Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kraje Unii Europejskiej" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Multilingual interpretation of European Union law / Mattias Derlén
Wydawca:
Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International
Rok wydania:
2009
Seria:
European Monographs, 0926-9657 ; 67
Temat:
Projekty ustaw - Kraje Unii Europejskiej.
Wielojęzyczność - Kraje Unii Europejskiej.
Tłumaczenie - Kraje Unii Europejskiej.
Redagowanie projektów ustaw - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo - Kraje Unii Europejskiej - unifikacja międzynarodowa.
Prawo - Kraje Unii Europejskiej - język.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A re-definition of belonging? : language and integration tests in Europe / ed. by Ricky van Oers, Eva Ersbøll, Dora Kostakopoulou
Wydawca:
Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers
Rok wydania:
2010
Seria:
Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, 1568-2749 ; vol. 20
Temat:
Naturalizacja - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka językowa - Kraje Unii Europejskiej.
Akulturacja - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sploty Europy : przemiany demokratyczne z perspektywy młodych obywateli Litwy i Polski : zbiór rozpraw = Europos susipynimai : demokratinės permainos iš jaunųjų Litetuvos ir Lenkijos piliečių perspektyvos : darbų rinkinys / pod red. Kamila Pietrowiaka i Mateusza Sikory
Wydawca:
Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram
Rok wydania:
2014
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja - aspekt społeczny.
Kraje Unii Europejskiej - opinia publiczna polska.
Kraje Unii Europejskiej - opinia publiczna litewska.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Litwa.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Polska.
Polska - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Litwa - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej / Sylwia Żyrek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2019
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Jurysdykcja - Kraje Unii Europejskiej.
Zobowiązania (prawo) - Kraje Unii Europejskiej.
Umowy elektroniczne - Kraje Unii Europejskiej.
Internet - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The European restructuring directive / Gerard McCormack
Wydawca:
Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar Publishing
Rok wydania:
© 2021
Seria:
Elgar Corporate and Insolvency Law and Practice
Temat:
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - Kraje Unii Europejskiej.
Upadłość - Kraje Unii Europejskiej.
Zabezpieczenia (prawo) - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek turystyczny Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / Barbara Jolanta Dąbrowska
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Turystyka - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka turystyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Turystyka międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Taksonomia : komentarz do rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje / pod red. Radosława Maruszkina
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck
Wydanie:
Stan prawny: maj 2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Ustawy w Praktyce
Temat:
Środowisko - prawo europejskie - interpretacja.
Zmiany klimatyczne - Kraje Unii Europejskiej.
Zanieczyszczenie - zwalczanie - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej.
Inwestycje - prawo - interpretacja - Kraje Unii Europejskiej.
Przedsiębiorstwa - aspekt środowiskowy - Kraje Unii Europejskiej.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej / red. nauk. Teresa Famulska, Jerzy Nowakowski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Studia Finansów i Bankowości
Temat:
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej.
Banki - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / redaktorzy naukowi Elżbieta Sobczak, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 244
Temat:
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rozwoju regionalnego / red. nauk. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 180
Temat:
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej.
Zagospodarowanie przestrzenne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa w Polsce - Polska w Europie : praca zbiorowa. Cz. 2, [Zarządzanie i marketing, prawo] / pod red. Henryka Mruka i Bogdana Koszela ; [Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu]
Wydawca:
Poznań : Forum Naukowe ; Wrocław : PASSAT-Paweł Pietrzyk
Rok wydania:
2004
Temat:
Zarządzanie - Kraje Unii Europejskiej.
Marketing - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Draft Common Frame of Reference : national and comparative perspectives / editors: Vincent Sagaert, Matthias Storme, Evelyne Terryn
Wydawca:
Cambridge [etc.] : Intersentia
Rok wydania:
2012
Seria:
Ius Commune Europaeum ; 99
Temat:
Prawo cywilne - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Własność - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Umowy - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zobowiązania (prawo) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Prawo - Kraje Unii Europejskiej - unifikacja międzynarodowa - konferencje.
Akty prawne - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Effectiveness of extradition and the European arrest warrant / ed. by Stanisław Pikulski, Krystyna Szczechowicz, Marta Romańczuk-Grącka
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Aresztowanie - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Wymiar sprawiedliwości karnej - Kraje Unii Europejskiej.
Ekstradycja - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Skuteczność ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania / pod redakcją Stanisława Pikulskiego, Krystyny Szczechowicz i Marty Romańczuk-Grąckiej
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
copyright 2014
Temat:
Aresztowanie - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Wymiar sprawiedliwości karnej - Kraje Unii Europejskiej.
Ekstradycja - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo do informacji o działaniach władz publicznych Unii Europejskiej / Dariusz Adamski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Rok wydania:
2011
Seria:
Monografie Prawnicze
Temat:
Wolność informacji - Kraje Unii Europejskiej.
Jawność informacji - Kraje Unii Europejskiej.
Informacja - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Przejrzystość władzy - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Democracy at risk : the growth of nationalism and extreme right parties as threat to the EU / Ewa Rokicka, Jeremy Leaman, Dieter Eißel
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2020
Temat:
Populizm - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Radykalizm - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Demokracja - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ksenofobia - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport z badania sektora bankowości detalicznej : dokument roboczy Komisji Europejskiej, towarzyszący Komunikatowi Komisji - Badanie sektorowe na podstawie art. 17 rozporządzenia 1/2003 w sprawie bankowości detalicznej (raport końcowy) KOM(2007) 33 wersja ostateczna / Komisja Europejska. Dyrektoriat Generalny ds. Konkurencji
Wydawca:
Warszawa : PMCF
Rok wydania:
2007
Temat:
Banki - Kraje Unii Europejskiej.
Karty bankowe - Kraje Unii Europejskiej.
Pieniądz elektroniczny - Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej : osiagnięcia, szanse, wyzwania / Paweł J. Borkowski, Katarzyna Dośpiał-Borysiak, Tomasz Kapuśniak
Wydawca:
Lublin [etc.] : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
Rok wydania:
2009
Seria:
Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; 1
Temat:
Europa Północna - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Europa Północna.
Europa Południowa - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Europa Południowa.
Europa Wschodnia - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarka rynkowa - Kraje Unii Europejskiej.
Liberalizm ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Kapitalizm - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla spójności Europy : gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność / redaktorzy tematyczni Ewa Pancer-Cybulska, Ewa Szostak
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2017
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 466
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Fundusze strukturalne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencja - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public services and the European Union : healthcare, health insurance and education services / Laura Nistor
Wydawca:
The Hague : T. M. C. Asser Press ; Berlin : Heidelberg : Springer-Verlag
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Legal Issues of Services of General Interest
Temat:
Pomoc społeczna - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Opieka medyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka zdrowotna - Kraje Unii Europejskiej.
Ekonomika zdrowia - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Młodzież w społeczeństwie wielokulturowym : od małej ojczyzny do globalnego świata / redakcja naukowa Daniel Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2015
Seria:
Engram
Temat:
Mniejszości - edukacja - Kraje Unii Europejskiej.
Mniejszości - Kraje Unii Europejskiej.
Młodzież - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Pluralizm kulturowy - aspekt społeczny - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Union law after Maastricht : a practical guide for lawyers outside the common market / edited by Ralph H. Folsom, Ralph B. Lake, Ved P. Nanda
Wydawca:
The Haque [etc.] : Kluwer Law International
Rok wydania:
cop. 1996
Temat:
Handel - reglamentacja - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo handlowe - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo obrotu gospodarczego - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność systemów gospodarczych krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Usługi we wzroście konkurencyjności Unii Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki, Adam Szymaniak, Klaudia Kałążna
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania:
2010
Seria:
Strategia Unii Europejskiej dla Wzrostu Konkurencyjności Globalnej ; 4
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Transport i komunikacja - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Offshoring - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Usługi - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa / Piotr Siemiątkowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2015
Temat:
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przepływy kapitałów - Kraje Unii Europejskiej.
Inwestycje kapitału - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Przepływy kapitałów - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The politics of insecurity : fear, migration and asylum in the EU / Jef Huysmans
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2006
Seria:
The New International Relations
Temat:
Bezpieczeństwo narodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo azylu - Kraje Unii Europejskiej.
Emigracja i imigracja - polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Temat:
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Wydanie:
Wyd. 1, dodr
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa obywateli? : proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej / Małgorzata Winiarska-Brodowska
Wydawca:
Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas"
Rok wydania:
2014
Temat:
Udział w polityce - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo informacyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Społeczeństwo obywatelskie - Kraje Unii Europejskiej.
Komunikacja w polityce - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozporządzenie UE Nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu : komentarz / Stanisław Piątek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2017
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Wolność informacji - Kraje Unii Europejskiej.
Wolność informacji - interpretacja - Kraje Unii Europejskiej.
Internet - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Internet - prawo - interpretacja - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Swoboda przepływu kapitału i usługi finansowe w Unii Europejskiej / Bartosz Bacia, Anna Zawidzka
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo
Rok wydania:
2011
Seria:
System Prawa Unii Europejskiej. Podręcznik ; t. 18
Temat:
Usługi finansowe - Kraje Unii Europejskiej.
Przepływy kapitałów - Kraje Unii Europejskiej.
Przepływy kapitałów - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Usługi finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Financial regulation and civil liability in European law / edited by Olha O. Cherednychenko, Mads Andenas
Wydawca:
Cheltenah, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar Publishing
Rok wydania:
© 2020
Temat:
Usługi finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Instytucje finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność (prawo) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Środowisko bezpieczeństwa europejskiego w świetle zagrożeń militarnych ze strony Rosji / Bogdan Grenda
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2019
Temat:
Bezpieczeństwo państwa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Rosja.
Rosja - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The law of money and financial services in the EC / John Anthony Usher
Wydawca:
Oxford : Oxford University Press
Wydanie:
[2 ed.]
Rok wydania:
2000
Seria:
Oxford EC Law Library
Temat:
Przepływy kapitałów - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Usługi finansowe - Kraje Unii Europejskiej.
Pieniądz - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Usługi finansowe - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006 : uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny / Leszek Butowski
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2009
Temat:
Turystyka - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Free movement of persons within the European Community / by Friedl Weiss and Frank Wooldridge
Wydawca:
The Hague : Kluwer Law International
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
European Monographs, 0926-9657 ; 30
Temat:
Swobodny przepływ osób - Kraje Unii Europejskiej.
Usługi - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Wolne zawody - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Wolność pracy - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Regionalizm, polityka regionalna i Fundusze Strukturalne w Unii Europejskiej / red. Artur Adamczyk, Jan Borkowski ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : CEUW
Rok wydania:
2005
Temat:
Regionalizm - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Fundusze strukturalne - Kraje Unii Europejskiej.
Fundusze strukturalne - Polska.
Regiony przygraniczne - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mobility and migration of labour in the European Union and their specific implications for young people / Alexandros Tassinopoulos, Heinz Werner, SØoren Kristensen ; European Union ; European Centre for the Development of Vocational Training
Wydawca:
Luxembourg ; Thessaloniki : Office for Official Publications of the European Communities : CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
Rok wydania:
1998
Seria:
CEDEFOP Document
Temat:
Migracja wewnętrzna - Kraje Unii Europejskiej.
Mobilność siły roboczej - Kraje Unii Europejskiej.
Młodzież - praca - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
CFR & social justice : a short study for the European Parliment on the values underlying the draft Common Frame of Reference for European private law : what roles for fairness and social justice? / Martijn W. Hesselink
Wydawca:
Munich : Sellier. European Law Publishers
Rok wydania:
cop. 2008
Temat:
Umowy - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo cywilne - Kraje Unii Europejskiej.
Sprawiedliwość społeczna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej : ujęcie systemowe / Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 października 2017 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Prawo cywilne - Kraje Unii Europejskiej.
Sądy cywilne - Kraje Unii Europejskiej.
Orzecznictwo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej / redaktor naukowy Jarosław Czaja ; autorzy rozdziałów Ireneusz Mciuła [!], Piotr Nowaczyk, Rafał Mazur, Artur Sawicki, Anna Mikołajczyk, Krzysztof Miciuła, Artur Maik, Agnieszka Raczek, Monika Piśniak, Sylwia Wnuk, Żaneta Nejman, Monika Brenk
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia
Rok wydania:
2015
Temat:
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo narodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Rechtsnatur der Geldbuße im Wettbewerbsrecht der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft : ein Beitrag zum Wirtschaftsstrafrecht der Europäischen Gemenischaften / von Rolf Winkler
Wydawca:
Tübingen : J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
Rok wydania:
1971
Seria:
Juristische Studien ; Bd. 25
Temat:
Nieuczciwa konkurencja - Kraje Unii Europejskiej.
Grzywny - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo karne - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejska administracja publiczna / pod red. Roberta Wiszniowskiego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2005
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2774
Administracja i Polityka
Temat:
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Samorząd lokalny - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - administracja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Procesy reform w Niemczech i Unii Europejskiej = Reformprozesse in Deutschland und der Europäischen Union / red. Robert Grzeszczak, Maria Piotrowska ; [teksty pol. na jęz. niem. tł. "Germanica", teksty niem. na jęz. pol. tł. Magdalena Kurkowska]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 25
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3047
Temat:
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Niemcy - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - konferencje.
Niemcy - stosunki - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej / Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2010
Seria:
Strategia Unii Europejskiej dla Wzrostu Konkurencyjności Globalnej ; 2
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Innowacje - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Projekty rozwoju gospodarczego - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eu labor markets after post-enlargement migration / Martin Kahanec, Klaus F. Zimmermann, editors
Wydawca:
Berlin ; Heidelberg : Springer Verlag
Rok wydania:
2010
Temat:
Migracja wewnętrzna - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Pracownicy zagraniczni - Kraje Unii Europejskiej.
Rynek pracy - Kraje Unii Europejskiej.
Mobilność siły roboczej - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szersza Europa i nowa polityka sąsiedzka Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia stosunków Polski i państw nadbałtyckich z Rosją i Białorusią : praca zbiorowa / pod red. nauk. Eufemii Teichmann ; Zakład Badań nad Gospodarką Państw Bałtyckich. Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej
Wydawca:
Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2004
Temat:
Kraje Unii Europejskiej - polityka i rządy - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Rosja - Królewiec (obwód) - 1990- - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Białoruś - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Rosja - konferencje.
Królewiec (Rosja ; obwód) - stosunki - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Rosja - stosunki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Białoruś - stosunki - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys prawa swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej / red. Marek Krzysztof Kolasiński
Wydawca:
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora"
Rok wydania:
2013
Temat:
Wolny handel - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Przepływy kapitałów - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Swobodny przepływ osób - Kraje Unii Europejskiej.
Usługi - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka równości płci w Unii Europejskiej / Johanna Kantola ; tł. Jan Dzierzgowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Europejskie
Temat:
Równość płci - Kraje Unii Europejskiej.
Kobiety w polityce - Kraje Unii Europejskiej.
Kobiety - praca - Kraje Unii Europejskiej.
Rola wynikająca z płci - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transgraniczny handel i inwestycje w sektorze energetycznym Unii Europejskiej : problematyka prawna / Michał Krzykowski
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 września 2021 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Monografie Wydziału Prawa i Administracji UWM
Temat:
Handel zagraniczny - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Inwestycje zagraniczne - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Energetyka - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Energetyka - prawo - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wybrane problemy zrównoważonego rozwoju elektroenergetyki / Grażyna Wojtkowska-Łodej, Andrzej T. Szablewski, Tomasz Motowidlak
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2018
Temat:
Polityka energetyczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Energetyka - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Wytwarzanie energii elektrycznej - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej / Irena Pyka, Aleksandra Nocoń, Joanna Cichorska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Banki - kontrola państwa - Kraje Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka pieniężna nowych państw członkowskich Unii Europejskiej : od transformacji przez inflację do integracji / Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer Business
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Waluta - polityka publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej : studium prawnoporównawcze / Krzysztof Orzeszyna ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2007
Temat:
Kościół i państwo - Kraje Unii Europejskiej.
Wolność religijna - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo wyznaniowe - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo wyznaniowe - Kraje Unii Europejskiej - badania porównawcze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki integracyjnej / Janusz Balicki
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2010
Temat:
Muzułmanie - Kraje Unii Europejskiej.
Muzułmanie - Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Muzułmanie - akulturacja - Kraje Unii Europejskiej.
Muzułmanie - Kraje Unii Europejskiej - obyczaje i zwyczaje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynek papierów wartościowych strefy euro / pod red. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej
Wydawca:
Kraków : Oficyna Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2007
(2006)
Temat:
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Instytucje finansowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Papiery wartościowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Papiery wartościowe - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Handbook on the European arrest warrant / Rob Blekxtoon, editor-in-chief ; Wouter van Ballegooij, managing editor ; with a foreword by António Vitorino
Wydawca:
The Hague : T.M.C. Asser Press
Rok wydania:
cop. 2005
Temat:
Ekstradycja - Kraje Unii Europejskiej.
Zatrzymanie podejrzanego - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European security : the new transnational risks / Alessandro Politi
Wydawca:
Paris : Institute for Security Studies of Western European Union
Rok wydania:
1997
Seria:
Chaillot Papers, 1017-7566 ; 29
Temat:
Bezpieczeństwo międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Terroryzm - Kraje Unii Europejskiej - zapobieganie.
Przestępczość zorganizowana - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studium porównawcze systemów zabezpieczenia społecznego pracowników administracji publicznej oraz instytucji Unii Europejskiej / Paweł Kaleta
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Ubezpieczenia społeczne - Kraje Unii Europejskiej.
Administracja publiczna - Kraje Unii Europejskiej.
Pracownicy - prawa - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 : komentarz / redaktor J. Gołaczyński ; autorzy Jacek Gołaczyński, Łukasz Goździaszek, Piotr Rodziewicz, Marek Świerczyński, Marek Zalisko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: kwiecień 2015 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Krótkie Komentarze Becka
Temat:
Jurysdykcja - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo międzynarodowe - Kraje Unii Europejskiej.
Prawo międzynarodowe prywatne - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odpowiedzialność władz publicznych w państwach członkowskich w przestrzeni aksjologicznej Unii Europejskiej. Tom 1 / redakcja naukowa Łukasz J. Pikuła
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2015
Temat:
Wartości (filozofia) - Kraje Unii Europejskiej.
Ryzyko administracyjne - Kraje Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność cywilna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski nakaz dochodzeniowy w praktyce sądowej i prokuratorskiej : ujawnione problemy i perspektywy rozwoju / Joanna Klimczak, Dominik Wzorek, Eleonora Zielińska
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2022
Seria:
Prawo Publiczne / IWS
Temat:
Dochodzenia kryminalne - Kraje Unii Europejskiej.
Współpraca sądowa międzynarodowa - Kraje Unii Europejskiej.
Prokuratura - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej / oprac. zbiorowe pod red. Eugeniusza Bernadzkiego ; [tł. Antonina Arkuszewska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Informacyjne Lasów Państwowych : Instytut Badawczy Leśnictwa
Rok wydania:
2006
Temat:
Lasy - Kraje Unii Europejskiej - statystyki.
Leśnictwo - Kraje Unii Europejskiej - statystyki.
Polityka leśna - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Władze lokalne a lobbying w Unii Europejskiej / Cathryn Ross, współpr. P. Bongers i J. Jordan ; [tł. Jacek Papaj] ; Brytyjski Fundusz Know How
Wydawca:
Warszawa : Elipsa
Rok wydania:
2000
Seria:
Samorząd terytorialny a Unia Europejska ; z. 3
Temat:
Grupy nacisku - Kraje Unii Europejskiej.
Samorząd lokalny - Kraje Unii Europejskiej.
Lobbing - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz