Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Mazur, Jan (1942- )" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-29 z 29
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polonistyka w świecie : nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych / red. Jan Mazur
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2000
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Filologia polska - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie - za granicą - konferencje.
Literatura polska - studia i nauczanie (akademickie) - za granicą - konferencje.
Filologia polska - studia i nauczanie (akademickie) - za granicą - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - konferencje.
Literatura polska - studia i nauczanie - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej / pod red. Jana Mazura, Magdaleny Rumińskiej
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Analiza dyskursu - konferencje.
Karnawalizacja - konferencje.
Humor - historia i krytyka - konferencje.
Komizm - konferencje.
Komunikacja - aspekt społeczny - konferencje.
Język polski - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian / red. Jan Mazur ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Rok wydania:
2000
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - język potoczny - konferencje.
Język polski - 20 w. - konferencje.
Język polski - zapożyczenia obce - konferencje.
Język polski - leksykologia - konferencje.
Język polski - słownictwo - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci / pod red. Jana Mazura ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1999
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Polityka językowa - Polska.
Język polski - aspekt polityczny - konferencje.
Język polski - za granicą - konferencje.
Języki obce - studia i nauczanie - konferencje.
Polityka językowa - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rytualizacja w komunikacji społecznej i interkulturowej / pod red. Jana Mazura ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2004
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Interakcja społeczna - konferencje.
Komunikacja - aspekt społeczny - konferencje.
Rytuał - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Promocja języka i kultury polskiej w świecie / pod red. Jana Mazura ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
1998
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie - za granicą - konferencje.
Język polski - za granicą - konferencje.
Literatura polska - recepcja - konferencje.
Literatura polska - za granicą - historia i krytyka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu : referaty i komunikaty z konferencji nt. "Kształcenie Sprawności Komunikacyjnej Polonii i Polaków ze Wschodu" zorganizowanej wspólnie z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie / wstęp i red. Jan Mazur
Wydawca:
Lublin : UMCS
Rok wydania:
1995
Seria:
Kształcenie Polaków ze Wschodu
Temat:
Język polski - studia i nauczanie - konferencje.
Język polski - za granicą - konferencje.
Polacy - edukacja - Kraje byłego Związku Radzieckiego - konferencje.
Studenci zagraniczni - Polska.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - konferencje.
Język polski - gramatyka porównawcza - język rosyjski.
Dwujęzyczność - Kraje byłego Związku Radzieckiego - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie / pod red. Jana Mazura, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - 1990- - konferencje.
Język polski - za granicą - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 1 / pod red. Jana Mazura, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Mass media i język - konferencje.
Mass media i kultura - konferencje.
Mass media - wpływ - konferencje.
Komunikacja - 21 w. - konferencje.
Język i kultura - konferencje.
Wypowiedzenie (językoznawstwo) - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 2 / pod red. Jana Mazura, Małgorzaty Rzeszutko-Iwan ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Mass media i język - konferencje.
Mass media i kultura - konferencje.
Mass media - wpływ - konferencje.
Komunikacja - 21 w. - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Człowiek wobec wyzwań współczesności : upadek wartości czy walka o wartość? / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2007
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Człowiek.
Wartości społeczne.
Antropologia filozoficzna.
Język polityczny.
Metaetyka.
Wartości (filozofia) - aspekt społeczny.
Wartości (filozofia) - język.
Wartości (filozofia) - miscellanea.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 1 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - studia i nauczanie (akademickie) - obcojęzyczni - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie (akademickie) - za granicą - konferencje.
Język polski - za granicą - konferencje.
Literatura polska - studia i nauczanie (akademickie) - obcojęzyczni - konferencje.
Literatura polska - studia i nauczanie (akademickie) - za granicą - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. T. 2 / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2013
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - za granicą - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie - za granicą - konferencje.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej / pod red. Jana Mazura, Agaty Małyski, Katarzyny Sobstyl ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2010
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Intertekstualność - konferencje.
Komunikacja - aspekt społeczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Studia nad składnią polszczyzny mówionej : księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975) / zespół red. Stanisław Grabias, Jan Mazur, Krystyna Pisarkowa ; red. odpowiedzialny Teresa Skubalanka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw
Rok wydania:
1978
Temat:
Język polski - badania - konferencje.
Język polski - składnia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
W służbie języka i kultury : jubileusz XX-lecia Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS / pod red. Jana Mazura [et al.] ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2011
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Mazur, Jan (1942- ) - bibliografia.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - historia.
Nauczyciele akademiccy - Polska - Lublin - bibliografia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ekonomia - to nie boli : polski język ekonomiczny dla cudzoziemców / Anna Dunin-Dudkowska, Anna Trębska-Kerntopf ; pod red. Jana Mazura ; Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Rok wydania:
2006
Seria:
Język, Kultura, Społeczeństwo
Temat:
Język polski - język handlowy - podręczniki dla obcojęzycznych.
Język polski - lektury i wypisy - ekonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie : diagnoza, stan, perspektywy / skład zespołu autorskiego: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernardeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka ; współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Język polski - studia i nauczanie - za granicą - 1990-.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - 1990-.
Język polski - za granicą - 1990-.
Literatura polska - recepcja - za granicą - 1990-.
Studenci zagraniczni - edukacja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie : diagnoza, stan, perspektywy / skład zespołu autorskiego: Władysław Miodunka, Jolanta Tambor, Aleksandra Achtelik, Romuald Cudak, Danuta Krzyżyk, Jan Mazur, Bernardeta Niesporek-Szamburska, Kazimierz Ożóg, Adam Pawłowski, Dorota Praszałowicz, Anna Seretny, Roman Szul, Agnieszka Tambor, Tadeusz Zgółka ; współpraca: Małgorzata Smereczniak, Karolina Graboń
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2018
Temat:
Język polski - studia i nauczanie - za granicą - 1990-.
Język polski - studia i nauczanie - obcojęzyczni - 1990-.
Język polski - za granicą - 1990-.
Literatura polska - recepcja - za granicą - 1990-.
Studenci zagraniczni - edukacja - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki elektroniczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Krakau - Kraków : illustrierter Stadtführer / Jan Adamczewski ; [Deutsch: Krystyna Mazur ; Aufnahmen: A. Bujak et al.]
Wydawca:
Warszawa : Verlag Interpress
Rok wydania:
[ca 1991]
Temat:
Kraków (Polska) - przewodniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Podlaskiego ; we współpracy z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo CDN
Rok wydania:
1990
Temat:
Tysiąclecie chrztu Rusi (988-1988).
Białoruś - historia religijna.
Rosja - historia religijna.
Ukraina - historia religijna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dar Polski Białorusinom, Rosjanom i Ukraińcom na Tysiąclecie ich Chrztu Świętego : [praca zbiorowa] / [pod red. Kazimierza Podlaskiego we współpr. z Andrzejem Drawiczem i Janem Jarco]
Wydawca:
London : Polonia
Rok wydania:
1989
Temat:
Chrześcijaństwo - Białoruś - historia.
Chrześcijaństwo - rocznice.
Chrześcijaństwo - Ukraina - historia.
Chrześcijaństwo - Rosja - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do nauki o materiałach / A. G. Guy ; z języka angielskiego tłumaczyli: Ryszard Ciach, Jan Dutkiewicz, Hanna Frydrych, Jan Karp, Zbigniew Kędzierski, Andrzej Korbel, Jan Kusiński, Zbigniew Mazur, Karol Przybyłowicz, Andrzej Staronka, Danuta Tomkowicz, Teodor Werber
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
1977
Temat:
Materiałoznawstwo.
Materiały.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wobec wyzwań jutra : co myślą Polacy i jak działają? / autorzy: Jan Barcz, Irena Borowik, Piotr Chmielewski, Robert Chrabąszcz, Jerzy Cieślik, Lidia D. Czarkowska, Kazimierz W. Frieske, Juliusz Gardawski, Krystyna Janicka, Stanisław Jędrzejewski, Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński, Andrzej Kojder, Andrzej K. Koźmiński, Joanna Kurczewska, Andrzej Lubbe, Janusz Mariański, Mirosława Marody, Stanisław Mazur, Witold Morawski, Darek Niklas, Włodzimierz Siwiński, Kazimierz M. Słomczyński, Andrzej Waśkiewicz, Jerzy Wilkin, Lech W. Zacher, Krzysztof Zagórski ; redakcja naukowa Witold Morawski
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer : Akademia Leona Koźmińskiego
Rok wydania:
2016
Temat:
Zmiana społeczna - Polska - 1990- - opinia publiczna.
Poczucie bezpieczeństwa - aspekt społeczny - Polska - 1990-.
Potrzeby podstawowe - Polska - 1990-.
Socjologia - Polska - 1990-.
Polska - sytuacja społeczna - 1989-.
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989-.
Polska - 1989- (III Rzeczpospolita).
Książka
    Wyświetlanie 1-29 z 29

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz