Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Literatura polska - historia i krytyka - czasopisma." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rocznik Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Historycznoliteracka
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN
Rok wydania:
1963-1997
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gdańskie Zeszyty Humanistyczne. Prace Historycznoliterackie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku. Wydział Humanistyczny
Wydawca:
Gdańsk : WSP
Rok wydania:
1965-1969
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Historycznoliterackie Katedry Historii Literatury Polskiej / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Wydawca:
Katowice : WSP
Rok wydania:
1962-1967
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie / Uniwersytet Gdański
Wydawca:
Gdańsk : UG
Rok wydania:
1972-1991
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
Wydawca:
Częstochowa : Wydawnictwo AJD
Rok wydania:
2006-2014
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace z historii literatury i folklorystyki / [red. nauk. Jerzy Pośpiech]
Wydawca:
Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich
Rok wydania:
1983
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska ; 22
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne. Polonistyka / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
Wydawca:
Siedlce : WSPR
Rok wydania:
1995-1997
Seria:
Zeszyty Naukowe. Nauki Humanistyczne / Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sprawozdania Komisyi Językowéj Akademii Umiejętności
Wydawca:
Kraków : AU
Rok wydania:
1880-1894
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Staropolskie Teksty i Konteksty : studia / pod red. Jana Malickiego
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo UŚ
Rok wydania:
1989-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Śląskie Studia Polonistyczne / redaktor naczelny Adam Dziadek
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2011-2018
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie
Wydawca:
Częstochowa : WSP
Rok wydania:
1985-2003
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Literacki = Mouvement Littéraire / red. Br. Gubrynowicz
Wydawca:
Warszawa : Gebethner i Wolff
Rok wydania:
1926-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zeszyty Naukowe. Seria A, Prace Literackie / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta
Wydawca:
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1956-1961
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta. Seria A
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - 1945-1970.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ruch Literacki : wydawnictwo Komisji Historyczno-Literackiej Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza
Wydawca:
Kraków : Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie
Rok wydania:
1960-
Gatunek / Forma:
Czasopisma literackie - Polska - 1945-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Litteraria Polono-Slavica / Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki ; redaktor naczelny Andrzej Drawicz
Wydawca:
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Rok wydania:
1993-2008
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postscriptum : biuletyn Letniej Szkoły Języka, Literatury i Kultury Polskiej / Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydawca:
Katowice : UŚl
Rok wydania:
1992-2007
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Życie Literackie : organ Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej poświęcony nauce o literaturze i krytyce literackiej / red. Juliusz Saloni
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy Biblioteka Polska, (Bydgoszcz: Zakłady Graficzne "Biblioteka Polska")
Rok wydania:
1937-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Bibliograficzny : dodatek do "Pamiętnika Literackiego" / oprac. Aleksandra Oszczęda, Paweł Kaczyński
Wydawca:
Wrocław : Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej
Rok wydania:
1995-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lite Racje : projekt krytyki, prozy, poezji anamorficznej / [Wydział Polonistyki. Zakład Literatury Polskiej XX w.]
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Książkowe "Ibis"
Rok wydania:
2003-
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marchołt : kwartalnik poświęcony sprawom literatury i kultury / redaktor Stefan Kołaczkowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Literackiego
Rok wydania:
1934-1938
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W kręgu literatury XIX i XX wieku / [red. nauk. Leokadia Pośpiechowa]
Wydawca:
Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich
Rok wydania:
1984
Seria:
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska ; 23
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prace Literaturoznawcze / Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
2013-
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma literackie - Polska - Olsztyn (województwo warmińsko-mazurskie) - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Olsztyn ( województwo warmińsko-mazurskie) - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej / wydawane przez Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza ; pod redakcyą Wilhelma Bruchnalskiego, Bronisława Gubrynowicza i Edwarda Porębowicza
Wydawca:
Lwów : Tow. Literackie im. A. Mickiewicza, (Lwów : Drukarnia E. Winarza)
Rok wydania:
1902-
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1900-1945.
Czasopisma polskie - Ukraina - Lwów - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Warszawski : miesięcznik poświęcony literaturze, sztuce i nauce
Wydawca:
Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska"
Rok wydania:
1921-1925
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wiek XIX : rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Wydawca:
Warszawa : Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza : Instytut Badań Literackich
Rok wydania:
2008-
Gatunek / Forma:
Czasopisma literackie.
Literatura polska.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopisma literackie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ogród : materiały naukowe Warszawskiego Koła Polonistów / Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; redaktor naczelny Tomasz Brzozowski
Wydawca:
[Warszawa] : Wydział Polonistyki UW
Rok wydania:
1988-
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1970-2000.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma literackie - Polska - Warszawa - 1970-1990.
Czasopisma literackie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Warszawa - 1970-2000.
Czasopisma naukowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Historia i historie / red. nauk. Dorota Kulczycka, Radosław Sztyber
Wydawca:
Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego
Rok wydania:
2014
Seria:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana, 2353-1681 ; t. 2
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowy Przegląd Literatury i Sztuki / redakcja: Wacław Berent, Władysław Kościelski, Leopold Staff, Stefan Żeromski
Wydawca:
Warszawa : nakładem Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka Polska", (Warszawa : Warszawska Drukarnia Wydawnicza)
Rok wydania:
1920-1921
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pro Arte et Studio : pismo młodzieży akademickiej / [red. odp. i wyd. Edward Boye]
Wydawca:
Warszawa : E. Boye, (Warszawa: Drukarnia Naukowa
Rok wydania:
1916-1918
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN
Wydawca:
Warszawa : IBL PAN
Rok wydania:
1990-
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma literackie - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma naukowe - Polska - Warszawa - 1990-.
Czasopismo filologiczne
Czasopismo naukowe
Czasopismo polskie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu
Wydawca:
Paryż : Biblioteka Polska
Rok wydania:
1991-2000
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pallas Silesia : antyk na Śląsku / Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Koło Młodych Klasyków
Wydawca:
Katowice : Fundacja "Pallas Silesia"
Rok wydania:
1997-1999
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Od romantyzmu ku erze nowych mediów / Krzysztof Kopczyński
Wydawca:
Kraków : Austeria
Rok wydania:
2003
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wratislaviensium Studia Classica : olim Classica Wratislaviensia / [Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego] ; pod redakcją Gościwita Malinowskiego i Małgorzaty Wróbel
Wydawca:
Wrocław : Gajt Wydawnictwo 1991 s.c
Rok wydania:
2012-
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma literackie - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Archiwum Tłumaczeń z Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich / [Sekcja Tłumaczeń Koła Polonistów Studentów KUL]
Wydawca:
Lublin : Koło Polonistów Studentów KUL
Rok wydania:
1966-1982
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka / Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Katedra Literaturoznawstwa
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
Rok wydania:
2007-
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Verbum : kwartalnik poświęcony zagadnieniom kultury współczesnej / red. Konrad Górski
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. "Verbum", (Warszawa : składano i tłoczono czcionką Adama Połtawskiego w Doświadczalnej Pracowani Graficznej Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł)
Rok wydania:
1934-1939
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa katolicka - 1900-1945.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia Literackie : dawniej Życie Literackie : dwumiesięcznik poświęcony nauce o literaturze / Oddział Łódzki Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Wydawca:
Łódź : Spółdzielnia Wydawnicza "Polonista"
Rok wydania:
1946
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Slavica Stetinensia / Uniwersytet Szczeciński
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok wydania:
1992-2002
Seria:
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Białostockie Studia Literaturoznawcze : BSL : rocznik Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2010-
Gatunek / Forma:
Czasopisma naukowe - Polska - 1990-.
Czasopismo

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz