Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Narodowy Bank Polski" wg kryterium: Autor


Wyświetlanie 1-84 z 84
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce i Polskie Inwestycje Bezpośrednie za Granicą w ... Roku / Narodowy Bank Polski. [Departament Statystyki]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2015-
Temat:
Inwestycje zagraniczne - Polska - 1990- - czasopisma.
Inwestycje polskie - za granicą - 1990- - czasopisma.
Inwestycje kapitału - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport o Sytuacji na Rynku Nieruchomości Mieszkaniowych i Komercyjnych w Polsce w ... R. / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2011-
Temat:
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990- - czasopisma.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990- - statystyki.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopisma polskie - 1990-.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport z Badania Czynników Oddziałujących na Wielkość Obrotu Gotówkowego w Polsce : wyniki badania ankietowego i dzienniczkowego w poszczególnych regionach w ... r. / wydał Narodowy Bank Polski
Wydawca:
Warszawa : Departament Emisyjno-Skarbcowy
Temat:
Banki - Polska - finanse.
Banki - Polska - badania porównawcze.
Banki - Polska - prognozy.
Banki - rachunkowość.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Obserwator Finansowy.pl
Wydawca:
[Miejsce nieznane] : [wydawca nieznany]
Wydanie:
Wydanie specjalne "Obserwatora Finansowego"
Rok wydania:
2021-
Temat:
Narodowy Bank Polski - czasopisma.
Finanse - Polska - 1990- - czasopisma.
Finanse
Polska - sytuacja gospodarcza - 1989- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Prasa ekonomiczna - Polska - 1990-.
Czasopismo ekonomiczne
Czasopismo polskie
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Raport Roczny ... . Płynność Sektora Bankowego. Instrumenty Polityki Pieniężnej NBP / Narodowy Bank Polski. [Departament Operacji Krajowych]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2010-
Temat:
Narodowy Bank Polski - 1990- - czasopisma.
Sprawozdania finansowe - Polska - 1990-.
Instrumenty finansowe - Polska - 1990- - czasopisma.
Gatunek / Forma:
Czasopisma
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Europejska dekada NBP : 10 lat członkostwa w ESBC / [aut.: Michał Brzoza-Brzezina et al. ; Narodowy Bank Polski]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2014
Temat:
Narodowy Bank Polski - 1990-.
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej.
Banki europejskie - 1990-.
Banki centralne - 1990-.
Finanse publiczne - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
European decade of Narodowy Bank Polski : ten years of membership in the ESCB / [contributors: Michał Brzoza-Brzezina et al. ; Narodowy Bank Polski]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Education and Publishing Department
Rok wydania:
2014
Temat:
Narodowy Bank Polski - 1990-.
Narodowy Bank Polski. Rada Polityki Pieniężnej.
Banki centralne - 1990-.
Banki europejskie - 1990-.
Finanse publiczne - polityka publiczna - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pieniądz cyfrowy banku centralnego : maj 2021 / opracowanie: Departament Systemu Płatniczego ; redakcja: Renata Żak ; zespół autorski: Renata Żak, Marta Dulinicz ; NBP Narodowy Bank Polski
Wydawca:
Warszawa : Departament Systemu Płatniczego NBP
Rok wydania:
2021
Temat:
Handel elektroniczny - prawo.
Pieniądz elektroniczny.
Pieniądz elektroniczny - Polska - 1990-.
Bankowość elektroniczna.
Bankowość elektroniczna - Polska.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Sytuacja na Lokalnych Rynkach Nieruchomości Mieszkaniowych w Polsce w ... R. / Narodowy Bank Polski ; opracował zespół pod kierownictwem Jacka Łaszka, Jarosława Jakubika
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2018-
Temat:
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości - Polska - 1990- - statystyki.
Mieszkanie - ceny - Polska - 1990- - statystyki.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Polska: prawne bariery dochodzenia praw z umów : raport Banku Światowego przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim
Wydawca:
Warszawa : C.H. Beck
Rok wydania:
cop. 2006
Seria:
Biblioteka Monitora Prawniczego
Temat:
Umowy - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rynki finansowe : rynek pieniężny w Polsce / Jerzy Pietrewicz
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
1994
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Departament Analiz i Badań ; z. 46
Temat:
Rynek pieniężny - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych / Łukasz Kozłowski
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2010
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny ; z. nr 244
Temat:
Zarządzanie ryzykiem - modele matematyczne.
Kredyt - zarządzanie - modele matematyczne.
Pożyczki bankowe - modele ekonometryczne.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Stabilność cen - sposoby definicji oraz wyzwania dla polityki pieniężnej / Paweł Błaszczyk
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2010
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny ; z. nr 249
Temat:
Ceny.
Inflacja.
Polityka pieniężna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Badania nad heterogenicznością oczekiwań inflacyjnych : podejście ekonomii eksperymentalnej / Marcin Pietrzak
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny ; z. nr 232
Temat:
Inflacja.
Inflacja - aspekt społeczny.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw - próba ujęcia : materiały na konferencje "Polityka kredytowa a stosunki Bank - Przedsiębiorstwo" / Albin Nowicki ; Narodowy Bank Polski Warszawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie
Wydawca:
Lublin : [s.n.], (Lublin : Naczelna Organizacja Techniczna)
Rok wydania:
1987
Temat:
Ocena zdolności kredytowej - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Pożyczki handlowe - Polska - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola banków w przekształcaniu struktur gospodarczych : materiały na konferencję "Polityka kredytowa a stosunki Bank - Przedsiębiorstwo" / Andrzej Sławiński ; Narodowy Bank Polski Warszawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie
Wydawca:
Lublin : [s.n.], (Lublin : Naczelna Organizacja Techniczna)
Rok wydania:
1987
Temat:
Pożyczki handlowe - Polska - konferencje.
Przedsiębiorstwa - Polska - 1945-1990 - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych w Polsce / Krzysztof Jackowicz, Dariusz Filip
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny ; z. nr 236
Temat:
Fundusze inwestycyjne - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przystąpienie Polski do strefy euro a efektywność, poziom konkurencji oraz wyniki polskiego sektora finansowego / Małgorzata Pawłowska, Sylwester Kozak
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2008
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski. Instytut Ekonomiczny ; z. nr 228
Temat:
Strefa euro.
Banki - Polska - efektywność kosztów.
Konkurencja - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce = Saving and investing in theory and practice / red. nauk. Janina Harasim ; tł. Katarzyna Wieczorek-Chudy] ; Narodowy Bank Polski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział
Rok wydania:
2010
Temat:
Oszczędzanie i inwestowanie - Polska - 1990-.
Finanse osobiste - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
System płatniczy w Polsce / opracował: Departament Systemu Płatniczego ; pod redakcją: Karolina Nakoneczny, Adam Tochmański, Robert Klepacz ; zespół autorski: Sylwia Adamczyk [i 17 pozostałych]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2020
Temat:
Płatność - Polska - 1990-.
Płatność - prawo - Polska - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Papiery wartościowe - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej / [oprac. Małgorzata Glibowska et al. ; oprac. słownika Krzysztof Jakubiszyn ; Narodowy Bank Polski]
Wydawca:
Warszawa : NBP. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
cop. 2003
Temat:
Euro.
Europejska Unia Gospodarczo-Walutowa.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty prawne banków socjalistycznych : Jugosławia / [tł. Stefan Komar] ; Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej Narodowego Banku Polskiego
Wydawca:
Warszawa : NBP
Rok wydania:
1979
Seria:
Przekłady / Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej Narodowego Banku Polskiego
Temat:
Prawo bankowe - Jugosławia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Akty prawne banków socjalistycznych : Jugosławia. 2 / [tł. Stefan Komar] ; Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej Narodowego Banku Polskiego
Wydawca:
Warszawa : NBP
Rok wydania:
1979
Seria:
Przekłady / Ośrodek Informacji Ekonomicznej i Technicznej Narodowego Banku Polskiego
Temat:
Prawo bankowe - Jugosławia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Gospodarka w obliczu globalizacji : przegląd wybranych zagadnień / pod red. nauk. Krystyny Jędralskiej i Leszka Żabińskiego ; Narodowy Bank Polski ; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Katowicach
Wydawca:
Katowice : Wydaw. PTE. O
Rok wydania:
2003
Temat:
Globalizacja - 1990-.
Polska - polityka gospodarcza - 1989-.
Kraje Unii Europejskiej - polityka gospodarcza - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych / Jacek Łaszek, Hanna Augustyniak, Marta Widłak
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Komunikacji Społecznej
Rok wydania:
2009
Seria:
Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski ; z. nr 238
Temat:
Nieruchomości - ceny - modele ekonometryczne.
Przeniesienie tytułu własności nieruchomości.
Mieszkanie - Polska - finanse.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej / redakcja naukowa: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski ; [Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, Narodowy Bank Polski]
Wydawca:
Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:
2015
Temat:
Planowanie strategiczne - Kraje Unii Europejskiej - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja gospodarcza - 1990-.
Kraje Unii Europejskiej - sytuacja społeczna - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rola sektora bankowego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / red. nauk. Grażyna Michalczuk, Jerzy Michałków, Jerzy Sikorski ; [Narodowy Bank Polski ; Wydział Ekonomiczny - Białystok]
Wydawca:
Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Rok wydania:
2006
Temat:
Małe i średnie przedsiębiorstwa - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Małe i średnie przedsiębiorstwa - Polska - finanse - 1990-.
Banki - Polska - 1990-.
Pożyczki handlowe - Polska - 1990-.
Poręczenie - Polska - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Przygotowania Łotwy do członkostwa w strefie euro i pierwsze doświadczenia związane z wprowadzaniem wspólnej waluty / [materiał oprac. Paweł Borys et al. ; red. Antonina Marnic, Małgorzata Kloc-Konkołowicz, Zuzanna Gromiec]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw
Rok wydania:
2014
Temat:
Polityka pieniężna - Łotwa - 1990-.
Strefa euro.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Ewolucja strategii celu inflacyjnego w wybranych krajach / Witold Grostal, Magda Ciżkowicz-Pękała, Joanna Niedźwiedzińska, Elżbieta Skrzeszewska-Paczek, Ewa Stawasz, Grzegorz Wesołowski, Piotr Żuk
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2015
Temat:
Inflacja - polityka publiczna.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Potencjał innowacyjny gospodarki : uwarunkowania, determinanty, perspektywy / [autorzy Beata Bierut i 24 pozostałych ; redaktorzy części Michał Gradzewicz, Agnieszka Stążka-Gawrysiak, Michał Rubaszek, Jakub Growiec ; współpraca Małgorzata Golik, Jarosław Jakubik, Przemysław Kuk, Anna Wójcicka]
Wydawca:
Warszawa : Narodowy Bank Polski
Rok wydania:
2016
Temat:
Innowacje.
Innowacje - aspekt ekonomiczny - Polska - 1990-.
Przedsiębiorstwa - innowacje - Polska - 1990-.
Rozwój gospodarczy - skutki innowacji.
Książka
    Wyświetlanie 1-84 z 84

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

    Prześlij opinię

    Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

    Formularz