Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Konflikty społeczne." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Confidence building measures and conflict regulating strategies in divided societies: Macedonia and Moldova : joint project supported by the Soros Foundation Moldova and the OSI-Macedonia ; Struga and Chişinău, June-December 2000 / [published by the support East-East Program et al. ; ed. superviser Ana Pascaru ; translator: Ana Gorea]
Wydawca:
Chişinău : ARC Publishing House
Rok wydania:
cop. 2001
Temat:
Konflikty społeczne - Mołdawia.
Konflikty społeczne - Macedonia Północna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne : materiały z XV Ogólnopolskiej Konferencji Wykładowców Nauk Politycznych Polski Południowej - Zawoja, 17-20. 09. 1984 r. / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych ; Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1984
Temat:
Konflikty społeczne - konferencje.
Konflikty społeczne - Polska - 20 w. - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 20 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les Conflits sociaux en Europe : [grèves sauvages, contestation, rajeunissement des strctures] / sous la dir. Guy Spitaels
Wydawca:
Bruges : College of Europe ; Verviers : Gérard & Co
Rok wydania:
1971
Seria:
Bibliotheque Marabout Service. Economie Moderne ; MS 23
Marabout Service ; 171
Temat:
Konflikty społeczne - Europa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lekcje minionych kryzysów / wybór i oprac. Zdzisław Słowik, Augustyn Wajda ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR [Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej]
Wydawca:
Warszawa : IPPML KC PZPR
Rok wydania:
1982
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 16-18 V 2006 r. w Częstochowie / red. Dorota Czakon, Andrzej Margasiński
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Rok wydania:
2007
Temat:
Mediacja - Polska - konferencje.
Konflikty społeczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecznej na przykładzie badań empirycznych w Polsce południowej / Janusz Sztumski, Jacek Wódz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolinskich
Rok wydania:
1984
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku / Krzysztof Podemski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania:
2008
Seria:
Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 53
Temat:
Konflikty społeczne - w prasie - Polska.
Konflikty społeczne - Polska - 1970-2000.
Prasa - Polska - 1970-2000.
Polska - sytuacja społeczna - 1980-1989 - w prasie.
Polska - 1980-1981 (Powstanie Solidarności) - w prasie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podziały w życiu społecznym : konflikty społeczne i ekonomiczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Sosnowskiego ; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. Wydział Socjologii i Pedagogiki. Katedra Socjologii
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP
Rok wydania:
2015
Temat:
Konflikty społeczne - aspekt polityczny - Europa Środkowa.
Konflikty społeczne - aspekt polityczny - Europa Wschodnia.
Konflikty w pracy - Europa Środkowa.
Konflikty w pracy - Europa Wschodnia.
Rodzina - socjologia - Europa Środkowa.
Rodzina - socjologia - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty społeczne : pułapki i dylematy działań zbiorowych / Marek K. Mlicki
Wydawca:
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1992
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprzeczności i konflikty społeczne : z badań polskich i zachodnioniemieckich / pod red. nauk. Augustyna Wajdy ; [red. Zdzisław Słowik ; tł. tekstów niem. Władysław Kaniuka, Zofia Rydz] ; Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
Wydawca:
Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Marksizmu-Leninizmu KC PZPR
Rok wydania:
1982
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikt społeczny / Janusz Sztumski
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
1987
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 902
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne teorie konfliktu społecznego / Anna Adamus-Matuszyńska
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Functions of social conflict / by Lewis A. Coser
Wydawca:
London : Routledge & Kegan Paul Ltd
Rok wydania:
1956
Seria:
International Library of Sociology and Social Reconstruction
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikt społeczny w świetle współczesnych teorii / Anna Adamus-Matuszyńska
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Konflikty społeczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ideologiczne, społeczne i polityczne podłoże konfliktów społecznych w Polsce i Jugosławii : materiały z sympozjum polsko-jugosłowiańskiego, Wrocław 11-12 XI 1987 r. / [red. Andrzej Antoszewski]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
1991
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Nauki Polityczne, 0137-1061 ; 42
Temat:
Konflikty społeczne - Jugosławia - 1945-1990 - konferencje.
Konflikty społeczne - Polska - 1945-.
Konflikty społeczne - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1945-.
Jugosławia - polityka i rządy - 1945-1980.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty społeczno-polityczne w III Rzeczypospolitej / pod red. Andrzeja Wojtasa i Michała Strzeleckiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. WSP TWP
Rok wydania:
2001
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - 1990-.
Konflikty społeczne - Polska - 1990- - konferencje.
Polska - polityka i rządy - 1989-.
Polska - polityka i rządy - 1989- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwiązywanie konfliktów : teoria i praktyka / pod red. Mortona Deutscha, Petera T. Colemana ; tł.: Małgorzata Cierpisz [et al. ; red. nauk.: Anna Dyląg, Jerzy Rosiński]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Rozwiązywanie konfliktów - podręczniki akademickie.
Konflikt interpersonalny - podręczniki akademickie.
Konflikty społeczne - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokracja, konflikt, wykluczenie : krytyczne perspektywy współczesnej teorii społecznej i filozofii politycznej / pod red. Jakuba Nalichowskiego, Mariusza Turowskiego
Wydawca:
Wrocław : Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydawnictwo "Atla 2"
Rok wydania:
2008
Seria:
Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Collectanae Philosophicae ; 2
Temat:
Demokracja - konferencje.
Konflikty społeczne - konferencje.
Filozofia społeczna - konferencje.
Wykluczenie społeczne - konferencje.
Konflikt (filozofia) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwiązywanie konfliktów, sztuka negocjacji i komunikacji / Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz, Jolanta Arcimowicz, Piotr Jermakowicz
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Rok wydania:
2003
Temat:
Komunikacja - podręczniki akademickie.
Konflikt interpersonalny - podręczniki akademickie.
Konflikty społeczne - podręczniki akademickie.
Negocjacje - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Interesy i konflikt : studia nad dynamiką struktury społecznej w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcją Władysława Adamskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:
1990
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - 1970-2000.
Struktura społeczna - Polska - 1970-2000.
Tożsamość społeczna - Polska - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Moscheen in Deutschland Konflikte um ihre Errichtung und Nutzung / Thomas Schmitt
Wydawca:
Flensburg : Deutsche Akademie fur Landeskunde
Rok wydania:
2003
Seria:
Forschungen zur Deutschen Landeskunde ; Bd. 252
Temat:
Konflikty społeczne - aspekt religijny.
Meczety - Niemcy.
Niemcy - stosunki międzyetniczne - 1945-.
Niemcy - stosunki międzyetniczne - aspekt religijny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo : media, kryzysy, eventy... i peryferie / Aleksander Woźny
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3482
Temat:
Mass media i konflikty społeczne.
Mass media - aspekt społeczny.
Programy informacyjne (telewizja) - aspekt społeczny.
Prasa regionalna - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Prasa katolicka - Polska - 1970-2000 - historia i krytyka.
Mass media - aspekt religijny - Kościół katolicki.
Kościół katolicki - i mass media.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między ochroną przyrody a gospodarką - bliżej ochrony : konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce = Between nature protection and economy - closer to protection : Man-nature conflicts in the areas protected by law in Poland / red. Adam Hibszer, Józef Partyka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Ojców ; Ojcowski Park Narodowy
Rok wydania:
2005
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - konferencje.
Środowisko - ochrona - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Obszary chronione - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Walka polityczna na forum Rady Miasta Rzeszowa w latach 2002-2010 / Bogusław Kotarba
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Rzeszów (Polska). Rada Miejska.
Konflikty społeczne.
Samorząd lokalny - Polska - Rzeszów - 1990-.
Konflikty społeczne - Polska - Rzeszów - 1990-.
Rzeszów (Polska) - polityka i rządy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzeczpospolita niedoskonała : dokumenty do historii buntu społecznego w latach 1930-1935 / wstęp i opracowanie Piotr Cichoracki, Joanna Dufrat, Janusz Mierzwa, Piotr Ruciński
Wydawca:
Łomianki : Wydawnictwo LTW ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"
Rok wydania:
2019
Temat:
Kryzys gospodarczy (1929) - Polska - źródła.
Konflikty społeczne - Polska - 1900-1945 - źródła.
Polska - sytuacja społeczna - 1918-1945 - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania / Janusz Sztumski
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2000
Temat:
Konflikty społeczne.
Negocjacje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-kulturowe podłoże konfliktów prawnych : studium konfliktów w dwu społecznościach wiejskich / Maria Magoska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Prawnych
Wydawca:
Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich Wydaw. PAN
Rok wydania:
1991
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - studium przypadku.
Prawo - praktyka - Polska.
Socjologia wsi - Polska - 20 w.
Rozstrzyganie konfliktów - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polacy 88 : dynamika konfliktu a szansa reform : raport z badania "Sprawy Polaków '87" / zespół autorski: Władysław Adamski, Krzysztof Jasiewicz, Lena Kolarska-Bobińska, Andrzej Rychard, Edmund Wnuk-Lipiński
Wydawca:
Warszawa : [wydawca nieznany]
Rok wydania:
1989
Temat:
Konflikty społeczne - Polska - 1970-2000.
Polska - sytuacja społeczna - 1945-1989 - opinia publiczna.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1945-1989 - opinia publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikt serbsko-albański w Kosowie w latach 1999-2014 : charakterystyka, uwarunkowania i formy konfliktu społecznego / Konrad Pawłowski
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2016
Temat:
Konflikty społeczne - studium przypadku.
Albańczycy - Kosowo - 1990-.
Serbowie - Kosowo - 1990-.
Kosowo - polityka i rządy - 1990-.
Kosowo - stosunki międzyetniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Negocjacje - droga do paktu społecznego : doświadczenia, treść, partnerzy, formy / [redaktor naukowy: Tadeusz Kowalak]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1995
Temat:
Konflikty społeczne - Europa - konferencje.
Negocjacje handlowe - konferencje.
Związki zawodowe - Europa - konferencje.
Polityka pracy - Europa - konferencje.
Europa - polityka społeczna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rewolucja w Zagłębiu Dąbrowskiem 1894 - 1905 - 1914 : z licznemi ilustracjami / St. Andrzej Radek
Wydawca:
Sosnowiec : Wydawnictwo Oddziału Stowarzyszenia B. Więźniów Politycznych, (Kraków : Drukarnia Ludowa)
Rok wydania:
1929
Temat:
Polska Partia Socjalistyczna (1892-1906).
Klasa robotnicza - Polska - Dąbrowskie, Zagłębie (region) - 1870-1914.
Konflikty społeczne - Polska - Dąbrowskie, Zagłębie (region) - 19 w.
Konflikty społeczne - Polska - Dąbrowskie, Zagłębie (region) - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konflikty człowiek - przyroda na obszarach prawnie chronionych w Polsce : materiały konferencji naukowej, Sosnowiec - Ojców, 16-17 czerwca 2005 r. / pod red. Adama Hibszera i Józefa Partyki ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Ojcowski Park Narodowy
Wydawca:
Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Ojców : Ojcowski Park Narodowy
Rok wydania:
2005
Temat:
Obszary chronione - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Środowisko - ochrona - aspekt społeczny - Polska - konferencje.
Parki narodowe - ochrona - Polska - konferencje.
Konflikty społeczne - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania socjologiczne w konsultacjach społecznych : aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku / [Robert Bartłomiejski, Jordan Klimek ; tł. jęz. ang. Beata Mroczkowska]
Wydawca:
Szczecin : "Economicus"
Rok wydania:
2009
Temat:
Konsultacje społeczne - Polska - Szczecin - 1990-.
Konflikty społeczne - Polska - Szczecin - 1990-.
Socjologia - badania - Polska - Szczecin - 1990-.
Międzyodrze-Wyspa Pucka (Szczecin, Polska ; osiedle) - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Walka klasowa i konflikty społeczne w miastach Rusi Czerwonej w latach 1600-1647 na tle stosunków gospodarczych / Maurycy Horn
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1972
Seria:
Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk Historyczno-Społecznych
Temat:
Konflikty społeczne - Ruś Czerwona - 17 w.
Ruś Czerwona - sytuacja społeczna - 17 w.
Ruś Czerwona - sytuacja gospodarcza - 17 w.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz