Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You search for a phrase "Opinia publiczna - Polska - 1970-2000." according to the criterion: Subject


Full title :
Społeczne czynniki kształtowania się postaw robotników wobec pracy w zakładzie przemysłowym / Ewa Solarczyk-Ambrozik
Publisher :
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Publication Year :
1982
Publication series :
Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 10
Subject :
Klasa robotnicza - Polska - postawy - 1970-2000.
Praca - opinia publiczna.
Opinia publiczna - Polska - 1970-2000.
Books
Full title :
Młodzież o sobie i swoich dążeniach : studium opinii młodzieży polskiej o głównych problemach kraju i młodego pokolenia w 1971 roku / Bronisłąw Gołębiowski
Publisher :
Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji
Publication Year :
1976
Publication series :
Komitet do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" ; 142
Subject :
Opinia publiczna - Polska - 1970-2000.
Młodzież - socjologia - Polska - 1945-1990.
Młodzież - sytuacja społeczna - badania - Polska.
Books
Full title :
Polacy '80 : wizje rzeczywistości dnia (nie)codziennego / Mirosława Marody oraz Jan Kolbowski [et al.]
Publisher :
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Publication Year :
2004
Publication series :
Socjologia Niezapomniana ; t. 2
Subject :
Opinia publiczna - Polska - 1970-2000.
Wyobrażenia społeczne - Polska - 1970-2000.
Polska - sytuacja społeczna - 1945-1989 - opinia publiczna.
Polska - 1980-1981 (Powstanie Solidarności) - opinia publiczna.
Books
Full title :
Zmiany w strukturze czytelnictwa prasy na tle przemian opinii społecznej w latach 1986-1988 / Zbigniew Bajka
Publisher :
Kraków : Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa". Krakowski Ośrodek Badań Prasoznawczych
Publication Year :
1988
Publication series :
Materiały - Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW "Prasa-Książka-Ruch" ; z. 48
Subject :
Dzienniki - czytanie.
Opinia publiczna - Polska - 1970-2000.
Books
Full title :
Kryzys lat 80. w świadomości inteligentów / Marian Surmaczyński
Publisher :
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego
Publication Year :
1997
Publication series :
Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 ; no 1930
Subject :
Opinia publiczna - Polska - 1970-2000.
Intelektualiści - Polska - postawy.
Intelektualiści - Polska - postawy - 1970-2000.
Świadomość - aspekt społeczny - Polska - 1970-2000.
Polska - 1980-1981 (Powstanie Solidarności).
Polska - sytuacja społeczna - 20 w.
Polska - 1980-1989.
Books
Full title :
Nie można uśmiercić nadziei : reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 / pod red. Waldemara Handkego i Jarosława Wąsowicza
Publisher :
Poznań : Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży w Pile : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Publication Year :
2009
Publication series :
Studia i Materiały Poznańskiego IPN ; t. 9
Subject :
Jerzy Popiełuszko (błogosławiony ; 1947-1984) - śmierć i pogrzeb.
Jerzy Popiełuszko (błogosławiony ; 1947-1984) - zamach - opinia publiczna.
Kościół i państwo - Polska - Wielkopolska (region) - 1970-2000.
Opinia publiczna - Polska - Wielkopolska (region) - 1970-2000.
Books

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process