Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Narodowa Demokracja 1870-1914." according to the criterion: Subject


Full title :
Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów / Urszula Jakubowska ; Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku Polskiej Akademii Nauk
Publisher :
Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe
Publication Year :
1988
Publication series :
Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, 0076-5228 ; z. 26
Subject :
Narodowa Demokracja 1870-1914.
Prasa polityczna - Polska - 1870-1914.
Books
Full title :
Pół wieku polityki demokratyczno-narodowej (1887-1939) / Stanisław Kozicki ; wstępem opatrzyli i opracowali Tomasz Sikorski, Adam Wątor
Publisher :
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej
Publication Year :
2019
Publication series :
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 111
Subject :
Narodowa Demokracja 1870-1914.
Narodowa Demokracja 1900-1945.
Polska - polityka i rządy - 1870-1914.
Polska - polityka i rządy - 1900-1945.
Books
Full title :
Narodowa Demokracja na Górnym Śląsku (do 1918 roku) / Marian Orzechowski
Publisher :
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Publication Year :
1965
Publication series :
Monografie Śląskie Ossolineum ; 9
Subject :
Narodowa Demokracja 1870-1914.
Narodowa Demokracja 1900-1945.
Nacjonalizm - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1870-1914.
Nacjonalizm - Polska - Śląsk, Górny (region) - 1900-1945.
Books
Full title :
Psychopatya kraju przez lat 35 od stańczykostwa do skoncentrowanej demokracyi / napisał autor "Polityki nerwów"
Publisher :
Kraków : nakł. Stanisława Czerwińskiego, (Kraków : czcionkami Drukarni Związkowej pod zarządem A. Szyjewskiego)
Publication Year :
1901
Subject :
Romanowicz, Tadeusz (1843-1904).
Narodowa Demokracja 1870-1914.
Stańczycy.
Koło Polskie w Parlamencie Austriackim.
Konserwatyzm - Polska - 19 w.
Prasa - Polska - 1870-1914 - tematy, motywy.
Books
Full title :
Naród i polityka : wybór pism / Jan Ludwik Popławski ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Piotr Koryś
Publisher :
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Publication Year :
2012
Publication series :
Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ; t. 49
Subject :
Popławski, Jan Ludwik (1854-1908) - myśl polityczna i społeczna.
Narodowa Demokracja publicystyka.
Polska - polityka i rządy - 1870-1914.
Books
Full title :
Kultura i cywilizacja w myśli Narodowej Demokracji (1893-1918) : między ideą wychowania a polityką / Katarzyna Wrzesińska ; Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna
Publisher :
Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy
Publication Year :
2012
Publication series :
Kultura na Pograniczach ; 7
Subject :
Narodowa Demokracja i edukacja.
Narodowa Demokracja historia.
Narodowa Demokracja i kultura.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process