - Kościół katolicki - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - cytaty.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka społeczna Kościoła w świetle prasy katolickiej w Polsce (1989-1995) : wybrane problemy / Mirosław Habowski
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2360
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska - 1990-.
Prasa katolicka - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - w prasie - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Welfare society : la riforma del welfare : l'apporto dei pontefici / Mario Toso
Wydawca:
Roma : LAS
Wydanie:
2 ed. riv. ed ampl
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
Biblioteca di Scienze Religiose ; 116
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 19 w. - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w. - dokumenty papieskie.
Encykliki społeczne - 19 w.
Encykliki społeczne - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy porządek wolności : etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy / pod red. Christopha Böhra i Stephana Raabego ; [tł. z jęz. niem. Magdalena Kurkowska]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" ; Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera
Rok wydania:
2007
Temat:
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) - myśl polityczna i społeczna - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1970-2000 - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der Arbeiterpräses : praktisches Handbuch für die Leiter und Freunde der katholisch-sozialen Bewegung / herausgegben vom Verbande der Katholischen Arbeiter-Vereine
Wydawca:
Berlin : Verlag des "Arbeiter"
Rok wydania:
1905-1925
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - czasopisma.
Teologia pastoralna - czasopisma.
Teologia pastoralna - Niemcy - 1900-1945 - czasopisma.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1900-1945 - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma niemieckie - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII / Krystyna Chojnicka ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Wydawca:
Kraków : Wydaw. Oddziału PAN
Rok wydania:
1993
Seria:
Nauka dla Wszystkich 0077-6181 ; nr 462
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 19 w. - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w. - dokumenty papieskie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rodzina w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego : (1878-1968) / Mirosława Skawińska
Wydawca:
Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej
Rok wydania:
2001
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 1870-1914.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w.
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki - 1870-1914.
Rodzina - aspekt religijny - Kościół katolicki - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Encyklika Jego Świątobliwości Pana Naszego Piusa XI z opatrzności Bożej papieża do czcigodnych Braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów pokój i jedność ze Stolicą Apostolską utrzymujących, O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do prawa ewangelicznego na czterdziesty rok po wydaniu przez Leona XIII encykliki "Rerum novarum" / w tł. Okoniewskiego
Wydawca:
Warszawa : Polska Katolicka Agencja Prasowa
Rok wydania:
[1931]
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w. - dokumenty papieskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Encyklika Centesimus Annus Ojca Świętego Jana Pawła II do czcigodnych braci w episkopacie, do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła Katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
Wydawca:
Katowice : [s.n.]
Rok wydania:
1991
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - dokumenty papieskie.
Encykliki - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katolicka nauka społeczna a ruch chrześcijańsko-demokratyczny / Henryk Przybylski, Helena Przybyła ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
1996
Seria:
Skrypty Uczelniane / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Społeczno-Gospodarcze Programy Polskich Sił Politycznych i Ich Wpływ Społeczny
Temat:
Chrześcijańska demokracja - podręczniki akademickie.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Katolicka nauka społeczna : podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego / red. Józef Kupny, Stanisław Fel ; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Księgarnia św. Jacka
Rok wydania:
2003
Temat:
Kościół katolicki - doktryna społeczna - podręczniki.
Ekonomia - aspekt religijny - Kościół katolicki - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Upowszechnienie własności : polsko-niemieckie sympozjum Warszawa, maj 1994 r. / organizowane przez Akademię Teologii Katolickiej Fundację ATK Fundację Konrada Adenauera ; [red. Bogusław Spurgjasz]
Wydawca:
Warszawa : Kontrast - Wydawnictwo Fundacji ATK
Rok wydania:
1994
Seria:
Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej ; 5
Temat:
Gospodarka rynkowa - Polska - konferencje.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - konferencje.
Własność - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktury pośrednie pomiędzy jednostką ludzką a państwem w nauczaniu społecznym Kościoła / Wiesław Łużyński
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2008
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia ; 4
Temat:
Kościół i państwo - Kościół katolicki - 20 w.
Kościół katolicki - doktryna społeczna - 20 w.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz