Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego 7" wg kryterium: Tytuł


Tytuł pełny :
Kognitywny wizerunek Wrocławia / Michael Fleischer
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 10
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2630
Temat :
Ludność miejska - Polska - Wrocław - 1970-2000.
Socjologia miasta - Polska - Wrocław - 1990-.
Wrocław (Polska) - ludność - 1990- - statystyki.
Książka
Tytuł pełny :
Francja i Niemcy - siły napędowe europejskiej integracji / pod red. Leona Olszewskiego
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2006
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 18
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2772
Temat :
Unia Europejska Francja.
Unia Europejska Niemcy.
Francja - polityka i rządy.
Niemcy - polityka i rządy.
Niemcy - stosunki - Europa.
Francja - stosunki - Europa.
Europa - stosunki - Francja.
Europa - stosunki - Niemcy.
Książka
Tytuł pełny :
Europejska integracja gospodarcza w polityce RFN : (1949-2000) / Sebastian Płóciennik ; [Centrum im. Willy Brandta]
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; 9
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2600
Temat :
Europa - integracja gospodarcza - 1945-.
Republika Federalna Niemiec - polityka gospodarcza - 1949-1974.
Republika Federalna Niemiec - polityka gospodarcza - 1974-1990.
Książka
Tytuł pełny :
Polska i Niemcy wobec wyzwań procesów integracyjnych / pod red. Leona Olszewskiego i Krzysztofa Wójtowicza ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; 13
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2689
Temat :
Unia Europejska Niemcy konferencje.
Unia Europejska Polska 1990- konferencje.
Książka
Tytuł pełny :
Warszawa - Berlin - Bonn : stosunki polityczne 1949-1958 / Krzysztof Ruchniewicz ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2003
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2498
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3
Temat :
Polska - stosunki zagraniczne - Niemiecka Republika Demokratyczna - 1945-1970.
Niemiecka Republika Demokratyczna - stosunki zagraniczne - Polska - 1945-1970.
Polska - stosunki zagraniczne - Republika Federalna Niemiec - 1945-1970.
Republika Federalna Niemiec - stosunki zagraniczne - Polska - 1945-1970.
Książka
Tytuł pełny :
Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku / wyboru dokonał Peter Oliver Loew ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 6
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; nr 2576
Temat :
Idee polityczne - Polska - 19 w.
Idee polityczne - Polska - 20 w.
Europa - 1789-1900.
Europa - 20 w.
Książka
Tytuł pełny :
Opowiedziany naród : literatura polska i niemiecka wobec nacjonalizmów XIX wieku / pod redakcją Izabeli Surynt i Marka Zybury
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2006
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2871
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 20
Temat :
Nacjonalizm - w literaturze.
Literatura polska - 19 w. - tematy, motywy.
Literatura niemiecka - 19 w. - tematy, motywy.
Nacjonalizm i literatura - Polska - 19 w.
Nacjonalizm i literatura - Niemcy - 19 w.
Książka
Tytuł pełny :
Europa, Niemcy, USA i Rosja w polskim systemie kultury / Michael Fleischer
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2598
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; 7
Temat :
Europa - 1989- - opinia publiczna polska.
Niemcy - opinia publiczna polska.
Stany Zjednoczone - opinia publiczna polska.
Rosja - opinia publiczna polska.
Książka
Tytuł pełny :
Historia kina we Wrocławiu w latach 1896-1918 / Andrzej Dębski ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2009
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 26
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3149
Temat :
Kina - Polska - Wrocław - 1870-1914.
Kina - Polska - Wrocław - 1900-1945.
Wojna światowa (1914-1918) - kino i wojna.
Wrocław (Polska) - życie artystyczne - 1870-1914.
Wrocław (Polska) - życie artystyczne - 1900-1945.
Książka
Tytuł pełny :
Bibliografia niemcoznawcza 1997-2004 : książki, artykuły naukowe, publicystyka / Piotr Buras [et al.]
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2006
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 21
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2873
Temat :
Niemcy - historia - bibliografia.
Niemcy - stosunki - Polska - bibliografia.
Niemiecka Republika Demokratyczna - historia - bibliografia.
Polska - druki - 1990- - bibliografia.
Polska - stosunki - Niemcy - bibliografia.
Republika Federalna Niemiec - stosunki zagraniczne - bibliografia.
Książka
Tytuł pełny :
Europejska przestrzeń sądowa = L'espace judiciaire européen / red. Agnieszka Frąckowiak-Adamska, Robert Grzeszczak
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2010
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 27
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3191
Temat :
Jurysdykcja - Kraje Unii Europejskiej - konferencje.
Książka
Tytuł pełny :
Niemieckie roszczenia majątkowe wobec Polski : analizy prawne / Urszula Kiejna [et al. ; Centrum im. Willy Brandta]
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego , 0239-6661 ; Raport 1
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2692
Temat :
Wywłaszczenie - Polska - 1945-1970.
Niemcy - roszczenia wobec Polski - 1945-.
Książka
Tytuł pełny :
Skandinavien, Polen und die Länder der östlichen Ostsee : Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft / hrsg. von Jarosław Suchoples, Manfred Kerner ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2005
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 15
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2719
Temat :
Bałtyk (region) - stosunki - Kraje Unii Europejskiej.
Kraje Unii Europejskiej - stosunki - Bałtyk (region).
Bałtyk (region) - polityka i rządy.
Bałtyk (region) - polityka gospodarcza.
Książka
Tytuł pełny :
Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób a doświadczenia Niemiec / Mariusz Wojtan ; [Centrum im. Willy Brandta]
Wydawca :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2004
Seria :
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta ; 8
Acta Universitatis Wratislaviensis , 0239-6661 ; no 2601
Temat :
Unia Europejska Polska.
Unia Europejska członkostwo.
Prawo europejskie i prawo krajowe - Polska.
Swobodny przepływ osób - Kraje Unii Europejskiej.
Układy z Schengen.
Książka
Tytuł pełny :
Prawa informacyjno-konsultacyjne pracownika w przedsiębiorstwach wspólnotowych / Agnieszka Zaleśna
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2005
Seria :
Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; Raport 6
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2776
Temat :
Prawo pracy (prawo europejskie) - interpretacja.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - personel.
Przedsiębiorstwa międzynarodowe - prawo.
Książka
Tytuł pełny :
GUŁag w radzieckim systemie represji 1930-1953 / Stanisław Ciesielski
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2005
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2815
Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; Raport 8
Temat :
Represje polityczne - Związek Radziecki.
Obozy koncentracyjne - Związek Radziecki.
Więzienia - Związek Radziecki.
Książka
Tytuł pełny :
Informacja genetyczna a zakres autonomii jednostki w europejskiej przestrzeni prawnej / Atina Krajewska ; Centrum im. Willy Brandta
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2008
Seria :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 3031
Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; 24
Temat :
Genetyka człowieka - prawo.
Bioetyka - prawo.
Medycyna - prawo.
Prawa człowieka.
Informacja genetyczna.
Książka
Tytuł pełny :
Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej : przekształcenia struktury narodowościowej : 1931-1948 / pod red. Stanisława Ciesielskiego
Wydawca :
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Rok wydania :
2006
Seria :
Raporty Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego ; Raport 9
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 2838
Temat :
Mniejszości - Kresy Wschodnie.
Kresy Wschodnie - ludność.
Kresy Wschodnie - stosunki międzyetniczne.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies