Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kontrola finansów publicznych." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : procedury, wzory dokumentów, praktyczne przykłady / [autor: Maria Kucharska-Fiałkowska]
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego - Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
Rok wydania:
2015
Seria:
Biblioteka Jednostek Publicznych i Pozarządowych
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Absolutorium jako realizacja funkcji kontrolnej Sejmu / Joanna Juchniewicz
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Budżet - prawo - Polska.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Finanse publiczne - prawo - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska.
Kontrola parlamentarna finansów publicznych - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza oraz audyt wewnętrzny w teorii i praktyce / red. nauk. Kazimiera Winiarska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wyd. 1 (dodr.)
Rok wydania:
2014
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (948) 874
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Różne oblicza kontroli finansów publicznych / redakcja naukowa Paweł Dec, Gabriel Główka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2020
Temat:
Kontrola finansów publicznych.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Zamówienia publiczne - Polska - finanse.
Zamówienia publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Fundusze strukturalne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w racjonalizowaniu samorządowej gospodarki finansowej / Krzysztof Ćwieląg
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 600
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - Opolskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy kontroli : wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, czerwiec 1992 roku (ze zmianami wprowadzonymi na XV Kongresie INTOSAI w dniach 25 września - 2 października 1995 roku w Kairze) / [przekł. Wacław Jan Popowski] ; INTOSAI
Wydawca:
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Kontrola finansów publicznych.
Kontrola - normy.
Kontrola finansowa - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Standardy kontroli : wydane przez Komisję Standardów Kontroli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, czerwiec 1992 roku (ze zmianami wprowadzonymi na XV Kongresie INTOSAI w dniach 25 września - 2 października 1995 roku w Kairze) / [przekł. Wacław Jan Popowski] ; INTOSAI
Wydawca:
Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli
Rok wydania:
cop. 2000
Temat:
Kontrola - normy.
Kontrola finansów publicznych.
Kontrola finansowa - normy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i audyt wewnętrzny : współczesne wyzwania / redaktorzy tematyczni Kazimiera Winiarska, Teresa Lubińska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 521
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - rozprawy akademickie.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce / Helena Żukowska, Ilona Skibińska-Fabrowska ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekonomii i Zarządzania]
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2018
Temat:
Finanse - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku
Rok wydania:
2012
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac.: Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 31 maja 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego : doskonalenie procedur kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Contact
Rok wydania:
2016
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Rachunkowość - systemy informacyjno-wyszukiwawcze.
Finanse publiczne - Polska - rachunkowość - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie ryzykiem w sektorze finansów publicznych : wzorcowa dokumentacja zarządzania ryzykiem z komentarzem uwzględniająca wymogi wynikające z Komunikatu Ministra Finansów w zakresie planowania oraz zarządzania ryzykiem z dnia 6 grudnia 2012 r. (Dz.Urz. MF z 2012 r. poz. 56) / Krzysztof Puchacz
Wydawca:
Gdańsk : ODDK
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia z zakresu finansów i polityki fiskalnej / red. nauk. Tadeusz Juja
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 200
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; 289
Temat:
Rachunek kosztów - Polska - 1990-.
Controlling.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konstytucyjne gwarancje niezależności najwyższych organów kontroli w państwach członkowskich UE / Maciej Serowaniec
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"
Wydanie:
Wydanie 1
Rok wydania:
2018
Temat:
Prawo konstytucyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Kontrola parlamentarna - Kraje Unii Europejskiej.
Kontrola finansów publicznych - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka finansowa jednostek samorządowych w systemie kontroli zarządczej - pytania i odpowiedzi / pod red. Moniki Dębowskiej-Sołtyk i Piotra Sołtyka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Temat:
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw / redaktor naczelny Waldemar Gos ; redaktor naukowy Dariusz Zarzecki
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 4/2016 (82), cz.1
Czas na Pieniądz
Temat:
Przedsiębiorstwa - wielkość - aspekt ekonomiczny.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena.
Controlling.
Kontrola finansów publicznych.
Finanse międzynarodowe - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 53
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : wzory instrukcji i procedur / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Temat:
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola skarbowa i podatkowa / Ferdynand Głodzik
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Zakład Doradztwa i Organizacji
Wydanie:
Wg. stanu prawnego na dzień 15 stycznia 2000 roku
Rok wydania:
2000
Seria:
Biblioteka Podatnika, 1234-7582 ; 38
Temat:
Kontrola podatkowa - Polska.
Kontrola podatkowa - Polska - formularze.
Kontrola podatkowa - Polska - legislacja.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Administracja skarbowa - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Źródła finansowania i miary oceny finansowej podmiotów publicznych i prywatnych / [red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Studia i Prace, 0860-2751 ; T. (DCCCXII) 738
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - ocena - Polska - 1990-.
Efektywność kosztów - ocena - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego / Aleksandra Nadolska
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 czerwca 2014 r
Rok wydania:
2014
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Polska. Komisja Nadzoru Finansowego.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Kontrola finansowa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Ryszard Żółtowski, Joanna Klak, Aleksandra Szyba, Katarzyna Młynarczyk, Marta Witkowska, Agnieszka Luma
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w administracji samorządowej : standardy i sposoby praktycznej realizacji / Mirosław Sola
Wydawca:
Warszawa : MUNCIPIUM SA
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1173) 1099
Temat:
Kontrola wewnętrzna.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii / redakcja naukowa Katarzyna Mokrzycka-Kogut, Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Finanse.
COVID-19 - aspekt ekonomiczny.
Pandemia COVID-19 (2020- ) - aspekt ekonomiczny.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse, rachunkowość, kontrola i audyt w sektorze publicznym i prywatnym : studium przypadków / redakcja naukowa Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Kontrola finansowa - Polska.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość.
Kontrola finansów publicznych - Polska - studium przypadku.
Przedsiębiorstwa - Polska - rachunkowość - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola skarbowa : praktyczne porady i wzory pism wraz z przepisami prawnymi / Wiesław Nuszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. C. H. Beck
Rok wydania:
1997
Seria:
Poradniki Becka
Temat:
Prawo podatkowe - przepisy karne - Polska - legislacja.
Postępowanie administracyjne - Polska - kodeksy.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Kontrola podatkowa - Polska - formularze.
Kontrola podatkowa - Polska - legislacja.
Kontrola podatkowa - Polska - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa / redakcja naukowa Jakub J. Brdulak i Anna Kłopotek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2008
Temat:
Europejski Fundusz Socjalny.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie i finansowanie w podmiotach gospodarujących : zainteresowania młodego pokolenia / redakcja naukowa Marek Szymański
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Młodych Ekonomistów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2299-9582 ; t. 4
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Finanse - aspekt psychologiczny.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Likwidacja przedsiębiorstw - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 3 zaktualizowane i rozszerz
Rok wydania:
2012
Seria:
Beck Info Biznes
Temat:
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy.
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy - Polska.
Odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność funkcjonariuszy - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność cywilna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność urzędnika administracji publicznej : odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywilnoprawna i karna / pod red. Joanny Borkowskiej ; [aut.: Joanna Borkowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Wyd. 2 zaktualizowane i rozsz
Rok wydania:
2011
Seria:
Beck Info Biznes
Temat:
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy.
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy - Polska.
Odpowiedzialność zawodowa - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność funkcjonariuszy - Polska - 1990-.
Odpowiedzialność cywilna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień. Cz. 3 / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska, Maciej Rysiński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Kontrola wewnętrzna.
Kontrola zarządzania.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych / Justyna Bezrutczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Budżety lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Budżety lokalne - Polska.
Finanse publiczne - Polska.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekty prawne i finansowe funkcjonowania państwowych jednostek budżetowych / Justyna Bezrutczyk
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2018
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Budżety lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Budżety lokalne - Polska.
Finanse publiczne - Polska.
Kontrola finansów publicznych - Polska.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rachunkowości w pomiarze i kształtowaniu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego / Iwona Franczak
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Samorząd lokalny - aspekt ekonomiczny.
Samorząd lokalny - finanse - 1990-.
Kontrola finansów publicznych.
Finanse publiczne - rachunkowość.
Dłużnik i wierzyciel.
Sprawozdania finansowe.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego jako instrument poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi / Anna Ryl
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej : materiały szkoleniowe / red. nauk. Aleksander Cieśliński, Waldemar Sługocki
Wydawca:
Zielona Góra ; Łagów : Regionalna Izba Obrachunkowa
Rok wydania:
2004
Temat:
Unia Europejska - członkostwo - aspekt ekonomiczny - Polska.
Unia Europejska - Polska - finanse.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Prawo europejskie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi w jednostkach budżetowych na przykładzie sądów rejonowych / Dorota Machnik
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2008
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola finansów publicznych.
Controlling.
Zarządzanie środkami pieniężnymi.
Przedsiębiorstwa - ocena.
Sprawozdania finansowe - ocena.
Sądy pierwszej instancji.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny programu "500+" : wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2016 r
Rok wydania:
2016
Temat:
Pomoc społeczna - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompetencje organów państwa w zakresie autoryzacji budżetu / Wojciech Łączkowski
Wydawca:
Poznań : UAM
Rok wydania:
1968
Seria:
Prace Wydziału Prawa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 29
Temat:
Budżet - Polska - 1945-1970.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska.
Budżet - prawo - Polska - 1945-1970.
Rady narodowe - prawo - Polska - 1945-1970.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi / Zdzisław Fedorowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Rok wydania:
1978
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje socjalistyczne.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Przedsiębiorstwa - finanse - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania jednostkami gospodarczymi / Zdzisław Fedorowicz
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 zm
Rok wydania:
1989
Temat:
Gospodarka publiczna - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Kraje socjalistyczne.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Przedsiębiorstwa - finanse - kontrola państwa - Kraje socjalistyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
2001 Miller GASS guide : a comprehensive restatement of standards for auditing, attestation, compilation, and review / Larry P. Bailey
Wydawca:
San Diego : Harcourt Professional Publishing
Rok wydania:
2000
Temat:
Kontrola finansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy kontroli finansowej / Leon Kurowski, Hanna Sochacka-Krysiak
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne
Wydanie:
Wyd. 3 zm
Rok wydania:
1988
Temat:
Kontrola finansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdanie z Działalności Komisji Nadzoru Finansowego w ... Roku
Wydawca:
Warszawa : Komisja Nadzoru Finansowego
Rok wydania:
2008-2017
Temat:
Polska. Komisja Nadzoru Finansowego - czasopisma.
Kontrola finansowa - Polska - 1990- - czasopisma.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Rynek kapitałowy - kontrola państwa - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności / red. Mirosław Stec, Marek Mączyński
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Lex, 1897-4392
Temat:
Samorząd lokalny - prawo - Polska - 1990- - konferencje.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Administracja lokalna - kontrola państwa - Polska - 1990- - konferencje.
Samorząd lokalny - Polska - 1990- - konferencje.
Nadzór administracyjny - Polska - 1990- - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz