Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kraje Unii Europejskiej - polityka społeczna." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska : geneza, problemy i elementy polityki społecznej / Zenon Krajewski
Wydawca:
Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza porównawcza poziomu opiekuńczości w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją Stanisława Swadźby
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna Wspólnot Europejskich / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : WSP TWP
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczno-społeczne problemy krajów Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Podlasiaka ; Zakład Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Uniwersytet Łódzki
Wydawca:
Łódź : ZMMiD UŁ
Rok wydania:
2001
Seria:
Euromarketing
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Demokratyczna polityka zamiast dominacji rynków : propozycje dla zintegrowanej strategii rozwoju w Europie : Euromemorandum 2005 / przekł. Włodzimierz Dymarski
Wydawca:
Poznań : Akademia Ekonomiczna. Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju
Wydanie:
Stan na listopad 2005
Rok wydania:
2006
Seria:
Raporty, Opracowania, Referaty = Working Papers / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Wydział Ekonomii. Katedra Polityki Gospodarczej i Planowania Rozwoju, 1429-8848 ; z. 32
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020 / Gabriela Wronowska, Janusz Rosiek, Agnieszka Witoń
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reform des Europäischen koordinierenden Sozialrechts / hrsg. von Eberhard Eichenhofer
Wydawca:
Köln [etc.] : Carl Heymanns Verlag
Rok wydania:
1993
Seria:
Osnabrücker Rechtswissenschaftliche Abhandlungen / hrsg. von den Professoren des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück ; Bd. 36
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Competitiveness strategies, resource struggles, and national interest in the new Europe / David Ellison
Wydawca:
Pittsburgh : The Center for Russian and East European Studies. University of Pittsburgh
Rok wydania:
2008
Seria:
The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, 0889-275X ; no. 1901
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'Europe, quel modèle économique et social ? = What economic and social model for Europe? / Maria João Rodrigues [et al.]
Wydawca:
Paris : Culturesfrance : Centre d'Analyse et de Prévision
Rok wydania:
cop. 2008
Seria:
Penser l'Europe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unijne dylematy / red. nauk. Maria Karasińska-Fendler
Wydawca:
Łódź : Instytut Europejski
Rok wydania:
2005
Seria:
Integracja Europejska. Lektury ; 61
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europa socjalna : iluzja czy rzeczywistość? / red. nauk. Włodzimierz Anioł, Maciej Duszczyk, Piotr. W. Zawadzki ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytet Warszawski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej : praca / pod red. Heleny Tendera-Właszczuk ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
Rok wydania:
2006
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE / pod red. Katarzyny Głąbickiej
Wydawca:
Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socio-economic models and policies to support active citizens : Czech Republic and Europe / Michal Mejstřík et al. ; Charles University in Prague. Faculty of Social Sciences
Wydawca:
Prague : Matfyzpress
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski Model Społeczny : zagadnienia modernizacji instytucjonalnej / Olgierd Lissowski
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od konwergencji do spójności i efektywności : podstawy teoretyczne polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej / Alicja Ryszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna w polityce Unii Europejskiej / red. nauk. Mirosława Klamut, Ewa Pancer-Cybulska
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2006
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 1099
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ex ante conditionality in ESI funds state of play and their potential impact on the financial implementation of the funds : study / author(s) Jorge Núñez Ferrer, Cinzia Alcidi, Matthias Busse, Roberto Musmeci, Noriko Fujiwara ; European Parliament. Directorate General for Internal Policies. Policy Department D: Budgetary Affairs ; CESP
Wydawca:
Brussels : European Union
Rok wydania:
© 2018
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne i finansowe uwarunkowania procesów w gospodarce / pod red. nauk. Ryszarda Bartkowiaka, Janusza Ostaszewskiego, Małgorzaty Zaleskiej
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna : koncepcje - instytucje - koszty / Stanisława Golinowska
Wydawca:
Warszawa : Poltext
Rok wydania:
2000
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zur Internationalisierung und Supranationalisierung der Sozialpolitik / Hans Pfaffenberger (Hrsg.)
Wydawca:
Trier : Zentrum für Europäische Studien, Universität Trier
Rok wydania:
1996
Seria:
Schriftenreihe des Zentrums für Europäische Studien, 0948-1141 ; Bd. 32
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w świetle działalności Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka-Auleytner
Wydawca:
Radom : UTH
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
copyright © 2020
Seria:
Monografia / Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ; nr 249
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Social policy in the European Union / Linda Hantrais
Wydawca:
Basingstoke : Macmillan Press
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Protokoll und Abkommen über die Sozialpolitik der Europäischen Union / von Eva Kampmeyer
Wydawca:
Köln [etc.] : Carl Heymanns Verlag
Rok wydania:
1998
Seria:
Osnabrücker Rechtswissenschaftliche Abhandlungen / hrsg. von den Professoren des Fachbereichs Rechtswissenschaften der Universität Osnabrück ; Bd. 55
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska - Niemcy - Unia Europejska w procesie zmian / redakcja naukowa Zbigniew Czachór, Tomasz Marcinkowski ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskiem
Wydawca:
Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski / Stanisława Golinowska [et al.] ; [Instytut Polityki Społecznej UW]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania:
1999
Seria:
Opracowania PBZ, 1507-9163 ; z. nr 9
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna w Unii Europejskiej : aspekty aksjologiczne i empiryczne / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Elipsa
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka socjalna Unii Europejskiej / Włodzimierz Anioł
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Sejmowe
Rok wydania:
2003
Seria:
Unia Europejska
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska bieda w świetle Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym / pod red. nauk. Hieronima E. Kubiaka ; [aut.:] Krzysztof Frysztacki [et al.]
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ćwiczenia z polityki społecznej / pod red. Andrzeja Rejznera ; [Instytut Rozwoju Służb Społecznych]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych
Rok wydania:
2007
Seria:
Ex Libris Pracownika Socjalnego
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej w latach 1994-1999 i 2000-2006 : uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny / Leszek Butowski
Wydawca:
Warszawa : "Difin"
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jakość życia - alternatywne podejścia metodologiczne / Marek Biernacki, Agnieszka Boryczka, Agata Girul, Agnieszka Marciniuk, Edyta Mazurek, Katarzyna Miszczyńska, Piotr Miszczyński, Artur Prędki, Edyta Ropuszyńska-Surma
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2021
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie spójnością społeczną : globalne wizje i lokalne praktyki / redakcja naukowa Maciej Witkowski, Kazimierz Wódz ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wydawca:
Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu
Rok wydania:
2016
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności / Patrycja Zwiech
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European integration - sectoral and social approaches / edited by Wacława Starzyńska, Justyna Wiktorowicz
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2008
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 224
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zróżnicowanie gospodarek unijnych : aspekty społeczne / red. nauk. Patrycja Zwiech
Wydawca:
Szczecin : Economicus
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek w społeczeństwie demokratycznym Unii Europejskiej : podobieństwa i różnice, szanse i zagrożenia / red. nauk. Ryszard Klamut
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo SEITON
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The human face of the European Union : are EU law and policy humane enough? / edited by Nuno Ferreira and Dora Kostakopoulou ; assistant editors Julia Bradshaw and Swati Gola
Wydawca:
Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki / Katarzyna Głąbicka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. WSP TWP
Wydanie:
Wyd. 3
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / pod red. Heleny Tendery-Właszczuk ; [aut.: Wojciech Bąba et al.]
Wydawca:
Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka socjalna / Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Warszawa
Wydawca:
Warszawa : UKIE
Rok wydania:
cop. 2003
Seria:
O co pytamy najczęściej ; 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii Europejskiej / Bogusław Jagusiak
Wydawca:
Poznań : FNCE
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Piotr Michoń ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo AE
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza i jej determinanty w procesach integracyjnych / Waldemar Grzywacz [et al.]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2009
Seria:
Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, 0860-2751 ; T. (DCCXCII) 718
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna państwa polskiego u progu członkostwa w Unii Europejskiej / Katarzyna Głąbicka
Wydawca:
Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A citizen's character for European monetary union / by Roland Vaubel [et al.] ; introd. Tim Congdon
Wydawca:
London : Bruges Group
Rok wydania:
1989
Seria:
Occasional Paper - Bruges Group ; 5
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja Polski z Unią Europejską w zakresie pracy i polityki społecznej : 1993-2001 / oprac. Ewa Wyglądała ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wydawca:
Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Rok wydania:
2001
Seria:
Bibliografie / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ; 77
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European labour law and social policy : cases and materials / Alan C. Neal
Wydawca:
The Hague : Kluwer Law International
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska w 2008 roku : aktualne problemy i najważniejsze wyzwania : praca zbiorowa / pod redakcją Magdaleny Musiał-Karg i Tadeusza Wallasa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy gospodarcze i społeczne Polski i Europy : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Elżbieta Sojka, Jan Acedański
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2022
Seria:
Praca Naukowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Studies on Inequalities and Social Cohesion / [ed. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska]
Wydawca:
Łódź : University Press
Rok wydania:
2005-2009
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej / Łukasz Wawrowski
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
cop. 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współczesne problemy integracji społeczno-kulturowej Europy / Kazimierz Grążawski ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku
Wydawca:
Włocławek : WSH-E
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna i zatrudnienie / [aut.: Maciej Duszczyk et al.]
Wydawca:
Warszawa : Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rok wydania:
2001
Seria:
Zrozumieć Negocjacje. Analizy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Podstawowe dokumenty Rady Europy z dziedziny polityki społecznej / wybór i oprac. Remigiusz A. Henczel, Joanna Maciejewska ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawca:
[Warszawa] : Wydaw. Naukowe "Scholar" : Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa społeczne pracowników a prawa pracodawców-przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej / Joanna Ryszka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Rok wydania:
2018
Seria:
Monografie Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-gospodarcza w UE : finanse na poziomie krajowym, europejskim i globalnym / Marta Postuła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
© copyright 2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku / Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak
Wydawca:
Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business
Wydanie:
Stan prawny na 1 września 2013 r
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia, polityka, społeczeństwo : księga jubileuszowa poświęcona prof. zw. dr. hab. Januszowi Kroszelowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Adama Kubowa, Tadeusza Michalczyka, Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości J. U. we Wrocławiu
Wydawca:
Opole : Wydaw. Instytut Śląski ; Wrocław : WSZiB
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie migracją w Niemczech i Wielkiej Brytanii : polityka integracyjna na poziomie ponadnarodowym, narodowym i lokalnym / Barbara Jaczewska
Wydawca:
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości = The European Union on the way towards the Area of Freedom, Security and Justice / Agnieszka Grzelak ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2009
Seria:
Zeszyt / Centrum Europejskie Natolin, 1732-0445 ; z. 37
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bieda i płeć : sfery podziału kreujące ubóstwo kobiet w krajach Unii Europejskiej / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2015
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European Union - European industrial relations? : global challenges, national developments and transnational dynamics / edited by Wolfgang Lecher and Hans-Wolfgang Platzer ; translated by Pete Burgess
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Wydanie:
First published
Rok wydania:
1998
Seria:
Routledge Studies in the European Economy
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska w procesie zmian na początku XXI wieku / red. nauk. Zdzisław W. Puślecki
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:
2014
Seria:
Polska i Europa Wobec Wyzwań Współczesnego Świata
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej / redakcja naukowa Jolanta Stacharska-Targosz i Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Model społeczny zintegrowanej Europy : nowe wyzwania i perspektywy / pod red. Józefa Zarzecznego
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2961
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między transformacją a integracją : polityka społeczna wobec problemów współczesności : [księga pamiątkowa z okazji 70. urodzin profesora Adama Kurzynowskiego] / pod red. Piotra Błędowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie / red. wyd. pol. Maria Kolankiewicz, Anna Zielińska ; tł. Ewa Orlecka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak"
Rok wydania:
1998
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska - wybrane polityki wspólnotowe / red. nauk. Aleksandra Maciaszczyk
Wydawca:
Łódź : IE
Rok wydania:
2001
Seria:
Integracja Europejska. Lektury ; 58
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Instytucje polityki społecznej : podmioty i fundusze / Julian Auleytner ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Wydawca:
Warszawa : WSP TWP
Rok wydania:
1996
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Organizacje non profit w nowej polityce społecznej w Polsce na tle europejskim / Ewa Leś ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2013
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Territorial cohesion policy in Poland : issues in impact assessment / eds. Tadeusz Markowski, Maciej Turała
Wydawca:
Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 33
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym na tle doświadczeń zagranicznych / Tadeusz Stryjakiewicz [et al.]
Wydawca:
Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2010
Seria:
Sektor kreatywny w poznańskim obszarze metropolitalnym ; t. 3
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wzbierająca fala : równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie / Ronald Inglehart, Pippa Norris ; przeł. Beata Hellmann
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Rok wydania:
2009
Seria:
Biblioteka Myśli Współczesnej
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczno-ekonomiczny wymiar integracji w Europie na przełomie XX/XXI w. : (materiały do studiowania) / Katarzyna Głąbicka
Wydawca:
Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej
Rok wydania:
cop. 2007
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską / pod red. Katarzyny Głąbickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
1999
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza i społeczna : (Polska w Unii Europejskiej) / Konrad Bajan
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Unia Europejska - społeczne i gospodarcze aspekty integracji / red. nauk. Zdzisław Biegański, Jerzy Jackowicz ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
Rok wydania:
2008
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003 / Jakub Wiśniewski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Resocjalizacja nieletnich niedostosowanych społecznie : teoria i praktyka / redakcja naukowa Marta Filipowicz, Joanna Latała
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej : zakres, sektory, dziedziny / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Seria:
Biuletyn Europejski ; 4
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The European social model : modernisation or evolution? / Nick Adnett, Stephen Hardy
Wydawca:
Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar
Rok wydania:
2005
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The economics of the European Union : policy and analysis / ed. by Mike Artis and Frederick Nixson
Wydawca:
Oxford ; New York : Oxford University Press
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z zakresu ekonomii / [red. nauk. z. Zofia Dach]
Wydawca:
Kraków : AE
Rok wydania:
2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 0208-7944 ; nr 600
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej / Mirosław Grewiński ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. WSP TWP
Rok wydania:
2001
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Partycypacja wykluczonych : wyzwanie dla polityki społecznej / Marta Danecka ; Instytut Studiów Politycznych PAN
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Naukowa
Rok wydania:
2014
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy ład pracy w Polsce i w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marii Matey ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Społeczna, ekonomiczna i polityczna tożsamość państw europejskich / red. nauk. Marian Mitręga ; przy współudziale Pawła Grzywy [et al.] ; rec. Elżbieta Trafiałek
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Rok wydania:
2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa polityka społeczna : aspekty porównawcze / red. nauk. Bożena Balcerzak-Paradowska i Andrzej Rączaszek ; [aut. Bożena Balcerzak-Paradowska et al.]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Katowice : Akademia Ekonomiczna
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Economic and social law of the european union / Jo Shaw, Jo Hunt, Chloë Wallace
Wydawca:
New York : Palgrave Macmillan
Rok wydania:
2007
Seria:
Palgrave Law Masters
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
EU foreign policy in a globalized world : normative power and social preferences / ed. by Zaki Laïdi
Wydawca:
London ; New York : Routledge
Rok wydania:
2008
Seria:
Europe in the world ; 1
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Szanse realizacji "Państwa opiekuńczego" w procesie integracji europejskiej / Robert Janik
Wydawca:
Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej
Rok wydania:
2003
Seria:
Monografie / Politechnika Częstochowska, 0860-5017 ; nr 91
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka równych szans : instytucjonalne mechanizmy zwiększania partycypacji kobiet w strukturach politycznych na przykładzie państw Unii Europejskiej / Łukasz Wawrowski
Wydawca:
Katowice
Rok wydania:
2005
Gatunek / Forma:
Rozprawy akademickie.
Rękopis (manuskrypt)
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Diversity and commonality in European social policies : the forging of a European Social Model / edited by Stanisława Golinowska, Peter Hengstenberg, Maciej Żukowski
Wydawca:
Warsaw : Wydawnictwo Naukowe "Scholar" : Friedrich-Ebert-Stiftung. Representation in Poland
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przewodnik po Europejskiej Karcie Społecznej / [tł. z jęz. ang. Katarzyna Paluch]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Prawnicze LexisNexis
Rok wydania:
2002
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka rozwoju regionalnego Samorządu Województwa Śląskiego / Marianna Zięba
Praca. Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz