Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Konkurencyjność (ekonomia)." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC) / Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski, Tomasz R. Szymczyński
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2011
Seria:
Strategia Unii Europejskiej dla Wzrostu Konkurencyjności Globalnej ; 5
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Brazylia - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Chiny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Indie - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Rosja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek Białorusi, Rosji i Ukrainy / Krzysztof Falkowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Białoruś - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Rosja - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Ukraina - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność i konkurencja w gospodarce : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Bernat ; Koło Naukowe Ekonomii AS, Katedra Mikroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2005
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej : podstawy teoretyczne / Józef Misala
Wydawca:
Radom : Politechnika Radomska, Wydawnictwo
Rok wydania:
cop. 2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
[Compétition commerciale Europe/États-Unis et le Millenium Round] : les Journées européennes de Lille Nord-Pas de Calais : actes des conférences organisées le 16 mars 2000 à lille Grand Palais par l'Institut d'etudes politiques de Lille (IEP), l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), la région Nord-Pas de Calais, la Ville de Lille, avec le soutien di ministère chargè des Affaires européennes
Wydawca:
Paris : IRIS
Rok wydania:
2000
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Europa - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Stany Zjednoczone - konferencje.
Handel międzynarodowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie metody FMECA w ocenie konkurencyjności województw regionu centralnego w Polsce / Ryszarda Bolonek
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1899-0428 ; nr 217
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Łódzkie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Mazowieckie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność międzynarodowa we współczesnej gospodarce światowej / red. nauk. Tomasz Rynarzewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 213
Temat:
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność : teoria i praktyka : na przykładzie polskiego eksportu artykułów przemysłowych na unijny rynek w latach 1995-2006 / Magdalena Olczyk
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2008
Temat:
Eksport - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych / red. nauk. Aniela Styś
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1046
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Włodzimierza Karaszewskiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2007
Temat:
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej / red. naukowy Marian Gorynia ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : AE
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2002
Temat:
Unia Europejska - Polska.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fuzje i przejęcia dokonywane przez chińskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / Karolina Izabela Łopacińska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2021
Temat:
Przedsiębiorstwa - przejęcie - Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencyjność (ekonomia) - Chiny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD : ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Marzenna Anna Weresa, Mariusz-Jan Radło
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2010
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje OECD - 1990- - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD : ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności / red. nauk. Wojciech Bieńkowski, Marzenna Anna Weresa, Mariusz Jan Radło
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje OECD - 1990- - studium przypadku.
Konkurencyjność (ekonomia).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec wyzwań globalnych / Juliusz Kotyński
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1898-8393 ; nr 86
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Gospodarka rynkowa - Polska - 1990-.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność polskiej gospodarki / pod redakcją Adriana Grycuka i Piotra Russela
Wydawca:
Warszawa : Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu : Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu
Rok wydania:
© copyright 2018
Seria:
Studia BAS, 2080-2404 ; 2018, nr 3 (55)
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw : wyzwania dla Polski na progu XXI wieku / Jan W. Bossak, Wojciech Bieńkowski
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2004
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja międzynarodowa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki : raport końcowy / [koordynacja Julian Zawistowski ; aut.: Piotr Bartkiewicz, Horacy Dębowski]
Wydawca:
Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Rok wydania:
2010
Seria:
Ewaluacja
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - ocena - Polska - 1990-.
Innowacje - ocena.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność : poziom makro, mezo i mikro / redakcja naukowa Nelly Daszkiewicz ; autorzy: Nelly Daszkiewicz, Tomasz Korol, Ewa Lechman, Magdalena Olczyk, Marzena Starnawska, Joanna Wolszczak-Derlacz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2008
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / pod red. Krystyny Poznańskiej i Alicji Sosnowskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2002
Seria:
Materiały i Prace / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej 0239-9512 t. 82
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompendium wiedzy o konkurencyjności / redakcja naukowa Marian Gorynia, Ewa Łaźniewska ; autorzy Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Tadeusz Kowalski, Ewa Łaźniewska, Piotr Nowak, Witold Nowiński, Maciej Pietrzykowski, Szymon Piotrowski, Monika Sulimowska-Formowicz, Dominika Zenka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2009
Seria:
Kompendium Wiedzy o...
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacyjność, konkurencyjność i rynek pracy w procesie transformacji polskiej gospodarki / pod red. Witolda Kasperkiewicza
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kooperencja jako czynnik wspólnej konkurencyjności powiatowo-gminnej : (na przykładzie gminy Kozienice, powiatu kozienickiego i podregionu radomskiego) / Tomasz Śmietanka
Wydawca:
Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "Spatium"
Rok wydania:
2021
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - studium przypadku.
Samorząd lokalny - Polska - Kozienice (gmina) - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - Kozienicki, Powiat - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską : teoria, praktyka, polityka / pod red. Anny Zielińskiej-Głębockiej
Wydawca:
Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2000
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Przemysł - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług : praca zbiorowa / pod redakcją Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział w Katowicach ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska
Wydawca:
Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Oddział
Rok wydania:
2009
Seria:
Nowoczesność przemysłu i usług
Temat:
Innowacje - zarządzanie.
Innowacje organizacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Innowacje organizacyjne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania produktywności i konkurencyjnosci gospodarki w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej / pod red. Józefa Jagasa ; Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Jezyków Obcych w Katowicach
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
Rok wydania:
2004
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Tomasz Michalski, Krzysztof Piech
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Gospodarka Oparta na Wiedzy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana warunkiem sukcesu : doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Grzegorz Bełz, Joanna Kacała
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 359
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Organizacja - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody badania konkurencyjności regionów = (Research methods of competitiveness of regions) / Urszula Bronisz
Wydawca:
Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarownia Kraju PAN
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 0079-3507 ; t. 150
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Globalizacja - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Seria:
Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa
Temat:
Atrakcyjność inwestycyjna - zróżnicowanie regionalne - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - badania porównawcze.
Atrakcyjność inwestycyjna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łodzi 12-13 września 1997 roku / [red. Czesław Sikorski] ; Katedra Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
Wydawca:
Łódź : Wydaw. UŁ
Rok wydania:
1998
Temat:
Personel - kierowanie - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transfer technologii : transfer pionowy i transfer poziomy w działalności przedsiębiorstw / Karina Sachpazidu
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Temat:
Transfer technologii - aspekt ekonomiczny.
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Transfer technologii - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ inicjatyw środowiskowych na konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce / Barbara Fura
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria: Monografie i Opracowania ; nr 26
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Środowisko - wpływ.
Przedsiębiorstwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym / pod red. nauk. Krystyny Kowalskiej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość, konkurencyjność, rozwój regionalny : V Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Klasika ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, [Akademia Ekonomiczna w Katowicach]
Wydawca:
Chorzów : Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Adamieckiego ; Katowice : Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiostw "Promotor"
Rok wydania:
2004
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - konferencje.
Rozwój społeczności lokalnej - Polska - konferencje.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Zagospodarowanie przestrzenne - konferencje.
Gospodarka regionalna - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Województwo śląskie, integracja, konkurencyjność, nowe inicjatywy : II Śląskie Forum Rozwoju Lokalnego i Regionalnego / pod red. Andrzeja Klasika ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Wydawca:
Chorzów : Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli
Rok wydania:
2001
Temat:
Integracja społeczna - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ).
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - Śląskie, Województwo (1999- ) - konferencje.
Śląskie, Województwo (Polska ; 1999- ) - sytuacja gospodarcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Region Morza Bałtyckiego i Białoruś - czynniki konkurencyjności / red. nauk. Eufemia Teichmann ; tłumaczenia Jolanta Pietrasik
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Bałtyk (region) - 1990- - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Białoruś - 1990- - konferencje.
Konkurencja międzynarodowa - 1990- - konferencje.
Bałtyk (region) - sytuacja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Białoruś - sytuacja gospodarcza - 1991- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów : [materiały II seminarium naukowego młodych pracowników nauki i doktorantów / red. nauk. Adam Nalepka]
Wydawca:
Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Organizacja - konferencje.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilateralna współpraca gospodarcza a przewagi konkurencyjne / redakcja naukowa Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności ; 2021
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bilateral economic cooperation and competitive advantages / edited by Arkadiusz Michał Kowalski, Marzenna Anna Weresa
Wydawca:
Warsaw : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2021
Seria:
Poland: Competitiveness Report ; 2021
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konkurencyjność sektora usług / red. nauk. Marzenna A. Weresa ; Instytut Gospodarki Światowej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2008
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2008
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Usługi - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Piaseckiego
Wydawca:
Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Rok wydania:
2005
Seria:
Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 12
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w kształtowaniu przewag konkurencyjnych / red. nauk. Marzenna A. Weresa
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2007
Seria:
Polska : raport o konkurencyjności, 2083-2281 ; 2007
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Atrakcyjność inwestycyjna województw Polski : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ; zespół aut. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Anna Hildebrandt, Stanisław Umiński
Wydawca:
Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Rok wydania:
2000
Seria:
Polska Regionów, 1508-2644 ; nr 13
Temat:
Inwestycje - Polska - województwa.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - województwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej / Janusz Filipczuk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Adaptacyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach transformacji systemowej / Janusz Filipczuk ; Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza WSHiP
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2007
Seria:
Monografie i Opracowania / Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Polska - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej / Anna Golejewska ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyt, 1732-0445 ; z. 49
Temat:
Zasoby ludzkie - Europa Wschodnia - 1990-.
Innowacje - Europa Środkowa - 1990-.
Innowacje - Europa Wschodnia - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Europa Wschodnia - 1990-.
Konkurencyjność (ekonomia) - Europa Środkowa - 1990-.
Zasoby ludzkie - Europa Środkowa - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz