Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-70 z 70
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys gospodarczy jako wyzwanie dla zarządzania Unią Europejską : przykład regionów i polityki regionalnej / Maciej Krzemiński ; [tł. na jęz. ang. Summa Linguae]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Natolińskie ; 55
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Regionalizacja ekonomiczna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego w Europie na politykę zewnętrzną Uni Europejskiej = The influence of the economic crisis in Europe on the external policy of the European Union / Tomasz Kamiński ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Natolińskie ; 52
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki zagraniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz, Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 48, nr 3 (2013)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 31
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. T. 1 / [red. Tomasz Zalega]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2013
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 11, nr 1 (40)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy współczesnej ekonomii. T. 1 / [red. nauk. Danuta Miłaszewicz]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński ; nr 32
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The EU economy : response to the crisis and prospects for the new decade / ed. by Marcin Koczor, Paweł Tokarski ; PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych = The Polish Institute of International Affairs
Wydawca:
Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Rok wydania:
2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 27
Temat:
Przemysł - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym : dylematy i kierunki rozwoju / red. nauk. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, Tomasz Gutowski ; Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Wydawca:
Gdańsk : Uniwersytet Gdański. Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Globalizacja - 1990- - konferencje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Ocena ryzyka - konferencje.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne aspekty kryzysu strefy euro / pod red. Janusza Bilskiego i Agnieszki Kłysik-Uryszek
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2012
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 273
Temat:
Strefa euro.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej / Irena Pyka, Aleksandra Nocoń, Joanna Cichorska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2019
Temat:
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Banki - kontrola państwa - Kraje Unii Europejskiej.
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń : praca zbiorowa / pod red. Janusza Stacewicza
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, 0866-9503 ; 85
Temat:
Lisbon Strategy.
Polityka gospodarcza - 1990-.
Gospodarka rynkowa - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie długiem publicznym : aspekty finansowe i płynnościowe / pod red. nauk. Emilii Denek i Beaty Filipiak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 36/2011
Temat:
Długi publiczne - zarządzanie.
Długi publiczne - Kraje Unii Europejskiej - zarządzanie - 1990-.
Długi publiczne - Polska - zarządzanie - 1990-.
Finanse lokalne - Kraje Unii Europejskiej.
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi (rozdział 5), David Clowes (rozdział 10), Tadeusz Grabiński (rozdział 11), Anna Moździerz (rozdziały 2, 3, 7), Stanisław Owsiak (rozdziały 1, 12), Marcin Salamaga (rozdział 9), Kalim Siddiqui (rozdział 4), Katarzyna Stabryła-Chudzio (rozdział 8), Radosław Ślusarczyk (rozdział 6)
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright © 2018
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finances and the new economic governance in the European Union / editedy by Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi, David Clowes, Tadeusz Grabiński, Anna Moździerz, Stanisław Owsiak, Marcin Salamaga, Kalim Siddiqui, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Radosław Ślusarczyk ; translation Aleksander Wojciechowski, Amelia Wydra, Michał Płonka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Edition I
Rok wydania:
Copyright © 2017
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja europejska i nowy ład gospodarczy : raport / Maria Dunin-Wąsowicz, Anna Darska, Grzegorz Tchorek ; red. nauk. Maria Dunin-Wąsowicz ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Rok wydania:
2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Euro.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Strefa euro.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Liberalny kapitalizm w kryzysie : wybrane problemy / red. nauk. Marianna Księżyk
Wydawca:
Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarka rynkowa - Kraje Unii Europejskiej.
Liberalizm ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej.
Kapitalizm - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 34
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 30
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu / red. nauk. Krzysztof Opolski, Jarosław Górski
Wydawca:
Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Euro.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Banki - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Europa - integracja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010 : skutki kryzysu i słabości zarządzania / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Temat:
Europejski Bank Centralny.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Strefa euro.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i politologów / red. nauk. Tomasz Grzegorz Grosse
Wydawca:
Warszawa : Uczelnia Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Strefa euro - prognozy.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 21 w. - prognozy.
Kraje Unii Europejskiej - polityka i rządy - 1993-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwo Fachowe
Rok wydania:
2010
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Europa Zachodnia - integracja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie / red. nauk.: Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Selected problems of market economy in the crisis era / sci. ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Bezrobocie - Kraje Unii Europejskiej.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Managing the EU in the times of crisis : "Trio Presidency" as an experience-sharing instrument
Wydawca:
Warszawa : European Commission Representation in Poland
Rok wydania:
2012
Temat:
Partnerstwo Wschodnie - konferencje.
Unia Europejska. Prezydencja - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Zarządzanie kryzysowe - Kraje Unii Europejskiej - 1990- - konferencje.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Materiały konferencyjne
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
A słabi muszą ulegać? : Europa, polityka oszczędnościowa a zagrożenie dla globalnej stabilizacji / Janis Warufakis ; tłumaczenie Robert Mitoraj
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Rok wydania:
2017
Temat:
Unia Europejska - Grecja.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Strefa euro.
Globalizacja - aspekt polityczny - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza.
Stany Zjednoczone - stosunki - Europa - 1990-.
Europa - stosunki - Stany Zjednoczone - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi wyjścia z kryzysu Unii Europejskiej : perspektywa polska i niemiecka = Wege aus der Krise : polnische und deutsche Standpunkte zur Europäischen Union : praca zbiorowa / pod red. Jochena Franzke, Bogdana Koszela, Andrzeja Saksona
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM
Rok wydania:
2013
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Unia Europejska - Niemcy - 1990-.
Unia Europejska. Prezydencja.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce / pod red. Jana Borowca, Krzysztofa Bieguna
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 1899-3192 ; nr 233
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa.
Unie walutowe.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej / Iwona Pawlas
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Praca naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Temat:
Rozwój gospodarczy.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys zadłużenia i jak z niego wyjść : audyt, anulowanie, alternatywa polityczna / Damien Millet, Éric Toussaint ; przeł. Dariusz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Książka i Prasa
Rok wydania:
2012
Seria:
Biblioteka Alternatyw Ekonomicznych Le Monde Diplomatique i Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie
Biblioteka "Le Monde" Diplomatique
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Długi publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego / pod red. nauk. Ilony Romiszewskiej
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 33/2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Makroekonomiczne aspekty zarządzania w warunkach kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchniak, Joanna Sadkowska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2011, 4/4
Temat:
Zarządzanie kryzysowe - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Finanse - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Temat:
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Wydanie:
Wyd. 1, dodr
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Rynek walutowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego / red. nauk. Tadeusz Sporek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 172
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu / pod red. nauk. Zenona Marciniaka ; [aut.: Stanisław Ładyka et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Globalna zmiana temperatury powietrza - aspekt ekonomiczny.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności / redakcja naukowa Halina Buk i Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; 2015, t. 59, nr 2
Temat:
Banki - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekonomia społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niestandardowe działania banków centralnych w warunkach globalnego kryzysu finansowego / Hanna Żywiecka
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2013
Seria:
Platinium
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Stany Zjednoczone.
Finanse publiczne - Stany Zjednoczone - 1990-.
Banki centralne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Banki centralne - Stany Zjednoczone - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Witamy w zatrutym kielichu : grecki kryzys a przyszłość Europy / James K. Galbraith ; przekład Bartosz Sałbut ; przedmowa Grzegorz W. Kołodko
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania:
cop. 2016
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Grecja.
Grecja - sytuacja gospodarcza - 2008-.
Grecja - polityka gospodarcza.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 21 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - kredyty budżetowe i wydatki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe w warunkach kryzysu / Marcin Kalinowski (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzysy gospodarcze - Kraje Unii Europejskiej.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - finanse - 1990-.
Inwestycje - 1990-.
Banki - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejski Bank Centralny w obliczu kryzysu zadłużenia = European Central Bank in the face of the debt crisis / Szymon Pawłowski ; [tł. na jęz. ang. Agencja Tłumaczy Zawodowych Letterman]
Wydawca:
Warszawa : Centrum Europejskie Natolin
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Natolińskie, 1732-0445 ; 61
Temat:
Europejski Bank Centralny.
European System of Central Banks.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej / Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2011
Temat:
Europejski Bank Centralny.
Banki.
Banki centralne.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzysy giełdowe.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Stabilizacja gospodarcza - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rzecz o kondycji i ustroju Europy / Jürgen Habermas ; w przekł. Andrzeja Macieja Kaniowskiego
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2014
Temat:
Habermas, Jürgen (1929- ) - rozmowy.
Unia Europejska.
Demokracja - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Prawa człowieka.
Prawo konstytucyjne (prawo europejskie).
Europa - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka i rządy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka gospodarcza w okresie transformacji i kryzysu / red. nauk. Andrzej Barteczek, Andrzej Rączaszek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zesztyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 166
Temat:
Polityka gospodarcza - 21 w.
Makroekonomia.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekonomia - modele matematyczne.
Kryzysy gospodarcze - 1990-.
Bezrobocie - Kraje OECD.
Polityka zatrudnienia - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Jakość życia - badania - metodologia.
Subwencje - Polska - 1990-.
Specjalne strefy ekonomiczne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - aspekt środowiskowy - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
    Wyświetlanie 1-70 z 70

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz