Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Monografia" wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarys leksykografii terminologicznej / Karpiński Łukasz ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich. Katedra Języków Specjalistycznych
Wydawca:
Warszawa : Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2008
Temat:
Języki specjalistyczne - leksykografia.
Języki specjalistyczne - terminologia.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Očerki razvitiâ fizičeskoj teorii v pervoj treti XX veka / A. I. Anselʹm
Очерки развития физической теории в первой трети XX века / А. И. Ансельм
Wydawca:
Moskva : "Nauka". Glavnaâ redakciâ fiziko-matematičeskoj literatury
Москва : "Наука". Главная редакция физико-математической литературы
Rok wydania:
1986
Temat:
Fizyka - historia.
Fizyka - 20 w.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategiczne planowanie przestrzenne a strefa regulacyjna planów = Strategic spatial planning and the regulatory sphere of plans / Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Małgorzata Blaszke, Tadeusz Markowski, Maciej J. Nowak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rok wydania:
2023
Seria:
Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; T. 20/212
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Gospodarka regionalna - Polska - prognozy.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przestrzenne zagospodarowanie kraju - perspektywa długookresowa / Paweł Churski [i 18 pozostałych] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rok wydania:
2022
Seria:
Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; T. 16/208
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska.
Gospodarka regionalna - Polska - prognozy.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Putʹ k romanu : istoriâ formirovaniâ burâtskoj prozy / V. C. Najdakov, otvetstvennyj redaktor A. B. Soktoev ; Akademiâ Nauk SSSR. Sibirskoe Otdelenie. Burâtskij Filial. Burâtskij Institut Obŝestvennyh Nauk
Путь к роману : исмория формирования бурямской прозы / В. Ц. Найдаков, ответственный редактор А. Б. Соктоев ; Академия Наук СССР. Сибирское отделение. Буратский Филиал. Бурятский Институт Общественных Наук
Wydawca:
Novosibirsk : Izdatelʹstvo "Nauka" Sibirskoe Otdelenie
Новосибирск : Издательство "Наука" Сибирское отделение
Rok wydania:
1985
Temat:
Literatura buriacka - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Car-trup i król-duch : Rosja w twórczości Słowackiego / Elżbieta Kiślak ; przedmowa do drugiego wydania Marek Troszyński
Wydawca:
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie:
Wydanie drugie, przejrzane
Rok wydania:
2023
Temat:
Słowacki, Juliusz (1809-1849) - tematy, motywy.
Rosja - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sociolingvistika : makedonski ǰazik: ǰazičnoto planiran̂e i ǰavnata komunikaciǰa / Aleksandra Ǵurkova
Социолингвистика : mакедонски јазик: јазичното планирање и јавната комуникација / Александра Ѓуркова
Wydawca:
Skopǰe : Makedonika litera
Скопје : Македоника литера
Rok wydania:
2023
Temat:
Socjolingwistyka
Język macedoński
Socjolingwistyka - Macedonia Północna.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Danza e balletto in Svizzera / Jean-Pierre Pastori ; traduzione Alice Ceresa
Wydawca:
Zurigo : Pro Helvetia, Fondazione svizzera per la cultura
Rok wydania:
1990
Seria:
Pro Helvetia, Fondation Suisse pour la Culture : Information
Temat:
Balet - Szwajcaria - 20 w.
Taniec - produkcja i inscenizacja - Szwajcaria - 20 w.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje popularnonaukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Introduction to corpus linguistics / Sandrine Zufferey
Wydawca:
London : ISTE ; Hoboken : John Wiley & Sons
Wydanie:
First published 2020 in Great Britain and the United States by ISTE and John Wiley & Sons
Rok wydania:
2020
Seria:
Cognitive Science Series
Temat:
Językoznawstwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zarządzanie portfelem projektów w przedsiębiorstwie usługowym w branży górniczej / Jarosław Jamrozy, Krzysztof Wodarski
Wydawca:
Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografia / Politechnika Śląska ; 1012
Temat:
Zarządzanie projektami - Polska - 1990-.
Spółki górnicze - Polska - zarządzanie - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Święci: odkrywanie i promocja : istotne zagadnienia procesu beatyfikacyjnego na etapie diecezjalnym / redakcja naukowa: o. Zdzisław J. Kijas OFMConv, o. Bogusław Kochaniewicz OP, Katarzyna Parzych-Blakiewicz
Wydawca:
Pelplin : Bernardinum
Rok wydania:
2023
Temat:
Święci - kult - Polska.
Świętość - chrześcijaństwo.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Publikacje religijne
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Status prawny i interpretacja Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / Kamil Strzępek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2023
Temat:
Europejska Konwencja Praw Człowieka (1950) - interpretacja.
Prawa człowieka - orzecznictwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych : perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa / Krzysztof Waliszewski, Ewa Cichowicz, Łukasz Gębski, Jakub Kubiczek, Paweł Niedziółka, Małgorzata Solarz, Anna Warchlewska
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2024
Temat:
Pożyczki - Polska - 1990-.
Instytucje finansowe - Polska - 1990-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje fachowe
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Detencja i jej alternatywy : analiza orzecznictwa sądowego w sprawie umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych / Witold Klaus, Monika Szulecka, Dominik Wzorek
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2024
Seria:
Prawo Publiczne - Instytut Wymiaru Sprawiedliwości (Warszawa)
Temat:
Cudzoziemcy (prawo) - Polska - 21 w.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Publikacje fachowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska myśl urbanistyczna i planistyczna z okresu PRL-u : wybór esejów = Polish urban and planning thought from the PRL period and its update : selected essays / Tadeusz Markowski, Maciej J. Nowak redakcja naukowa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Wydawca:
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Rok wydania:
2023
Seria:
Studia Cykl Monografii / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; T. 19/211
Temat:
Zagospodarowanie przestrzenne - Polska - 1945-.
Gospodarka regionalna - Polska - 1945-.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Prawo pracy i ubezpieczenia : ujednolicone przepisy / redakcja Wydawnictwo Legis
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Legis
Wydanie:
Stan prawny 19 października 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo i Ekonomia
Temat:
Prawo pracy - Polska - 1990- - legislacja.
Prawo ubezpieczeń społecznych - Polska - 1990- - legislacja.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje urzędowe i akty prawne
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa / Janusz Roszkiewicz
Wydawca:
Warszawa : Wolters Kluwer
Wydanie:
Stan prawny na 1 lipca 2023 r
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografie, 1897-4392
Temat:
Prawo - stosowanie - Polska - 1990-.
Prawa człowieka - Polska - orzecznictwo.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
État actuel des études sur le rythme de la prose grecque. 1 / Stanisław Skimina
Wydawca:
Cracovie : Imprimerie de l'Université, (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Rok wydania:
1937
Seria:
Bulletin International de l'Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de Philologie. Classe d'Histoire et de Philosophie. No Supplémentaire ; no 3
Temat:
Proza grecka - historia i krytyka.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nature-inspired optimization algorithms : recent advances in natural computing and biomedical applications / edited by Aditya Khamparia, Ashish Khanna, Nhu Gia Nguyen, Bao Le Nguyen
Wydawca:
Berlin : De Gruyter
Rok wydania:
© 2021
Seria:
Intelligent Biomedical Data Analysis ; Vol. 4
Temat:
Obliczenia naturalne.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Tysiąc plateau / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; redakcja merytoryczna i językowa Joanna Bednarek ; tekst przedmowy Michał Herer
Wydawca:
Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
Wydanie:
Wydanie II
Rok wydania:
2023
Seria:
Capitalisme et schizophrénie / Gilles Deleuze
Temat:
Psychiatria społeczna.
Psychoanaliza i kapitalizm.
Psychoanaliza i socjologia.
Schizofrenia - aspekt społeczny.
Gatunek / Forma:
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Jednostki języka w systemie i w tekście. 5 / pod redakcją Andrzeja Charciarka, Anny Zych i Gabrieli Wilk
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych
Rok wydania:
2023
Seria:
Biblioteka Przeglądu Rusycystycznego ; nr 38
Temat:
Języki słowiańskie - badania porównawcze.
Językoznawstwo porównawcze
Języki słowiańskie
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Praca zbiorowa
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Terminologia unijna a pewność prawa w sferze usług użyteczności publicznej : wybrane pojęcia wpływające na reguły funkcjonowania rynku usług UE - definicje, wątpliwosci, kontrowersje / Jerzy Ząbkowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck
Rok wydania:
2024
Seria:
Unia Europejska
Temat:
Unia Europejska - terminologia.
Zamówienia publiczne - prawo europejskie.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Cz. 1, Ocena sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa / Franciszek Bławat, Edyta Drajska, Piotr Figura, Małgorzata Gawrycka, Tomasz Korol, Błażej Prusak
Wydawca:
Warszawa : CeDeWu
Wydanie:
Wydanie III
Rok wydania:
2024
Temat:
Analiza wskaźnikowa - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - ocena - podręczniki akademickie.
Przedsiębiorstwa - finanse - podręczniki akademickie.
Sprawozdania finansowe - podręczniki akademickie.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje dydaktyczne
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poezie v exilu : čeští básníci za studené války a západní básnická tradice / Josef Hrdlička
Wydawca:
Praha : Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum
Rok wydania:
2020
Seria:
Studia Poetica
Temat:
Literatura emigracyjna czeska - 1945- - historia i krytyka.
Wygnanie - w literaturze.
Wygnańcy - w literaturze.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pioneers, hidden champions, changemakers, and underdogs : blessons from China's innovators / Mark J. Greeven, George S. Yip, and Wei Wei
Wydawca:
Cambridge ; London : The MIT Press
Rok wydania:
© 2019
Temat:
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Chiny.
Przedsiębiorstwa - tworzenie - Chiny.
Przedsiębiorczość (ekonomia) - Chiny.
Produkty nowe - Chiny.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Planthoppers and leafhoppers (Hemiptera: Fulgoromorpha et Cicadomorpha) of post mining waste heaps in Bytom, Chorzów, Ruda Śląska and Świętochłowice cities (Upper Silesia, Southern Poland) / Marcin Walczak, Mateusz Gibas, Joanna Trela, Mariola Chruściel, Klaudia Sojka, Łukasz Junkiert, Anna Romaniak, Jolanta Brożek, Wacław Wojciechowski
Wydawca:
Bytom : Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
Rok wydania:
2023
Seria:
Monographs of the Upper Silesian Museum, 1508-9851 ; no. 24
Temat:
Fulgoromorpha - Polska - Śląsk, Górny (region).
Cicadomorpha - Polska - Śląsk, Górny (region).
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Raport z badań
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der strafrechtliche Begriff Inland und seine Beziehungen zum Völkerrecht und Staatsrecht : drei Beiträge zum sog. internationalen Strafrecht / von Heinrich Harburger
Wydawca:
Nördlingen : Verlag der C. H. Beck'schen Buchhandlung
Rok wydania:
1882
Temat:
Prawo karne międzynarodowe - 19 w.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Naukova evolûcìâ Vasilâ Danileviča v časï ta ukraïnskomu prostorï : (kìnec XIX - 30-tì roki XX stolìttâ) = Scientific evolution of Vasyl Danylevych in time and Ukrainian space : (end of the 19th-30s of the 20th century) / Nadìâ Šip ; Nacìonalʹna akademìâ nauk Ukraïni, Nacìonalʹna bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ì Vernadsʺkogo. Intitut rukopisu
Наукова еволюція Василя Данилевича в часі та українському просторі : (кінець XIX-30-ті роки XX століття) / Надія Шип ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Інститут рукопису
Wydawca:
Kiïv : Nacìonalʹna bìblìoteka Ukraïni ìmenì V. Ì Vernadsʺkogo. Intitut rukopisu
Kyïv : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. Інститут рукопису
Rok wydania:
2023
Temat:
Danilevič, Vasilʹ Ûhimovič (1872-1936).
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Metaphors of multilingualism : changing attitudes towards language diversity in literature, linguistics and philosophy / Rainer Guldin
Wydawca:
London ; New York : Routledge, Taylor&Francis Group
Wydanie:
First published 2020. First issued in paperback 2021
Rok wydania:
2021
Temat:
Wielojęzyczność.
Wielojęzyczność - aspekt społeczny.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oksymoron : z problemów językowego poznania rzeczywistości / Wojciech Chlebda ; redaktor Leon Komicz
Wydawca:
Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Rok wydania:
1985
Seria:
Studia i Monografie / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu ; nr 99
Temat:
Oksymoron - podręczniki akademickie.
Leksykologia
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nouvelles méthodes pour l'étude des prépositions : l'allemand AN : emplois concrets et figurés / Raymond Savary
Wydawca:
Berne [i pozostałe] : Peter Lang
Rok wydania:
1986
Seria:
Europaische Hochschulschriften. Reihe 21, Linguistik = Publications Universitaire Européennes. Série 21, Linguistique = European University Studies. Series 21, Linguistics ; Bd./Vol. 49
Temat:
Język niemiecki - przyimki.
Językoznawstwo.
Gatunek / Forma:
Publikacje naukowe
Książki
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wprowadzenie do współczesnej literatury chorwackiej (1970-2010) / Krešimir Bagić ; przekład, opracowanie i posłowie Leszek Małczak
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2023
Seria:
Biblioteka Przekładów Literatur Słowiańskich
Wprowadzenie do Literatury Chorwackiej i Jej Polskiej Recepcji ; Cz. 1
Temat:
Literatura chorwacka - 1945- - historia i krytyka.
Polityka i literatura - Chorwacja - 20 w.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Literatura chorwacka
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa / Natalia Kurjački-Góra
Wydawca:
Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP
Rok wydania:
2022
Seria:
Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2450-7865 ; 1152
Temat:
Vyrypaev, Ivan (1974- ) - krytyka i interpretacja.
Dramaturdzy rosyjscy
Postmodernizm
Reżyserzy rosyjscy
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Porównanie statusu mediatora w Polsce i wybranych krajach europejskich / Anna Cybulko, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
Rok wydania:
2023
Seria:
Prawo Publiczne
Temat:
Mediacja - Kraje Unii Europejskiej.
Mediacja - Polska.
Prawo i wymiar sprawiedliwości
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Èvolûciâ ponâtij kvantovoj mehaniki / Maks Džemmer ; perevod s anglijskogo V. N. Pokrovskogo ; pod redakciej L. I. Ponomareva
Эволюция понятий квантовой механики / Макс Джеммер ; перевод с английского В. Н. Покровского ; под редакцией Л. И. Пономарева
Wydawca:
Moskva : "Nauka". Glavnaâ redakciâ fiziko-matematičeskoj literatury
Москва : "Наука". Главная редакция физико-математической литературы
Rok wydania:
1985
Temat:
Teoria kwantowa - historia.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozwój elektrotechniki we Lwowie do 1914 roku / Piotr Rataj ; Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
Wydawca:
Warszawa : Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania:
2023
Seria:
Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; T. 170
Temat:
Cesarsko-Królewska Szkoła Politechniczna (Lwów). Wydział Budowy Maszyn.
Elektrotechnika - Ukraina - Lwów - historia.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dzieło opata z Saint-Denis a architektura gotycka południowej Polski : mistyka, cystersi, ołtarz = L'aeuvre de l'abbé de Saint-Denis et l'architecture gothique au sud de la Pologne : la mystique, les cisterciens, l'autel / Mirosław Bogdan
Wydawca:
Katowice : "Śląsk" Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
2023
Temat:
Suger (1081?-1151).
Architektura gotycka - Polska.
Architektura sakralna - Polska - średniowiecze.
Architektura gotycka - Francja.
Gatunek / Forma:
Książki
Publikacje naukowe
Monografia
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz