Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kryzys gospodarczy (2008) - Polska." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Consequences of world economic crisis for Poland and Central East Europe / ed. by Ryszard Barczyk, Horst Brezinski, Karl von Delhaes
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2012
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 228
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu / redakcja naukowa Marlena Dzikowska, Marian Gorynia, Barbara Jankowska
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2016
Temat:
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys w Unii Europejskiej i jego implikacje dla Polski / red. Andrzej Prusek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Wydawca:
Kraków ; Mielec : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
Rok wydania:
2013
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego / w numerze J. Gardawski [et al.] ; red. nauk. J. Osiński
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Seria:
Zrozumieć Kryzys ; 2
Temat:
Nauki społeczne - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Chciwość - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 31
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność : refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym : część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / red. nauk. Jerzy Oniszczuk
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Banki centralne - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Deontologia zawodowa - konferencje.
Prawo - filozofia - konferencje.
Kryzysy gospodarcze - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Normalność i kryzys : jedność czy różnorodność: refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym: część II projektu "Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego" - wartości / redakcja naukowa Jerzy Oniszczuk
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa
Wydanie:
Wydanie 1 (dodruk)
Rok wydania:
2010
Temat:
Deontologia zawodowa - konferencje.
Kryzysy gospodarcze - konferencje.
Prawo - filozofia - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska - konferencje.
Banki centralne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks pracy. Państwowa Inspekcja Pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców : teksty jednolite wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
5 wyd., stan prawny: 2 listopada 2009 r
Rok wydania:
2010
Seria:
Teksty Ustaw Becka
Temat:
Prawo pracy - Polska - 1990- - legislacja.
Zatrudnienie - prawo - Polska - 1990- - legislacja.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzysy gospodarcze - zapobieganie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. T. 1 / [red. Tomasz Zalega]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2013
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 11, nr 1 (40)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konsumpcja w wielkomiejskich gospodarstwach domowych w Polsce w okresie kryzysu finansowo-ekonomicznego / Tomasz Zalega
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2012
Temat:
Koszt i poziom życia - Polska - 1990-.
Dochody - konsumpcja - Polska - 1990-.
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 27
Temat:
Przemysł - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego = Regional development and entrepreneurship in spite of the economic crisis / red. nauk. Marek Dylewski
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 46, nr 1 (2013)
Temat:
Gospodarka regionalna - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - innowacje - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla gospodarki polskiej w dobie kryzysu / pod red. nauk. Zenona Marciniaka ; [aut.: Stanisław Ładyka et al.]
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2010
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Globalna zmiana temperatury powietrza - aspekt ekonomiczny.
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur regionalnych w warunkach kryzysu gospodarczego / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 26
Temat:
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Gospodarka regionalna - Europa - 1990-.
Rozwój gospodarczy - ocena - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - studium przypadku.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz Zieliński ; [zespół aut.: Izabela Czaja [et al.]
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu / [red. nauk. Joanna Pioch, Joanna Sadkowska]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/1
Temat:
Konkurencyjność (ekonomia) - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Personel - kierowanie - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych : przyczyny, mechanizm, drogi wyjścia / red. nauk. Leokadia Oręziak, Dariusz K. Rosati
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Strefa euro.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 34
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 30
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Decision makers' behaviour under the conditions of crisis threat / scientific ed. Danuta Kopycińska ; University of Szczecin. Microeconomics Department
Wydawca:
Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2009
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Ekonomia - 20 w.
Polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej w okresie niestabilności w gospodarce światowej / Iwona Pawlas
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2014
Seria:
Praca naukowa / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Temat:
Rozwój gospodarczy.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007-2014 / Piotr Płuciennik
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2021
Seria:
Seria Matematyka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0551-6625 ; nr 18
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Pożyczki bankowe.
Pożyczki hipoteczne.
Ryzyko finansowe.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Zarządzanie ryzykiem - modele ekonometryczne.
Zarządzanie ryzykiem - modele matematyczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe perspektywy funkcjonowania rynku finansowego : wybrane aspekty / pod red. Jacka Czareckiego, Roberta Zajkowskiego
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Rynek kapitałowy - 21 w.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Tadeusz Sporek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Geografia ekonomiczna.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Globalizacja - 21 w.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Światowy kryzys finansowy : przyczyny i skutki / red. nauk. Paweł Bożyk
Wydawca:
Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna
Temat:
Kryzysy giełdowe - 1990-.
Kryzysy giełdowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka : nowe perspektywy po kryzysie / red. nauk.: Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2010
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy handlu zagranicznego i gospodarki światowej / [red. nauk. Halina Nakonieczna-Kisiel]
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / Uniwersytet Szczeciński, 2080-4881 ; nr 23
Temat:
Handel międzynarodowy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polska - handel zagraniczny - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Joanna Garlińska-Bielawska, Jacek Pera
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Rynek walutowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Międzynarodowa integracja gospodarcza - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego / [red. nauk. Artur Walasik, Joanna Błach]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
cop. 2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 72
Temat:
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Finanse międzynarodowe - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 168
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : raporty z badań 2011 / pod red. Elżbiety Marciszewskiej i Piotra Jeżowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2012
Temat:
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) - stypendia badawcze.
Ekorozwój - aspekt społeczny - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008).
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt społeczny - Polska.
Miasta - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : raporty z badań / pod red. Elżbiety Marciszewskiej i Piotra Jeżowskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) - stypendia badawcze.
Ekorozwój - aspekt społeczny - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008).
Zagospodarowanie przestrzenne - aspekt społeczny - Polska.
Miasta - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego : praca zbiorowa / pod redakcją Ewy Kieżel, Sławomira Smyczka ; autorzy Urszula Grzega, Sławomir Smyczek, Ewa Kieżel, Jolanta Zrałek, Aleksandra Burgiel, Izabela Sowa, Agata Małysa-Kaleta
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Placet
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2011
Temat:
Konsumenci - Polska - postawy - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce / pod red. nauk. Jana Szambelańczyka, Magdaleny Szyszko
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 30/2010
Temat:
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego / [red. nauk. Krystyna Znaniecka, Witold Gradoń]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 71
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania w systemie bankowym w XXI wieku / pod red. Agnieszki Piotrowskiej-Piątek, Piotra Ruczkowskiego
Wydawca:
Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej : na zlec. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Unia Europejska - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Bankowość elektroniczna - Polska.
Bankowość elektroniczna.
Kryzys gospodarczy (2008).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchnik, Mariusz Chmielewski]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/2
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych / Aleksandra Jurkowska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 259
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Banki - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ światowego kryzysu finansowego na rozwój sportu, turystyki i rekreacji : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek ; Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki
Wydawca:
Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, 1895-1546 ; nr 6
Temat:
Sport i turystyka.
Rekreacja.
Sport i turystyka - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Rekreacja - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Polski : system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych / pod red. nauk. Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostaszewskiego
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2009
Temat:
Globalizacja.
Konkurencyjność (ekonomia) - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej / redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2011
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. nr 18
Temat:
Nierówność społeczna.
Rozwój gospodarczy.
Kryzys gospodarczy (2008).
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo bezpieczeństwa finansowego : wybrana problematyka / redakcja naukowa: Mirosław Karpiuk, Martyna Sawicka, Paweł Sitek ; [poszczególne części napisali: Paweł Gołębiewski, Mirosław Karpiuk, Sylwia Kola, Anita Niemczyk-Wójcik, Jacek Rusinowski, Martyna Sawicka, Paweł Sitek, Tomasz Talar]
Wydawca:
Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji]
Rok wydania:
2016
Temat:
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Banki - 21 w.
Finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banki w społecznej gospodarce rynkowej w świetle doświadczeń z kryzysu i stanu rozwoju rynku finansowego / red. nauk. Stanisław Flejterski, Andrzej Gospodarowicz ; Związek Banków Polskich
Wydawca:
Warszawa ; Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk
Rok wydania:
2014
Temat:
Banki - Polska - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - konferencje.
Banki - polityka publiczna - Polska - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banksterzy : kulisy globalnej zmowy / Janusz Szewczak ; [redakcja, opracowanie graficzne, dobór ilustracji Leszek Sosnowski]
Wydawca:
Kraków : Biały Kruk
Rok wydania:
2016
Temat:
Kryzysy giełdowe - 1990-.
Kryzysy giełdowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Polityka pieniężna - Polska - 1990-.
Banki - 1990-.
Banki - aspekt moralny.
Lichwa - historia.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2080-1653 ; nr 18
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Edukacja - marketing - Polska - 1990-.
Nauczanie akademickie - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Zmiana społeczna - 1990-.
Inwestycje zagraniczne - 1990-.
Rynek pracy - 1990-.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - 1990-.
Marketing usług.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przepływy kapitału intelektualnego i finansowego : aspekty lokalne i globalne / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2009
Temat:
Przepływy kapitałów.
Przepływy kapitałów - Polska - 1990-.
Emigracja i imigracja - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kapitał intelektualny - aspekt ekonomiczny.
Kapitał intelektualny - Polska - 1990- - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Marii Balcerowicz-Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - Rosja - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Rosja - 1990-.
Rosja - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe a gospodarka realna - aktualne wyzwania / redakcja naukowa: Marcin Kalinowski, Michał Pronobis
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu
Rok wydania:
2015
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1899-9867 ; t. 39
Temat:
Group of Twenty.
Kryzys gospodarczy (2008).
Euro.
Finanse - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Banki - 1990-.
Ubezpieczenie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia / [kom. red.: Stanisław Belniak et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 908
Temat:
Personel - kierowanie - 1990-.
Opieka medyczna - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rolnictwo ekologiczne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kredyt - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe w warunkach kryzysu / Marcin Kalinowski (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzysy gospodarcze - Kraje Unii Europejskiej.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - finanse - 1990-.
Inwestycje - 1990-.
Banki - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od kryzysu do ożywienia : dylematy współczesnej polityki finansowej / Jan L. Bednarczyk, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2011
Temat:
Europejski Bank Centralny.
Banki.
Banki centralne.
Długi publiczne - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzysy giełdowe.
Polityka pieniężna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Stabilizacja gospodarcza - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / redakcja naukowa Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe
Wydanie:
Wydanie I (dodruk)
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatel na zielonej wyspie : polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego / Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN
Rok wydania:
2017
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Obywatelstwo - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia. T. 2 / Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 168
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulisy kryzysu : o przyszłości Polski i Europy / z niezależnymi ekspertami rozmawia Artur Dmochowski
Wydawca:
Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo Słowa i Myśli
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Rozmowy o Polsce
Temat:
Dmochowski, Artur (1959- ) - rozmowy.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Europa - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz