Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-81 z 81
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Cz. 1 / [redaktor naczelny: Waldemar Gos ; redaktor naukowy: Kazimiera Winiarska ; redaktor tematyczny: Kazimiera Winiarska ; redaktor statystyczny: Anna Gdakowicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 6/2016 (84)
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Danuta Maciejewska
Wydawca:
Kraków : Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowców s.c. A. Dudek i A. Rynkiewicz
Rok wydania:
cop. 2017
Seria:
Administracja i Sekretariaty Sądowe
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Sądy - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania : monografia naukowa / pod red. Aliny Matuszak-Flejszman
Wydawca:
Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Rok wydania:
2010
Seria:
Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska
Temat:
Zarządzanie - normy.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Zarządzanie środowiskiem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w racjonalizowaniu samorządowej gospodarki finansowej / Krzysztof Ćwieląg
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 600
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - Opolskie, Województwo (1999- ).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2008
Seria:
Środki Unijne
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Księgi rachunkowe - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - rachunkowość - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej / redakcja naukowa Lech Kościelecki, Mieczysław Magierski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2019
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Administracja publiczna - Polska - zarządzanie - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny programu "500+" : wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2016 r
Rok wydania:
2016
Temat:
Pomoc społeczna - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Anny Kostur
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Finanse publiczne - ocena.
Finanse publiczne - ocena - Polska.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego : monitoring, kontrola, audyt / Patrycja Szulin
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 4 grudnia 2020 r
Rok wydania:
2021
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 53
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w JST : praktyczne ujęcie, dokumentacja, wnioski / Monika Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - zarządzanie - 1990-.
Samorząd lokalny - finanse - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego / Ewa Sławińska-Tomtała
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: grudzień 2015
Rok wydania:
2015
Seria:
Beck Info Biznes
Sektor Publiczny w Praktyce
Temat:
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - poradniki.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990- - poradniki.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990- - poradniki.
Postępowanie administracyjne - Polska - 1990- - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola w gospodarce uspołecznionej / Stanisław Akoliński
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarządy Okręgów katowickiego, warszawskiego i wrocławskiego
Rok wydania:
[1969]
Seria:
Materiały Szkoleniowe / Centralne Zaoczne Studium dla Pracowników Obsługi Prawnej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej ; 11
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zakład pracy jako zakład administracyjny : z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy) / Arkadiusz Sobczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Temat:
Przedsiębiorstwa - prawo - Polska - 1990-.
Pracodawca i pracownik (prawo) - Polska - 1990-.
Pracownicy - prawa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Prawo pracy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, metody i technika kontroli i rewizji gospodarczej : materiały pomocnicze do szkolenia pracowników kontroli i rewizji gospodarczej spółdzielczości rolniczej "Samopomoc Chłopska" / Stanisław Akoliński [i 11 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Rok wydania:
1978
Temat:
Spółdzielnie rolnicze - Polska - 1945-1990.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1945-1990.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku
Rok wydania:
2012
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac.: Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 31 maja 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa / redakcja naukowa Jakub J. Brdulak i Anna Kłopotek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2008
Temat:
Europejski Fundusz Socjalny.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory dokumentów audytu wewnętrznego : z komentarzem i przykładami zadań audytowych / Andrzej Tyka, Marek Januszczyk, Dariusz Winiarski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual., stan prawny na dzień 1 maja 2008 r
Rok wydania:
2008
Temat:
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Praca Naukowa
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez prezesa UZP : na podstawie informatorów Urzędu Zamówień Publicznych, lipiec 2012 - czerwiec 2013 / [oprac. Urząd Zamówień Publicznych]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2013
Temat:
Zamówienia publiczne - kontrola państwa - Polska.
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień. Cz. 3 / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska, Maciej Rysiński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Temat:
Kontrola wewnętrzna.
Kontrola zarządzania.
Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-.
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : wzory instrukcji i procedur / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Temat:
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w administracji samorządowej : standardy i sposoby praktycznej realizacji / Mirosław Sola
Wydawca:
Warszawa : MUNCIPIUM SA
Rok wydania:
cop. 2009
Temat:
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Ryszard Żółtowski, Joanna Klak, Aleksandra Szyba, Katarzyna Młynarczyk, Marta Witkowska, Agnieszka Luma
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola udzielania zamówień publicznych / Ewa Przeszło
Wydawca:
Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2013 r
Rok wydania:
2013
Temat:
Zamówienia publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Zamówienia publiczne - prawo europejskie.
Zamówienia publiczne - prawo - badania porównawcze.
Zamówienia publiczne - kontrola państwa - Polska.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Temat:
Kontrola zarządzania - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola ksiąg rachunkowych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego jako instrument poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi / Anna Ryl
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Temat:
Uniwersytet Śląski (Katowice) - rozprawy akademickie.
Kontrola finansowa - Polska - 1990-.
Finanse publiczne - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Samorząd lokalny - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - prawo - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową : perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych / Jacek Gad
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Zarządzanie
Temat:
Ład korporacyjny - badania porównawcze.
Ład korporacyjny - Polska - 1990-.
Ład korporacyjny - Niemcy.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Kontrola finansowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1173) 1099
Temat:
Kontrola wewnętrzna.
Kontrola finansów publicznych - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym / Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : NBP Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. nr 181
Temat:
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne - zarządzanie.
Kontrola wewnętrzna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wydatki jednostki samorządu terytorialnego : audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputkowska, Arkadiusz Jerzy Sputkowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o
Rok wydania:
2008
Temat:
Samorząd lokalny - Polska - finanse - 1990-.
Finanse lokalne - prawo - Polska - 1990-.
Kontrola wewnętrzna - Polska - formularze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Witold Nieciuński : studia i prace, 1964-2004 : sprawy mieszkaniowe, polityka społeczna, problemy polityczne / wybór i red. Cezary Żołędowski
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Temat:
Polityka społeczna - 1945-.
Polityka społeczna - 1990-.
Problemy społeczne - 1990-.
Problemy społeczne - 1945-.
Stosunki międzynarodowe - 1945-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie / Ewelina Papaj-Wlisłocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Temat:
Uniwersytet Ekonomiczny (Katowice) - rozprawy akademickie.
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa) - badania - Polska - 1990-.
Rachunkowość.
Prawo gospodarcze publiczne.
Kontrola wewnętrzna.
Ekorozwój - aspekt polityczny.
Ekorozwój - aspekt moralny.
Sprawozdania.
Raporty spółek.
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-81 z 81

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz