Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Nauka - filozofia." wg kryterium: Temat


propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Fakt i teoria : teksty źródłowe / Karl R. Popper [et al.] ; wstęp Dariusz Aleksandrowicz ; wybór tekstów i tł. Dariusz Aleksandrowicz [et al.]
Wydawca:
Wrocław : Wydaw. UW
Rok wydania:
1986
Seria:
Teksty Filozoficzne / Uniwersytet Wrocławski
Temat:
Nauka - filozofia - źródła.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wozu Wissenschaftsphilosophie? : positionen und Fragen zur gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie / herausgegeben von Paul Hoyningen-Huene, Gertrude Hirsch
Wydawca:
Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Rok wydania:
1988
Seria:
De Gruyter Studienbuch
Temat:
Nauka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
PSA 1974 : proceedings of the 1974 Biennial Meeting Philosophy of Science Association / ed. by R. S. Cohen [et al.]
Wydawca:
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
cop. 1976
Seria:
Synthese Library : monographs on epistemology, logic, methodology, philosophy of science, sociology of science and of knowledge, and on the mathematical methods of social and behavioral sciences ; vol. 101
Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 32
Temat:
Nauka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of science : the Delaware Seminar. Vol. 1, 1961-1962 / edited by Bernard Baumrin
Wydawca:
New York ; London : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons
Rok wydania:
© 1963
Temat:
Nauka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of science : the Delaware Seminar. Vol. 2, 1962-1963 / edited by Bernard Baumrin
Wydawca:
New York ; London ; Sydney : Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons
Rok wydania:
Copyright © 1963
Temat:
Nauka - filozofia - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce : materiały z konwersatorium interdyscyplinarnego / Instytut Filozofii przy Papieskim Wydziale Teologicznym
Wydawca:
Kraków : Instytut Filozofii przy Papieskim Wydziale Teologicznym
Rok wydania:
1979-
Temat:
Nauka - filozofia - czasopisma.
Czasopismo
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki / Agnieszka Lekka-Kowalik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. Katedra Metodologii Nauk
Wydawca:
Lublin : Wydawnictwo KUL
Rok wydania:
2008
Temat:
Nauka - filozofia - 1990-.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of science : an encyclopedia. Vol. 2, N-Z, Indeks / Sahotra Sarkar, Jessica Pfeifer, ed. ; editorial assistants Justin Garson [et al.]
Wydawca:
New York ; London : Routledge
Rok wydania:
2006
Temat:
Nauka - filozofia - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of science : an encyclopedia. Vol. 1, A-M / Sahotra Sarkar, Jessica Pfeifer, ed. ; editorial assistants Justin Garson [et al.]
Wydawca:
New York ; London : Routledge
Rok wydania:
2006
Temat:
Nauka - filozofia - encyklopedie.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The marriage of sense and soul : integrating science and religion / Ken Wilber
Wydawca:
New York : Broadway Books
Wydanie:
First Broadway Books trade paperback edition
Rok wydania:
1999
Temat:
Religia i nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk / pod red. Honoraty Korpikiewicz i Ewy Piotrowskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii
Wydawca:
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
Rok wydania:
1997
Seria:
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 38
Temat:
Nauka - filozofia - 1970-2000.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Rozprawa nad przyczynami uwłaczaiących naukom mniemań, odradzających się w różnych wiekach świata : na czterech posiedzeniach publicznych Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim połączonego przez J. Sołtykowicza czytana : teraz razem z Roczników Towarzystwa dla powszechnieyszéy wygody Czytelników zebrana i nakładem Autora do druku podana
Wydawca:
Kraków : nakł. aut., (Kraków : drukiem Jozefa Mateckiego)
Rok wydania:
1828
Temat:
Nauka - filozofia - 19 w.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pojęcie prawa nauki w XIX wieku : zbiór rozpraw / do dr. przygot. Władysław Krajewski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Historii Filozoficznych Zagadnień Nauk Przyrodniczych
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1967
Temat:
Nauka - filozofia.
Nauki przyrodnicze - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophische Probleme der modernen Naturwissenschaft : Materialien der Allunionskonferenz zu den Philosophischen Fragen der Naturwissenschaft, Moskau 1958 / [Die deutsche Ausg. wird vom Lehrstuhl "Philosophische Fragen der Humbolt-Universität zu Berlin herausgegeben]
Wydawca:
Berlin : Akademie Verlag
Rok wydania:
1962
Temat:
Nauka - filozofia - konferencje.
Nauka - konferencje.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pojęcie prawa nauki w końcu XIX wieku : zbiór rozpraw / do druku przygotował Władysław Krajewski ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Historii Filozoficznych Zagadnień Nauk Przyrodniczych
Wydawca:
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:
1969
Temat:
Nauka - metodologia - historia.
Nauka - filozofia.
Nauki przyrodnicze - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Man and the universe : the philosophers of science / ed. by Saxe Commins and Robert N. Linscott
Wydawca:
New York : Random House
Rok wydania:
1947
Seria:
The World's Great Thinkers
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Reality and rationality / Wesley C. Salmon ; ed. by Phil Dowe and Merrilee H. Salmon
Wydawca:
Oxford [etc]. : Oxford University Press
Rok wydania:
2005
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science and philosophy / Alfred North Whitehead
Wydawca:
New York : Philosophical Library
Rok wydania:
cop.1948
Seria:
Wisdom Library ; WL 12
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nature et science naturelles / Frédéric Houssay
Wydawca:
Paris : Ernest Flammarion
Rok wydania:
1918
Seria:
Bibliothèque de Philosophie Scientifique
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science et réalité / Fernand Brunner
Wydawca:
Paris : Ed. Aubier Montaigne
Rok wydania:
cop. 1954
Seria:
Philosophie de l'Esprit
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science for progress and science for existence / Bogdan Suchodolski ; [transl. by Stefan Piekarczyk]
Wydawca:
[S.l. : s.n
Rok wydania:
1979]
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science in flux / Joseph Agassi
Wydawca:
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
Copyright © 1975
Seria:
Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 28
Synthese Library ; vol. 80
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Progress and rationality in science / ed. by Gerard Radnitzky and Gunnar Andersson
Wydawca:
Dordrecht [etc.] : D. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
cop. 1978
Seria:
Synthese Library, 0166-6991 ; 125
Boston Studies in the Philosophy of Science, 0068-0346 ; 58
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Pozytywizm a idealizm w pojmowaniu nauki / Tadeusz Czeżowski
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego - Instytut Popierania Nauki, (Warszawa : Drukarnia Kasy im. Mianowskiego)
Rok wydania:
1936
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Humanistyczne i empiryczne pierwiastki w nauce / Maryan Borowski
Wydawca:
Lwów : Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Rok wydania:
1913
Seria:
Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie. Odczyty Filozoficzne ; 1
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Die Wissenschaftslehre vorgetragen im Jahre 1804 / Johann Gottlieb Fichte ; neu hrsg. von Fritz Medicus
Wydawca:
Leipzig : Verlag von Felix Meiner
Rok wydania:
1922
Seria:
Der Philosophischen Bibliothek, 2365-2861 ; Bd. 130c
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An introduction to the philosophy of science / Karel Lambert, Gordon G. Brittan
Wydawca:
Englewood Cliffs : Prentice Hall
Rok wydania:
cop. 1970
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Science, the center of culture / I. I. Rabi
Wydawca:
New York ; Cleveland : World Publishing Company
Wydanie:
Printing
Rok wydania:
cop. 1970
Seria:
Perspectives in Humanism
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Wissenschaft und Hypothese / Henri Poincaré ; autoris. deutsche Ausg. mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Lindemann
Wydawca:
Leipzig : Verlag von B. G. Teubner
Wydanie:
3 verb. Aufl
Rok wydania:
1914
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Der Wert der Wissenschaft / Henri Poincaré ; mit Genehmigung des Verfassers ins deutsche Übertragen von E. Weber ; mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber und einem Bildnis des Verfassers
Wydawca:
Leipzig ; Berlin : Druck und Verlag von B. G. Teubner
Wydanie:
2. Aufl., mit einem Vorwort des Verfassers
Rok wydania:
1910
Seria:
Wissenschaft und Hypothese ; Bd. 2
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mit nauki : paradygmaty i dogmaty / Mikołaj Brykczyński
Wydawca:
Warszawa : Eneteia - Wydawnictwo Psychologii i Kultury
Rok wydania:
2011
Seria:
Paradygmaty
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Niepewność wiedzy : obraz nauki w końcu XX wieku / R. G. A. Dolby ; przekł. Jacek Spólny
Wydawca:
Warszawa : Wydaw. Amber
Rok wydania:
1998
Seria:
Tajemnice Nauki
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Explanation and its limits / ed. by Dudley Knowles
Wydawca:
Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:
1990
Seria:
Royal Institute of Philosophy Supplement ; 27
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia nauki / Stephen E. Toulmin ; przełożył Tomasz Zarębski
Wydawca:
Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Rok wydania:
copyright © 2018
Seria:
Seria Wittgensteinowska
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Elementy filozofii nauki / Józef Życiński
Wydawca:
Kraków : Copernicus Center Press
Wydanie:
Wyd. 2 poszerz
Rok wydania:
2015
Seria:
Bramy Nauki
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Oblicza filozofii w nauce : księga pamiątkowa z okazji 80. urodzin Michała Hellera / pod redakcją Pawła Polaka, Janusza Mączki, Wojciecha P. Grygiela
Wydawca:
Kraków : Copernicus Center Press
Wydanie:
Wydanie I
Rok wydania:
2017
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Les conditions de l'esprit scientifique / Jean Fourastié
Wydawca:
Paris : Gallimard
Rok wydania:
1978
Seria:
Collection Idées ; 96
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophie des sciences / Auguste Comte ; textes choisis par Jean Laubier
Wydawca:
Paris : Presses Universitaires de France
Rok wydania:
1974
Seria:
Les Grands Textes : Bibliothèque Classique de Philosophie
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia nauki : nowe wymiary / Alfredo Marcos ; tł. i red. Piotr Roszak
Wydawca:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Rok wydania:
2012
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La philosophie contemporaine : chroniques. 4, Éthique esthétique droit religion politique matérialisme historique et dialectique. 1, La philosophie en Europe orientale en Asie et en Amérique Latine / par les soins de Raymond Klibansky
Wydawca:
Firenze : La Nuova Italia Editrice
Rok wydania:
cop. 1971
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La philosophie contemporaine : chroniques. 2, Philosophie des sciences / par les soins de Raymond Klibansky
Wydawca:
Firenze : La Nuova Italia Editrice
Rok wydania:
1968
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The structure of science : problems in the logic of scientific explanation / Ernest Nagel
Wydawca:
New York ; Burlingame : Harcourt, Brace & World
Rok wydania:
cop. 1961
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophie première : cours de philosophie positive, leçons 1 à 45 / Auguste Comte ; prés. et notes par Michel Serres, François Dagognet, Allal Sinaceur
Wydawca:
Paris : Hermann
Rok wydania:
1975
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Nauka w oczach filozofa / John G. Kemeny ; [tł. i posł. zaopatrzył Stefan Amsterdamski]
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe
Rok wydania:
1967
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Konfrontacje i parafrazy / [aut. Grzegorz Banaszak et al. ; przedm. Krzysztof Łastowski, Leszek Nowak]
Wydawca:
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Rok wydania:
1979
Seria:
Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 0137-9976 ; z. 4
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Methodological and historical essays in the natural and social sciences / ed. by Robert S. Cohen and Max W. Wartofsky
Wydawca:
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company
Rok wydania:
cop. 1974
Seria:
Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 14
Synthese Library : monographs on epistemology, logic, methodology, philosophy of science, sociology of science and of knowledge, and on the mathematical methods of social and behavioral sciences ; vol. 60
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Knowledge and values : selected issues in the philosophy of science / ed. by Adam Świeżyński
Wydawca:
Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Rok wydania:
2011
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filozofia nauki : wprowadzenie / Michał Heller
Wydawca:
Kraków : OBI : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Rok wydania:
1992
Seria:
Seria Podręczników / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny ; 3
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Philosophy of science / ed. by Anthony O'Hear
Wydawca:
Cambridge : Cambridge University Press
Rok wydania:
cop. 2007
Seria:
Royal Institute of Philosophy Supplement, 1358-2461 ; 61
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O nauce / Jan Łukasiewicz
Wydawca:
Lwów : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, (Lwów : Zakłady Graficzne Ski Akc. Książnica-Atlas)
Wydanie:
Wydanie drugie niezmienione
Rok wydania:
1936
Seria:
Bibljoteczka Filozoficzna ; 5
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
What is this thing called science? / A.F. Chalmers
Wydawca:
Berkshire : Open University Press
Wydanie:
4th edition
Rok wydania:
cop. 2011
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
La pensée scientifique moderne / Jean Ullmo ; préf. de Louis Armand
Wydawca:
Paris : Flammarion
Wydanie:
Nouv. éd. mise à jour
Rok wydania:
1969
Seria:
Champs. Champ Philosophique
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Aspekte wissenschaftlicher Erklärung / Carl G. Hempel ; [Übers. Wolfgang Lenzen]
Wydawca:
Berlin ; New York : Walter de Gruyter
Rok wydania:
1977
Seria:
De Gruyter Studienbuch. Grundlagen der Kommunikation
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Èstetičeskoe v naučnom tvorčestve : tvorčeskaâ suŝnost' èstetičeskogo v nauke / E. S. Akopdžanân ; Akademiâ nauk Armânskoj SSR. Institut filosofii i prava
Wydawca:
Erevan : Izdatel'stvo AN Armânskoj SSR
Rok wydania:
1978
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The sciences of the artificial / Herbert A. Simon
Wydawca:
Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press
Wydanie:
3rd ed
Rok wydania:
[post 2005], cop. 1996
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Buržuaznaâ "filosofiâ nauki" : (stanovlenie, principy, tendencii) / A. F. Zotov, Û. V. Voroncova
Wydawca:
Moskva : Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta
Rok wydania:
1978
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Dialektika istoričeskogo i logičeskogo v razvitii nauki / V. F. Palij ; Ministertvo vysšego i srednego special'nogo obrazovaniâ RSFSR
Wydawca:
Leningrad : Izdatel'stvo Leningradskogo universiteta
Rok wydania:
1979
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The Rise of scientific philosophy / Hans Reichenbach
Wydawca:
Berkeley [etc.] : University of California Press
Rok wydania:
1973
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Mikrokosmos, Makrokosmos : philosophisch-theoretische Probleme der Naturwissenschaft, Technik und Medizin. Bd. 1 / hrsg. von Hermann Ley und Rolf Löther
Wydawca:
Berlin : Akademie-Verlag
Rok wydania:
1966
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Struktura nauki : zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych / Ernest Nagel ; przekład zbiorowy Jerzy Giedymin, Bożydar Rassalski, Helena Eilstein
Wydawca:
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie:
Wydanie pierwsze
Rok wydania:
1970
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Czy sukcesy nauki są cudem? : studium filozoficzno-metodologiczne argumentacji z sukcesu nauki na rzecz realizmu naukowego / Jacek Rodzeń
Wydawca:
Kraków : Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej ; Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
Rok wydania:
cop. 2005
Seria:
Rozprawy OBI
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
O stosunku nauk przyrodzonych do ogólu wiedzy / Hermann Helmholtz ; przeł. Stanisław Kramsztyk
Wydawca:
Warszawa : nakładem Spółki Wydawniczej Księgarzy, (Warszawa : S. Olgerbranda Synowie)
Rok wydania:
1874
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of science / ed. by P. H. Nidditch
Wydawca:
London : Oxford University Press
Rok wydania:
1968
Seria:
Oxford Readings in Philosophy
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
Filosofia nauki : svjaz' meždu naukoj i filosofiej / perevod s anglijskogo N.V. Vorob'ev ; red. G.A. Kursanov
Wydawca:
Moskva : Izdatel'stvo Inostrannoj Literatury
Rok wydania:
1960
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
The philosophy of science : an introduction / by Stephen Toulmin
Wydawca:
London : Hutchinson University Library
Wydanie:
4th impression
Rok wydania:
1958
Seria:
Hutchinson's University Library. Philosophy
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka
propozycja biblioteki
Tytuł pełny:
An introduction to the philosophy of science / Arthur Pap ; with an epilogue by Brand Blanshard
Wydawca:
New York : The Free Press of Glencoe
Rok wydania:
copyright 1962
Temat:
Nauka - filozofia.
Książka

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz