Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawność procesów gospodarczych w Polsce i na świecie w warunkach globalnego kryzysu : praca zbiorowa / pod red. Karoliny Dreli, Kamili Peszko, Anety Sokół
Wydawca:
Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego / pod red. Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Wydawca:
Warszawa : Nowa Era ; Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Seria:
Przedsiębiorczość, Edukacja = Entrepreneurship, Education, 2083-3296 ; nr 9
Temat:
Przedsiębiorczość (ekonomia) - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy rynku finansowych usług inwestycyjnych dla klienta indywidualnego w Polsce / pod red. nauk. Jana Szambelańczyka, Magdaleny Szyszko
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 30/2010
Temat:
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System bankowy i rynki finansowe w warunkach globalnego kryzysu finansowego / [red. nauk. Krystyna Znaniecka, Witold Gradoń]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; 71
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilizowanie finansów podmiotów sektora publicznego i prywatnego w warunkach zaburzeń finansowych / Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Magdalena Zioło, Arkadiusz Babczuk
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl
Rok wydania:
2015
Temat:
Finanse publiczne - zarządzanie - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu / [red. nauk. Joanna Próchnik, Mariusz Chmielewski]
Wydawca:
Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1732-1565 ; 2010, 4/2
Temat:
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - ocena - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polski sektor bankowy wobec ryzyka systemowego : analiza banków giełdowych / Aleksandra Jurkowska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2018
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 1899-0428 ; nr 259
Temat:
Banki - Polska - 1990-.
Banki - kontrola państwa - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych / red. Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Wydawca:
Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Administracja publiczna - aspekt ekonomiczny - konferencje.
Finanse publiczne - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo bezpieczeństwa finansowego : wybrana problematyka / redakcja naukowa: Mirosław Karpiuk, Martyna Sawicka, Paweł Sitek ; [poszczególne części napisali: Paweł Gołębiewski, Mirosław Karpiuk, Sylwia Kola, Anita Niemczyk-Wójcik, Jacek Rusinowski, Martyna Sawicka, Paweł Sitek, Tomasz Talar]
Wydawca:
Olsztyn : [Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Prawa i Administracji]
Rok wydania:
2016
Temat:
Bezpieczeństwo ekonomiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Banki - 21 w.
Finanse - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? / red. nauk. Jan Skalik
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 1899-3192 ; nr 128
Temat:
Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji (prawo) - zarządzanie.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Przedsiębiorstwa - reorganizacja - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansowy a przyszłość Unii Europejskiej / red. nauk. Jolanta Stacharska-Targosz, Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; t. 48, nr 3 (2013)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Contemporary economy in times of the global crisis : economic, social and legal aspects / ed. by Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; [auth. Sergio Alagna et al.] ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics
Wydawca:
Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics
Rok wydania:
2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - 1990-.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Socjologia ekonomii - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 31
Temat:
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. T. 1 / [red. Tomasz Zalega]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW
Rok wydania:
2013
Seria:
Problemy Zarządzania, 1644-9584 ; vol. 11, nr 1 (40)
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Gospodarstwa domowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu / redakcja naukowa Michał Gabriel Woźniak
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2012
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. nr 25
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rozwój gospodarczy - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Granty rektorskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie : alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy / Jakub Borowski, Dobiesław Tymoczko, Wiktor Wojciechowski
Wydawca:
Warszawa : Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2012
Temat:
Szkoła Główna Handlowa (Warszawa) - stypendia badawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Kryzysy giełdowe - 1990-.
Kryzysy giełdowe - zapobieganie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wybrane aspekty internacjonalizacji i integracji współczesnego życia gospodarczego / red. nauk. Tadeusz Sporek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 2083-8611 ; 172
Temat:
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Geografia ekonomiczna - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
World financial markets in time of Euro debt crisis / scientific editors Miloš Král', Jaroslav Slepecký, Siniša Zarić
Wydawca:
Žilina : GEORG
Rok wydania:
2013
Temat:
Banki - 1990- - konferencje.
Rynek kapitałowy - 1990- - konferencje.
Finanse - 1990- - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Geografia ekonomiczna - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych / pod redakcją Zbigniewa Zioło i Tomasza Rachwała
Wydawca:
Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
cop. 2014
Seria:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 2080-1653 ; nr 27
Temat:
Przemysł - Kraje Unii Europejskiej.
Przemysł - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia / [kom. red.: Stanisław Belniak et al.]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2013
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1898-6447 ; nr 908
Temat:
Personel - kierowanie - 1990-.
Opieka medyczna - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rolnictwo ekologiczne - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Kredyt - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki pracy w okresie globalnego kryzysu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Piotr Gabrielczak, Leszek Kucharski, Eugeniusz Kwiatkowski
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Seria:
Ekonomia
Temat:
Rynek pracy - Europa Środkowa - 1990-.
Rynek pracy - Europa Wschodnia - 1990-.
Bezrobocie - Europa Środkowa - 1990-.
Bezrobocie - Europa Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe w warunkach kryzysu / Marcin Kalinowski (red.)
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.PL Wydawnictwa Fachowe ; Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Kryzysy gospodarcze - Kraje Unii Europejskiej.
Ubezpieczenia społeczne - Polska - finanse - 1990-.
Inwestycje - 1990-.
Banki - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Marii Balcerowicz-Szkutnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2011
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - Rosja - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Rosja - 1990-.
Rosja - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne, korporacyjne i prywatne w warunkach niepewności / redakcja naukowa Halina Buk i Jarosław Szostak
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2015
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; 2015, t. 59, nr 2
Temat:
Banki - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990-.
Gospodarstwa domowe - Kraje Unii Europejskiej - finanse - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekonomia społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wyzwania dla polityki rozwoju gospodarczego i społecznego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Jakub Berezowski et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Polska - polityka gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - konferencje.
Polska - sytuacja społeczna - 1989- - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obywatel na zielonej wyspie : polityka społeczna i obywatelstwo społeczne w Polsce w dobie europejskiego kryzysu ekonomicznego / Maria Theiss, Anna Kurowska, Janina Petelczyc, Barbara Lewenstein
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN
Rok wydania:
2017
Temat:
Rynek pracy - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Obywatelstwo - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - aspekt społeczny.
Polska - polityka społeczna - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Banksterzy : kulisy globalnej zmowy / Janusz Szewczak ; [redakcja, opracowanie graficzne, dobór ilustracji Leszek Sosnowski]
Wydawca:
Kraków : Biały Kruk
Rok wydania:
2016
Temat:
Kryzysy giełdowe - 1990-.
Kryzysy giełdowe - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Polityka pieniężna - Polska - 1990-.
Banki - 1990-.
Banki - aspekt moralny.
Lichwa - historia.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania, metody i strategie rozwoju przedsiębiorstw : monografia = Determinants, methods and strategies of development of enterprises / red. nauk.: Honorata Howaniec, Aneta Madyda, Wiesław Waszkielewicz
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2013
Temat:
Przedsiębiorstwa - wzrost.
Przedsiębiorstwa - planowanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / redakcja naukowa Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe
Wydanie:
Wydanie I (dodruk)
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Uwarunkowania i instrumenty polityki rozwoju regionalnego w warunkach integracji europejskiej i światowego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz ; [aut. Franciszek Adamczuk et al.] ; Uniwersytet Opolski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Opolu
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Współpraca transgraniczna - Europa - 1990-.
Fundusze strukturalne - Europa - 1990-.
Euroregiony - 1990-.
Gospodarka regionalna - 1990- - konferencje.
Fundusze strukturalne - konferencje.
Rozwój gospodarczy - konferencje.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ - konferencje.
Europa - integracja gospodarcza - 1990- - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Rok wydania:
2013
Temat:
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poziom i jakość życia w dobie kryzysu / pod red. Zofii Wyszkowskiej, Małgorzaty Gotowskiej
Wydawca:
Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Wydanie:
Wyd. 1, dodr
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Ekorozwój - Kraje Unii Europejskiej.
Jakość życia - Kraje Unii Europejskiej.
Konsumpcja (ekonomia) - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Koszt i poziom życia - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Praca - Kraje Unii Europejskiej.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu / red. nauk. Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, Józef Misala
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania:
2009
Temat:
Rynek kapitałowy - Polska - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Globalizacja - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kulisy kryzysu : o przyszłości Polski i Europy / z niezależnymi ekspertami rozmawia Artur Dmochowski
Wydawca:
Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo Słowa i Myśli
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Rozmowy o Polsce
Temat:
Dmochowski, Artur (1959- ) - rozmowy.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Europa - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Public finances and the new economic governance in the European Union / editedy by Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi, David Clowes, Tadeusz Grabiński, Anna Moździerz, Stanisław Owsiak, Marcin Salamaga, Kalim Siddiqui, Katarzyna Stabryła-Chudzio, Radosław Ślusarczyk ; translation Aleksander Wojciechowski, Amelia Wydra, Michał Płonka
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie:
Edition I
Rok wydania:
Copyright © 2017
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Stanisław Owsiak ; Joseph Abodakpi (rozdział 5), David Clowes (rozdział 10), Tadeusz Grabiński (rozdział 11), Anna Moździerz (rozdziały 2, 3, 7), Stanisław Owsiak (rozdziały 1, 12), Marcin Salamaga (rozdział 9), Kalim Siddiqui (rozdział 4), Katarzyna Stabryła-Chudzio (rozdział 8), Radosław Ślusarczyk (rozdział 6)
Wydawca:
Warszawa : PWN
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
copyright © 2018
Temat:
Finanse publiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - Europa - 1990-.
Polityka wydatków publicznych - badania porównawcze.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego / pod red. nauk. Ilony Romiszewskiej
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej
Rok wydania:
2011
Seria:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 1426-9724 ; nr 33/2011
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rynek kapitałowy - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2011
Temat:
Gospodarka regionalna - Polska - 1990-.
Regionalizacja ekonomiczna - Polska - 1990-.
Regiony - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna - Polska - finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Gospodarka regionalna - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - kredyty budżetowe i wydatki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu / pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego i Witolda Kasperkiewicza
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 0208-6018 ; 281
Temat:
Kryzys - 20 w.
Kryzys gospodarczy (2008) - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008).
Inwestycje zagraniczne - polityka publiczna.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 34
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel Woźniak]
Wydawca:
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania:
2013
Seria:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1898-5084 ; z. 30
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Finanse publiczne - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje Unii Europejskiej.
Kryzys gospodarczy (2008) - Polska.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse publiczne i prawo finansowe w Europie Centralnej i Wschodniej w warunkach kryzysu finansowego = Public finance and financial law in the context of financial crisis in Central and Eastern Europe = Publìčnì fìnansi i fìnansove pravo Central'noï i Shìdnoï Evropi v umovah fìnansovoï krizi / red. Eugeniusz Ruśkowski, Iryna Zawerucha
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Temat:
Finanse publiczne - prawo - Europa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Środkowa - 1990-.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Finanse publiczne - Europa Środkowa.
Finanse publiczne - Europa Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Środkowa.
Kryzys gospodarczy (2008) - Europa Wschodnia.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / pod redakcją Ewy Miklaszewskiej ; [autorzy Mateusz Folwarski, Marcin Idzik, Aleksandra Jurkowska, Piotr Karaś, Krzysztof Kil, Katarzyna Kochaniak, Ewa Miklaszewska, Katarzyna Mikołajczyk, Paweł Piskorz, Jan Pyś, Jan K. Solarz, Igor Styn, Daniel Fernández Vecilla, Paul Wachtel]
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2015
Temat:
Banki lokalne - Polska - 1990-.
Banki - Europa - 1990-.
Parabanki.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Banki lokalne - Europa - 1990-.
Parabanki - Polska - 1990-.
Spółdzielnie kredytowe - Europa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. naukowa Andrzej Wojtyna
Wydawca:
Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Rok wydania:
2012
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Kryzys gospodarczy (2008) - Kraje bałtyckie.
Kryzys gospodarczy (2008) - Azja Południowo-Wschodnia.
Kryzys gospodarczy (2008) - Ameryka Łacińska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu / red. nauk. Elżbieta Orechwa-Maliszewska, Jerzy Paszkowski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania
Rok wydania:
2010
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - Podlaskie, Województwo (1999- ).
Małe i średnie przedsiębiorstwa - zarządzanie.
Zarządzanie kryzysowe.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System finansowy a rozwój gospodarczy : szanse i zagrożenia / red. naukowa Beata Filipiak, Joanna Fila
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
2012
Seria:
Studia Finansów i Bankowości
Temat:
Rozwój gospodarczy - 1990-.
Finanse międzynarodowe - 1990-.
Finanse publiczne - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Polityka podatkowa.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse w dobie kryzysu / red. nauk. Marta Wiśniewska
Wydawca:
Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa : CeDeWu
Rok wydania:
2012
Seria:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ISSN 1899-9867 ; T. 18
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Przedsiębiorstwa - finanse - 1990-.
Finanse publiczne - 1990-.
Finanse - modele ekonometryczne.
Rynek pieniężny - 1990-.
Finanse - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych / red. nauk. Józef Olszyński, Andreas Bielig
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza
Rok wydania:
2014
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Niemcy - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Niemcy - polityka gospodarcza - 1990-.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - Niemcy - 1990-.
Niemcy - stosunki gospodarcze z zagranicą - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Bankowość a kryzys na rynkach finansowych / red. nauk. Alfred Janc
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok wydania:
2010
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 1689-7374 ; 140
Temat:
Banki centralne.
Banki operacyjne.
Banki spółdzielcze.
Banki - Polska - 1990-.
Banki - aspekt społeczny.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Globalna nierównowaga a sektor zewnętrzny gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Konrad Sobański
Wydawca:
Warszawa : Difin
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Równowaga ekonomiczna.
Budżet - Europa Środkowo-Wschodnia - 1990-.
Rozwój gospodarczy - ocena - Europa Środkowo-Wschodnia - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Europa Środkowo-Wschodnia - integracja gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polityka regulacji zatrudnienia w Polsce : kryzys ekonomiczny a destandaryzacja stosunków pracy / Karol Muszyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
2019
Temat:
Polityka zatrudnienia - Polska - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Instytucjonalizm.
Polityka publiczna - Polska - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wpływ kryzysu finansowego na globalizację gospodarki światowej : diagnoza i konsekwencje dla Polski / Tadeusz Sporek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2010
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Geografia ekonomiczna.
Inwestycje zagraniczne - Polska.
Globalizacja - 21 w.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Finanse w zarządzaniu gospodarką : bezpieczeństwo finansowe w okresie kryzysu / Lech Kościelecki ; Akademia Obrony Narodowej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej
Rok wydania:
2013
Temat:
Kryzys gospodarczy (2008).
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze - 1990-.
Rynek kapitałowy - 1990-.
Ryzyko finansowe - zarządzanie.
Zarządzanie ryzykiem.
Finanse międzynarodowe - 1990-.
Bezpieczeństwo państwa - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od tragedii do farsy czyli Jak historia się powtarza / Slavoj Žižek ; przeł. Maciej Kropiwnicki, Barbara Szelewa
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej
Rok wydania:
2011
Temat:
Filozofia - 1990-.
Ideologia.
Ideologia - 1990-.
Socjalizm - 1990-.
Komunizm - 1990-.
Kapitalizm - 1990-.
Kryzys gospodarczy (2008) - wpływ.
Stany Zjednoczone - 2001 (Zamachy 11 września) - wpływ.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz