Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Naczelna Organizacja Techniczna" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-42 z 42
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona człowieka w procesie pracy w aspekcie problemów ergonomicznych : materiały konferencyjne / Naczelna Organizacja Techniczna
Wydawca:
Częstochowa : Naczelna Organizacja Techniczna
Rok wydania:
1981
Temat:
Ergonomia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zastosowanie antykorozyjnych powłok ochronnych / Naczelna Organizacja Techniczna ; Wojewódzki Komitet Naukowo - Techniczny NOT d/s Ochrony Przed Korozją
Wydawca:
Częstochowa : Rada Wojewódzka
Rok wydania:
1984
Temat:
Powłoki ochronne - korozja.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Z dziejów starożytnej metalurgii na ziemiach Polski Południowej : materiały I. Spotkania Odlewników i Archeologów w Nowej Hucie, 24. IX. 1956 r. / Naczelna Organizacja Techniczna w Polsce
Wydawca:
Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Odlewników Polskich. Zarzady Oddziałów Krakowskiego i Nowohuckiego
Rok wydania:
1956
Temat:
Metalurgia prehistoryczna - Polska.
Metalurgia prehistoryczna - Polska Południowa - konferencje.
Zabytki prehistoryczne - Polska Południowa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania naukowo-techniczne mineralnych surowców karbońskich Zagłębia Górno- i Dolnośląskiego oraz ich praktyczne wyniki / [Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Odział Wojewódzki w Katowicach ; Katedra Mineralogii [i] Petrografii, Katedra Geologii Złóż Politechniki Śląskiej w Gliwicach]
Wydawca:
[Katowice] : Naczelna Organizacja Techniczna
Rok wydania:
1969
Temat:
Karbon - Polska - Śląsk, Górny (region).
Minerały - Polska - Śląsk, Dolny (region).
Minerały - Polska - Śląsk, Górny (region).
Karbon - Polska - Śląsk, Dolny (region).
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Techniczny : pismo miesięczne poświęcone przemysłowi krajowemu obejmujące: praktyczne zastosowania inżynierii cywilnej, budownictwa, górnictwa, mechaniki, metalurgii oraz technologii chemicznej i mechanicznej
Wydawca:
Warszawa : Księgarnia Gebethnera i Wolffa
Rok wydania:
1866-1867
1875-1939
1945-1972
Temat:
Postęp naukowy i techniczny - czasopisma.
Technika - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Problemy terminologiczne języka polskiego w technice : Konferencja Naukowo-Techniczna, Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 1971 r. / Naczelna Organizacja Techniczna. Oddzial Wojewódzki w Bydgoszczy ; Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Koło w Bydgoszczy
Wydawca:
Bydgoszcz : Naczelna Organizacja Techniczna
Rok wydania:
[1972]
Temat:
Język polski - język techniczny - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
PTI Przegląd Techniczny : tygodnik Naczelnej Organizacji Technicznej
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT SIGMA
Rok wydania:
1982-
Temat:
Postęp naukowy i techniczny - czasopisma.
Technika - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa specjalistyczna - Polska - 1970-2000.
Prasa specjalistyczna - Polska - 1990-.
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona środowiska w granicach administracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji górniczej w Rybnickim Okręgu Przemysłowym : VIII konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne, Rybnik, październik 2003 / [oprac. red. Irena Modrzyk] ; Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik
Wydawca:
Rybnik : Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Rok wydania:
2003
Temat:
Zasoby mineralne - aspekt środowiskowy - Polska - Rybnicki Okręg Węglowy - konferencje.
Środowisko - ochrona - Polska - Rybnicki Okręg Węglowy - konferencje.
Ruchy gruntu i budownictwo - Polska - Rybnicki Okręg Węglowy - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
ISO 9000 paszportem Europy Środkowej i Wschodniej do sukcesu : Międzynarodowe Sympozjum Aplikacyjne ISO 9000 Forum, Warszawa 12-14 marca 1996 : referaty sympozjum / [przygot. i skład referatów Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych RS NOT]
Wydawca:
Warszawa : Polski Komitet Normalizacyjny
Rok wydania:
1996
Temat:
Normy ISO 9000.
Zarządzanie jakością - Europa - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działalność stowarzyszeń naukowo-technicznych w latach 1945-1974 / [kom. red.: Jan Pillich et al.] ; Naczelna Organizacja Techniczna
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych NOT
Rok wydania:
1976
Seria:
Materiały do Historii Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ; t. 2
Temat:
Akademie i towarzystwa naukowe - Polska - historia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Poradnik podstaw obsługi mikrokomputera PC XT/AT oraz systemu operacyjnego PC/MS-DOS / oprac. przez zespół specjalistów Klubu Użytkowników Mikrokomputerów Profesjonalnych ; Naczelna Organizacja Techniczna. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej
Wydawca:
Warszawa : [s. n.]
Rok wydania:
1990
Seria:
Poradniki Operatora Systemu Mikrokomputerowego PC XT/AT
Temat:
PC DOS (system operacyjny) - poradniki.
IBM PC/XT (komputer) - poradniki.
IBM PC/AT (komputer) - poradniki.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stereotypia / oprac. Henryk Piekarniak ; Naczelna Organizacja Techniczna. Stow. Inżynierów Techników Mechaników Polskich. Sekcja Poligrafów
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne
Rok wydania:
1954
Temat:
Stereotypia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Działania proekologiczne samorządów terytorialnych oraz zakładów przemysłowych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego po wstąpieniu do Unii Europejskiej : IX konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, 20.10.2004 / [oprac. red. Irena Modrzyk, Jacek Drabek] ; Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik
Wydawca:
Rybnik : Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Rok wydania:
2004
Temat:
Środowisko - prawo europejskie - konferencje.
Środowisko - prawo - Polska - konferencje.
Górnictwo (technika) - aspekt środowiskowy - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Przemysł - aspekt środowiskowy - Polska - Śląsk, Górny (region) - konferencje.
Środowisko - ochrona - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ochrona Pracy : bezpieczeństwo i higiena pracy : organ Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. NOT
Rok wydania:
1952-1992
Temat:
Bezpieczeństwo pracy - Polska - czasopisma.
Bezpieczeństwo pracy - prawo - Polska - czasopisma.
Higiena pracy - Polska - czasopisma.
Prawo pracy - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka Wodna : kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, mel[j]oracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawnym z dziedziny gospodarki wodnej / Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej ; redaktor naczelny Edward Romański
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej
Rok wydania:
1935-
Temat:
Hydrologia - czasopisma.
Hydrotechnika - czasopisma.
Woda - zanieczyszczenie - Polska - czasopisma.
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Perspektywy, zadania i skutki realizacji programu "Wisła" dla województwa toruńskiego : materiały III konferencji naukowej (25-26 IV 1980 r.) / [aut. Jan Szczepkowski et al.] ; Urząd Wojewódzki w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Naczelna Organizacja Techniczna. Oddział Wojewódzki w Toruniu
Wydawca:
Toruń : Urząd Wojewódzki
Rok wydania:
1980
Temat:
Zarządzanie zasobami wodnymi - Polska - Wisła (rzeka) - konferencje.
Toruńskie, Województwo (Polska ; 1975-1998) - sytuacja gospodarcza.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przegląd Budowlany : organ Stowarzyszenia Zawodowego Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych Rzeczypospolitej Polskiej
Rok wydania:
1929-
Temat:
Budownictwo - czasopisma.
Przemysł budowlany - czasopisma.
Domy mieszkalne - projektowanie i konstrukcja - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 20 w.
Prasa techniczna - Polska - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konferencja naukowo-techniczna pt. "Ochrona środowiska w aspekcie gospodarki odpadami, rekultywacji zwałowisk i terenów zdegradowanych Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółki Węglowej", Jastrzębie Zdrój, 23.10.1996 : materiały konferencyjne / [red. nauk. Jacek Pacha] ; Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Wiadomośći Górnicze
Rok wydania:
1996
Temat:
Usuwanie odpadów - Polska - konferencje.
Przemysł górniczy - odpady - usuwanie - Polska - konferencje.
Odpady górnicze - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska myśl techniczno-wojskowa 1918-1939 : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Nauk Społecznych i Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Koszalin 29-30 maja 1987 r. / red. nauk. Bogusław Polak
Wydawca:
Koszalin : Wyższa Szkoła Inżynierska
Rok wydania:
1988
Temat:
Broń - Polska - 20 w. - konferencje.
Wynalazki - Polska - 20 w. - konferencje.
Przemysł zbrojeniowy - Polska - 1900-1945 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mechanik : miesięcznik poświęcony sprawom techniki : organ Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce / redaktor naczelny: Henryk Mierzejewski
Wydawca:
Warszawa : Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce
Rok wydania:
1920-1939
1946-
Temat:
Inżynieria mechaniczna - czasopisma.
Maszyny - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Prasa techniczna - Polska - 1900-1945.
Prasa techniczna - Polska - 1945-.
Czasopismo
    Wyświetlanie 1-42 z 42

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz