Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Krajewski, Krzysztof (1953- ). Redaktor Autor" according to the criterion: Author


Showing 1-2 from 2 results
library suggestion
Full title:
Polityka kryminalna : między teorią a praktyką : księga jubileuszowa profesor Janiny Błachut / Magdalena Grzyb, Krzysztof Krajewski redakcja ; autorzy: Maciej Bocheński [i 26 pozostałych]
Publisher:
Kraków : Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Publication:
Wydanie 1, stan prawny na dzień 1 czerwca 2022 r
Publication Year:
2022
Book
library suggestion
Full title:
Prawo karne jutra : między pragmatyzmem a dogmatyzmem / redaktor Wojciech Zalewski ; autorzy: Dominika Bek, Ewa Bieńkowska, Magdalena Budyn-Kulik, Teresa Dukiet-Nagórska, Jakub Hanc, Anna Jaworska-Wieloch, Tomasz Kaczmarek, Tomasz Kalisz, Magdalena Kowalewska-Łukuć, Krzysztof Krajewski, Dorota Rondalska, Olga Sitarz, Piotr Stępniak, Jarosław Utrat-Milecki, Jarosław Warylewski, Piotr Zawiejski
Publisher:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Publication Year:
2018
Publication series:
Monografie Prawnicze
Book
    Showing 1-2 from 2 results

    We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process

    Feedback

    Your views are very important to us and can be enormously helpful in showing us where we can make improvements. We'd be very grateful if you would spend a few minutes completing the short form.

    Feedback form