Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Literatura porównawcza." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metodologiczne problemy historii badań nad polsko-rosyjskimi związkami literackimi : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej / pod redakcją Eugenii Kucharskiej
Wydawca:
Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1986
Temat:
Literatura porównawcza - polska i słowiańska - konferencje.
Literatura porównawcza - rosyjska i słowiańska - konferencje.
Literatura porównawcza - słowiańska i rosyjska - konferencje.
Literatura porównawcza - słowiańska i polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Manuale storico di letteratura comparata / Armando Gnisci e Franca Sinopoli
Wydawca:
Roma : Meltemi
Wydanie:
1a ed., 2 rist
Rok wydania:
2004
Seria:
Meltemi.edu ; 27
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparatisme et theorie de la litterature / Adrian Marino
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1988
Seria:
Ecriture
Écriture
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pereklicka druzej : azerbajdzansko-pol'skie literaturnye svjazi 1945-1985 gg / Gjuljar Abdullabekova
Wydawca:
Baku : Jazycy
Rok wydania:
1986
Seria:
Literaturnye Svazi
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The comparative perspective on literature : approaches to theory and practice / ed. and with an intr. by Clayton Koelb and Susan Noakes
Wydawca:
Ithaca ; London : Cornell University Press
Rok wydania:
1988
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La littérature comparée / Yves Chevrel ; préface de Marius-François Guyard
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
2e éd. corrigée
Rok wydania:
1991
Seria:
Que sais-je? ; 499
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktuelle Probleme der vergleichenden Literaturforschung / hrsg. von Gerhard Ziegengeist ; Gesamtred. Ludwig Richter
Wydawca:
Berlin : Akademie-Verlag
Rok wydania:
1968
Seria:
Veröffentlichungen des Instituts für Slavistik / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin ; Nr. 49
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pożytki z porównania / pod redakcją Adama F. Koli i Marcina Wołka
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2015
Seria:
Litteraria Copernicana, 1899-315X ; 2(16)/2015
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komparatystyka dzisiaj. T. 1, Problemy teoretyczne / red. nauk. Ewa Szczęsna, Edward Kasperski
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2010
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Drogi i rozdroża współczesnej komparatystyki europejskiej / red. tomu Alina Nowicka-Jeżowa, Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Tomasz Wójcik
Wydawca:
Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa
Rok wydania:
2012
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Osobitné medziliterárne spoločenstvá. 1 / Dionýz Ďurišin a kolektiv ; Slovenská Akadémia Vied. Literárnovedný Ústav
Wydawca:
Bratislava : Veda - vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied
Rok wydania:
1987
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparaison n'est pas raison : la crise de la littérature comparée / par Etiemble
Wydawca:
[Paris] : Gallimard
Rok wydania:
1963
Seria:
Les Essais ; 109
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La littérature comparée / par Marius-François Guyard ; avant-propos de Jean-Marie Carré
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
2 éd. rev
Rok wydania:
1958
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; 499
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Introduction to the comparative study of literature / Jan Brandt Corstius
Wydawca:
New York : Random House
Wydanie:
1st print
Rok wydania:
1968
Seria:
Studies in Language and Literature ; SLL 17
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La littérature comparée / Claude Pichois et André-M. Rousseau
Wydawca:
Paris : Librairie Armand Colin
Wydanie:
3 éd. revue et mise à jour
Rok wydania:
1971
Seria:
Collection U2 ; 26
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komparatistik : Einführung in die Vergleichende Literaturwissenschaft / Peter V. Zima ; unter Mitarbeit von Johann Strutz
Wydawca:
Tübingen : Francke Verlag
Rok wydania:
1992
Seria:
UTB für Wissenschaft : Uni-Taschenbücher. Literaturwissenschaft
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La littérature comparée / par Marius-François Guyard ; avant-propos de Jean-Marie Carré
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Wydanie:
3 éd. rev
Rok wydania:
1961
Seria:
Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; 499
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Precis de litterature comparée : theories et methodes de l'approche comparatiste / Francis Claudon, Karen Haddad-Wotling
Wydawca:
Paris : Nathan
Rok wydania:
1998
Seria:
128 (Paris). Lettres
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej / pod red. Haliny Janaszek-Ivanićkovej ; [wybór, wstęp Halina Janaszek-Ivanićková]
Wydawca:
Warszawa : Instytut Kultury
Rok wydania:
1997
Temat:
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Cestou vzájomnosti : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Slovensko-ukrajinské vztahy a súvislosti, konanej v Banskej Bystrici 23.-24. okóbra 2003 = Šlâhom êdností : zbírnik materíalív z mížnarodnoï naukovoï konferencíï "Slovac'ko-ukraïns'kí vzaêmni", âka vídbudasâ u Bans'kíj Bistricí 23-24 žovtnâ 2003 / [koll. aut.: Michal Roman et al.] ; Katedra slovanskýh jazykov FiF UMB. Slovenská rada Združenia slovanskej vzájomnosti
Wydawca:
Banská Bystrica : UMB
Rok wydania:
2003
Temat:
Literatura porównawcza - słowacka i ukraińska - konferencje.
Literatura porównawcza - ukraińska i słowacka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literatura staropolska w kontekście europejskim : (związki i analogie) : materiały konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom komparatystyki (27-29 X 1975) / pod red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN
Rok wydania:
1977
Temat:
Literatura porównawcza - europejska i polska - konferencje.
Literatura porównawcza - polska i europejska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zwierciadła północy : związki i paralele literatur polskiej i skandynawskiej. [1] / pod red. Marii Janion, Nilsa Åke Nilssona i Anny Sobolewskiej ; Instytut Badań Literackich PAN
Wydawca:
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN
Rok wydania:
1991
Temat:
Literatura porównawcza - polska i skandynawska - konferencje.
Literatura porównawcza - skandynawska i polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europäisch-karibische Literaturbeziehungen = European-Caribbean literary relations = Europe-Caraïbes : relations littéraires / Herausgeber: János Riesz [i 6 pozostalych] ; Universität Bayreuth
Wydawca:
Bayreuth : Druck und Verlag Lorenz Ellwanger
Rok wydania:
1984
Seria:
Komparatistische Hefte, 0172-9209 ; Heft 9/10
Temat:
Literatura antylska - historia i krytyka.
Literatura europejska - historia i krytyka.
Literatura karaibska - historia i krytyka.
Literatura porównawcza - europejska i karaibska.
Literatura porównawcza - karaibska i europejska.
Literatura porównawcza - europejska i antylska.
Literatura porównawcza - antylska i europejska.
Książka
propozycja biblioteki
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Marginale" Literaturen = "Marginal" Literatures = Littératures "Marginales" / Herausgeber: János Riesz ; Redaktion: Wolfgang Bader [i 2 pozostałych] ; Universität Bayreuth
Wydawca:
Bayreuth : Druck und Verlag Lorenz Ellwanger
Rok wydania:
1983
Seria:
Komparatistische Hefte, 0172-9209 ; Heft 7
Temat:
Literatura porównawcza.
Wykluczenie społeczne - w literaturze.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literaturni vzaimootnošeniâ i literaturen proces : (b"lgarskata v"zroždenska literatura v"v vzaimootnošeniâta si s balkanskite literaturi) / Iliâ Konev ; B"lgarska Akademiâ na Naukite. Institut za literatura
Wydawca:
Sofiâ : Izdat. na B"lgarskata Akademiâ na Naukite
Rok wydania:
1974
Temat:
Literatura porównawcza - bułgarska i słowiańska.
Literatura porównawcza - bułgarska i bałkańska.
Literatura porównawcza - słowiańska i bułgarska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Lužickosrbská literatura : její vývoj a pozice mezi středoevropskými literaturami / Helena Ulbrechtová
Wydawca:
Praha : Karolinum
Rok wydania:
2009
Seria:
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, 0567-8277 ; 154
Temat:
Literatura łużycka - historia i krytyka.
Literatura porównawcza - europejska i łużycka.
Literatura porównawcza - europejska i serbska.
Literatura porównawcza - łużycka i europejska.
Literatura porównawcza - serbska i europejska.
Literatura serbska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Narcisov paradoks : problem pesničke samosvesti i srpska lirika modernog doba (evropski i južnoslovenski kontekts) / Tihomir Brajović
Wydawca:
Beograd : Službeni glasnik
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Biblioteka književne nauke. Kolekcija Znak
Temat:
Literatura porównawcza - europejska i serbska.
Literatura porównawcza - południowosłowiańska i serbska.
Literatura porównawcza - serbska i południowosłowiańska.
Literatura porównawcza - serbska i europejska.
Modernizm (literatura) - Serbia.
Poezja serbska - 1870-1914 - historia i krytyka - teoria.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vzaimosvâzi i vzaimodejstvie literatur mira : bibliografičeskij ukazatel' : (1971-1975). Č. 1 / [sost. V. A. Libman, V. P. Pirogovskaâ, N. V. Gel'fand ; red. kol. A. N. Nikolûkin, N. V. Gel'fand, V. P. Pirogovskaâ] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kogo
Wydawca:
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR
Rok wydania:
1979
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vzaimosvâzi i vzaimodejstvie literatur mira : bibliografičeskij ukazatel' : (1971-1975). Č. 2 / [sost. V. A. Libman, V. P. Pirogovskaâ, N. V. Gel'fand ; red. kol. A. N. Nikolûkin, N. V. Gel'fand, V. P. Pirogovskaâ] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kogo
Wydawca:
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR
Rok wydania:
1979
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vzaimosvâzi i vzaimodejstvie literatur mira : bibliografičeskij ukazatel' : (1976-1980). Č. 1 / [sost.: I. N. Isaeva, N. V. Gel'fand, V. A. Libman ; otv. red. V. P. Pirogovskaâ ; nauč. red.: A. N. Nikolûkin] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kogo
Wydawca:
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR
Rok wydania:
1983
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vzaimosvâzi i vzaimodejstvie literatur mira : bibliografičeskij ukazatel' : (1976-1980). Č. 2 / [sost.: I. N. Isaeva, N. V. Gel'fand, V. A. Libman ; otv. red. V. P. Pirogovskaâ ; nauč. red.: A. N. Nikolûkin] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kogo
Wydawca:
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR
Rok wydania:
1983
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vzaimosvâzi i vzaimodejstvie literatur mira : bibliografičeskij ukazatel' : (1976-1980). Č. 3 / [sost.: I. N. Isaeva, N. V. Gel'fand, V. A. Libman ; otv. red. V. P. Pirogovskaâ ; nauč. red.: A. N. Nikolûkin] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Naučnoj Informacii po Obŝestvennym Naukam, Institut Mirovoj Literatury im. A. M. Gor'kogo
Wydawca:
Moskva : Akademiâ Nauk SSSR
Rok wydania:
1983
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Inna komparatystyka" : od dokumentu do wyobraźni / pod redakcją naukową Giovanny Brogi Bercoff, Mariny Ciccarini i Mikołaja Sokołowskiego
Wydawca:
[Warszawa] : Instytut Badań Literackich
Rok wydania:
[2017]
Temat:
Literatura porównawcza - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Między dyskursami, sztukami, mediami : komparatystyka jutra / redakcja naukowa Ewa Szczęsna, Piotr Kubiński, Marcin Leszczyński
Wydawca:
Kraków : UNIVERSITAS
Rok wydania:
2017
Seria:
Projekty Komparatystyki / Polskie Stowarzyszenie Komparatystyki Literackiej
Temat:
Literatura porównawcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Comparative literature : literary studies - cultural studies / Andrzej Hejmej ; translated by Lindsay Davidson
Wydawca:
Kraków : Jagiellonian University Press
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2018
Seria:
Humanities in the Modern World
Temat:
Literatura porównawcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Komparatystyka : studia literackie - studia kulturowe / Andrzej Hejmej
Wydawca:
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Rok wydania:
cop. 2013
Seria:
Horyzonty Nowoczesności ; 93
Temat:
Literatura porównawcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Internationale Bibliographie zu Geschichte und Theorie der Komparatistik / hrsg. von Hugo Dyserinck gemeinsam mit Manfred S. Fischer
Wydawca:
Stuttgart : A. Hiersemann Verlag
Rok wydania:
1985
Seria:
Hiersemanns Bibliographische Handbücher ; Bd. 5
Temat:
Literatura porównawcza - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Russkaâ literatura XVIII veka i ee meždunarodnye svâzi : pamâti čl.-korr. AN SSSR Pavla Naumoviča Berkova / [red. koll. M. P. Alekseev et al.] ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut Russkoj Literatury (Puškinskij Dom)
Wydawca:
Leningrad : Nauka
Rok wydania:
1975
Seria:
XVIII Vek ; sb. 10
Temat:
Literatura rosyjska - 18 w. - historia i krytyka.
Literatura porównawcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenie komparatystyki - italianizm / Olga Płaszczewska
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania:
cop. 2010
Seria:
Komparatystyka polska : tradycja i współczesność
Temat:
Literatura porównawcza.
Literatura porównawcza - polska i włoska.
Literatura porównawcza - włoska i polska.
Literatura włoska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odniesienia intertekstualne obecne w tłumaczeniu dramatu Ślub Witolda Gombrowicza na język kaszubski w świetle badań komparatystycznych = Intertextual references present in the translation of Witold Gombrowicz's drama The marriage into Kashubian in the light of comprative researches / Hanna Makurat
Temat:
Gombrowicz, Witold (1904-1969). Ślub - tłumaczenia.
Literatura porównawcza.
Intertekstualność - w literaturze.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
L'ancien théâtre en France et en Pologne : (actes du Colloque franco-polonais organisé par l'Institut de Philologie Romane et le Centre interuniversitaire de Civilisation Française de l'Université de Varsovie) : (Varsovie, octobre 1987) / textes réunis et présentés par Joanna Żurowska
Wydawca:
Varsovie : Centre de Civilisation Française : Éditions de l'Université de Varsovie
Rok wydania:
1992
Seria:
Les Cahiers de Varsovie, 0138-0583 ; 19
Temat:
Literatura porównawcza - polska i francuska - konferencje.
Dramat polski - historia i krytyka - konferencje.
Literatura porównawcza - francuska i polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější / vědečtí redaktoři Luboš Řeháček, Zdeněk Urban
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova
Rok wydania:
1992
Seria:
Práce z Dějin Slavistiky ; 15
Temat:
Filologia bułgarska - konferencje.
Filologia czeska - konferencje.
Literatura porównawcza - bułgarska i czeska - konferencje.
Literatura porównawcza - czeska i bułgarska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia porównawcze z literatur słowiańskich / pod red. Ryszarda Łużnego i Zdzisława Niedzieli
Wydawca:
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1992
Seria:
Prace Komisji Słowianoznawstwa / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, 0079-3434 ; nr 49
Temat:
Bobrownicka, Maria (1920-2012) - bibliografia.
Literatura porównawcza.
Literatura słowiańska - historia i krytyka.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tłumacz komparatysta - tłumacz uwikłany w język: o dwóch "poezjotwórczych" kategoriach gramatycznych w języku polskim i słoweńskim = The comparative translator - a translator involved in language: regarding two poetic grammatical categories in Polish and Slovenian / Anna Muszyńska-Vizintin
Temat:
Język polski - gramatyka.
Język słoweński - gramatyka.
Literatura porównawcza.
Tłumaczenie - Polska - historia.
Tłumaczenie - Słowenia - historia.
Praca. Artykuł
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pańczatantra w bajce polskiej / Hanna Urbańska ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Chronicon
Rok wydania:
2016
Temat:
Panchatantra - wpływ.
Bajki polskie - wpływ indyjski.
Bajki polskie - tematy, motywy.
Literatura porównawcza - polska i indyjska.
Literatura porównawcza - indyjska i polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Vergleich und Verständigung Festschrift für Prof. Dr. habil. Eugeniusz Klin zu seinem 60. Geburtstag / red. nauk. Anna Garycka, Augustyn Mańczyk
Wydawca:
Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:
1991
Seria:
Studia i Materiały / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Germanistyka, 0860-2743 ; 8
Temat:
Literatura niemiecka - historia i krytyka.
Literatura porównawcza.
Literatura niemiecka - recepcja.
Księgi pamiątkowe - Polska - 20 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La "Révolution littéraire" : étude de l'influence de la poésie française sur la modernisation des formes poétiques persanes au début du XXe siècle / Amr Taher Ahmed
Wydawca:
Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Rok wydania:
2012
Seria:
Veröffentlichungen zur Iranistik ; Nr. 69
Sitzungsberichte / Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse ; Bd. 829
Temat:
Poezja perska - 20 w. - historia i krytyka.
Poezja perska - wpływ francuski.
Literatura porównawcza - francuska i perska.
Literatura porównawcza - perska i francuska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Colloque internacional Perspective comparatiste Orient-Occident en théorie littéraire = International colloquium The Orient-West comparative perspective in literary theory / les actes furent redigés par Sławomir Cieślikowski et Teresa Cieślikowska
Wydawca:
Łódź : Ed. Biblioteka
Rok wydania:
1993
Temat:
Teoria literatury - konferencje.
Literatura porównawcza - konferencje.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz