Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kontrola wewnętrzna - Polska - 1990-." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-83 z 83
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w praktyce / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 72
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt : funkcje, formułowanie ustaleń, ryzyka / Zbysław Dobrowolski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w systemie kontroli w przedsiębiorstwie / Krzysztof Nitkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej / Agnieszka Skoczylas-Tworek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Cz. 1 / [redaktor naczelny: Waldemar Gos ; redaktor naukowy: Kazimiera Winiarska ; redaktor tematyczny: Kazimiera Winiarska ; redaktor statystyczny: Anna Gdakowicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2450-7741 ; nr 6/2016 (84)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w funkcjonowaniu sektora publicznego : ryzyko, odpowiedzialność, finansowanie / redakcja naukowa Paweł Dec, Gabriel Główka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządzania w sektorze publicznym : regulacje, instrumenty, mechanizmy / redakcja naukowa Paweł Dec, Gabriel Główka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce / Adam Bela
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena funkcjonalności systemu kontroli w Siłach Zbrojnych RP / Monika Nowikowska
Wydawca:
Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sądach : zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Danuta Maciejewska
Wydawca:
Kraków : Suprema Lex. Centrum Szkolenia Kadr i Samorządowców s.c. A. Dudek i A. Rynkiewicz
Rok wydania:
cop. 2017
Seria:
Administracja i Sekretariaty Sądowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym : teoria i praktyka / redakcja naukowa Paweł Dec, Gabriel Główka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / Joanna Przybylska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II zmienione
Rok wydania:
2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Samoocena w audycie wewnętrznym jednostek sektora finansów publicznych / Piotr Bednarek
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / redakcja naukowa Joanna Przybylska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie II, stan prawny na 30 czerwca 2019 r
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / Joanna Przybylska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2010
Seria:
Rubinum / CeDeWu
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym / Joanna Przybylska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III, stan prawny na 31 marca 2018 r
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych / redakcja naukowa Joanna Przybylska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczne komunikowanie w audycie wewnętrznym / Joanna Przybylska, Waldemar Rydzak, Jacek Trębecki
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audit narzędziem utrzymania i doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania : monografia naukowa / pod red. Aliny Matuszak-Flejszman
Wydawca:
Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Rok wydania:
2010
Seria:
Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w racjonalizowaniu samorządowej gospodarki finansowej / Krzysztof Ćwieląg
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Studia i Monografie / Uniwersytet Opolski, 1233-6408 ; nr 600
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w szkole lub placówce oświatowej : komentarz, przykłady, dokumentacja / Jan Lewandowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów i rachunkowości w firmie a zagrożenia związane z rozliczaniem środków unijnych / Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2008
Seria:
Środki Unijne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny w banku / Agnieszka Janc, Radosław Kałużny ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce / Anna Wójtowicz-Dawid
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2021 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych : zadania skarbnika i głównego księgowego / Renata Niemiec
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza jednostek sektora finansów publicznych / Dorota Fleszer
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 stycznia 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Dobre Praktyki w Samorządzie Terytorialnym
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych : wybrane aspekty i przykłady / redakcja naukowa Paweł Dec
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa : audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach zhierarchizowanych i administracji publicznej / redakcja naukowa Lech Kościelecki, Mieczysław Magierski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny a ocena kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych i instytucji / pod redakcją Piotra Bednarka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny programu "500+" : wzory list kontrolnych oraz kwestionariuszy kontroli wewnętrznej / Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski
Wydawca:
Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2016 r
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Relacje audytu i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych / redakcja naukowa Paweł Dec, Gabriel Główka
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Anny Kostur
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Wydanie:
Wyd. 2 popr
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego : monitoring, kontrola, audyt / Patrycja Szulin
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 4 grudnia 2020 r
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych / [red. nauk. Kazimiera Winiarska]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1733-2842 ; nr 53
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w JST : praktyczne ujęcie, dokumentacja, wnioski / Monika Tomaszewska
Wydawca:
Warszawa : C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: listopad 2021 r
Rok wydania:
2021
Seria:
Sektor Publiczny w Praktyce : ustrój i organizacja
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego / Ewa Sławińska-Tomtała
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: grudzień 2015
Rok wydania:
2015
Seria:
Beck Info Biznes
Sektor Publiczny w Praktyce
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin kontroli wewnętrznej / Irena Majsterkiewicz
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Wydanie:
Wyd. 2
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola w gospodarce uspołecznionej / Stanisław Akoliński
Wydawca:
Katowice : Zrzeszenie Prawników Polskich. Zarządy Okręgów katowickiego, warszawskiego i wrocławskiego
Rok wydania:
[1969]
Seria:
Materiały Szkoleniowe / Centralne Zaoczne Studium dla Pracowników Obsługi Prawnej Jednostek Gospodarki Uspołecznionej ; 11
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regulamin kontroli wewnętrznej / Irena Majsterkiewicz
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Budżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego / Marta Kołodziej-Hajdo
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zakład pracy jako zakład administracyjny : z problematyki kontroli, prawa wewnętrznego i innych zadań publicznych pracodawcy (zakładu pracy) / Arkadiusz Sobczyk
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie rynkowym / Emilian Górecki
Wydawca:
Łódź : Agencja Wydawnicza InterFart
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją / redakcja naukowa Joanna Przybylska, Sławomira Kańduła, Iwona Bogucka ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo UEP
Rok wydania:
2024
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola wewnętrzna w wiejskich spółdzielniach zaopatrzenia i zbytu / Franciszek Skrzypek
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw CRS
Wydanie:
Przepisy podano wg stanu prawnego obowiązującego w dn. 1 sierpnia 1975 r
Rok wydania:
1975
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacja, metody i technika kontroli i rewizji gospodarczej : materiały pomocnicze do szkolenia pracowników kontroli i rewizji gospodarczej spółdzielczości rolniczej "Samopomoc Chłopska" / Stanisław Akoliński [i 11 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Rok wydania:
1978
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola gospodarcza w spółdzielczości pracy / Tadeusz Grosman
Wydawca:
Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Rok wydania:
1977
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza : aspekty teoretyczne i praktyczne / Artur Piaszczyk
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2020
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych : według najnowszej wersji ustawy o finansach publicznych / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2011 roku
Rok wydania:
2012
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac.: Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Wydanie:
Wyd. 2 rozsz. i zaktualizowane, stan prawny na dzień 31 maja 2009 r
Rok wydania:
2009
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / redakcja naukowa Marek Lisiński ; autrzy Edyta Bielińska-Dusza [i 4 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [poszczególne rozdz. oprac. Waldemar Gos et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin"
Rok wydania:
2007
Seria:
Vademecum Rachunkowości
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory regulaminów i instrukcji w kontroli wewnętrznej : procedury kontroli dla urzędów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych. T. 1 / oprac. Józef Burzyński
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
cop. 2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory regulaminów i instrukcji w kontroli wewnętrznej : procedury kontroli dla urzędów samorządowych i ich jednostek organizacyjnych. T. 2 / oprac. Józef Burzyński
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych : finansowanie działalności, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa / redakcja naukowa Jakub J. Brdulak i Anna Kłopotek
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzory dokumentów audytu wewnętrznego : z komentarzem i przykładami zadań audytowych / Andrzej Tyka, Marek Januszczyk, Dariusz Winiarski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o
Wydanie:
Wyd. 2 uaktual., stan prawny na dzień 1 maja 2008 r
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzanie systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Przemysław Walentynowicz
Wydawca:
Warszawa : Infor Ekspert
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Sfera budżetowa : opinie ekspertów
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza i ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych / Dorota Adamek-Hyska, Tomasz Lis, Aleksandra Szewieczek, Marcin Tatoj, Katarzyna Tkocz-Wolny
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Seria:
Praca Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola udzielania zamówień publicznych prowadzona przez prezesa UZP : na podstawie informatorów Urzędu Zamówień Publicznych, lipiec 2012 - czerwiec 2013 / [oprac. Urząd Zamówień Publicznych]
Wydawca:
Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praktyka funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce / Anna Bartoszewicz
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień. Cz. 3 / redakcja naukowa Izabela Zawiślińska, Maciej Rysiński
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2022
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola wewnętrzna, kontrola finansowa i audyt w jednostkach sektora finansów publicznych / Zygmunt Rola
Wydawca:
Ostrołęka : "Alpha Pro"
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych : wzory instrukcji i procedur / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2010
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych : wzory i przykłady / Ewaryst Kowalczyk
Wydawca:
Wrocław : Presscom
Rok wydania:
2011
Seria:
Biblioteka Finanse Publiczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza w administracji samorządowej : standardy i sposoby praktycznej realizacji / Mirosław Sola
Wydawca:
Warszawa : MUNCIPIUM SA
Rok wydania:
cop. 2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego / Elżbieta Izabela Szczepankiewicz, Aldona Kamela-Sowińska, Ryszard Żółtowski, Joanna Klak, Aleksandra Szyba, Katarzyna Młynarczyk, Marta Witkowska, Agnieszka Luma
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na dzień 30 maja 2015 r
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny : teoria i praktyka / Bolesław Rafał Kuc
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Menedżerskie PTM
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola i audyt w sektorze publicznym : kierunki zmian / Bolesław Rafał Kuc
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo PTM
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak wdrożyć i realizować kontrolę zarządczą? : poradnik ze wzorami dokumentów / Mirosław Sola
Wydawca:
Warszawa : Municipium
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola udzielania zamówień publicznych / Ewa Przeszło
Wydawca:
Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2013 r
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych : projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania / Piotr Sołtyk
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2013 r
Rok wydania:
2013
Seria:
Beck Info Biznes
Kontrola Zarządcza i Audyt dla Praktyków
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego jako instrument poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi / Anna Ryl
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2012
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową : perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych / Jacek Gad
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Zarządzanie
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola wewnętrzna instrumentami nadzorującymi racjonalność działań / Marcin Kaczmarek, Monika Kaczurak-Kozak, Tomasz Strąk, Kazimiera Winiarska
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Seria:
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; t. (1173) 1099
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej : zagadnienia praktyczne / Alina Walenia, Małgorzata Wilczyńska
Wydawca:
Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Wydanie:
Stan prawny na dzień 31 października 2022 r
Rok wydania:
2023
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt wewnętrzny w teorii i praktyce ubezpieczeniowej / Bożena Mikołajczyk, Marzena Krawczyk
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zasady wykorzystania funduszy inwestycyjnych i funduszu spójności / Barbara Bakalarska, Krzysztof Czerwiński
Wydawca:
Warszawa : InfoAudit
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola gospodarcza w jednostkach budżetowych / Stanisław Kałużny, Tadeusz Zawadzak
Wydawca:
Warszawa : Kwantum
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Audyt i kontrola zarządzania długiem publicznym / Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak
Wydawca:
Warszawa : NBP Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2004
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych ; z. nr 181
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wydatki jednostki samorządu terytorialnego : audyt wewnętrzny, wzory kwestionariuszy, testy zgodności / Zofia Wojdylak-Sputkowska, Arkadiusz Jerzy Sputkowski
Wydawca:
Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych : poradnik dla kontrolowanych / Andrzej Grzegorz Ponczek
Wydawca:
Warszawa : "Municipium"
Rok wydania:
cop. 2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kompletna szarość : cenzura w latach 1965-1972 : instytucja i ludzie / Aleksander Pawlicki
Wydawca:
Warszawa : "Trio"
Rok wydania:
2001
Seria:
W Krainie PRL
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Witold Nieciuński : studia i prace, 1964-2004 : sprawy mieszkaniowe, polityka społeczna, problemy polityczne / wybór i red. Cezary Żołędowski
Wydawca:
Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania ujawnień danych niefinansowych w sprawozdaniach z działalności spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie / Ewelina Papaj-Wlisłocka
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2020
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-83 z 83

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz