Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Mass media - czasopisma." wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-71 z 71
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media Polskie na Wschodzie : informator / [Fundacja "Wolność i Demokracja" ; red. Michał Dworczyk, Rafał Dzięciołowski, Lilla Luboniewicz]
Wydawca:
Warszawa : Fundacja "Wolność i Demokracja"
Rok wydania:
2014-
Temat:
Mass media - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
World directory of mass communication researchers / comp. by Sylwester Dziki, Janina Maczuga and Walery Pisarek ; forew. by Walery Pisarek ; Bibliographic Section of IAMCR + CECOM (COMNET) and Press Research Centre in Cracow
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Rok wydania:
1984
Seria:
Library of Knowledge of the Press ; vol. 17
Temat:
Czasopisma - spisy.
Mass media - czasopisma.
Mass media - biografie - slowniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media Dawne i Współczesne : praca zbiorowa / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Zakład Dziennikarstwa
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
Rok wydania:
2006-
Temat:
Dziennikarstwo - 1990- - czasopisma.
Prasoznawstwo - czasopisma.
Mass media cyfrowe - czasopisma.
Mass media - czasopisma.
Dziennikarze - deontologia - czasopisma.
Prasa - czasopisma - historia.
Prasa - historia - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Media i Społeczeństwo = Media and Society : medioznawstwo, komunikologia, semiologia, socjologia mediów / [Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała ; redaktor naczelna Zofia Kowalik-Kaleta]
Wydawca:
Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Rok wydania:
2011-
Temat:
Mass media - aspekt społeczny - czasopisma.
Semiotyka i mass media - czasopisma.
Komunikacja audiowizualna - czasopisma.
Społeczeństwo informacyjne - czasopisma.
Prasoznawstwo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska Bibliografia Adnotowana Wiedzy o Środkach Masowego Komunikowania za Rok... = Bibliographie Commentée Polonaise de la Science sur les Moyens de l' Information... / Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW " Prasa", Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej ; pod red. Sylwestra Dzikiego
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW " Prasa". Pracownia Dokumentacji i Informacji Naukowej
Rok wydania:
1969-
Temat:
Mass media - Polska - bibliografia adnotowana - czasopisma.
Mass media - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Transdysciplinarność Badań nad Komunikacją Medialną / [Uniwersytet Śląski] ; pod red. Małgorzaty Kity, Magdaleny Ślawskiej
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2012-
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 0208-6336
Temat:
Mass media - aspekt społeczny - czasopisma.
Komunikacja interpersonalna - w mass mediach - aspekt społeczny - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - Katowice - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Medialne Reprezentacje Kultury / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; redakcja Anna Sugier-Szerega
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2015-
Seria:
Seria: Kultura w Mediach, Media w Kulturze
Temat:
Mass media - 1990- - czasopisma.
Komunikacja - aspekt społeczny - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo Mediów Elektronicznych : kwartalnik naukowy / Uniwersytet Wrocławski. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej redaktor naczelny Jacek Gołaczyński
Wydawca:
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
Rok wydania:
2010-
Temat:
Mass media cyfrowe - prawo - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopisma prawnicze - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia Socialia Cracoviensia / Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych ; redaktor naczelny Michał Drożdż
Wydawca:
Kraków : UPJPII WNS : Wydawnictwo Naukowe UPJP II
Rok wydania:
2009-2020
Temat:
Polityka społeczna - czasopisma.
Polityka rodzinna - czasopisma.
Rodzina - socjologia - czasopisma.
Mass media - 1990- - czasopisma.
Dziennikarstwo - 1990- - czasopisma.
Etyka społeczna - czasopisma.
Cywilizacja chrześcijańska - czasopisma.
Kościół i społeczeństwo - Kościół katolicki - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Integracja Społeczna - Między Teorią a Praktyką / praca pod red. Grzegorza Nowackiego
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2008-
Temat:
Integracja społeczna - Polska - 1990- - czasopisma.
Mass media - aspekt społeczny - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma naukowe - Polska - Białystok - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka / pod redakcją Dariusza Barana, Artura M. Trudzika
Wydawca:
Opole: Scriptorium Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2020
Seria:
Seria Scriptorium : Media
Temat:
Czasopisma muzyczne - Polska - 1945- - historia i krytyka.
Mass media i muzyka - aspekt polityczny - Hiszpania - 20 w.
Mass media i muzyka - aspekt polityczny - Niemcy - 1990-1945.
Mass media i muzyka - aspekt polityczny - Polska - 1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prasa w dobie nowych mediów / pod redakcją Renaty Rozbickiej i Andrzeja Staniszewskiego
Wydawca:
Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Rok wydania:
cop. 2014
Temat:
Prasa - 1990-.
Media społecznościowe - wykorzystanie.
Media społecznościowe.
Internet - aspekt społeczny - czasopisma.
Dziennikarstwo - Polska - 1990-.
Czasopisma elektroniczne - Polska - 1990- - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Prasa regionalna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mosty : antropologia, medioznawstwo : zeszyt naukowy Międzywydziałowego Stowarzyszenia Dziennikarzy "Mosty" Studenckiego Koła Naukowego przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Wydawca:
Katowice : MSD "Mosty" SKN. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ
Rok wydania:
2003-
Temat:
Mass media i kultura.
Prasoznawstwo.
Dziennikarstwo.
Antropologia - czasopisma.
Prasoznawstwo - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Idee wartości słowa w życiu publicznym / red. nauk. Grzegorz Majkowski, Leszek Kuras, Justyna Makowska ; [tł. na jęz. ang. Marcin Jaźwiec, Marcin Józefaciuk]
Wydawca:
Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Rok wydania:
2014
Seria:
Seria "Idee, Wartości, Słowa"
Temat:
Mass media - aspekt społeczny - 1990-.
Mass media i polityka - 1990-.
Mass media i język - Polska - 1990-.
Dziennikarstwo śledcze - Polska.
Dziennikarze - deontologia.
Wolność prasy.
Komunikacja - aspekt społeczny.
Wartości (filozofia) - w mass mediach.
Język polityczny - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
"Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zając ; Uniwersytet Opolski
Wydawca:
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
Rok wydania:
2013
Temat:
Czasopisma dla młodzieży - Polska - 20 w.
Czasopisma dla młodzieży - Polska - 1990-.
Czasopisma dla dzieci - Polska - 20 w.
Czasopisma dla dzieci - Polska - 1990-.
Prasa dla młodzieży - Polska - 20 w.
Prasa dla młodzieży - Polska - 1990-.
Mass media w edukacji - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System informacji marketingowej a decyzje rynkowe przedsiębiorstwa - wybrane problemy / [ red. nauk. Ewa Kieżel]
Wydawca:
Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
Rok wydania:
1998
Seria:
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego ; 2
Temat:
Informacja ekonomiczna - czasopisma.
Marketing - czasopisma.
Badania marketingowe.
Informacja ekonomiczna.
Marketing.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasopisma dziecięce Z.N.P. jako pomoc w pracy szkolnej : uwagi metodyczne dla nauczycieli / w oprac. S. Dobranieckiego i K. Greba
Wydawca:
Warszawa : nakł. "Naszej Księgarni", (Warszawa : Zakł. Graf. "Nasza Drukarnia")
Rok wydania:
1937
Seria:
Z Praktyki Szkolnej ; nr 35
Temat:
Mass media i dzieci - Polska.
Prasa i edukacja - Polska - 1900-1945.
Środki dydaktyczne.
Nauczanie w szkołach podstawowych - Polska - 1900-1945.
Nauczanie w szkołach podstawowych - Polska - 1900-1945 - poradniki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma dla dzieci - Polska - 1900-1945.
Czasopisma dla młodzieży - Polska - 1900-1945.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czasopisma warszawskie XVII-XIX wieku w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy : katalog / [oprac. Grażyna Małgorzata Lewandowska et al. ; współpr. Zofia Brulińska, Elżbieta Tomczak]
Wydawca:
Warszawa : Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Rok wydania:
2007
Seria:
Prace Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, 0509-6448 ; nr 23
Temat:
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego - katalogi.
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 1500-1800 - katalogi.
Czasopisma polskie - Polska - Warszawa - 19 w. - katalogi.
Środki masowego przekazu
Czasopismo polskie
Zbiory
Warszawa (woj. mazowieckie)
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci / Anna Łobos
Wydawca:
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego
Rok wydania:
2003
Seria:
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2145
Temat:
Czasopisma dla dzieci - Polska - język.
Programy dla dzieci (telewizja) - Polska - 1990-.
Mass media i język - Polska - 1990-.
Język polski - 1990- - słownictwo.
Język polski - 1990- - składnia.
Książka
propozycja biblioteki
Rękopis (manuskrypt)
    Wyświetlanie 1-71 z 71

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz