Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Kulesza, Cezary" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-31 z 31
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola pokrzywdzonego w procesie karnym w świetle ustawodawstwa i praktyki wybranych krajów zachodnich / Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida 2
Rok wydania:
1995
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo krzywdzące przedsiębiorców : wybrane aspekty ingerencji państwa w sferę wolności działalności gospodarczej / Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida 2 ; Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2004
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe / Cezary Kulesza
Wydawca:
Warszawa : Difin
Rok wydania:
cop. 2012
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Efektywność udziału obrońcy w procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej / Cezary Kulesza
Wydawca:
Kraków : Zakamycze
Rok wydania:
2005
Seria:
Monografie Zakamycza
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawa dziecka pokrzywdzonego przestępstwem w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości w świetle standardów europejskich / Cezary Kulesza
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 15 lutego 2024 r
Rok wydania:
2024
Seria:
Biblioteka Sądowa
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sędzia śledczy w modelu postępowania przygotowawczego na tle prawnoporównawczym / Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW
Rok wydania:
1991
Seria:
Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177 ; 413
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porozumienia karnoprocesowe w praktyce wymiaru sprawiedliwości / red. Cezary Kulesza ; [aut.] Cezary Kulesza [et al.] ; Łukasz Budźko oprac. wyników ankiet
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości / pod red. Cezarego Kuleszy
Wydawca:
Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business
Rok wydania:
2009
Seria:
Monografie, 1897-4392
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejskie standardy kształtowania sytuacji ofiar przestępstw / [oprac.] Ewa Bieńkowska, Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" : Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiktymologia procesowa / Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida 2, : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Wydanie:
Stan prawny na 20 kwietnia 2020 r., obejmuje też nowelizację z 19 lipca 2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Monografie Wydziału Prawa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie karne / Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
[Stan prawny na dzień 1.1.2017 r.]
Rok wydania:
2017
Seria:
Podręczniki Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System wymiaru sprawiedliwości a media / pod red. Cezarego Kuleszy
Wydawca:
Białystok : "Temida 2", Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2009
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie karne / Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
2. wydanie, stan prawny na dzień 3.7.2018 r
Rok wydania:
2018
Seria:
Podręczniki Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie karne / Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
4. wydanie, stan prawny na dzień 1.07.2022 r
Rok wydania:
2022
Seria:
Podręczniki Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postępowanie karne / Cezary Kulesza, Piotr Starzyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
Wydanie:
3. wydanie, stan prawny na dzień 4.12.2019 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Podręczniki Prawnicze
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fairness of the new model of Polish criminal appeal proceedings in the context of delivered research / collective monograph edited by Cezary Kulesza
Wydawca:
Białystok : Temida2
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Criminal plea bargains in the English and the Polish administration of justice systems in the context of the fair trial guarantees / (collective work ed. by Cezary Kulesza) ; [aut.] Katarzyna T. Boratyńska [et al.]
Wydawca:
Białystok : Publishing House "Temida 2"
Rok wydania:
2011
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak postępować z ofiarami przestępstw : poradnik dla praktyków / oprac. i wstępem opatrzyli Ewa Bieńkowska, Cezary Kulesza ; [Polskie Towarzystwo Wiktymologii]
Wydawca:
Białystok : Totus
Rok wydania:
1992
Seria:
Dokumenty Rady Europy i Narodów Zjednoczonych
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Współpraca organizacji społecznej z wymiarem sprawiedliwości : poradnik / redakcja: Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Bartosz Pilitowski
Wydawca:
Białystok : "Temida 2" Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku : przy współpr. Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2015
Gatunek / Forma:
Poradniki i przewodniki
Książki
Poradnik
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu / pod redakcją Cezarego Kuleszy i Andrzeja Sakowicza
Wydawca:
Białystok : Temida2 : przy współpracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / redakcja naukowa Katarzyna Dudka ; Katarzyna Dudka, Małgorzata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 2, stan prawny na 15 lipca 2020 r
Rok wydania:
2020
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / redakcja naukowa Katarzyna Dudka ; Katarzyna Dudka, Małgorzata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Wydanie 3, stan prawny na 1 września 2023 r., z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 28 września 2023 r., 1 października 2023 r., 15 lutego 2024 r. i 14 marca 2024 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Komentarze Praktyczne
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kodeks postępowania karnego : komentarz / redakcja naukowa Katarzyna Dudka ; [autorzy] Katarzyna Dudka, Małgorzata Janicz, Cezary Kulesza, Jarosław Matras, Hanna Paluszkiewicz, Barbara Skowron
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 15 sierpnia 2018 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 i 1467)
Rok wydania:
2018
Seria:
Komentarze Praktyczne
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej : komentarz / redakcja naukowa Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka ; Ewa Bieńkowska, Katarzyna Dudka, Cezary Kulesza, Lidia Mazowiecka, Sylwia Spurek, Piotr Starzyński, Wojciech Zalewski, Eleonora Zielińska
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 maja 2016 r
Rok wydania:
2016
Seria:
Prokurator Ofiarom Przestępstw
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji / redakcja naukowa Dariusz R. Kijowski ; [autorzy]: Ewa Cisowska-Sakrajda, Małgorzata Faryna, Władysław Grześkiewicz, Dariusz R. Kijowski, Cezary Kulesza, Waldemar K. Łuczaj, Piotr Pietrasz, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Piotr Starzyński, Robert Suwaj
Wydawca:
Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business
Wydanie:
2. wyd., stan prawny na 1 grudnia 2014 r
Rok wydania:
2015
Seria:
Komentarz LEX
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa karnego procesowego. [T.] 10, Postępowanie przygotowawcze / redakcja naukowa Ryszard A. Stefański ; autorzy: Stanisław Cora, Katarzyna Dudka, Krzysztof Eichstaedt, Andrzej Kiełtyka, Józef Koredczuk, Jacek Kosonoga, Cezary Kulesza, Maciej Rogalski, Jerzy Skorupka, Ryszard A. Stefański, Janusz Tylman, Krzysztof Woźniewski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa karnego procesowego. [T.] 6, Strony i inni uczestnicy postępowania karnego / redakcja naukowa Cezary Kulesza ; [autorzy: Ewa Bieńkowska, Katarzyna T. Boratyńska, Rossana Broniecka, Łukasz Chojniak, Katarzyna Dudka, Ewa Kowalewska-Borys, Cezary Kulesza, Dariusz Kużelewski, Lidia Mazowiecka, Ireneusz Nowikowski, Andrzej Sakowicz, Piotr Starzyński, Ryszard A. Stefański, Sławomir Steinborn, Andrzej Światłowski, Izabela Urbaniak-Mastalerz, Marcin Warchoł, Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Paweł Wiliński, Krzysztof Woźniewski]
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Rok wydania:
2016
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System prawa karnego procesowego. T. 8, Dowody. Cz. 1 / redakcja naukowa Jerzy Skorupka ; autorzy: Łukasz Błaszczak, Dagmara Gruszecka, Barbara Janusz-Pohl, Jerzy Kasprzak, Marta Kłopocka-Jasińska, Józef Koredczuk, Karolina Kremens, Hanna Kuczyńska, Cezary Kulesza, Dobromiła Nowicka, Szymon Pawelec, Marian J. Ptak, Maria Rogacka-Rzewnicka, Jarosław Rominkiewicz, Andrzej Sakowicz, Jerzy Skorupka, Denis Solodov, Damian Wąsik
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer Polska
Rok wydania:
2019
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o gospodarce komunalnej : komentarz i przepisy towarzyszące / Cezary Banasiński, Michał Kulesza, Dariusz Szafrański
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Rok wydania:
1997
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ustawa o gospodarce komunalnej / Cezary Banasiński, Michał Kulesza
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC
Wydanie:
Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2002 r
Rok wydania:
cop. 2002
Seria:
Komentarz
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Równość i nierówności w prawie / redakcja naukowa Dobrochna Bach-Golecka ; [autorzy] Dobrochna Bach-Golecka, Cezary Błaszczyk, Magdalena Błaszczyk, Philippe Chauvin, Zbigniew Cywiński, Cezary Dzierzbicki, Małgorzata Gersdorf, Maria M. Kenig-Witkowska, Władysław Kulesza, Sławomir Lewandowski, Eliza Maniewska, Dariusz Mańka, Jakub Pawliczak, Ryszard Piotrowski, Krzysztof Radzikowski, Jakub Rumian, Robert Rybski, Rafał Szewczyk, Katarzyna Wieczorek, Anna Zientara
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 7 lutego 2024 r
Rok wydania:
2024
Seria:
Monografie, 1897-4392
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Książka
    Wyświetlanie 1-31 z 31

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz