Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Marketing w Praktyce" wg kryterium: Tytuł


Wyświetlanie 1-55 z 55
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce / Krzysztof Przybyłowski, Roger A. Kerin, Steven W. Hartley, William Rudelius
Wydawca:
Warszawa : Szkoła Główna Handlowa : Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania i Nauk Ekonomicznych
Rok wydania:
[1994]
Temat:
Marketing - egzaminy, pytania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce : praktyka (i teoria) biznesu / Mirko Düssel ; [przekł. z j. niem. Beata Moryl]
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo BC.edu
Rok wydania:
2009
Seria:
BC edu Biznes
Temat:
Marketing - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami. Z. 3, Instrumenty polityki marketingowej / Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł. Ireneusz Opaliński]
Wydawca:
Rzeszów : Ośrodek Usług Informatycznych KomSoft
Rok wydania:
1995
Temat:
Marketing - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami. Z. 4, Planowanie sukcesu w marketingu / Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł. Ireneusz Opaliński]
Wydawca:
Rzeszów : Ośrodek Usług Informatycznych KomSoft
Rok wydania:
1995
Temat:
Marketing - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami. Z. 1, Co to jest marketing? / Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł. Ireneusz Opaliński]
Wydawca:
Rzeszów : Ośrodek Usług Informatycznych KomSoft
Rok wydania:
1994
Temat:
Marketing - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych / Aleksander Stefan Kornak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Comer
Rok wydania:
1997
Seria:
Zarządzanie i Marketing w Praktyce. Turystyka
Temat:
Finanse lokalne - Polska - 1990-.
Gospodarka regionalna.
Turystyka - Polska - zarządzanie - 1990-.
Uzdrowiska - Polska - zarządzanie - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing w praktyce : kompletny kurs z ćwiczeniami. Z. 2, Badania rynku i rozwój produktu / Peter Davies, David Pardey ; [z jęz. ang. tł. Ireneusz Opaliński]
Wydawca:
Rzeszów : Ośrodek Usług Informatycznych KomSoft
Rok wydania:
1994
Temat:
Marketing - zadania i ćwiczenia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nowoczesne strategie marketingowe : analiza konkurencji i konsumentów, misja i cele, elementy otoczenia, wybór rynku, rodzaje strategii marketingowych, strategia eksportowa, kryteria finansowe, planowanie sprzedaży, internetowa strategia marketingowa / Andrzej Pomykalski
Wydawca:
Warszawa : INFOR
Rok wydania:
cop. 2001
Seria:
Marketing w Praktyce
Temat:
Marketing strategiczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod red. Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania:
2002
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2356
Temat:
Marketing polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing polityczny w teorii i praktyce / pod redakcją Andrzeja W. Jabłońskiego i Leszka Sobkowiaka
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie:
Wydanie 2 zmienione i uzupełnione
Rok wydania:
2009
Seria:
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3130
Temat:
Marketing polityczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing usług w teorii i praktyce / Jolanta Radkowska, Krzysztof Radkowski
Wydawca:
Legnica : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona "Wspólnota Akademicka"
Rok wydania:
2006
Seria:
Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy
Temat:
Marketing relacyjny - podręczniki.
Marketing usług - podręczniki.
Marketing - zarządzanie - podręczniki.
Jakość usług - podręczniki.
Usługi - podręczniki.
Organizacje non profit - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych organizacji / pod red. Agnieszki Piotrowskiej-Piątek
Wydawca:
Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego
Rok wydania:
2009
Temat:
Marketing - 1990-.
Marketing - Polska - 1990-.
Marketing strategiczny.
Marketing strategiczny - Polska - 1990-.
Marketing - zarządzanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teoria i praktyka marketingu w sporcie i biznesie sportowym / pod red. nauk. Janusza Klisińskiego ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wydawca:
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji
Rok wydania:
2008
Seria:
Prace Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 1732-1344 ; nr 5
Temat:
Marketing sportowy.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie marketingiem w dobie globalizacji : wybrane zagadnienia teorii i praktyki / Stefan Kojło
Wydawca:
Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna. Wydział Zarządzania i Marketingu
Rok wydania:
2011
Temat:
Marketing - podręczniki.
Rynki eksportowe - podręczniki.
Rynki eksportowe - studium przypadku.
Rynki eksportowe - Wietnam - studium przypadku.
Polska - stosunki gospodarcze z zagranicą - 1990- - podręczniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Plan marketingowy w praktyce / John Westwood ; [tł. Marta Koch Szołtysek]
Wydawca:
Gliwice : Helion
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Onepress Small Business
Temat:
Marketing - planowanie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński
Wydawca:
Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze
Rok wydania:
2003
Seria:
Zarządzanie, Ekonomia, Marketing
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Zarządzanie - informatyka.
Zarządzanie informacją.
Systemy informacyjne zarządzania.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Wydanie:
Wyd. I
Rok wydania:
2019
Seria:
Nauka, Dydaktyka, Praktyka - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 187
Temat:
Biblioteki - administracja - encyklopedie.
Marketing biblioteczny - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży / pod red. Mirosława Gumularza i Patrycji Kozik : autorzy Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Michał Czerniawski, Mateusz Franke, Tomasz Izydorczyk, Jakub Kowal, Karol Kozieł, Agnieszka Mencel, Bohdan Widła
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie:
Stan prawny: styczeń 2019
Rok wydania:
2019
Seria:
Prawo w Praktyce : ochrona danych osobowych
Temat:
Ochrona danych (informatyka) - Polska - 1990-.
Osoby (prawo) - ochrona - Polska - 1990-.
Prawa osobiste - ochrona - Polska - 1990-.
Ochrona danych (informatyka) - prawo - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Marketing sportowy - teoria i praktyka : II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod hasłem: "Dni marketingu sportowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 19-20 listopada 2003 r. / red. nauk. Henryk Mruk ; red. Piotr Jardanowski, Piotr Matecki
Wydawca:
Poznań : Impact Consulting
Rok wydania:
2004
Temat:
Marketing sportowy.
Marketing sportowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i w praktyce / red. nauk. Mieczysław Przybyła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 1426-8604 ; 6
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Planowanie strategiczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie w praktyce / red. nauk. Mieczysław Przybyła
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1999
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 1426-8604 ; 13
Temat:
Zarządzanie przedsiębiorstwem - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The best practice of marketing management in Polish and international enterprises : the marriage of science and business : case studies = Najlepsze praktyki zarządzania marketingowego w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach : mariaż nauki z praktyką : studia przypadków / pod redakcją Kamili Szymańskiej
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Wydanie:
First edition
Rok wydania:
2022
Seria:
Akademia Zarządzania i Finansów
Temat:
Marketing - zarządzanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie marketingowe, koncepcje marketingu a praktyki zarządzania : aspekty teoretyczne i badawcze : praca zbiorowa = Marketing management, marketing concepts and management practices : theoretical and research aspects : collective work / pod red. Teresy Żabińskiej i Leszka Żabińskiego ; [aut. rozdz. Leszek Żabiński et al.]
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach
Temat:
Marketing - zarządzanie.
Zarządzanie przedsiębiorstwem.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Socjolog w zakładzie pracy - nowe wyzwania i perspektywy : skrypt dla studentów zorientowanych na praktykę wykonywania zawodu w aspekcie wyzwań współczesnego marketingu i zarządzania personelem : wprowadzenie / Sławomira Kamińska-Berezowska
Wydawca:
Katowice : Wydaw. UŚ
Rok wydania:
2002
Seria:
Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1644-0552 ; nr 11
Temat:
Socjolodzy.
Personel - kierowanie - socjologia.
Marketing - podręczniki akademickie.
Personel - kierowanie - podręczniki akademickie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy opracowywania i wdrażania strategii marketingowych w regionach turystycznych : materiały z krajowej konferencji "Teoria i praktyka" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną jeleniogórskiego Wydziału Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra-Cieplice, 10-12 grudnia 1996 / red. nauk. Andrzej Rapacz
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
Rok wydania:
1997
Seria:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne
Temat:
Turystyka - Polska - Jeleniogórskie, Województwo (1975-1998) - konferencje.
Marketing turystyczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aktualne problemy ekonomiczne i prawno-organizacyjne gospodarki turystycznej w Europie : materiały Międzynarodowej Konferencji "Teoria i Praktyka" zorganizowanej przez Katedrę Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną w Jeleniej Górze, Jelenia Góra-Cieplice, 18-19 października 1995 / [red. naukowy Andrzej Rapacz]
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego
Rok wydania:
1996
Seria:
Materiały Konferencyjne / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 0324-8445 ; nr 735
Temat:
Marketing turystyczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Turystyka - prawo europejskie - 1990- - konferencje.
Turystyka - aspekt ekonomiczny - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
    Wyświetlanie 1-55 z 55

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz